Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

Heeft u het Toezeggingsformulier Kerkbalans al ingeleverd?

Dan zeggen wij u daarvoor heel veel dank. De beperkingen in het ophalen van de enveloppen in coronatijd hebben wij met u hulp grotendeels opgelost.

Echter een aantal leden heeft de toezegging nog niet geretourneerd. Misschien is de gewenning zo hoog dat ze er vanuit gaan dat de envelop wel zal worden opgehaald…!
Helaas, zolang de corona beperkingen van kracht zijn kunnen wij het onze wijkmedewerkers niet aandoen om de envelop bij u op te halen.
Ligt bij u nu toevallig het toezeggingsformulier nog in de ‘keukenla’? Help ons dan wat verder, vul hem nu in en lever hem in bij één van de adressen die u voor op de omslag envelop aantreft.

Het resultaat van de actie Kerkbalans 2021 ligt tot op dit moment (helaas) achter op dat van voorgaande jaren. De ‘voorzichtigheid’ in deze coronaperiode is daar waarschijnlijk voor een groot deel debet aan.

De tijd staat niet stil en dit jaar kunt u gemakshalve de (eventuele extra) toezegging ook digitaal aanmelden en overmaken via onderstaande link.

 


Klik hier voor digitale toezegging en overmaken.

 

 

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

Het thema voor 2021 is Na 75 jaar vrijheid.

Bron: www. 4 en 5 mei.nl

 

Komende zondag (de eerste zondag na Pasen) is het beloken Pasen: de luiken van Pasen gaan dicht, het feest is ten einde.
Maar het leven gaat door, en hoe! Met Pasen is aan ons perspectief en toekomst gegeven. In het donker van de tijd is ons een Licht opgegaan. We staan er niet alleen voor. Jezus heeft ons laten zien dat het leven het wint van de dood.
Vanouds wordt op deze zondag gelezen over Tomas die niet kón geloven dat Jezus nog leefde. Als enige van de discipelen was hij er niet bij, toen Jezus na zijn opstanding in hun midden verscheen. Hij geloofde het pas, toen hij Jezus met eigen handen kon voelen en met eigen ogen kon zien. ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’, zegt Jezus dan.
Ons is het niet gegeven om Jezus in levenden lijve te zien en Hem aan te kunnen raken. Wij zullen het moeten doen met wat ons is verteld, met alles wat er in de bijbel geschreven staat.
Tegen het einde van het evangelie van Johannes staat: ‘Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.’
Dit is wat ons gegeven is. Een boek waarin op eindeloos veel manieren verteld wordt wat God met ons voor heeft. In dit boek wordt ons verteld waar we vandaan komen, hoe we mogen leven en waar we naartoe gaan. Het is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.
Thomas van Aquino verwoordde het in de dertiende eeuw als volgt:

Ogen, mond en handen raken U niet aan,
door ’t gehoor slechts wordt Gij in ’t geloof verstaan.
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem ’k als waarheid aan;
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan.

Niet als Tomas zie ik op uw wonden neer,
maar met hem belijd ik U als God en Heer.
Maak, dat ik steeds vaster U geloven mag,
immer op U hopen en U minnen mag.

Lied 374:2,4

ds. Aniet van Amstel

De derde ontmoeting via Zoom hadden we op maandagavond 15 maart. Even moed verzamelen want elkaar in levenden lijve treffen is zoveel fijner, maar als we dan toch allemaal achter ons scherm zitten is het al snel eigenlijk net zo gezellig en ontspannen.
Deze keer hebben we over “wat betekent Pasen voor jou” gesproken aan de hand van petje af/petje op. Iedere keer krijg ik weer nieuwe energie van onze gesprekken samen. En wat is het dan leuk om te merken dat dat voor iedereen geldt en dat we elkaar graag nog een keer extra treffen, hopelijk allemaal samen aan een keukentafel en anders gewoon weer via Zoom.
Lijkt het jou ook leuk om mee te praten over heel uiteenlopende onderwerpen, maar altijd wel met een link naar geloofsopvoeding, dan ben je van harte welkom om aan te sluiten. Meld je dan aan via of via 06-37441622.
Maandagavond 17 mei om 20.00 uur staat de volgende keer gepland.

