Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Het jeugdwerkbeleid is vernieuwd. “Wat fijn”, kan je denken.
“Weer een document dat op de plank terecht komt en waar niemand het over twee jaar nog over heeft”.
En zo gaat het vaak. Toch heb ik het met plezier geschreven en hebben we er als jeugdraad goed over na kunnen denken.
Zoals in het beleid beschreven, willen we ons de komende jaren richten op de groepen.
De groepen zijn niet het doel maar een middel om tot een warme gemeenschap te komen.
Met een warme gemeenschap bedoelen we: een plek waar je je thuis voelt, waar je welkom bent, waar je je gekend voelt.
De kerk moet een plek zijn waar je graag komt. Dit willen we doen door ons te focussen op groepen. Binnen een groep kan je elkaar leren kennen, kan je geloofsgesprekken voeren, kan je van elkaar leren en kan er vertrouwen ontstaan. Waarom de focus op een warme gemeenschap?
Ergens spreekt het voor zichzelf maar het komt ook uit een groot onderzoek dat is gedaan binnen de verschillende kerken in Amerika.
Het boek dat daarbij hoort heet ‘Growing Young’ en krijgt de laatste jaren ook veel aandacht binnen de landelijke PKN en andere christelijke kerken in Nederland. 
De warme gemeenschap is één van de zes pijlers uit het boek om een kerk te laten groeien met kinderen en jongeren.
Gaan we dan nu iets nieuws doen?
Komen er meer groepen?
Dit zijn de groepen die er nu zijn: Oppas, Kindernevendienst, #WPC, #WPH, #WPL, de Zolderavond en Moments. We willen deze groepen helpen verder op te bouwen. Dat er groei is in warmte. We willen ook kijken naar een nieuwe groep voor (jong) volwassenen die zich bezig houdt met de inhoud van het geloof en het geloof in het dagelijks leven.
Of er over twee jaar nog naar het jeugdwerkbeleid wordt gekeken is volgens mij ook zeer de vraag. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Het is goed om elke 4 à 5 jaar samen te kijken waar we naar toe willen en hoe we dat willen doen.
Voor de komende jaren willen we ons richten op een warme gemeenschap door middel van kleine groepen.

Wessel Brandenburg

Omdat we als kerk nu sinds een tijdje samenwerken met Figulus, vonden we het (als leiding van de jeugdgroepen) een goed idee om een verbindende activiteit te organiseren. We wilden graag een activiteit organiseren voor de jeugd die op vrijdagmiddag bij Figulus komt en voor de jeugd van onze kerk. Op zaterdag 21 mei was het dan zover. We hebben alle jeugd die mee wilde verzameld bij het Kerkelijk Centrum. Vervolgens zijn we met z’n allen naar de Vennebulten gegaan. Daar begonnen we met een spel. Na een tijdje waren de kinderen wel een beetje moe van al het rennen en toen was het tijd om naar Sinderen te gaan. Daar sloten we gezellig af met een barbecue bij Anne van Voorst thuis. Het was een geslaagde middag!

Gerwin Koskamp, Ruben Nijeboer, Edwin Pelupessy en Willeke Hoftijzer

Wil je op de hoogte zijn van wat er gebeurt voor kinderen binnen de kerk? Wil je een vrije avond zonder tieners in huis omdat je weet dat er een speciale activiteit voor hen is?
Of wil je op de hoogte zijn van bijeenkomsten die speciaal voor jou georganiseerd zijn? Dat kan. Met de ‘Samen Geloven’ WhatsAppgroep blijf je altijd op de hoogte en voel je je verbonden met elkaar. Deze groep is bedoeld voor jonge en oude ouders, voor vrijgezellen en voor stellen, voor vijfentwintigers tot en met vijftigers (en iedereen die zich hiermee verbonden voelt).
Meld je bij mij door een appje te sturen naar 06-83821476 en ik voeg je toe aan de WhatsAppgroep ‘Samen Geloven’.
Voor de mensen die wat terughoudend zijn met WhatsAppgroepen: deze appgroep is geen spamgroep waar marktplaats aanbiedingen of soortgelijke berichten langskomen. We willen graag een informatieve appgroep zijn waar je graag op kijkt en waardoor je je verbonden voelt metde kerk en het geloof.

