Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Wie in de kersttijd weleens bij me thuis is geweest, die weet dat wij een voorliefde hebben voor kerstgroepen/kerststallen.
Nu wordt er elk jaar een kerstgroepententoonstelling gehouden in Kranenburg bij Vorden in het Heiligenbeeldenmuseum. In de Antonius van Paduakerk staan honderden kerstgroepen opgesteld uit alle delen van de wereld.
Nu zou ik samen met u/jullie die kerstgroepen willen gaan bekijken. Ik wil dat heel eenvoudig opzetten, zonder veel organisatie. Ik stel voor dat we verzamelen op zaterdag 22 december om 12.30 uur op de parkeerplaats bij de Dorpskerk in Dinxperlo. Ieder zorgt voor eigen vervoer of dat hij met iemand kan meerijden. Gezamenlijk rijden we dan naar Kranenburg. De toegang tot de tentoonstelling kost 5 euro. Volgens de website is de museumjaarkaart ook geldig. Voor meer informatie, zie ook: https://www.heiligenbeeldenmuseum.nl/museum/kersttentoonstelling. U mag zich bij mij opgeven, maar dat hoeft niet. Als u 5 minuten van tevoren bedenkt om toch mee te gaan, dan kan dat ook. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom om mee te gaan.
ds. Anne van Voorst

De Adventsperiode is natuurlijk al meer dan halverwege wanneer dit blad uitkomt. Maar als u het nog niet gezien had op Facebook: we hebben een Adventskalender op Facebook op onze pagina Zin in het Gezin. Elke dag plaatsen wij een post met een mooie tekst of een leuke activiteit om te doen in het gezin. Elke dag is weer een verrassing. Benieuwd? Ga gauw naar Facebook en like de pagina!
ds. Anne van Voorst

Heer, mijn God
mag ik geloven
dat Uw naam is
‘Ik zal bij je zijn’
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuel, God-met-ons?

Hoe kunnen wij u danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

Jaap Zijlstra
(Uit: Geloof)

De bijbelkring komt weer bij elkaar op donderdag 20 december van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Wie zich tussen alle kerstvieringen door wil verdiepen in een bijbelgedeelte, is van harte welkom. Wat we dan precies bespreken is nog niet bekend.
ds. Aniet van Amstel

Zaterdag 17 november zijn we met een groep van 13 mensen op excursie naar Delft geweest. Het thema was deze keer onze vaderlandse geschiedenis, in het bijzonder Willem van Oranje, Vader des vaderlands. In de 80-jarige oorlog streed hij tegen het juk van de Spaanse overheersing en voor vrijheid van godsdienst. In het Prinsenhof in Delft vond hij een veilige woonplek. Zo dacht hij ten onrechte. Want hij wordt daar in 1584 vermoord. De kogelgaten zijn nog altijd te zien in de muur naast de trap, waar het gebeurde. Een welbespraakte en gedreven gids leidde ons rond door de tentoonstelling die aan Willem van Oranje is gewijd. Na het Prinsenhof volgden wij haar door de prachtige oude binnenstad van Delft naar de Nieuwe Kerk. Daar staat een praalgraf voor Willem van Oranje. Aan de voet van dit praalgraaf bedekt een grote stenen plaat de toegang tot de grafkelder, waar de overleden leden van de Oranjedynastie tot op de dag van vandaag worden bijgezet. Het was een leerzame en gezellige dag, waarbij de koffie met gebak bij aankomst in Delft en de afsluitende maaltijd in Pannenkoekenhuis Westendorp natuurlijk niet mochten ontbreken.

