Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

Op zondag 26 mei zal ds. Anne van Voorst afscheid nemen als predikant van de Protestantse gemeente te Dinxperlo.

Wij willen hem van harte bedanken voor het vele werk dat hij voor onze gemeente gedaan heeft. Tevens wensen we hem een goede toekomst in zijn nieuwe functie als hoofdpredikant van het Justitiepastoraat in Nederland en Bonaire.

De dienst waarin we stil willen staan bij zijn afscheid van onze gemeente wordt gehouden op zondag 26 mei om 10.00 uur in de Dorpskerk/Liboriuskerk, Markt 4 in Dinxperlo.

We nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Na de dienst staat de koffie klaar en zal er gelegenheid zijn om Anne en zijn partner Johan te groeten of een attentie of kaart te overhandigen. Iedereen wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Ook is er de mogelijkheid om Anne een kaart of brief te sturen op zijn thuisadres: Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen.

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Dinxperlo,
Jenny Rigter-Petter, voorzitter
Annie Klumpenhouwer, scriba


Als u naar aanleiding van deze uitnodiging contact met ons wilt opnemen, dan kunt u zich richten tot de scriba van de kerkenraad.
Email:
Telefoon: 06 1560 4494


Anne was achtereenvolgens predikant van de Gereformeerde kerk Oostwold-Finsterwolde, tevens in dienst van de Deputaten Missionaire Arbeid Groningen t.b.v. ’t Schienvat en Neonproject, docent theologie in Nicaragua, predikant van de Protestantse gemeente te Bredevoort en Justitiepredikant. Vervolgens adjuncthoofdpredikant bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en predikant van onze gemeente.

 

Ook dit jaar wordt er weer hard gestudeerd, gezwoegd op de samenvattingen en de nodige voorbereidingen getroffen voor de examens van de middelbare school! Op 14 mei beginnen de jongeren van de examenklassen aan hetgeen waar ze jaren voor gestudeerd hebben. Net als andere jaren willen wij, van de protestante gemeente Dinxperlo, iedereen die examen doet een hart onder de riem steken door het bezorgen van een roos.
Daarom hebben we jullie hulp nodig!
Kennen jullie iemand die dit jaar examen doet? Wel of geen lid van de kerk, dat maakt niet uit! Stuur een mailtje met zijn/haar naam, het adres en de naam van de school naar
Aanmelden kan tot en met 1 mei.
Wij zorgen ervoor dat de rozen op tijd bezorgd worden en hopelijk geven deze rozen het laatste zetje voor een geslaagd examen!
Ook voor het bezorgen van de rozen zijn we op zoek naar mensen. Je bezorgt iemand een grote glimlach!  Wil je helpen? Mail dan naar

Met vriendelijke groet, namens de jeugdraad,
Era Mengerink-Vogelpoel

Het voorlopige resultaat van Actie Kerkbalans 2024 is bekend.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, want samen maakten we de Actie tot een succes! Zoals het er nu naar uitziet, vallen de inkomsten dit jaar 9.753 euro zo’n 6% hoger uit dan begroot. Deze mooie opbrengst is vooral het gevolg van stijgende bijdragen per lid. En nu we toch met cijfertjes bezig zijn; de gemiddelde toezegging per lid is 110 euro en voor een pastorale eenheid 187 euro. Over geheel Nederland ligt dit overigens op 220 euro, toch nog een 15% hoger dan in Dinxperlo.
We zijn echter blij met het goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze kerk in Dinxperlo. Uw bijdrage stelt ons in staat om een plek te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar we de sacramenten vieren, God en elkaar ontmoeten. Waar we zorgen voor elkaar en voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.
Dankzij uw bijdrage kunnen wij dit jaar met minder (die ons o.a. zijn ontvallen) leden toch de geplande en begrote activiteiten voor 2024 blijven uitvoeren. Zo bouwen we met elkaar aan de toekomst van de kerk.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven!

