Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Schapen hoeden
Erik komt helemaal opgewonden op mij af. Hij is de koning te rijk, want hij krijgt een werkplek aangeboden in het kader van zijn resocialisatie bij een schaapherder op de Brabantse hei. Aan wie het maar wil horen, verkondigt hij luidkeels, dat dit door de dominee komt die zelf ook schapen heeft. Erik ziet het helemaal zitten, want hij is een buitenmens en vindt schapen geweldig. Zelf ben ik ook blij dat dit zo voor hem gelukt is. Ik vind het echter te veel eer dat dit alleen door mij zou komen. Het is waar: het feit dat ik schapen heb, is wel een aanleiding geweest. Anderhalf jaar geleden maakte ik met een groep gedetineerden uitstapjes buiten de gevangenis in het kader van herstel. Zo spraken we met een slachtoffer van een woninginbraak, maakten we een mozaïek uit scherven samen met een familielid en gingen we op bezoek bij een jeugdinstelling waar de mannen hun verhaal deden en de jongeren voorhielden vooral niet hun voorbeeld te volgen.

Bij de evaluatie van deze uitstapjes, merkte een bewaker op, dat in een volgend programma er ook ‘iets’ met dieren voor moest komen omdat dieren weer een heel andere reactie oproepen bij gedetineerden. Ik kon me wel vinden in die suggestie waarop een andere bewaker me vroeg: “Jij hebt toch schapen? Kunnen we niet iets met schapen hoeden/drijven gaan doen?” Het was geen gek idee, maar niet met mijn schapen. Dus werd contact gezocht met een schaapskudde waar wij inderdaad met zes man geweest zijn. Het was een succesvol bezoek. Ondanks dat één gedetineerde het vreselijk vond. In zijn ogen was er werkelijk niets, maar dan ook helemaal niets te beleven op de hei. Alleen maar stilte en rust. Maar later zei hij me dat die stilte en rust ervoor gezorgd hadden dat hij ging nadenken. En dat het belangrijk is om af en toe wel die rust te zoeken. De schaapsherder had het in zijn vingers om met deze doelgroep om te gaan. En dus vroeg ik of ze ook werkplekken hadden in het kader van resocialisatie of zorg. Dat hadden ze. En hij stond open om iemand voor langere tijd te gaan begeleiden. Eenmaal terug in de gevangenis heb ik deze bevindingen doorgegeven aan degene die over dit soort werkplekken gaat. Het resultaat wordt me nu enthousiast kenbaar gemaakt. “En ik kan ook een herdersopleiding gaan doen” zegt Erik. “Reken maar dat ik dat ga doen. Het is echt iets voor mij.”

Ds. Anne van Voorst

Op 30 juni zal Theo Menting worden bevestigd in het ambt van predikant en als zodanig worden verbonden aan de Protestantse gemeente te Gendringen – Bontebrug. De dienst in Gendringen begint om 14.30 uur. Theo is theoloog, kerkmusicus en theatermaker en als zodanig in het verleden betrokken geweest bij projecten van Podium Dinxperlo. Ook heeft hij de cantorij wel eens geleid. Theo is van Rooms-Katholieke huize, maar gaandeweg groeide bij hem het verlangen om predikant te worden in de Protestantse Kerk. Daar was nog wel wat aanvullende studie voor nodig, die hij inmiddels met succes heeft afgerond. Ook namens onze gemeente wil ik Theo van harte feliciteren met zijn aanstaande bevestiging. En onze buurgemeente Gendringen-Bontebrug feliciteer ik van harte met hun nieuwe predikant met zijn vele talenten.

Peter Bochanen

Sommigen hebben het natuurlijk al gelezen of gehoord. Per 1 juni 2019 hebben wij de consistorie in het Kerkelijk Centrum verhuurd aan de VVV Dinxperlo. De VVV moest de ruimte in het “oude gemeentehuis” verlaten omdat daar binnenkort gestart wordt met een grootschalige verbouwing. Bij hun zoektocht naar een andere ruimte kwamen ze uit op onze consistorie. Een plek in het centrum van het dorp, heel representatief, en direct van buiten toegankelijk. In samenspraak met de kerkenraad hebben we besloten deze ruimte aan de VVV te verhuren. Wij wensen de VVV van harte welkom en hopen dat we goede buren van elkaar kunnen zijn.

College van kerkrentmeesters,
Gerrit Gerritsen

Voor de laatste keer in dit seizoen komt de Bijbelkring bij elkaar op donderdag 4 juli van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Besproken wordt een gedeelte uit Handelingen. Een ieder is van harte welkom.

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt.
Op 7 juli collecteren we voor dit doel. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. diaconaat zomer.
Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/vakantietas

De diaconie

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag.
De meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen.
Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in
Nigeria.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!                                    

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte werelddiaconaat juni.
Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

Namens de diaconie,
Joop Wevers