Peter Bochanen

De kerststol
In Vught is een speciale afdeling waar mannen uit heel Nederland geplaatst worden nadat zij herhaaldelijk of heftig in conflict zijn gekomen met personeel of andere gedetineerden. Het betreft mannen die beheers problematisch zijn, zoals dat genoemd wordt. Als iemand daar geplaatst wordt, komt hij allereerst op volstrekt individueel regime. Hij heeft dan alleen contact met bewaarders of ander personeel maar niet met andere gedetineerden. Als dat goed gaat, worden de contacten uitgebouwd. Eerst met twee, daarna in een groepje van drie en tenslotte op een afdeling van zes personen.
Als dat allemaal goed gaat, mag de gedetineerde weer terug naar een gewone gevangenisafdeling.
Zo lang als de gedetineerden op deze afdelingen verblijven, kunnen ze niet naar de kerk. Ik mag hen wel spreken. In een aparte ruimte en als ze nog in de individuele fase zitten, vindt het gesprek plaats achter glas.
Het spreekt haast vanzelf dat er met Kerst niet veel wordt gedaan. Er wordt nog wel een kerstboom neergezet maar veel zullen de gedetineerden die niet zien, want ze verblijven veel uren op hun cel. Meer kerst is het voor hen niet. Als christelijke geestelijk verzorging
proberen we toch elk jaar wel iets te doen voor deze groep. Zo brengen wij hen een kerstgroet, een agenda voor het nieuwe jaar, met daarin allerlei nuttige adressen voor na de detentie en allerlei gedichten en tekeningen, gemaakt door gedetineerden. Ook geven wij dan elke gedetineerde een klein eenpersoons kerststolletje. Wanneer we dit uitdelen, voelt het voor mij altijd als erg minimaal. Het staat zo haaks op wat Kerst zou moeten zijn. De afdelingen met de gesloten deuren, die open gemaakt worden om onze waren te overhandigen, een goede kerst te wensen en dan gaat de deur weer dicht….
Het lijkt zo weinig. Maar dan spreek ik Erik.
Hij zit al meer dan een jaar op deze afdeling, nog steeds op een individueel regime. Niet omdat hij agressief is maar zoals hij zelf zegt: ‘temperamentvol’.
Erik heeft een vraag die hem erg bezighoudt, zo blijkt. “Dominee, gaat u dit jaar weer kerststolletjes uitdelen?” Zijn ogen beginnen te schitteren en zijn stem klinkt hoopvol.
“Dat is zo mooi met Kerst, dat jullie dat doen,” voegt hij er aan toe. 
Natuurlijk delen wij dit jaar weer een kerststolletje uit.

ds. Anne van Voorst

Lao’k beginnen met een raodsel. Wat is, volgens ow, ’t grootste verschil tussen de zondagsschole in De Heurne en de zondagsschole in ’t darp, zo ongeveer halverwaege de veurege eeuw, zeg zo plusminus 1950? Ik geve toe, ’t is een moeilek raodsel en ik zal ow dan ook niet langer plaogen en ow metene de oplossing geven. In De Heurne, beveurbeeld op de schole an de wat now de D.H. Keuperweg heit, stonnen de leerkrachten, zoas juffrouw Hengeveld, meister Obbink en meister Kisjes niet allene deur de waeke, maor ook op zondag veur de klasse.
In Dinxper was dat anders. Daor mosten de juffrouwen en meisters, ook die van de Hazenberg-schole an de Terborgseweg, uutrösten van ’t zwaore wark dat ze de afgelopen waeke hadden edaon. Wi-j, de kinder die naor de zondagsschole gingen, hadden te doen met leken, aardege en goedwillende vri-jwillegers die ons de spannende verhalen uut de Biebel vertellen. Deur de waeke vertellen ons juffrouw Keuper uut de eerste klasse (Jetta van de Heurnsen Buitink) van Daniel den per ongeluk in een leeuwenkoele was terechte ekommen. En op zondag d’rop vertellen juffouw Jo van der Woude (later mevrouw Kemper uut Breembroek) ons met eur zachten stemme ’t droevege verhaal van Jozef den deur zien jaloerse bruurs zomaor in een diepe putte wier esmetten. Alleen maor umdat e zonnen mooien rok met völle kleuren an had.
Van sommige zondagschooljuffrouwen en meisters uut ’t darp wet ik de namen nog. Dat kump veural deur de kerstbuke. Op ’t Kerstfeest van de zondagschole in de Dorpskerke wier ons elk jaor een kerstboek aoverhandegd. Veurin zat vake een plaatjen met de tekst ”in … (dat jaor) uitgereikt aan …. op het Kerstfeest van de zondagsschool te Dinxperlo” of iets van dien aard.
Met daoronder de naam van de juffrouw of meister die dat jaor an de beurte was ewest.
’t Kerstboek was zonder enegen twiefel veur mi’j ’t hoogtepunt van de jaorlekse zondagsschole.
’t Liefste ha’j een dik spannend kerstboek met een hard kaft. Hoe meer bladzijden, hoe baeter. Hoe groot was niet miene teleurstelling toen’k op een zeker jaor op ’t kerstfeest verrast wier met een meisjesboek. Notabene! Veur mi-j was ‘t dat jaor een onzaleg kerstfeest.
De meeste kerstbuke van de zondagsschole he’k bewaard. Af en toe loop ik de riege nog ’s langs en laeze dat B.W. Lammers (Willy Lammers veur iederene den um ekend hef) in 1949 mi-j ’t boek “Van Verdrukking naar de Vrijheid” hef toebedeeld.
Mien vrouw, die in De Heurne naor de zondagsschole ging had ook zo’n riege kerstbuke. Eur eerste buuksken heiten “Gedroogde appeltjes” en was deur W.G. van der Hulst eschreven. Dezelfden van der Hulst den ook de buke van Rozemarijntje en ’t boek van Jaap Holm en zien kammeräötjes had eschreven. Heur meister op de zondagsschole was meister Obbink, maor dèn had ze ook de maondag daoróp op de gewone, grote schole.