Vrijwilligers bedankt
Uiteraard hartelijk dank aan iedereen die de Actie Kerkbalans dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt. Met name de vrijwilligers die meerdere keren langs de deuren zijn gegaan, eerst om de Kerkbalans te bezorgen en daarna om het antwoord op te halen, dank jullie wel!

Bertus te Grotenhuis,
penningmeester college van kerkrentmeesters

Geven kan op meerdere  manieren
Geven in de kerkdienst kan met contant geld maar ook met de collectebonnen.
Giften die wij contant of via collectebonnen ontvangen zijn bij de Dienstcollecte voor het diaconale doel. Bij de uitgang is dit vrijwel altijd voor de kerk in Dinxperlo.

Sinds enige tijd kunt u geven via onze kerkapp c.q. QR-code. Daarmee kun je geven wanneer je ook maar wilt. Of je nu in de kerk bent of vanaf huis de dienst mee beleeft.
Op het moment van de collecte open je op de laptop of telefoon de app (of scan de QR-code) bepaal je de hoogte van je gift en volg de stappen die op het scherm verschijnen.
De digitale giften worden op dit moment gelijk verdeeld voor diaconie en kerk.

Wel worden hierover voor ons als kerk bankkosten berekend. Dat houdt in dat wij over iedere gift 36 cent aan kosten betalen. Geeft u b.v. 5 euro dan blijft daar 4,64 euro van over. Daarvan gaat dan 2,32 euro naar de diaconie en 2,32 euro naar de kerk. Dat heeft als gevolg dat bij een gift van 1,- euro er slechts 32 cent overblijft voor de diaconie en 32 cent voor de kerk.

Vindt u het geven via een app of QR-code maar een onhandig gedoe? Bedenk dan dat met de afname van contant geld het heel handig is voor zowel uzelf, als voor de kerk om te kiezen voor collectebonnen. Doordat deze te verkrijgen zijn op vellen van 20 stuks zijn ze ook nog eens gemakkelijk te verdelen over de gezinsleden. Collectebonnen zijn overigens te verkrijgen bij de administratie en/of te bestellen via de website.

Bertus te Grotenhuis,
penningmeester cvk.

Vanuit de verschillende kerkgenootschappen worden weeksluitingen verzorgd in Careaz Dr. Jenny. Omdat binnenkort twee mensen uit onze gemeente (Thea Veerbeek en Henny Giesen)
willen stoppen met het verzorgen van de weeksluitingen zijn we op zoek naar mensen die dit
zouden willen overnemen.
De weeksluitingen worden gehouden op vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur in de
Orangerie van Careaz. Daarbij wordt o.a. een korte overdenking voorgedragen en een
organist begeleidt bij het zingen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het doen van de weeksluitingen kunt u contact opnemen
met Thea Meinen 06 2243 4349, Bouwe van der Meulen 0315 653 343 of ondergetekende.
Ook wanneer u mensen kent waarvan u denkt dat deze daarvoor benaderd zouden kunnen
worden horen wij dit graag.
Daarnaast willen we graag benadrukken dat behalve de bewoners van Careaz en de
aanleunwoningen ook andere belangstellenden vanuit het dorp van harte welkom zijn bij de
weeksluitingen.

