Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Gebouwen

Als Protestantse Gemeente in Dinxperlo hebben wij de beschikking hebben over uitstekende accommodatie’s welke inzetbaar zijn voor vrijwel alle activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente. Er wordt dan ook regelmatig gebruik gemaakt van de vernieuwde zalen in het kerkelijk centrum.

Naast de eigen gebruiksmomenten is de kerk of zijn de zalen ook te huur voor mensen buiten onze gemeente. Met name de zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, (verjaardag)receptie en presentaties.

 

Een voorbeeld;
(en wat is er nu mooier) een concert in de Kerk.

 

 

Onze voorwaarden zijn laagdrempelig, wij hanteren echter het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten passend bij de hoofdfunctie van het betreffende gebouw.

Wat u persoonlijke wensen ook zijn, wij houden er zoveel mogelijk rekening mee. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van

  • Alleen de Kerk
  • Grote zaal Kerkelijk Centrum
  • Een vergaderzaal
  • Gebruik van koffie, thee e.d.
  • Een geheel verzorgde koffietafel

Misschien een mooie lokatie voor uw vergadering(en) waarbij de koffie en thee bij binnenkomst voor u klaar staat. Ook mogelijk is een z.g. Self-Catering feestje, waarbij u zelf zorgt voor de hapjes en drankjes. In overleg bieden wij bijna onbegrensde mogelijkheden. Op verzoek ontvangt u vooraf een kostenberekening zodat u weet waar u aan toe bent.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Vast niet onbekend is het gebruik van de Dorpskerk bij een huwelijk of begrafenis. Hoewel sinds 2014 de kosten al op deze site vermeld zijn blijkt er toch nog wel eens onduidelijkheid te zijn. Het is echter vrij eenvoudig, onze huurlijst is van toepassing op alle gebruikers. Dat betekent dat zowel aan onze kerkleden als niet kerkleden dezelfde kosten worden berekend. Welk bedrag dat is blijkt uit de huurlijst en is duidelijk afhankelijk van de wensen zoals gebruiksduur en extra toevoeging zoals organist, predikant, etc.

Het zal echter niet verwonderlijk zijn dat onze kerkleden daarbij wel een voordeel genieten. Immers hebben zij gemiddeld al vele jaren financieel bijgedragen aan het in stand houden van de kerkgebouwen. In geval dat de overledene een lid van onze kerk is dan brengen wij de kosten van de predikant en de giften aan de Kerkbalans over de voorgaande drie jaar in mindering.

Met name bij een uitvaartdienst dient u dan ook direct en duidelijk aan te geven of dat u gebruik wilt maken van onze predikant. Mocht de predikant onverhoopt niet in staat zijn de bewuste dienst te leiden dan zorgen wij voor een goede vervanger. Natuurlijk bent u geheel vrij om daar al dan niet gebruik van te maken.

Belangrijk is om dan te weten dat zodra u zelf het besluit neemt om geen gebruik te maken van onze predikant de eerder genoemde vergoeding voor de predikant komt te vervallen. Deze regeling vervalt dus op het moment dat u zelf een andere predikant of uitvaartspreker aanwijst voor de dienst zonder dat er vooroverleg is geweest met onze predikant.

 Bij gebruik door onze gemeenteleden berekenen wij slechts een deel van de werkelijke kosten. Hoeveel de kosten zijn is afhankelijk van de persoonlijke wensen en daarmee vrijwel altijd verschillend. Daarnaast is het bij een huwelijk of begrafenis zo dat de giften van de jaarlijkse Kerkbalans over de voorgaande periode van drie jaar verrekend worden.

De tarievenlijst geeft slechts een basistarief voor de gebouwen. Voor een volledig op u gebruikswensen aangepast tarief van gebouwhuur en voorzieningen zoals b.v. consumptiegebruik o.i.d., dan adviseren wij u om (uiteraard vrijblijvend) contact op te nemen met de beheerder, kerkrentmeesters en/of de adminstratie.

Tarievenlijst gebouwen per 1 januari 2017