Theo Boland

Op Eerste Kerstdag zal in de Heurnse Kerk de samenzang deze keer niet enkel op het orgel, maar ook op de trompet worden begeleid. Samen met Bert Kleinhesselink zal ook Harm Veerbeek de dienst een extra feestelijk accent geven.
Er is een uitgewerkte orde van dienst. U kunt uw liedboek dus thuis laten.
We beginnen 20 minuten voor aanvang van de dienst met het zingen van bekende kerstliederen.
Kindernevendienst is er alleen in de dienst in de Dorpskerk. Wel is er de mogelijkheid om kinderen bij de oppasdienst te brengen.

Eerste Kerstdag
“Gewoon heel bijzonder:” dat is het thema in de familiedienst op kerstochtend. Wat is er eigenlijk bijzonder aan de geboorte van een kind? Het gebeurt immers elke dag. Maar als je zo’n kindje ziet, dan is het bijzonder, heel bijzonder. Iedere ouder of andere naaste is blij en verwondert zich over dit nieuwe leven. Het is heel gewoon en heel bijzonder… Naar dat wat zo gewoon is, zo vanzelfsprekend en toch ook zo heel bijzonder gaan we deze ochtend op zoek. Dat doen we met 3 sterren!
En we zingen natuurlijk ook uitbundig van dit wonder van Kerst.
We hopen dat jullie gewoon aanwezig zullen zijn. Maar jullie aanwezigheid is tegelijkertijd heel bijzonder.
ds. Anne van Voorst

Op zondag 16 december staat de dienst, net als vorig jaar op de derde adventszondag, in het teken van het Festival of Lessons and Carols. De derde zondag is een bijzondere in de serie adventszondagen. We zijn over de helft van de adventstijd en net zoals in de veertigdagentijd staat deze zondag in het teken van de vreugde. Hij heet Gaudete, wat betekent ‘Verheugt u!’ en de kleur van deze zondag licht op van paars naar roze. In de kerk hebben we geen roze antependia, maar in de stola die ik over mijn toga draag, is het roze als een oplichtend accent door het paars heen geweven.
In deze dienst kijken we al vooruit naar het naderende Kerstfeest. De dienst heeft de opzet van het Festival of Lessons and Carols, waarmee de Anglicaanse Kerk in Engeland op Kerstavond de geboorte van Christus viert. In Engeland zingen in die diensten prachtige jongenskoren. Bij ons wordt die plek ingenomen door onze cantorij. We houden ons ook aan de lezingen die traditioneel in deze dienst  gelezen worden: negen gedeeltes uit het Oude en Nieuwe Testament. In het Engelse Cambridge, de bekendste plek van het Festival of Lessons and Carols, worden de lezingen gedaan door mensen met een verschillende achtergrond: door een lid van het koor, een lid van de koorschool, een vertegenwoordiger van de plaatselijke kerken, van de burgerlijke overheid, van een collega-koor, de voorganger, een docent en de rector van het college. Ook in onze dienst zullen de lezingen worden gedaan door verschillende personen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de bovengenoemde achtergronden.
In deze dienst zal ik geen preek houden. Wel leid ik het geheel kort in.
We hopen op net zo’n mooie dienst als vorig jaar.