Jenny Rigter-Petter
06 2328 7606

Op woensdag 6 maart kwamen we als kerkenraad weer bij elkaar.
De voorzitter opent met een meditatie van Henri Nouwen. De diaconie, de kerkrentmeesters en de jeugdraad informeren ons over de werkzaamheden waar ze op dit moment veel energie in steken.
U leest hierover meer in de informatie die ze delen in Kerkpad.
Na reacties vanuit de gemeente hebben we besloten om het houden van een avond voor onze vrijwilligers opnieuw op de agenda te zetten. Blijkbaar is er toch de wens om een dergelijke avond eens in de twee jaar te houden. Inmiddels zijn er twee mensen benaderd met de vraag om de organisatie op zich te nemen.
Vervolg vleugel: Er zou rond een dienst waaraan de cantorij meewerkt in februari, tijdelijk een vleugel in de Dorpskerk geplaatst worden.
Dit biedt de mogelijkheid om te ervaren welke ruimte deze vleugel inneemt en welke plek hij zou kunnen krijgen op het moment dat hij niet gebruikt wordt.
De werkzaamheden aan de weg hebben de toegankelijkheid voor dit instrument bemoeilijkt en daarom kon dit in februari niet doorgaan.
De deur onder de toren is op dit moment weer bereikbaar. Opnieuw zal een datum gepland gaan worden waarin een vleugel aanwezig zal zijn in de kerk. Daarnaast worden er gesprekken gepland met Dirk Zwart en Johan Klein Nibbelink om hun wensen te inventariseren.
Op 21 april zal er in de dienst afscheid en (her)bevestiging zijn van een aantal ambtsdragers.
Herbevestiging van:
Ingrid Bruntink, diaken
Leen Nederlof, ouderling-kerkrentmeester
Annie Klumpenhouwer, ouderling-scriba
Afscheid van:
Henk Ormel, ouderling-kerkrentmeester.
We hopen dat we vóór die datum een persoon bereid hebben gevonden om Henk Ormel als ouderling- kerkrentmeester te vervangen.
We staan stil bij de vraag: Wat te doen wanneer het niet lukt om in de periode dat we vacant zijn een voorganger te vinden? We nemen deze vraag ook mee in het overleg dat we op 18 maart hebben met de afvaardiging van zes ons omringende kerken o.l.v. ds. Ada Rebel (predikant van onze classis).
We bespreken met elkaar wie de contactpersonen van onze kerk zullen zijn in de periode vanaf 1 juni:
– Een kerkelijke uitvaart zal via de scriba gaan
– Voor het pastoraat kan men de coördinatoren van de bestaande bezoekgroep benaderen (gegevens op de pagina ‘Informatie’ in Kerkpad)
– Voor de afkondiging van overlijden op de zondag zal Petra Veerbeek zorgdragen
– Het contact met gastpredikanten zal via Henny Giesen lopen (zoals ook nu al het geval is)
– Contact met andere geloofsgemeenschappen in Dinxperlo loopt via de scriba
Deze vergadering verliep, zoals altijd, in een prettige sfeer en om 21.45 uur keerden we weer huiswaarts.

Annie Klumpenhouwer-Wiggers
scriba

Op zondag 5 mei 2024 organiseren Burgerinitiatief Dinxperwick, DinXperience, het Grenslandmuseum, VVNF, Historisch Dinxperlo, het Grenzblick Atelier en enkele betrokken Dinxperwickers de Vrijheidsmaaltijd op het Prins Clausplein. Gemeente Aalten en Stadt Bocholt ondersteunen dit grensoverstijgend initiatief.
Viering
Voorafgaande aan de maaltijd is er om 10.00 uur in de Dorpskerk een oecumenische Nederlands-Duitse viering, met medewerking van de cantorij. De predikanten van de Protestantse gemeente Dinxperlo (PKN), de Evangelische kerk en de Rooms-katholieke kerk (St. Michaelskirche) uit Suderwick bereiden samen een dienst voor, met als thema ‘Vrijheid’.
Ook andere geloofsgemeenschappen zijn betrokken bij dit initiatief. De Rooms katholieke kerk (Maria Laetitia parochie) uit Dinxperlo/Breedenbroek, de Christengemeente Dinxperlo en de Vrije Baptistengemeente besteden allen tijdens hun viering aandacht aan het thema.
Vrijheidsmaaltijd
De Vrijheidsmaaltijd start om 11.30 uur. Het is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij bezoekers uit Dinxperlo en Suderwick over vrijheid en onvrijheid spreken: thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kunt geven.
Dit jaar komt het recept voor de Vrijheidssoep uit de keuken van de succesvolle YouTube-kok Nick Toet. Hij liet zich inspireren door zijn oma’s tomatensoep, waar hij Koreaanse chilivlokken, miso en bosui aan toevoegde. Het geheel wordt muzikaal omlijst door het duo Yvonne Tangelder en Willem te Voortwis. Deelnemers aan de maaltijd kunnen vooraf een placemat kopen. Meer informatie hierover volgt t.z.t. in De Band.
Film en Vision
Na afloop van de maaltijd is er vanaf 14.00 uur een aanvullend programma in de Dorpskerk.
Een Duitser en een Nederlander vertellen ieder een persoonlijk verhaal over het thema ‘Vrijheid’. Daarna wordt de korte film ‘In het spoor van Max’ vertoond: een bijzondere en eigentijdse verbeelding over de in Sobibór vermoorde Winterswijkse kunstenaar Max van Dam. Ingeleid door Lex Schellevis, de maker van deze film. Koor Vision brengt tussendoor enkele liederen ten gehore.