Martine Jansen

Beste gemeenteleden,

Op het moment van schrijven van dit stukje zijn we nog ver verwijderd van de zomer, sterker nog, de lente moet officieel nog beginnen. Toch zijn we al bezig met de voorbereiding van de Zomeractie en Actie vakantietas van dit jaar. Dit doen we o.a. samen met de Parochie Maria Laetitia de Goede Herder Dinxperlo.
Naar aanleiding van de kerstpakkettenactie van vorig jaar weten we zeker dat ook voor de Zomeractie meer aanmeldingen komen. Het is op dit moment lastig om getallen te gaan noemen maar wat we wel weten is dat er meer kosten gemaakt zullen worden. Eén van de dingen die ieder jaar echt helpen om de kosten te drukken is de opbrengst van de doelcollecte voor de “Zomeractie” en “Actie vakantietas”.
We zijn u hier erg dankbaar voor. Dit jaar staat de collecte voor dit doel gepland op 9 mei vandaar dat we in dit nummer van Kerkpad u hier al van op de hoogte brengen.
Het doel van de actie is om mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, wat extra’s te kunnen geven zo rond de vakantietijd.
Ook dit jaar zal dat een tegoedbon worden die kan worden verzilverd bij de Dinxperlose middenstand en supermarkt.
Voor de kinderen is er een verrassing.
Helaas kunnen we in dit nummer van Kerkpad nog niet alles kwijt over de acties, simpelweg omdat we nog niet alles op de rit hebben. In het volgende nummer van Kerkpad hopen we u wat meer over de acties te kunnen vertellen.
Dit plaatselijk diaconaat, het betreft namelijk de minima in Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek, kan enorm geholpen worden met uw steun. Helpt u mee om deze acties tot een succes te maken?
Op 9 mei zal er in de dienst worden gecollecteerd voor dit doel maar u kunt uw gift ook overmaken via de digitale collectezak, deze vindt u op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Via de bank kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnr.: NL65 RABO 0364 8574 98
t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Zomeractie en Actie vakantietas.
Alvast hartelijk dank!

Namens de werkgroepen “Zomeractie” en “Actie vakantietas” van de diaconie

Zondag 8 maart was er weer een WPC online.
Het verhaal van Gideon werd gelezen en daarna zijn de woorden uit het verhaal in een woordzoeker opgezocht, waar uiteindelijk dit uitkwam: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

In mijn jeugd, in het Friese Joure, hadden mijn ouders eerst een kruidenierswinkel, daarna een zelfbediening en nog later een supermarkt. Die winkel stond in de winkelstraat, precies tegenover een grote Rooms Katholieke kerk met daaraan vastgebouwd de pastorie. Zodoende was de pastoor dus onze overbuurman. Er was altijd een levendig contact tussen winkel en Katholieke Kerk. Dat de winkel van Gereformeerde signatuur was en de overbuurman Rooms Katholiek speelde nauwelijks een rol; de scherpe kantjes waren wel af van de Reformatie.

Op een zondag had de kerk een activiteitendag met de allerjongste parochianen. En op enig moment bleek dat er eigenlijk lolly’s hadden moeten zijn. Meneer Pastoor had verzuimd om  een zak van deze lekkernij te kopen, hoewel hij heel goed wist dat men meer jonge parochianen vangt met zoetigheid dan met dogma’s. De overbuurman is ook de beroerdste niet, zo dacht de priester, en hij belde aan bij de gereformeerde levensmiddelenhandelaar.

Helaas bleek hem al gauw dat niet álle scherpe kantjes van de Reformatie waren afgesleten: de winkelier was precies genoeg om liever niet op zondag te leveren en de geestelijke was rekkelijk genoeg om toch een bestelling op te geven op zondag.

Ik heb twintig lolly’s nodig, zei de pastoor, ik heb de consistorie vol kindertjes zitten.
Je krijgt ze niet, zei de winkelier, het is zondag.
Dat houd jij nooit vol, zo voorspelde de pastoor, de tijden veranderen.