Peter Bochanen

 

Aanmelden voor de IKA vakantieweken 2019 Achterhoek&Liemers
Ook in 2019 is er weer de mogelijkheid om op vakantie te gaan met het IKA
(Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek&Liemers).
Deze weken zijn bedoeld voor mensen uit onze kerkelijke gemeente, die vanwege hun lichamelijke beperking geen of nauwelijks andere vakantiemogelijkheden hebben.
Ook is er de mogelijkheid voor de valide partner om mee te gaan.
Samen met mensen uit uw eigen regio, in een ongedwongen gemoedelijke sfeer, pratend in uw eigen dialect.
Heerlijk genieten!
De vakantieverblijven zijn volledig aangepast en er is in alle weken voldoende deskundige verpleging aanwezig om u te helpen.
De vakantieweken waar u in 2019 uit kunt kiezen zijn:
11-18 mei Het Bosgoed, Lunteren
01-08 juni Nieuw Hydepark, Doorn
25-31 mei De Imminkhoeve: Hallehuis, Lemele
07-13 sept De Imminkhoeve: Hallehuis, Lemele

De weken lopen normaal van zaterdag tot zaterdag, de verkorte week is van zaterdag tot vrijdag.
Als u mee wilt, geef u dan zo snel mogelijk op!
Of als u eerst wat meer informatie wenst over de vakantieweken, neem dan z.s.m. contact op, want de sluitingsdatum om u bij mij aan te melden is op 28 januari 2019.
Tel. 654269 of rutr01@kpnmail.nl

Namens de diaconie,
Tamara Rutgers-Giesen

Op zondag 13 januari 2019 wordt  oud-plaatsgenoot Reinoud Wentink als predikant verbonden aan de Protestantse gemeentes van Winterswijk en Groenlo. De dienst vindt plaats in de Jacobskerk in Winterswijk en begint om 14.30 uur. Reinoud is opgegroeid in ons midden. Dat geldt ook voor zijn vrouw Meena, dochter van onze oud-predikant ds. Ter Haar. Reinoud heeft eerst op verschillende plaatsen in het land in het onderwijs gewerkt. Daarnaast heeft hij de theologiestudie opgepakt, welke studie hij op 50-jarige leeftijd afrondde. In november 2008 begon hij in zijn eerste gemeente Emmer-Compascuum en nu tien jaar later komt hij terug naar de streek waar zijn wortels liggen. Wij wensen Reinoud en Meena alle goeds toe op hun nieuwe plek en we hopen dat zij zich daar snel thuis zullen voelen.
Met ingang van februari 2019 wordt hun adres Reggestraat 8, 7103 EE Winterwijk, ds.r.wentink@ziggo.nl .

Peter Bochanen

Begin september hebben alle kerkleden tussen 18 en 75 jaar een enquêteformulier ontvangen in verband met het vrijwilligerswerk voor onze kerkelijke gemeente. Dit in navolging van de registratie van 2014. Totaal zijn 1.475 formulieren verstuurd. Nadat we in november de resultaten met de kerkenraad hebben gedeeld, willen wij dit nu met alle gemeenteleden doen middels dit artikel. 

Wat heeft de enquête opgeleverd?
1. Van de 1.475 verstuurde formulieren zijn er ruim 900 ingevuld en geretourneerd (60 %).
2. Het merendeel hiervan (2/3) geeft aan op dit moment geen interesse te hebben voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken voor de kerk.
3. Een deel geeft aan dat ze nu al taken uitvoeren, maar geen behoefte hebben aan extra taken.
4. Totaal zijn er 160 gemeenteleden die hebben aangegeven dat ze nu of mogelijk later een vrijwilligerstaak willen oppakken. Een deel hiervan doet overigens nu ook al vrijwilligerstaken. Het hoogst scoren de activiteiten ‘organisatie/helpen eenmalige acties’ en ‘helpen bij renovatie Dorpskerk’.
Ook ‘rond en in de diensten’ en ‘bezoekwerk’ doen het redelijk goed.
Wij vinden het fijn dat er veel mensen de moeite hebben genomen om het formulier in te vullen.
Jammer is dat de meeste mensen op dit moment geen interesse hebben in een vrijwilligerstaak. Een enkeling licht dit nader toe op het formulier. Uiteraard zijn we zeer verheugd dat er liefst 160 gemeenteleden hebben aangegeven (extra) taken op te willen pakken. 
Al met al geeft deze enquête het nodige inzicht hoe gemeenteleden denken over vrijwilligerswerk.

Waarom de enquête voor de leeftijdsgroep 18-75 jaar?
We willen zeker de gemeenteleden ouder dan 75 jaar niet discrimineren. We  zijn er ons
terdege van bewust dat er op dit moment heel veel vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door mensen uit deze leeftijdscategorie. Blijf daar ook vooral mee doorgaan. In de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers hebben we gemeend deze te moeten zoeken in de groep onder de 75 jaar.
Jongeren onder de 18 jaar zijn ook buiten deze enquête gehouden. Ook voor deze groep geldt uiteraard, dat wanneer je vrijwilligerswerk wilt doen, dit te allen tijde door kunt geven aan de wervingscommissie.