Esther Nederlof

In samenwerking met Parochie Maria Laetitia, de Diaconale Hulpverlening gemeente Aalten (DHA) en het Meedoenpact Aalten willen we ook dit jaar weer de vakantietas- en de zomeractie organiseren. 
Vakantietasjes worden uitgedeeld aan kinderen (0-14 jaar) uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De tasjes zijn gevuld met ‘leuke’ dingen waar ze in de vakantie mee kunnen spelen aangevuld met iets lekkers.
De ouders ontvangen een waardebon om levensmiddelen te kunnen kopen. 
Bij de zomeractie ontvangen gezinnen zonder kinderen of met oudere kinderen eveneens een waardebon om levensmiddelen te kunnen kopen. Dit alles met als doel om de gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen een extraatje te geven in de vakantietijd.
In de week voor de zomervakantie zullen de vakantietasjes en/of bonnen worden bezorgd.
Om u een indruk te geven: vorig jaar zijn er in Dinxperlo-De Heurne totaal 99 kinderen blij gemaakt met een vakantietasje, daarnaast zijn er 105 waardebonnen verstrekt.
De verwachting is dat er op dit moment meer gezinnen in armoede leven dan vorig jaar, waardoor het aantal opgaven wel eens hoger uit zal kunnen vallen.
Actie financieel ondersteunen
Het mag duidelijk zijn dat deze acties geld kosten. Wij willen dan ook een beroep op u doen om de actie financieel te ondersteunen. Dit kan als volgt:
–             bijdrage aan de collecte in de dienst van 5 mei en/of
–             uw gift overmaken op het rekeningnummer van de DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten): NL24 TRIO 0338 6054 60 t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten o.v.v. Zomeractie en Actie Vakantietas.
Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroepen ‘Actie vakantietas’ en ‘Zomeractie’ van de diaconie PG Dinxperlo.

Dick Hengeveld

Kerk-zijn met en voor elkaar
Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.
Via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie maak je diaconale initiatieven zoals De Sleutel in Apeldoorn mogelijk.
Lees meer op kerkinactie.nl/diaconaatnederland
Op 12 mei wordt er in de dienst gecollecteerd voor dit doel.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Alvast Hartelijk dank!
U kunt uw gift ook over maken via de bank, het rekeningnummer is:
NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Binnenlands diaconaat.
Of u maakt gebruik van de digitale collectezak c.q. QR-code welke u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl

Namens de diaconie
Joop Wevers

Woensdag 24 april vieren we weer onze (senioren)oranjemiddag.
Gerrit Gerritsen zal ons deze middag iets laten zien over het Koningshuis en misschien iets over Dinxperlo en De Heurne.
We laten ons verrassen.
We worden dit jaar ook weer getrakteerd door de VVNF.
Daarvoor onze hartelijke dank.
We beginnen om half drie in het Kerkelijk Centrum.
Wie geen vervoer heeft kan bellen naar Wim Hoftijzer tel.  06 1381 4891 of naar
Erna Westerveld  tel. 06 2380 6003.
Wij hopen op een gezellige middag en hopen velen van jullie te mogen begroeten.