Wessel Brandenburg

Als Protestantse Gemeente te Dinxperlo zijn wij gebaat bij een goede ledenadministratie.
Best wel een verantwoordelijke functie die al heel lang wordt uitgevoerd door Henk Diersen.
Het omvat het bijhouden van (aangeleverde) adreswijzigingen door verhuizingen, geboorte en overlijden. Verder het uitprinten van een lijst of stickers voor verschillende acties.
Henk heeft enige tijd terug al aangegeven dat hij wil stoppen met dit werk. Maar helaas, zonder ledenadministratie kan de kerk niet functioneren. En omdat het wel moet gebeuren zijn wij dan ook dringend op zoek naar iemand die dit werk (vanuit huis) zou willen overnemen. Kunt u overweg met een computer en heeft u een paar uurtjes tijd over voor de kerk, meldt u zich dan aan voor meer info.
Deze functie kan ook heel goed uitgevoerd worden door b.v. een echtpaar. Ons probleem is dat wanneer het ons niet lukt om deze functie in te vullen dat wij dit moeten onder brengen bij een naburige kerkelijke gemeente of bij het kerkelijk bureau. Dit brengt vanzelfsprekend extra kosten met zich mee.
Het zijn jaarlijks terugkerende kosten die we met ons allen op moeten brengen. Vandaar dat wij dan ook een dringend beroep op u doen om ons te helpen. Meer info op de website of via mail  
Uiteraard mag u ons ook aanspreken of contact opnemen via de telefoon.

College van kerkrentmeesters,
Gerrit Gerritsen

De meeste tastbaore en zichtbaore religieuze gedenktekens vind i-j in of in elk geval vlakbi-j de kerke. Een eeuwenold altaarstuk, een fresco, een marianum, aovendmaolszilver, een prachtig deupvónt, nuum maor óp.
Bi-j ónze buren an de aoverkante van de grenze zie’j trouwens nog heel völle religieuze maaksels buten de bebouwde kom. Maria-kapellekes an de kante van de weg of zelfs hier en daor een echt crucifix.
’t Zal d’r wel met te maken hebben dat de meeste mensen daor katholiek bunt. Katholieken hebt zowiezo meer an de pette met beelden en veurstellingen; protestanten hecht meer an weurde en taal.
Twee mooie veurbeelden van religieuze gedentekens butenbeeld wi’k ów toch nog effen laoten zien. Um te beginnen fietse wi-j effen naor de RK Pancratis-kerke in Anholt. (Ook wel d’n Dom van Anholt enuumd.) Afgezien van ’t wónderschone interieur mo’j ook ’s kieken naor de twee prieeltjes buten met een religieuze veurstelling an de veurkante en een biebeltekst óp de achterkante. Zelfs wi-j könt ‘t laezen want ’t steet in ’t old-hollands geschreven.
Zoas de bekende tekst uut Mattheüs 11 waor Jezus zeg:
“Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.”
In plaatse van ‘röst’ steet hier ‘vertroosting’, maor dat kump óp
’t zelfde neer.
’t Tweede veurbeeld steet an de weg van Anholt naor de Bruggenhutte (Isselburger Straße). Wi-j ziet een witten crucifix.
Dat is al heel biezunder, maor ook dat e niet van holt of steen is, maor van een of ander metaal, schient ’t wel. De crucifix wördt heel toepasselek D’n Leeven Heer enuumd. Oorspronkelek was e, stammend uut 1500, inderdaod van holt. Maor in 1852 is e vervangen deur een crucifix van iezer den in de iezerhutte van Iesselborg emaakt is. Toen e klaor was is e wit eschilderd, ik denk tegen ‘t roesten. Want hie steet daor in weer en wind.
Völle katholieken licht nog altied de pette at ze veurbi-j komt.
Of ze slaot effen een klein kruusken. Ik, protestant, niet.
Maor ik zeg um altied goeiendag a’k d’r veurbi-j fietse.