Overige opmerkingen
1. Er zijn mensen die hebben aangegeven om een bepaalde taak uit te voeren. Het kan voorkomen dat u hiervoor de komende tijd niet benaderd wordt omdat er geen vacature is.
2. Het invullen van het formulier is een momentopname en kan bepaald worden door (persoonlijke) omstandigheden die op dat moment spelen. Over een half jaar kan de situatie anders zijn. Mocht u alsnog besluiten om vrijwilligerswerk te willen doen, schroom niet en laat het weten.
3. Zoals in het vragenformulier is aangegeven worden de gegevens uit de oude enquête 2014 vernietigd.
4. In het overleg met de kerkenraad (november 2018) is afgesproken dat het predikantenteam desgewenst ook inzage kan krijgen in de uitkomsten van de enquête.

Werkwijze wervingscommissie
Mocht u namens een vrijwilligersgroep op zoek zijn naar versterking, meld dit dan bij de wervingscommissie (contactpersoon Frits Wassink). U krijgt bericht of er zich personen hebben aangemeld voor de specifieke taak, vervolgens kunt u contact opnemen met de kandidaat. Van belang is het dat u wel terugkoppelt wat de uitkomst is, zowel bij positieve als een negatieve reactie. Wij verwerken dat namelijk weer in ons databestand.

Mocht u iemand in gedachten hebben om te vragen, dan kunt u eerst contact opnemen met de wervingscommissie, om te zien of hij/zij de enquête heeft ingevuld. 

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met een van de leden van de wervingscommissie, te weten Frits Wassink (contactpersoon: 0315-653807), Gerrit Rougoor, Cees Kant en Dick Hengeveld.

 

Wie vindt het leuk om te helpen met het maken van oliebollenbeslag en het bakken van oliebollen tijdens de Open Kerk op oudejaarsmiddag?
Liefhebbers kunnen contact opnemen met Annemiek Ormel via 06-42615890 of  via spelenderwijs@live.nl

Laatste oproep voor foto-expositie ‘t mooiste van 2018!
Beste mensen,
Er zijn al mooie foto’s voor de foto-expositie, die gehouden wordt tijdens de Open Kerkmiddag op oudejaarsdag, binnen gedruppeld. Wat leuk en dank hiervoor!
Er kan echter nog meer bij hoor.
Dus heb je het afgelopen jaar een mooi kiekje gemaakt van een dierbaar of grappig moment, beleving of ontmoeting mail dan je foto naar: tmooistevan2018@pg-dinxperlo.nl
Vriendelijke groet, Ester van Beek, namens de commissie Open Kerk 2018

Open Kerk oudejaarsmiddag 
Op oudejaarsmiddag wordt voor de derde keer de ‘Open Kerk’ gehouden. Vanaf 14.00 uur staan de kerkdeuren letterlijk voor je open. In afwijking van de voorgaande edities worden de activiteiten zoveel mogelijk in het kerkgebouw gehouden. De voorbereidingsgroep is de afgelopen tijd druk bezig geweest om een aantrekkelijk programma samen te stellen. 
De inloopmiddag is voor jong en oud, waarbij ontmoeting en gezelligheid centraal staan.
Een mooie gelegenheid om, onder het genot van koffie/thee, fris of glühwein én een oliebol (ter plekke gebakken) of “knieperken”, het oude jaar af te sluiten. Het is een ‘inloop’ die iedereen kan bezoeken op een tijd waarop het hem of haar past. Het is een komen en gaan, waarbij iedereen zelf bepaalt of hij blijft of het na een uurtje voor gezien houdt.
Op het plein zorgen de midwinterhoornblazers van ‘Toet’n of blaoz’n’ voor een warm welkom. In de kerk kun je deze middag genieten van enkele muzikale bijdragen. Ook hebben we een verhalenverteller bereid gevonden om met ons het afgelopen jaar door te nemen. En natuurlijk de foto-expositie met als thema: ’t Mooiste van 2018’.
Hiervoor is een ieder opgeroepen om foto`s in te sturen. Het resultaat is deze middag te bewonderen.
Onder de toren is een stiltecentrum ingericht, waar je een kaarsje kunt aansteken.
Ook zijn er activiteiten voor de jeugd. Deze zullen waarschijnlijk in het Kerkelijk Centrum plaats vinden.