Hartelijke groeten  van de werkgroep

Elke vrijdagmiddag (behalve in januari en februari) is de Dorpskerk in  Dinxperlo geopend voor alle bezoekers van 13.30 tot 16.30 uur.
Op Goede Vrijdag waren er maar liefst 310 mensen die binnen kwamen lopen, om even rustig te kunnen zitten, naar het orgel te luisteren of een kaarsje te branden.

I-j ziet ze weineg meer. Ik bedoel de biebelse veurstellingen die as muursteen de veurgevel verfraait. En al helemaol niet  at ze wónderen laot zien; die bunt helemaol uut de tied.
Natuurlek kump dat deur de secularisatie.
Wi-j kent de klassieke biebelverhalen niet goed meer. Wet i-j nog hoe het verhaal van de spijzeging van de viefduzend mensen ging an de oever van ’t meer van Tiberias? ’t Wónder van de vief breude en twee vissen? Jezus den ’t brood brek en brokken vis uutdaelt. Apostelen die de toe-estreumde menigte veurziet van aeten! Kom daor tegenswoordeg nog maor ’s umme. Wi-j hebt de voedselbanke, maor dat helt ’t niet bi-j dit wónder.
Thuus hebbe wi-j ook nog zónnen wónderleken muursteen. Den is emaakt deur mien jóngeren bruur in zien eerste jaor óp de kunstacademie.
A’k toevalleg ’s naor buten kieke zie ik ’t wónder. ’t Is een steen van een of ander gipssoort veurstellende de wónderbaarleke visvangst.
Ken i-j ’t verhaal nog?
Enkele leerlingen (discipelen) van Jezus bunt ‘s margens vróg an ’t vissen óp ’t meer van Tiberias in Galilea. Ze hebt de hele nacht evist, maor niks evangen, nog gin spierinksken.
Jezus steet an de kante, zut an de kleure van ’t water waor de vis zit (dat steet t’r niet, maor dat denke ik,) en rödt eur an ’t net an de andere kante van de boot uut te gooien. Waoróp de netten, braekende vól, slechts met moeite binnen boord ehaald kónt worden.
Kiek maor naor ’t plaatjen. I-j mót ów veurstellen da’j de vissers van baoven ziet: twee heufde van vissers, hande die an ’t net trekt en vissen die in ’t net verward raakt. Passend bi-j de vergankelekheid van ’t laeven is de verandering die de muursteen óndergeet. Raegen en wind, vörst en hette, alles löt zien sporen nao. Maor dat nemme wi-j óp de koop toe.
Wi-j ziet steeds minder wat de steen veurstelt, maor dat gef niet.
Wi-j kent ’t verhaal. Dat zit in óns heufd.
Tenslotte gao’w naog effen naor de andere kante van ’t meer van Tiberias, naor de plaatse van de wónderbaarleke spijzeging van de viefduzend mensen.
’t Mooiste van ’t verhaal is ’t ende.
Naodat iederene van de viefduzend genóg te aeten had ehad, wieren de restjes óp-ehaald. Twaalf bennen vól! Want i-j mót nooit gin aeten weggooien of óngebruukt laoten liggen.
Zeker niet zolange d’r mensen op eerde bunt die hónger liedt.