De winkelier twijfelde plotseling of er tussen de 95 stellingen van Luther toch niet ook eentje stond die over lolly’s ging, maar ging toen toch overstag. Dat wil zeggen….: gedeeltelijk.
Goed dan, je krijgt je lolly’s. De winkelier liep naar zijn pakhuis en kwam niet lang daarna terug met een zak met twintig lolly’s. Assorti, stond erop.

Kijk, Meneer Pastoor, ik sta hier nu wel om iets aan jou te verkopen, ik kan in dit geval nu niet anders, ’t is immers voor kinderen, maar je mag ze me niet betalen. Je moet maandag maar terugkomen om af te rekenen.

Hij wist bijna zeker dat er toch één van de 95 stellingen van Luther over geld ging.

Bouwe van der Meulen

‘Hoop doet leven’ en ‘Zolang er leven is, is er hoop’.
Het zijn zomaar twee spreekwoorden, die bij mij boven komen. Allebei leggen ze een verband tussen leven en hoop. Leven en hoop hebben met elkaar te maken. Hoop geeft zin aan ons leven en zolang wij mensen leven, is er hoop.

Hoop hamsteren
We leven nu in een tijd die vraagt om een grote voorraad hoop. Al maandenlang kunnen we niet of nauwelijks gezellig bij elkaar op bezoek of samen lekker uit eten gaan. We kunnen niet leuk een winkel binnenstappen op zoek naar iets om te kopen of om gewoon wat rond te kijken. Het verenigingsleven ligt al een jaar plat. Veel jonge mensen voor wie hun jeugd een tijd is om samen met leeftijdsgenoten te ontdekken wie ze zijn, voelen zich op dood spoor gezet. Aan hun zelfontplooiing is plotseling een halt toegeroepen.
En al die tijd blijven we maar hopen. We hopen dat het vaccineren voorspoedig mag verlopen en dat het ook nieuwe mutaties van het virus kan weerstaan. We hopen dat we snel weer gewoon bij elkaar op bezoek kunnen. We hopen dat de horeca en de winkels weer snel open gaan. We hopen dat koren en muziekverenigingen weer samen kunnen gaan spelen en zingen. We hopen dat jongeren weer samen mogen komen, samen feesten, samen sporten. We hopen en we hopen en we hopen. We hamsteren hoop.

Je kunt alleen hopen als je ergens in gelooft
Hoop neemt ook een belangrijke plaats in het christelijk geloof in. In de brief aan de eerste christenen in Korinthe schrijft Paulus dat drie dingen van groot belang zijn, te weten geloof, hoop en liefde. En hoewel hij de liefde het allerbelangrijkste noemt, mogen we de betekenis van de hoop niet uitvlakken. De hoop staat op gelijk niveau met het geloof. Geloof en hoop gaan hand in hand. Ze horen bij elkaar, zoals Suske bij Wiske, Bassie bij Adriaan en de dikke bij de dunne hoort.
Het geloof legt de basis voor de hoop. Voor de één zal het gaan om het geloof in de toekomst, voor een ander het geloof in zichzelf of in de gemeenschap waar hij of zij deel van uit maakt. Voor weer een ander ligt de basis voor zijn of haar hoop in het geloof in God. Misschien kun je wel alleen hopen als je ergens in gelooft.

Pasen geeft hoop
Op Paasmorgen gaan drie vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Zij hopen niets en zij geloven niets. Zij kennen alleen nog maar diepe wanhoop en ongeloof over wat hen is overkomen. Maar dan komen ze bij het graf en zien dat het leeg is en zij krijgen te horen dat Jezus is opgewekt uit de dood en dat Hij leeft! En zij geloven. En uit dat geloof putten zij de hoop dat hun leven zin heeft. Zij zien weer een uitweg uit hun wanhoop en verdriet. Het geloof in de opgestane Heer voedt hen met hoop.
Nu kunt u tegenwerpen dat het voor die vrouwen gemakkelijk was om te geloven. Zij hebben de opgestane Heer met eigen ogen gezien. Maar is het wel zo gemakkelijk om te geloven dat iemand is opgestaan uit de dood?
‘Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet’, staat er in één van de Bijbelse brieven. Daarin ligt de kracht van het geloof dat het ons doet geloven in wat we niet zien. Wat we niet zien zal toch waarheid worden. We zullen elkaar straks weer in de armen mogen sluiten. We zullen het leven weer oppakken. We zullen weer samen spelen en zingen. We kunnen weer samen naar de kerk en naar de voetbal. De jonge mensen kunnen weer onbekommerd van het leven en van elkaar genieten. We kunnen weer in vrijheid leven. Misschien dat we ons er straks nog meer van bewust zijn hoe kostbaar die vrijheid is en ook hoe kwetsbaar.
Na Pasen mogen we weer leven met nieuwe hoop!