Het is een goed gebruik om deze middag een goed doel centraal te stellen.
Dit jaar is de keuze gevallen op Stichting Vrienden van Estinea. Zij ondersteunen financieel en/of in natura aanvragen (wervingsprojecten) die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden. Actueel is het wervingsproject ‘Beweegtuin’ voor mensen met een ernstige meervoudige beperking aan de Slaadreef in Aalten. Gerrit van Veen zal hierover deze middag een nadere toelichting geven. 

Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur inloop met (achtergrond) orgelmuziek door Dick Homburg.
14.45 uur optreden Nienke Vreman en Willeke Hoftijzer.
In navolging van vorig jaar gaan zij opnieuw een optreden verzorgen. Nienke speelt piano en Willeke saxofoon. Zij gaan voor ons verschillende nummers spelen, variërend van opwekkingsliederen tot muziek uit de musicalfilm The Greatest Showman. Ze gaan er zeker iets leuks van maken. 
15.15 uur presentatie goede doel ‘Stichting Vrienden van Estinea’ door Gerrit van Veen.
15.40 uur verhalenverteller Harry Esselink.
16.10 uur optreden Hans de Vries, zanger-gitarist. 
H.A.N.S. (Hans Activeert Nu Snaren) uit Aalten speelt bij deze gelegenheid liederen en songs ‘met inhoud’ van bekende artiesten, waar je je gedachten over kunt laten gaan om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar ‘anders’ te beginnen.

Direct aansluitend aan de ‘Open Kerk’ is er om 17.00 uur de oudejaarsavondviering met Anne van Voorst als voorganger. Ook hier zullen Nienke Vreman en Willeke Hoftijzer hun medewerking verlenen.
De toegang is vrij. Voor de consumpties vragen we een bijdrage. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel.
We zien jullie graag op maandagmiddag 31 december bij de Open Kerk. Tot dan.

De werkgroep: Ina Kleinhesselink, Ester van Beek, Annemieke Ormel, Henk Kip en Dick Hengeveld 

 

Bij wie gaat u op de koffie?
Zondag 2 december is de adventstijd begonnen.
De “Levende Adventskalender” is toen ook van start gegaan.
De eerste bezoeken zijn inmiddels geweest.
De hele adventstijd staat bij iemand letterlijk de deur open en bent u welkom voor een kopje koffie/thee. Laat u verrassen wie u ontmoet.
De tijden zijn ’s morgens van 10.00 uur tot ± 11.30 uur en ’s middags van 14.30 uur tot ± 16.00 uur.                                                                                                                                       Hieronder vindt u de adressen van donderdag 13 tot en met maandag 24 december:

Donderdagmiddag 13-12:  Fam. Veerbeek  Aaldersbeeklaan 141  Dinxperlo
Vrijdagmorgen        14-12:  Fam. Hengeveld  Varsseveldseweg 9      De Heurne
Zaterdagmorgen     15-12:  Fam. Veerbeek      Giebinkslat 5A         De Heurne
Zondagmiddag      16-12:  Fam. Veerbeek      Kwikkelstraat 22      Dinxperlo
Maandagmiddag      17-12:  Fam. Boland          Hagenbosch 23       Dinxperlo
Dinsdagmorgen       18-12:  Fam. Jansen     Nijmansdijk 14         De Heurne
Woensdagmiddag    19-12:  Fam. Vaags     Terborgseweg 56     Breedenbroek
Donderdagmiddag   20-12:  Fam. Westerveld  Hovenstraat 13       Dinxperlo
Vrijdagmorgen        21-12:  Fam. Westendorp Raadhuisstraat 12    Dinxperlo
Zaterdagmiddag      22-12:  Fam. Bruggink    Keizerweg 2B         De Heurne
Zondagmiddag        23-12:  Fam. Grievink     Eisenhowerstraat 14 Dinxperlo
Maandagmiddag      24-12:  Fam. Beernink    Lage Heurnseweg 66 De Heurne

Zijn er nog vragen of opmerkingen, bel dan even naar 653222.
Bennie en Willemien Bruggink

Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie.
Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie.
Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Oude mobieltjes, cartridges en toners
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.

Wat levert het op?
In 2017 was de opbrengst € 31.533.
De grootste opbrengst wordt zichtbaar in levens van mensen. Met deze opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kan Kerk in Actie mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.

