Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Beste gemeenteleden,
Met het vrij komen van de pastorie aan de Bernard IJzerdraatstraat 5 is er zowel in het college van kerkrentmeesters als de kerkenraad uitvoerig overleg geweest van hoe daar nu mee verder. Het in de verhuur brengen van deze (gedateerde) woning betekent dat er eerst groot onderhoud moet worden uitgevoerd op tal van punten. Dat brengt uiteraard forse kosten met zich mee. Na een uitvoerige inventarisatie en afweging is voorgesteld de woning in de verkoop te zetten.
Graag willen wij als kerkenraad u op de hoogte brengen van dit voornemen.
Het tweede punt van aandacht is een mogelijke nieuwe gebruikers- invulling van het Kerkelijk Centrum.
Als derde punt willen wij het aanstellen van een jeugdwerker nader toelichten.
Vanzelfsprekend is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw mening hierover te geven.
Wij nodigen u van harte uit op donderdag 26 augustus a.s. om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum.

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

Als regelmatige website bezoeker heeft u het al vast wel gemerkt; de kerkenraad berichten staan niet meer op de kerkenraad pagina. Sinds enige tijd leest u deze met regelmaat op de gewone berichtenpagina. Dat geeft de kerkenraad de mogelijkheid om sneller met u te communiceren over een bepaalde items en hoeft er niet eerst gewacht te worden op de notulen uitwerking.

Het blijkt aanmerkelijk prettiger te lezen als items afzonderlijk zijn te lezen en voorzien zijn van een duidelijk koptekst zoals u dat gewend bent op de berichtenpagina. Na een geruime proefperiode blijkt nu ook dat daarmee de kerkenraad berichten ook beter en gerichter worden gelezen. Het voordeel is dat u als website lezer direct betrokken bent bij al het kerkenwerk. En…., alle berichten zijn voor iedereen op één pagina terug is te zien, dat is wel zo gemakkelijk.
Vreemd dat we daar niet eerder aan gedacht hebben….

Daarmee zijn ook de (bekende) problemen verdwenen dat berichten vaak dubbel zichtbaar zijn. Ook is de extra kerkenraad pagina thans overbodig geworden en zal dan ook met enkele maanden vervallen.