Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Op zondag 12 september a.s. om 9.30 uur, is er in het kader van Ziekenzondag een viering in de Dorpskerk te Dinxperlo. Voorganger is pastor Mia Tankink.
De organisatie ligt bij de oecumenische werkgroep (samenwerking van Protestantse gemeente te Dinxperlo, RK parochie Maria Laetitia en Stichting De Zonnebloem Dinxperlo-Breedenbroek). In deze viering wordt vooral aandacht besteed aan de zieke medemens.
De opbrengst van de collecte is voor de lokale afdeling van de Zonnebloem Dinxperlo – Breedenbroek.
Omdat in verband met de vroege inleverdata van de kopij voor dit nummer van Kerkpad nog niet bekend is hoeveel mensen er precies op 12 september in de kerk mogen en of de 1,5 meter afstand er nog is wordt u via een persbericht in De Band van 7 september 2021 hierover verder geïnformeerd. U kunt de dienst in ieder geval mét beeld volgen via www.kerkdienstgemist.nl (Gelderland, Dinxperlo, Protestantse Gemeente).
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Wisman, 0315-653458.

Sylvia Vogelpoel

De schoolvakanties beginnen vandaag, veel kinderen zullen er samen met hun ouders op uit trekken en leuke dingen gaan doen. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dat de diaconieën van de RK Parochie en de Protestantse gemeente Dinxperlo iets hebben bedacht om deze kinderen (en ouders) ook iets aan te kunnen bieden, een extraatje voor de vakantietijd. Dit alles is gebeurd in samenwerking/overleg met het Meedoenpact Aalten, de Diaconale Hulpverlening Aalten, de Talentverbinder gemeente Aalten en Figulus Welzijn.
In de afgelopen maanden zijn er via verschillende kanalen adressen aangeleverd van gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Totaal zijn er in Dinxperlo en omgeving 14 gezinnen met in totaal 29 kinderen (0-12 jaar) opgegeven. Al deze kinderen hebben deze week een vakantietasje ontvangen, met daarin onder andere toegangskaartjes voor het zwembad, een opblaasbare strandbal, munten om een ijsje te kopen, stoepkrijt, waterpistool, frisbee en een vakantieboekje. De ouders hebben een waardebon ontvangen waarvoor ze bij Jumbo Arentz Dinxperlo voor € 30,- aan levensmiddelen kunnen kopen.
Naast bovenstaande 14 gezinnen zijn er nog 66 huishoudens die zich hebben aangemeld voor de zomeractie.  Dit betreft een waardebon van € 30,- welke besteed kan worden voor de aankoop van levensmiddelen bij Jumbo Arentz in Dinxperlo. Deze zijn eveneens afgelopen week bezorgd.
Totaal hebben we hiermee 80 gezinnen/huishoudens een extraatje kunnen bezorgen voor de vakantietijd.
Wij wensen u en jullie allemaal een fijne vakantie toe.

De werkgroepen ‘Vakantietas’ en ‘Zomeractie’ van de diaconie

Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een eigen weverij beginnen.
Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker.
Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen opleiden.

  • Voor 200 euro wordt één jongere zes weken getraind in ondernemersvaardigheden
  • Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek
  • Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden? 
Hartelijk Dank!

Op zondag 5 september wordt er voor dit doel gecollecteerd.
U kunt uw gift kwijt, in de daarvoor bestemde schalen, bij de uitgang van de kerk.
Ook kunt u uw gave overmaken via de bank: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Kerk Noord-Ghana.
Of via de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl

Namens de diaconie,
Joop Wevers
Meer informatie kunt u vinden op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

–             Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven

–             Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen.
Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk of de digitale collectezak www.pg-dinxperlo.nl
Of maak uw gift over op NL97 RABO 0313 9511 t.n.v. ZWO-commissie PG Dinxperlo o.v.v. zendingscollecte Pakistan.

Reinau te Hennepe

Zondag 4 juli zijn de volgende coronaversoepelingen afgekondigd:
Uitgangspunt is nu de daadwerkelijke plekken die beschikbaar zijn op 1,5 m. Dit betekent voor de Dorpskerk 70 plekken exclusief de kerkelijk medewerkers. Bij de voorafgaande aanmelding op de website kunnen dus 70 reserveringen geaccepteerd worden. De medewerkers tijdens een dienst hoeven zich (net als nu) niet aan te melden. Collecteren vooralsnog door middel  van de collecteschalen bij de uitgang, dus nog niet collecteren in de dienst.
De ventilatiemogelijkheden in de Dorpskerk zijn beperkt. Het is een oud gebouw, de ventilatie in de kerk is een natuurlijke ventilatie die grotendeels door kieren komt of via geopende deuren. Dit wil je natuurlijk niet tijdens een dienst. Advies aan de predikanten is om de laatste twee liederen in de dienst te laten zingen en de rest voorlopig nog via geluidsbestanden of filmpjes uit te voeren.
De bloemen uit de dienst worden niet meer door de bloemist bezorgd.
Ook is het mogelijk om na de dienst weer gezamenlijk koffie te drinken, uiteraard met in achtneming van de anderhalve meter.
De zaal van het Kerkelijk Centrum is daarom zo ingericht dat dit mogelijk is.

de kerkrentmeesters

 

Na het afscheid van Renate kregen we te maken met de coronaperiode en was het gemis niet zo direct merkbaar. Echter nu de diensten en de activiteiten voor jongeren weer op gang komen blijkt er grote behoefte te zijn ontstaan in een aansturende jongerenwerker.

De kerkenraad heeft besloten om de opengevallen plek zo snel mogelijk weer in te vullen zodat er geen al te grote dip in het jongerenwerk ontstaat.

Uiteraard en zoals bij alle aanstellingen informeren wij onze gemeenteleden, waarop die hun mening en wensen kenbaar kunnen maken in deze plannen. Deze invulling is in principe slechts een voortzetting van eerdere besluiten en kent als zodanig geen officiële inspraak procedure.
Aangezien de kerkenraad graag open wil staan voor iedereen, wordt u toch in de gelegenheid gesteld om binnen acht dagen te reageren op dit voornemen. Ook is het mogelijk om personen voor te stellen die (waarschijnlijk) voldoen aan de verwachtingen zoals deze op de vacaturepagina worden omschreven. Alle reacties kunt u richten aan de scriba (zie contactpagina) email .

 

Als regelmatige website bezoeker heeft u het al vast wel gemerkt; de kerkenraad berichten staan niet meer op de kerkenraad pagina. Sinds enige tijd leest u deze met regelmaat op de gewone berichtenpagina. Dat geeft de kerkenraad de mogelijkheid om sneller met u te communiceren over een bepaalde items en hoeft er niet eerst gewacht te worden op de notulen uitwerking.

Het blijkt aanmerkelijk prettiger te lezen als items afzonderlijk zijn te lezen en voorzien zijn van een duidelijk koptekst zoals u dat gewend bent op de berichtenpagina. Na een geruime proefperiode blijkt nu ook dat daarmee de kerkenraad berichten ook beter en gerichter worden gelezen. Het voordeel is dat u als website lezer direct betrokken bent bij al het kerkenwerk. En…., alle berichten zijn voor iedereen op één pagina terug is te zien, dat is wel zo gemakkelijk.
Vreemd dat we daar niet eerder aan gedacht hebben….

Daarmee zijn ook de (bekende) problemen verdwenen dat berichten vaak dubbel zichtbaar zijn. Ook is de extra kerkenraad pagina thans overbodig geworden en zal dan ook met enkele maanden vervallen.