Waar kunt u inleveren?
Inleveradressen:
Ben Keuper, Gielinklaan 25, Dinxperlo
Willemien Bruggink-Wensink, Keizerweg 2b, De Heurne

de ZWO commissie

 

Graag berichten wij u over de opbrengst van de zendingscollecte die in september gehouden is. Tijdens deze rondgang werd het mooie resultaat van € 11.936,26 gehaald om het project in Indonesië van Kerk in Actie te steunen.
De dienstcollecte tijdens de najaarszending op zondag 4 november jl. bracht € 225,35 op.
De zendingsbusjes van de Dorpskerk en de Heurnse Kerk hebben in totaal  € 220,55 opgebracht.
De pakketjesverkoop in samenwerking met de Wereldwinkel van Dinxperlo werd een groot succes, er werden maar liefst 110 pakketjes bezorgd in de afgelopen weken.
Allemaal heel hartelijk dank voor uw bijdrage,

de ZWO commissie

Kerst 2018: Geef licht aan kinderen in de knel
Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.
De adventtijd staat bij Kerk in Actie in het teken van “Kinderen in de knel”. In de dienstcollecte van 24 en 25 december zal gecollecteerd worden voor dit project, waarover u uitgebreide informatie kunt vinden op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/projecten/kerst
Helpt u mee om deze kinderen te ondersteunen? Alvast bedankt!
Het is natuurlijk ook mogelijk om uw bijdrage over te maken via de bank.
Banknummer diaconie is NL65RABO0364857498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v.
Kinderen in de knel.

6 januari: De Hoop
Al jaren is de eerste diaconale collecte in het nieuwe jaar een collecte voor De Hoop.
Al sinds 1975 houdt De Hoop zich bezig met hulpverlening aan verslaafden.
De huidige instelling is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening met vestigingen in Dordrecht, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal.
De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek.
Behalve een passend aanbod van zorgverlenging biedt De Hoop meer.
De Hoop is een christelijke organisatie. De medewerkers werken vanuit hun geloof en
hebben hart voor mensen in nood.
De hulp die De Hoop biedt, is gebaseerd op Bijbelse principes. Ze geloven dat een mens waardevol is in Gods ogen. De Hoop gelooft dat genezing en herstel mogelijk is.
De Hoop vraagt van haar medewerkers een christelijke leefstijl en om de christelijke identiteit van De Hoop als christen vorm te geven en uit te dragen. Het christelijk geloof is in vele vormen in het behandelprogramma herkenbaar.
Door te geven in de dienstcollecte van 6 januari 2019, zo aan het begin van het nieuwe jaar, kunnen mensen echt hoopvol verder kijken en een vernieuwd leven starten.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen door de diaconie.
Wilt u meer weten over “De Hoop” bezoek dan de website: www.dehoop.org
Als u liever uw bijdrage via de bank overmaakt dan kan dat natuurlijk ook.
Banknummer is: NL65RABO0364857498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. De Hoop.

Namens de diaconie,
Joop Wevers

In onze gemeente wordt veel werk onopvallend en vaak jaren achtereen trouw gedaan. Dat bleek wel uit de reeks interviews met vrijwilligers die enige tijd geleden in het kerkblad stond. Zo is er een groep van meer dan 40 mensen die geregeld op bezoek gaan bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Het is waardevol pastoraat dat hier verricht wordt.
Als u nog geen bezoek krijgt en dat toch wel graag zou willen óf als u zelf bezoeker wilt worden, kunt u dat doorgeven aan Theo en Thea Veerbeek, Kwikkelstraat 22, t.j.veerbeek1940@kpnmail.nl, tel 653162.

Net als vorig jaar zal de dienst op de derde adventszondag in het teken staan van het Festival of Lessons and Carols. Negen lezingen leiden ons door de adventstijd heen naar de komst van Christus. De lezingen worden afgewisseld met carols door de cantorij en door gemeentezang. Vorig jaar zongen na sommige lezingen zowel de cantorij als de gemeente een lied. Nu beperken we ons tot één lied per lezing, zodat de dienst iets korter zal duren. Het belooft weer een mooie dienst te worden, dus zegt het voort!
Peter Bochanen

Zoals u weet organiseert de diaconie ieder jaar  een kerstpakkettenactie. Deze pakketten worden bezorgd bij mensen die wel eens iets extra’s kunnen gebruiken.
De diaconie houdt hiervoor een collecte in de dienst van zondag 25 november aanstaande.
Ook kunt u een bijdrage storten op bankrekening: NL 65 RABO 0364857498 t.n.v. de diaconie onder vermelding van kerstpakkettenactie.
Wij als diaconie bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Ada Boland