Theo Boland

‘De zee van tijd heeft het mooiste strand.’
Dit pareltje deelde een van mijn Facebookvriendinnen.
Bas en ik hebben de afgelopen tien dagen op Terschelling ervaren hoe waar het is.
We hebben genoten, vooral van de tijd.
Of van het ontbreken van elk besef van tijd.
Geen wekker die ons maande om op te staan; geen agenda die onze dagindeling bepaalde en geen klokje van gehoorzaamheid, dat vertelde dat het bedtijd was.
Augustinus, zijn tijd ver vooruit, filosofeerde over de vraag wat tijd eigenlijk is.
Hij komt tot twee conclusies.
De tijd is een schepping van God en daarmee een geschenk aan de mens.
En de tijd bestaat alleen in het moment.
Het verleden is voorbij, zoals onze vakantie.
De toekomst bestaat slechts in ons verlangen of in onze hoop. Zo blijft het nu over.
De dag van vandaag kan ik voor een deel bepalen.
Er het beste van maken, het mooiste eruit halen,
of dat nu tijdens vakantie is of thuis of in het werk.
De zee van tijd is het vermogen om te genieten
van dit geschenk van God.

ds. Lyonne Verschoor
www.dagdominee.nl

Donderdagmorgen, half vijf.
Door een enorme donderslag schiet ik rechtop in bed. Het is nog donker buiten. Ik lig even wakker en hoor de regen. De tuin is er blij mee.
En boven de regen uit, begint de merel
te zingen. Hoog, helder en hard.
Die neemt alvast een voorschot op de dag. Ik draai me nog even om. Een wijs iemand zei: Geloof is de vogel die licht voelt en zingt als de dageraad nog donker is. (Rabindranath Tagore)


De merel wacht niet tot het licht geworden is om zijn lied te beginnen.
Zo hoeft de mens niet te wachten met vertrouwen hebben tot het beter wordt.
David schreef Psalm 57 toen hij zich voor koning Saul verstopte in een spelonk.
Hij vreesde voor zijn leven. ‘Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij U is mijn leven geborgen’ zingt hij. ‘Ontwaak, mijn ziel, ik wil het morgenrood wekken.’ Het doet mij denken aan fluiten in het donker of psalmen zingen in de nacht; om de angst te bezweren, het donker van je af te houden, maar ook om die geborgenheid uit Psalm 57 tevoorschijn te zingen.
Mocht u nog eens ergens wakker van liggen, luister dan naar de merel of zing zachtjes zelf een lied.

Als gemeente willen we dit jaar een uitstapje maken naar de Floriade in Almere.
De 10-jaarlijkse wereldtentoonstelling van de Tuinbouw. Voor iedereen die geïnteresseerd is in planten, techniek of duurzaamheid of alle drie, is er wel iets te zien. Bovendien heeft de PKN ook een stand gebouwd met een tiny church en labyrinth. Alle reden dus om als gemeente deze Floriade te gaan bezoeken.
Datum is: donderdag 29 september. We vertrekken om 09.00 uur.
Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen gaan we of met eigen vervoer of met de bus.
Kosten zijn ongeveer 90 euro. (29,00 euro entree, 30 euro reiskosten en 30 euro voor de maaltijd).
Aan het begin van de avond zullen we weer thuis zijn.
U kunt zich opgeven bij Annie Klumpenhouwer. of telefonisch: 
06-15604494.

