Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Predikanten

Bochanen150Ds. Peter Bochanen
B. IJzerdraatstraat 5, 7091 ZK Dinxperlo
Tel. 0315 617070,
email:
Vrije dag: zaterdag
Wijk: achternamen A t/m K
van 0 t/m 79 jaar

Mijn geboortejaar is 1955 en mijn wieg stond in Amsterdam. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Al op mijn achtste wilde ik dominee worden. En dat is zo gebleven.
Vijf jaar ben ik predikant in het Friese Molkwerum geweest, negen en een half jaar in Lemelerveld en sinds 29 augustus 1999 werk ik in Dinxperlo.
Eén van de mooie dingen van mijn werk als predikant vind ik dat je wat voor mensen kunt betekenen, hen kunt steunen in moeilijke tijden. Dat geldt voor oudere, maar ook voor jongere mensen. Maar op mijn achtste wist ik dat natuurlijk nog niet. Ik denk dat het me toen vooral mooi leek om daar vooraan in de kerk te staan. En dat vooraan staan, het voorgaan in de dienst, vind ik nog altijd mooi werk. Officieel ‘staat’ een dominee in zijn of haar gemeente. Maar toch is het meeste werk zittend.
Peter Bochanen


Ds. Anne van Voorst
Sinderenseweg 101, 7065 BH  Sinderen
Tel. 06 11567509
email:
Werkdagen in de regel:
dinsdag, woensdag en donderdag
Wijk: achternamen L t/m R
van 0 t/m 79 jaar

Na 2 jaar studie in Kampen dacht ik, als ik hier blijf, heb ik het echte leven niet gezien. Toen ben ik een jaar gaan werken. Eerst 3 maanden als schoonmaker in een ziekenhuis te Zwolle. Daarna naar Amsterdam, daar woonde ik op de Wallen. Ik werkte (in ruil voor kost en inwoning) op de Oudezijds-100, een woongemeenschap welke hulp bied in de vorm van intensief begeleid wonen. Mijn werk was EHBO voor onverzekerden, verpleegachtige dingen. Er kwamen mensen met een overdosis drugs, mensen die seropositief waren, aidspatiënten en zwervers. Ik ben er blijven wonen, maar heb mijn studie in Kampen afgemaakt plus nog een jaar psychologie. Daarna kreeg ik de kans stage te lopen in San Francisco als pastorale begeleiding van aidspatiënten.

Eind 1993 kreeg ik een beroep van de gereformeerde kerk Oostwold-Finsterwolde. Maria, mijn toenmalige vrouw, werd predikant in Midwolda en werkte ook in Finsterwolde. We zijn er 3 jaar gebleven. Toen was er een vacature in Nicaragua, daar zijn we 5 ½ jaar gebleven. Ik was daar o.a. docent theologie aan de opleiding voor predikant. Daar zijn ook onze 3 kinderen geboren. Toen we teruggingen naar Nederland werden we predikant in Bredevoort. In die tijd was de Koppelkerk nog open. Daar waren we ook 5½ jaar. Het was altijd al mijn wens om gevangenispredikant te worden. Dat is gelukt, er stond een advertentie in de krant. Ik kwam in de Penitentiaire Inrichting in Vught terecht en daarna ook in de vrouwengevangenis Ter Peel.

In Dinxperlo werk ik voor 40 % en dan vooral voor de familiediensten, de krabbeldiensten, de meer creatieve diensten, met bijzondere aandacht voor de doelgroep van 30-50 jaar. Mijn plannen zijn om te laten zien: Waar kun je als kerk aanwezig zijn ook buiten de kerk. De open dag van de kerk op oudejaarsdag is daar een heel goed voorbeeld van.
Anne van Voorst


DsAvAmstelDs. Aniet van Amstel
B. IJzerdraatstraat 5, 7091 ZK Dinxperlo
Tel. 0315 617958,
email:
Werkdagen in de regel:
maandag, dinsdag en donderdag
Wijk: achternamen S t/m Z
en Seniorenpastoraat 80 jaar en ouder

In 1956 werd ik geboren in Amsterdam. Daar ben ik opgegroeid, heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht en, aan de Universiteit van Amsterdam, mijn theologische studie gedaan. Na de kerkelijke opleiding vertrokken mijn man en ik uit de grote stad naar het Friese platteland, waar we als kandidaten liefdevol begeleid werden in onze eerste gemeente. In mijn geval was dat Warns, Skarl en Laaksum, in de zuidwesthoek van Friesland. Na zes jaar vertrokken we naar Lemelerveld en weer negeneneenhalf jaar later naar Dinxperlo. Mijn man werd in beide plaatsen predikant en ik had de zorg over ons gezin dat inmiddels uitgebreid was met twee zonen en een dochter. Daarnaast deed ik vrijwilligerswerk.

In 2008 begon ik mijn werk als predikant weer op te pakken en in maart 2011 werd ik aangesteld als seniorenpastor in de Protestantse Gemeente te Dinxperlo. Met ingang van oktober 2013 is mijn pastorale taak uitgebreid met een deel van de gemeenteleden jonger dan 80 jaar. Op 5 april 2015, eerste paasdag, ben ik beroepen als predikant en daarmee officiëel verbonden aan de Protestantse gemeente te Dinxperlo.
Mijn hoofdtaak ligt in het pastorale werk en daarnaast zijn er een aantal andere dingen die ik voor mijn rekening neem. Nu onze kinderen hun eigen weg gaan, is er voor mij tijd en energie vrijgekomen om mijn aandacht te geven aan mensen in onze gemeente. Velen van hen heb ik in de loop van de tijd leren kennen. En altijd weer vind ik het bijzonder, als ik deelgenoot mag zijn van hun vreugde en verdriet.
Aniet van Amstel