Op zaterdag 15 december 2018 vindt in zaal Bruggink te De Heurne de adventsviering voor de oudere gemeenteleden plaats.
De viering begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar!
Medewerking wordt deze middag verleend door ds. A.I. van Amstel en het Christelijk Heurns Mannenkoor.
Iedereen van 75 jaar en ouder heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen met het verzoek zich op te geven voor deze middag.
Bent u jonger dan 75 jaar en u hebt deze viering eerder meegemaakt of u wilt graag komen, dan mag u zich ook aanmelden, u bent van harte welkom!
Het vervoer mag geen probleem zijn, want u kunt aangeven dat u opgehaald wilt worden.
We hopen op een inspirerende en fijne middag.
U bent van harte welkom.
De diaconie

Bent u 75 jaar of ouder en mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben gehad of bent u deze kwijt geraakt, dan kunt u zich (tot uiterlijk 30 november) alsnog opgeven bij Tamara Rutgers, tel. 654269.

Tijdens de kerkdiensten kunt u via de collectes uw bijdrage geven aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Uw bijdrage kunt u in contant geld doen, maar u kunt hiervoor ook collectebonnen gebruiken. Het gebruik van collectebonnen maakt het voor u mogelijk om deze af te trekken van de inkomstenbelasting. Voor ons geeft het jaarlijks een enorme besparing, omdat er geen kosten zijn voor het afstorten van contant geld.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 stuks met de waarde van 1, 2 of 5 euro per bon. Momenteel zijn er nog slechts een beperkt aantal vellen met collectebonnen van 75 cent. Omdat deze waarde steeds minder wordt gebruikt zullen we deze niet meer bijbestellen.
Collectebonnen kunt u heel gemakkelijk online bestellen in een beveiligde omgeving via de grote button op onze website www.pg-dinxperlo.nl. Na uw (iDeal) betaling ontvangt u de collectebonnen gratis thuis bezorgd.

Namens het college van kerkrentmeesters
Bertus te Grotenhuis – penningmeester

Een nieuw seizoen van Moments gaat van start. Welkom aan alle ouders van tieners/jongeren. Er zijn weer drie avonden gepland, waarvan maandag 19 november a.s. de eerste is. Een gezellige avond, een onderwerp, met elkaar delen over wat (geloofs)opvoeding met zich mee brengt, waar we enthousiast over zijn, wat soms lastig is. Meld je aan op nijmansdijk@hotmail.com. We starten om 20.00 uur aan de Nijmansdijk 14, De Heurne. De volgende data zijn 14 januari en 18 maart 2019.

Ester, Martine en Renate

 

Hallo allemaal,
We willen jullie uitnodigen om gezellig te kerstknutselen. Voor alle kinderen vanaf 4 jaar.
We willen dat gaan doen op zaterdagmiddag 15 december 2018 van 15.00 – 17.00 uur, in het Kerkelijk Centrum. Kom je ook? Wij zorgen voor de spullen, voor drinken en wat lekkers. We hopen op een gezellige middag!
Graag even opgeven bij Margriet Hengeveld, margriethengeveld@gmail.com
We zoeken ook nog nieuwe zondagskinderen. Lijkt het je leuk om tijdens een kerkdienst een kaarsje aan te steken en te helpen met collecteren dan mag je je daar ook voor opgeven.
Groetjes van ons!
Wilma Bruggink, Margriet Hengeveld en Jantine Nijeboer

De collecte op 21 oktober 2018 voor de slachtoffers van de natuurramp in Sulawesi heeft ruim € 1.000,- opgebracht.
De diaconie heeft besloten een totaalbedrag van € 1.500,- over te maken naar Kerk in Actie t.b.v. Sulawesi.

Hans te Brinke

Samen met de Protestantse Gemeenten Aalten en Bredevoort willen wij een online community starten voor geloof en gezin via Facebook.
We willen graag een platform bieden voor ouders, kinderen, tieners en alle gelovigen die ervaringen willen uitwisselen, ideeën opdoen over een gelovige opvoeding, met elkaar in gesprek gaan over geloofsvragen en wat ons verder bezig houdt op het gebied van kerk en samenleving.
Op de zondag van Eerste Advent, 2 december willen wij de pagina openen voor iedereen. We beginnen met het uitwisselen van advents- en kerstideeën. Houd dus Facebook in de gaten en like de pagina.

Namens de werkgroep Zin in het gezin,
ds. Anne van Voorst