Namens de voorbereidingsgroep,
Harry Esselink en ds. Anne van Voorst

Inmiddels is het alweer een jaar dat ik fulltime in Dinxperlo werk. 1 juni 2021 begon ik officieel full-time. Helaas was het toen nog niet mogelijk om ook full-time te werken omdat ik nog aan het herstellen was van corona. Ik vond dat lastig. Want ik wilde graag helemaal beginnen maar had naar mijn gevoel alleen maar energie om, om het maar oneerbiedig te noemen, op de winkel te passen. Gelukkig heeft u als gemeente niet heel veel van de nadelige gevolgen daarvan gemerkt. Want het lukte me wel om de kerkdiensten te doen en de uitvaarten, waarvoor ik gevraagd werd. Intussen bleef ik wel plannen maken en leerde ik steeds meer mensen kennen. Dat voelt goed. Wat ik al wist, wordt telkens weer bevestigd: de protestantse gemeente is een enthousiaste en betrokken gemeenschap, die met beide voeten in de dorpse gemeenschap wil staan.
Ik leerde Dinxperlo als dorp ook beter kennen want inmiddels kom ik er bijna dagelijks.
Het is een erg levendig dorp met veel beweging. Dat komt natuurlijk ook door het grote Duitse winkelende publiek maar dat heeft ook effect op de Dinxperlose mensen. De openheid en levendigheid hebben zij ook. Het begin was natuurlijk ook nog moeizaam omdat het leek alsof corona aan het voorbij gaan was en toen waren er toch weer allerlei maatregelen. Opnieuw online, opnieuw weer weinig mensen. Veel kon er niet georganiseerd worden. Pas vanaf februari/maart werd alles wat meer vrijgegeven. Met mijn gezondheid ging het inmiddels ook goed. Vanaf januari was ik er weer helemaal. Ik kon eindelijk wat extra aandacht aan het jeugdwerk gaan geven maar dat was niet meer nodig omdat Wessel Brandenburg kwam. Dat is ook heel fijn want door zijn komst ontstond er meer ruimte om andere dingen te gaan ontwikkelen. Zoals u gemerkt hebt, had ik heel wat groepen willen opstarten. Daarvan is er één nu begonnen en de ander begint 16 juni.
Voor de mantelzorggroepen waren niet genoeg aanmeldingen maar ik denk dat die later in het seizoen vast nog wel van start gaan.
Want er is me verzekerd dat ze wel voorzien in een behoefte. Maar mensen moeten nog wennen aan het idee. Heel blij ben ik hierin met de opstelling van de kerkenraad.
Ze benadrukten bij mij dat de groepen, die ik op wilde starten, niet alleen voor kerkleden bedoeld zouden moeten zijn, maar open voor iedereen, lid of geen lid. En dat werkt. Want in beide groepen, zijn nu deelnemers die van buiten onze PKN komen. Regelmatig wordt mij gevraagd hoe ik er toe ben gekomen om met groepen te beginnen, die een pastorale insteek hebben. Voor mij is dat heel natuurlijk en in zekere zin ook nog een overblijfsel van mijn werk in de gevangenis. Daar is het (pastorale) groepswerk een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden. Ik merk dat ik iets van die houding meegenomen heb. Bovendien bereik ik daardoor ook meer mensen. En het is voor mij ook heel stimulerend om een groep mensen te leren om een icoon te schilderen. Waarschijnlijk ontdekken ze nu dat het om veel meer gaat dan alleen schilderen.
Terugblikkend op een full-time jaar Dinxperlo kan ik alleen maar zeggen dat ik het goed heb en blij ben op deze plek. Daarvoor mijn dank aan jullie allemaal.

Meditatieve wandeling
In het verslag van de gemeentezondag las u ook kort iets over een meditatieve wandeling bij de Aa-strang. Voor wie er toen niet bij kon zijn of tijdens de gemeentezondag wat anders koos maar deze wandeling ook zou willen doen, wil ik de gelegenheid bieden om deze alsnog te wandelen. Het is geen grote afstand (ongeveer 2,5 km.) maar de wandeling zal wel ruim een uur in beslag nemen. Deze wandeling zal zijn op woensdag 29 juni om 19.30 uur.
We parkeren op het parkeerterrein van Tritop. Van daaruit starten we onze wandeling via de oude vuilnisbelt naar de Aa-strang.
Graag wel van tevoren aanmelden want er is een minimale deelname van 5 personen.

