Op woensdag 19 april kwam de kerkenraad weer bij elkaar. Deze keer begonnen we wat eerder want Jenny Rigter en Anne van Voorst hadden een uitnodiging gekregen om een Iftarmaaltijd bij te wonen van de Turkse gemeenschap in Dinxperlo. Iftarmaaltijden worden gehouden tijdens de Ramadan en zijn bedoeld om onderlinge banden van gemeenschap te versterken en de hand uit te steken naar armen en anders-gelovigen.

  • Hans te Brinke was uitgenodigd om de jaarcijfers van de diaconie met ons door te nemen en Bertus te Grotenhuis heeft de jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters besproken. In Kerkpad zullen verkorte verslagen worden gepubliceerd. We willen de complete overzichten tijdens de geplande gemeenteavond op 26 oktober laten zien en bespreken.
  • De diaconie informeert ons dat er dit jaar naast de Care Travel uitjes ook weer de mogelijkheid zal zijn om deel te nemen aan de IKA vakantieweek. Daarover zal de diaconie via Kerkpad meer informatie geven.
  • De diaconie heeft nagedacht over een inleverpunt voor de voedselbank in Dinxperlo. Dat betekent dat er een kast zal komen in het Kerkelijk Centrum waar mensen houdbare producten in kunnen zetten. Deze producten worden daar verzameld en daarna naar de voedselbank in Lichtenvoorde gebracht.

We vinden dit een mooi initiatief.

  • We zijn blij met de positieve brief die een gemeentelid ons heeft gestuurd over o.a. de startzondag en het thema ‘de groene kerk’.
  • N.a.v. het item ‘de groene kerk’ kwam de diaconie tot het besluit dat ze vanaf nu geen plastic folie meer om de bloemen uit de kerk zullen doen, maar papier.
  • Wessel Brandenburg heeft ons op de hoogte gebracht van het feit dat hij door de kerkenraad van de Oosterkerk in Zeist is gevraagd om wat taken binnen het jeugdwerk op te pakken.

Hij heeft hierop positief gereageerd.

Dat betekent dat hij naast de 12 uur die hij hier in Dinxperlo werkzaam is ook 12 uur in de week gaat werken in Zeist. Wij feliciteren hem met deze uitbreiding van functies en we zijn blij dat hij dit naast zijn werk in Dinxperlo kan doen.

  • Er is een verzoek binnengekomen van de Stichting Open Kerken om mee te doen aan de Landelijke Open Kerkendag op tweede Pinksterdag, 29 mei.

Dit is de derde editie van deze dag.

De voorgaande edities was er een grote deelname van kerken in de provincies Noord-Brabant en Zeeland, maar dit jaar hopen zij dat kerken uit het hele land de kerkdeuren willen openen. Dit jaar willen we ons hierbij aansluiten en de deuren van de Dorpskerk ook open zetten.

  • De kerkrentmeesters hebben met enige regelmaat contact met de fa. Dusseldorp over het Centrumplan en met name over het gedeelte voor en rondom de kerk. Het lijkt ons een goed idee om de kerkelijke gemeente daarvan op de hoogte te brengen tijdens de gemeenteavond in oktober.
  • Nu landelijk alle coronamaatregelen niet meer gelden hebben we nagedacht over de wijze van collecteren en het tijdstip van de collecte: na de dienst of tijdens de dienst. We maken de keuze om de collectes tijdens de uitgang te blijven houden en de aandacht voor de collectes tijdens de afkondigingen een plek te blijven geven. De kerkrentmeesters buigen zich nog over de praktische uitvoering.

Annie Klumpenhouwer, scriba