Theo Boland

Een liedje van de Beatles natuurlijk, maar ook een verlangen naar de lichtheid die nu eenmaal hoort bij een zonnige dag.
Zonder jas naar buiten, even je gezicht opheffen om de warmte maximaal op te vangen,
een rondje fietsen of een praatje met de buren die je tijdens de wintermaanden nauwelijks zag.
‘Het komt goed, lieveling. De winter was lang, koud en eenzaam en het lijkt jaren geleden dat de zon scheen, maar daar komt de zon en ik zeg je: het komt goed.’
De kalme gang van de jaargetijden vertelt ons dat je met geduldig wachten een eind komt. Kou zal verdwijnen, donkerte zal plaatsmaken voor licht en aan kale takken zullen nieuwe blaadjes groeien. Je hebt er meer vertrouwen voor nodig, misschien meer geduld, maar ook verdriet zal plaatsmaken voor nieuwe vreugde en leegte wacht erop om weer gevuld te zijn. Ook in de tuin van gemis zullen nieuwe bloemen bloeien.
Ondertussen knippen we oude bloemen af, vegen dood blad bij elkaar om plaats te maken voor een nieuw seizoen. We speuren de tuin af en verheugen ons op het geel van forsythia, de eerste magnoliaknop die openbarst. Verwachtingsvol leven. Dat kenmerkt een gelovig mens. ‘En als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.’ (Romeinen 8:25)

ds. Lyonne Verschoor
www.dagdominee.nl


Een poosje geleden stond er een artikel in Kerkpad over de familiedienst. Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder en heeft de band al een aantal diensten begeleid.
We willen de band dan ook graag aan u voorstellen.
De namen worden immers niet meer genoemd bij de afkondigingen.
Ze gaan nu door als Het Combo o.l.v. Johan KLein Nibbelink. Maar wie zijn ze nu allemaal en welk instrument bespelen ze?

Achter de piano bevindt zich Johan Klein Nibbelink uit Bredevoort. U allen misschien wel bekend van meerdere projecten, die hij de laatste jaren gedaan heeft. Onder andere de TOP 2000 diensten. Naast de piano zingt hij ook regelmatig met u mee.

 

 

Dan hebben we de leadzanger en gitarist, Jorn Sloetjes. Jorn is woonachtig in Dinxperlo en houdt van zingen. Zijn doel is dan ook, om de hele gemeente aan het zingen te hebben.

 

 

 

Nog een gitarist en bassist is Ariën ten Haaken.
Ariën is ook woonachtig in Dinxperlo. Hij maakt veel muziek en dit is dan ook een van zijn passies.

 

 

 

We hebben nog een bassist. Tijdens de dienst van Palmpasen was hij er ook. Jopie Taihuttu. Hij is woonachtig in Winterswijk en vindt het erg fijn om zijn muzikale medewerking in de diensten te geven.

 

 

 

Dan hebben we op de saxofoon, Willeke Hoftijzer.  Woonachtig in IJzerlo. Willeke is de jongste van het stel.

 

 

 

Dan als laatste op drums, Han Hofs, woonachtig in De Heurne. Han Hofs speelt inmiddels ook al heel wat jaartjes in de band en is dan ook zeker geen onbekende. Naast de drums zingt hij ook regelmatig wat nummers voor u.

 

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de muzikaliteit van deze groep? Kom dan de volgende dienst naar ze luisteren!!!

De familiedienstcommissie

Met een klein groepje vanuit Dinxperlo zijn we naar The Passion in Zeist geweest. Voor mij een thuiswedstrijd maar voor Ninte, Fiene en beide moeders zeker niet. Zij zijn mee gegaan met een bus vol jongeren die vanuit de Achterhoek naar de Passion zijn gereisd.
We stonden op een mooie plek bij het podium waar we goed alles konden zien. ‘Mooi om dit een keer mee te maken. Het verhaal van Pasen komt zo op een hele andere manier binnen. Een hele ervaring’, aldus Fiene.

Wessel Brandenburg

Datum Oekraïense Paasviering in de oude St. Helenakerk is gewijzigd.      

