Op woensdag 17 januari kwamen we voor de eerste keer in 2024 weer bij elkaar.
Er was deze keer een kleine agenda en zodoende waren we ook op tijd klaar.
De diaconie informeert dat er weer diverse acties in de veertigdagentijd worden opgezet zoals:
– de vastenmaaltijden.
– het Paasontbijt.
– het gezamenlijk kijken naar de uitzending van The Passion.
– twee projecten, voorgesteld door de PKN, worden financieel ondersteund.
Ria Bulsink en Wilma Bussink zijn bereid gevonden om samen met Wijnand en Anne vanaf nu het bezoekwerk in onze gemeente te coördineren.
Er is een vraag gekomen vanuit de Christengemeente om op eerste Paasdag met alle geloofsgenoten in Dinxperlo na de ochtenddienst op het plein voor de Dorpskerk bij elkaar te komen en daar met elkaar een lied te zingen. Dit lijkt ons een prachtig initiatief en zal daarom verder uitgewerkt worden.
Van de organisatie van de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei kwam het voorstel om voorafgaand aan de maaltijd een gezamenlijke kerkdienst van de kerken in Dinxperlo en Suderwick te houden. Ook zal er aansluitend aan de maaltijd een film in de Dorpskerk te zien zijn. We zijn positief over dit voorstel en wensen de organisatie veel succes bij de verdere voorbereidingen.
Het beroepingswerk en het afscheid van Anne staan natuurlijk ook op de agenda.
De beroepingscommissie is inmiddels gevormd en heeft nagedacht over de te nemen stappen. Voor het afscheid van Anne op 26 mei zal een werkgroep gevormd gaan worden die dit verder uitwerkt.
De vraag om een avond voor alle vrijwilligers is naar voren gekomen.
De kerk kan niet zonder onze vele vrijwilligers. Natuurlijk is het belangrijk om van tijd tot tijd hierbij stil te staan en onze dank naar hen uit te spreken, maar ook weten we dat niet iedereen zit te wachten op een extra moment van bij elkaar komen.
Daarnaast stellen we vast dat er in 2024 al diverse momenten zijn dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer zoals het afscheid van Anne, de startzondag in september en niet te vergeten iedere zondag na de kerkdienst.

Annie Klumpenhouwer