Peter Bochanen

Bovenstaand artikel stond onlangs in ‘De Partituur’, het verenigingsblad van Mannenkoor Con Spirito. Omdat er ruimte over was laat ik het ook opnemen in Kerkpad, zodat het een nog wat breder lezerspubliek kan bereiken.

In mei vinden de examens weer plaats.
Vanuit onze gemeente willen wij ALLE examenkandidaten
(dus ook de kandidaten uit onze dorpen die geen lid zijn) 
een roos als aanmoediging bezorgen.
Om iedereen te kunnen verrassen,
hebben wij uw/jullie hulp hard nodig.
Weet jij een jongere die examen gaat doen,
stuur dan een mail aan .
Vermeld daarbij zijn/haar naam en het adres,
maar ook de naam van de school.
Aanmelden kan tot 1 mei 2021.

Groeten, Silvia Stronks, alle bezorgers en de jeugdraad

In het vorige kerkblad is vermeld dat de kerkenraad ingestemd heeft met een uitbreiding van mijn contract tot 100% met ingang van 1 juni 2021 en dat ik dit aanvaard heb.
Nu wil ik daar nog een persoonlijk woord aan toevoegen.
Het was in alle opzichten een wat ongewone procedure, maar ik ben heel blij met deze beslissing van de kerkenraad en de steun vanuit de gemeente.
Een heel aantal van u heeft mij persoonlijk gefeliciteerd en zijn of haar vertrouwen uitgesproken. Dat voelt goed.
Het vertrouwen is er ook vanuit mijn kant. Ik kijk er naar uit om full-time aan de slag te kunnen. Dat zal van alle kanten ook wennen zijn want in plaats van drie predikanten, blijft er maar één over. Dat is een enorme overgang, maar ik ben ervan overtuigd dat we die stap samen kunnen nemen.
Voor nu wil ik u nogmaals bedanken voor het gestelde vertrouwen.
Ik vind het een eer in Dinxperlo als predikant te mogen werken.

Ds. Anne van Voorst

 

Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren.
Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken.
Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. In de dienst van 25 april wordt er gecollecteerd voor dit doel. Ook kunt u gebruik maken van de digitale collectezak, welke te vinden is op de website: www.pg-dinxperlo.nl of via de bank op rekeningnr.:  NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Namens de diaconie,
Joop Wevers

 

Als regelmatige website bezoeker heeft u het al vast wel gemerkt; de kerkenraad berichten staan niet meer op de kerkenraad pagina. Sinds enige tijd leest u deze met regelmaat op de gewone berichtenpagina. Dat geeft de kerkenraad de mogelijkheid om sneller met u te communiceren over een bepaalde items en hoeft er niet eerst gewacht te worden op de notulen uitwerking.

Het blijkt aanmerkelijk prettiger te lezen als items afzonderlijk zijn te lezen en voorzien zijn van een duidelijk koptekst zoals u dat gewend bent op de berichtenpagina. Na een geruime proefperiode blijkt nu ook dat daarmee de kerkenraad berichten ook beter en gerichter worden gelezen. Het voordeel is dat u als website lezer direct betrokken bent bij al het kerkenwerk. En…., alle berichten zijn voor iedereen op één pagina terug is te zien, dat is wel zo gemakkelijk.
Vreemd dat we daar niet eerder aan gedacht hebben….

Daarmee zijn ook de (bekende) problemen verdwenen dat berichten vaak dubbel zichtbaar zijn. Ook is de extra kerkenraad pagina thans overbodig geworden en zal dan ook met enkele maanden vervallen.