ds. Anne van Voorst

Sinds het uitbreken van de corona wordt er één collecte gehouden bij de uitgangen van de kerk. De opbrengst van de collecte wordt gedeeld tussen de Diaconie en de Kerk.
Naast deze mogelijkheid is er natuurlijk ook de digitale collecteknop om te geven.
In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten dat de “oude” manier van collecteren voorlopig nog niet terugkomt. Het doorgeven van de collectezakken is nog steeds niet wenselijk.
Er is daarom het besluit genomen dat er bij de uitgangen twee schalen komen met daarin een briefje “Diaconie” en “Kerk”.
Dit is natuurlijk voor ons als kerkgangers weer een omschakeling. In een tijd dat we steeds minder met contant geld betalen iets om rekening mee te houden dat er weer twee collectes zijn in de kerk. We willen hier op zondag 3 juli mee starten. Via de website www.pg-dinxperlo.nl zijn ook collectebonnen te bestellen. Hiermee kunt u natuurlijk zonder aan contant geld te denken mee doen aan beide collectes. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om digitaal te geven via de digitale collecteknop op Kerkdienst gemist of via de website. Ook kunt u aan de collectes bijdragen door een overschrijving op rekening van de Diaconie of van de Kerk.
De rekeningnummers kunt u vinden op de voorlaatste pagina van Kerkpad.
Zijn er vragen dan kunt u deze stellen op of

Namens de diaconie,
Joop Wevers
Namens de kerkrentmeesters,
Gerrit Gerritsen

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren.
Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden.
Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren.
Geef in de collecte van zondag 26 juni of maak uw bijdrage over op NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.
Nog een andere mogelijkheid om uw bijdrage te doneren is door het gebruikmaken van de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Meer informatie op kerkinactie.nl/ hulpongedocumenteerden

Namens de diaconie,
Joop Wevers

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen.
Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Op 10 juli collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Meer informatie over dit project is te lezen op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia
Met uw bijdrage steunt u dit project voor kinderen in India. Helpt u mee? Uw gift kunt u geven in de dienst van zondag 10 juli of u maakt het over op de rekening van de diaconie      NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Kinderen India.
Op de website: www.pg-dinxperlo.nl vindt u een knop “digitale collectezak”, middels deze knop kunt u uw bijdrage ook overmaken.
Alvast hartelijk dank!

Namens de diaconie,
Joop Wevers

 

Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander.
Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.
Prediker 4:4-6

Terwijl ik dit schrijf, loopt voor velen het seizoen op het einde. De scholen beginnen zo langzamerhand de afronding te naderen hetgeen de nodige drukte met zich meebrengt voor leerkrachten, kinderen én ouders. Degenen die op het land werken of in de tuin hebben nu veel te doen.
De eerste groenten zijn klaar om te oogsten maar ook het onkruid is er klaar voor. De zomer: maanden van veel activiteit en hopelijk ook vakantie.
Maar voor het zover is, wordt er nog veel gezwoegd. Prediker maakt ons ervan bewust dat dit zwoegen lang niet altijd de juiste motieven heeft. Je teveel afbeulen, is het najagen van wind. We zijn vaak opgegroeid met een streng arbeidsethos. Met in gedachten de Bijbeltekst dat de mens in het zweet des aanschijns zijn brood moet verdienen. Maar heel vaak is al ons zwoegen ook omdat we toch die nieuwe auto wilden hebben of toch net dat iets te dure huis. Prediker waarschuwt ons dat wanneer dát het geval is, dat we dan de wind najagen.
Natuurlijk, niets doen is ook niet goed. Prediker noemt dat zelfs dwaas. Maar hij roept ons wel op om toch altijd één hand gevuld te houden met rust. Een prachtig beeld. Die ene hand, die altijd de rust bewaart, terwijl de ander werkt.
Een beeld dat vraagt om evenwicht tussen werken en rust. Maar ook een beeld dat aangeeft dat al ons werken ook gepaard mag gaan met rust en vanuit rust.
De vakantieperiode laat ons vaak zien, dat we dit nog niet in evenwicht hebben. En als we dan rust hebben, nemen we ons voor om het na de vakantie toch heel anders te doen.
Vaak lukt dat niet en zitten we al heel snel in ons oude patroon. Maar met dit beeld van Prediker kunnen we nu naar onze handen kijken. En als we dan aan het werk zijn, kunnen we ons regelmatig oefenen in het kijken naar onze andere hand? Heeft die de rust nog vast?
Ik wens u een goede zomerperiode toe.
Met werk én rust.

ds. Anne van Voorst