Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Bijzondere diensten

Avondmaal
Het Avondmaal wordt eens in de twee maanden gevierd. Per jaar vijf keer op een zondag en een keer op de avond van Witte Donderdag. AvmServies
Op de avondmaalszondagen en op Goede Vrijdag vindt er ’s middags een avondmaalsviering plaats in het Dr. Jenny Woonzorgcentrum waar ook andere gemeenteleden, voor wie het bezwaarlijk is om in de kerk te zitten, welkom zijn.

Dopen
Eens in de twee maanden en in de Paaswakedienst is er gelegenheid kinderen te laten dopen. Voorafgaand aan de doop hebben de voorganger en de ouderling van dienst samen met de ouders een gesprek over de betekenis van de doop.

Familiedienst
Eens in de maand, behalve in de maanden juli en augustus, is de dienst in het bijzonder gericht op de jonge gezinnen.

Avonddienst
In de periode van oktober t/m mei is er eens in de maand een avonddienst. De invulling van deze diensten is divers: cantatedienst met de Cantorij, leerdienst, gewone dienst of een lezing. Een werkgroep avonddiensten is verantwoordelijk voor de invulling van twee van deze avonden en aan één dienst werken leden van de werkgroep mee.

Behalve op de zondag zijn er diensten op de hierna volgende dagen;

  • Bid- en Dankdag,
  • Witte Donderdag
  • Goede Vrijdag
  • Paasnacht
  • Hemelvaartsdag
  • Kerstnacht
  • Kerstmorgen
  • Oudejaarsavond

Openluchtdienst
Op de avond van Eerste Pinksterdag is er een openluchtdienst in het Heurnse Bos. Deze dienst wordt voorbereid met leden van de ZWO-commissie.

Gemeentezondag
Ook wordt er elk jaar een gemeentezondag gehouden.
Wij beginnen met een ochtenddienst welke wordt afgesloten met een kort middaggebed.