Het Oost-Orthodoxe Paasfeest valt dit jaar op 5 mei. Daarom vieren we op zondag 5 mei om 9.30 uur in de oude St. Helenakerk in Aalten de Paasviering met en voor de Oekraïense gasten in Dinxperlo, Aalten en Bredevoort.
Samen zijn en in verbondenheid het feest van de opstanding vieren.
Nu de oorlog voortduurt wordt het al de vijfde keer dat vanuit de gemeenschappelijke kerken in Bredevoort, Dinxperlo en Aalten een dienst wordt georganiseerd met en voor de Oekraïense gasten.

de voorbereidingscommissie

Een foto-impressie

We hebben net het belangrijkste feest van de kerk gevierd: Pasen. Vier dagen lang waren we in de kerk om betrokken te zijn bij het lijden, sterven én opstaan van Jezus. Het zijn intensieve dagen die veel los kunnen maken.
Regelmatig spreek ik mensen die deze periode zwaar vinden door wat ze zelf door maken. Hun eigen verdriet, hun eigen lijden is dan haast te zwaar om ook nog eens stil te kunnen staan bij het lijden van Jezus. Aan de andere kant is dat ook vreemd genoeg heel troostrijk. Want je mag je eigen moeite of verdriet, je eigen pijn verbinden aan dat van Jezus.
Niet omdat we Hem zouden willen zijn maar wel omdat we geloven dat in alles er Eén is die naast ons staat. Die weet wat het is om pijn te hebben, verdriet, wanhopig te zijn en onschuldig te moeten lijden.
Dat maakt de gang naar Pasen ook een moeilijke gang.
Want er ligt ook nog een keer Stille Zaterdag tussen.
Een periode van afwachten in de duisternis totdat je wordt opgewekt. Het kan lang duren voordat het Pasen wordt in iemands leven. Voor hen hoop ik dat ze mensen treffen die het naast hen kunnen uithouden. Die niet klaar staan met goedbedoelde adviezen of alvast vooruitgrijpen naar de opstanding. Tenslotte moest ook Jezus afwachten tot het aan Hem gebeurde. Gelukkig heb ik de ervaring dat het in het leven van veel mensen uiteindelijk toch Pasen wordt.
Dat mogen we ook geloven.
Sterker nog: dat is de belofte die God uitspreekt over ons leven. Maar als het dan Pasen wordt, is alle leed niet definitief voorbij. Je ontdekt dat je bent opgestaan maar wel met de nodige kleurscheuren en littekens. Het leven zal nooit meer zijn zoals het was. Voor Jezus was dat niet anders. Hij stond niet op als puntgaaf mens maar draagt voor altijd de littekens van het kruis in zijn armen, voeten en zij. Dat te beseffen, dat je nooit meer zijn zal die je was, is ook een proces waarin het oude mag worden losgelaten. Symbolisch gezien mogen we dat met Hemelvaart op laten stijgen naar God. Al onze verlangens naar hoe het was, ons verdriet, onze strijd mag met Jezus opstijgen naar de hemel. Zodat we met Pinksteren echt een nieuw leven kunnen beginnen! Vernieuwd door Hem, die ons in dat proces voorging en naast ons staat.

ds. Anne van Voorst

 

De Protestantse Gemeente te Dinxperlo is op zoek naar een

Predikant v/m (60-100%)

die samen met de jeugdwerker en de vele vrijwilligers in onze gemeente vorm en inhoud wil geven aan ons gemeentezijn.

Bent u iemand die

  • aansprekende erediensten verzorgt, die bemoedigend en inspirerend zijn, met eigentijdse bewoordingen en liederen
  • diverse diensten (familiediensten, avonddiensten, zangdiensten) graag voorbereidt met vrijwilligers of gemeenteleden
  • enthousiasme weet over te brengen, een visie heeft en mensen weet te verbinden en te inspireren, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente

dan zou u heel goed de predikant kunnen zijn die wij zoeken.

Onze kerkelijke gemeente van 1600 leden wordt gekenmerkt door gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de kerkenraad mevr. Jenny Rigter, tel. 06-23287606, e-mail  of bij de voorzitter van de beroepingscommissie mevr. Inge te Winkel, tel. 06-30747810, e-mail 

Indien u belangstelling heeft voor onze vacature, dan verzoeken wij u uw schriftelijke reactie per e-mail te sturen naar

 

Downloadlink voor: Profielschets Predikant

Downloadlink voor: Profiel van de Protestantse Gemeente Dinxperlo