Ook dit jaar organiseren de diaconieën van de RK parochie en de Protestantse gemeente weer een sinterklaasactie. Bedoeld voor kinderen die het niet zo breed hebben of een moeilijk jaar achter de rug hebben.
Bij de diaconie zijn diverse situaties bekend, maar we hebben niet alles in beeld. Als u gezinssituaties kent met kinderen die voor deze actie in aanmerking komen, wilt u dit dan voor 20 november doorgeven aan Martine Jansen, tel. 06-37441622?
Wij zullen vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaan. In de dienst van 14 november is voor deze actie gecollecteerd. Mocht u alsnog uw bijdrage willen doen dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. sinterklaasactie. 
Wij danken u voor uw betrokkenheid en hopen zo samen iets extra`s te kunnen betekenen voor deze kinderen.
Werkgroep ‘sinterklaasactie’ van de diaconie,

Martine Jansen