Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Welkom

Ziekte ds. Anne van Voorst
Ds. Anne van Voorst is op 28 maart jl. positief getest op corona. Hoewel hij zelf eerst dacht er met milde klachten vanaf te komen was opname in het ziekenhuis toch noodzakelijk.
Inmiddels is hij weer thuis, het gaat heel langzaam vooruit maar het ontbreekt nog aan energie. Zijn hoop is echter wel om op korte termijn weer een klein beetje vanuit huis te kunnen gaan werken.

 

Kerk-zijn in coronatijd
De persconferentie van 13 april jl. bood nog geen versoepeling van regels. Jammer, maar begrijpelijk.
We zijn als kerk natuurlijk blij dat we de digitale mogelijkheden hebben om de kerkdienst online door te laten gaan. Maar steeds vaker hoor je dat mensen de verbondenheid met elkaar zo missen; op de zondagochtend en ook in de week. Mensen missen de ontmoeting met andere mensen.
Dat brengt ons als kerkenraad op de vraag: hoe kunnen we in Dinxperlo kerk-zijn in coronatijd. Hoe kunnen we er voor elkaar zijn. Dat betekent dat we na moeten denken over nieuwe vormen van ontmoeten. En daar hebben we u voor nodig.

Van tijd tot tijd horen we voorbeelden van mensen die, rekening houdend met de coronaregels, mooie initiatieven hebben bedacht en er zo blijk van geven dat er andere vormen van contact mogelijk zijn. Wanneer we deze voorbeelden zouden kunnen delen, dan zou dat een prachtig sneeuwbaleffect teweeg kunnen brengen, waardoor steeds meer mensen op ideeën worden gebracht.

Daarom deze oproep aan iedereen om mee te denken over hoe we er voor elkaar kunnen zijn en om jullie initiatieven aan ons door te geven. En daarbij de vraag: wat hebben jullie nodig in deze tijd?
Jullie kunnen jullie reacties telefonisch doorgeven aan de scriba Annie Klumpenhouwer (0615604494)of mailen naar .
We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

 

Geef nu voor de collecte klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.