Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Hallo allemaal,
Op 20 oktober is er een “anders dan anders” familiedienst in de Heurnse Kerk om 9.30 uur.
Thema van de dienst is “Buitenbeentje?”
We zullen proefondervindelijk een Bijbelverhaal beleven.
Zijn jullie ook nieuwsgierig? Zet dan de datum in je agenda!

De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek deelt wekelijks voedselpakketten uit aan huishoudens, die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen.
Deze voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel, dat hun gratis door bedrijven wordt verstrekt, omdat het niet meer via de reguliere afzetkanalen verkocht kan worden. Hierdoor voorkomen ze verspilling van goed voedsel en bestrijden ze de verborgen armoede. Het gaat hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en voor een bepaalde periode.
De regio bestaat uit de gemeenten Winterswijk, Aalten-Dinxperlo, Oost-Gelre, Berkelland en Oude IJsselstreek. De distributie vindt plaats via uitgiftepunten. Deze zijn gelocaliseerd in: Aalten, Borculo, Dinxperlo, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo, Silvolde, Varsseveld en Winterswijk. Cliënten kunnen wekelijks zelf bij de uitgiftepunten een voedselpakket ophalen.
De hulp, die wordt geboden door de voedselbank, kan niet plaatsvinden zonder de inzet van vele vrijwilligers, financiële steun van kerkelijke instanties en particulieren en donaties van bedrijven.
Helpt u mee de Voedselbank te steunen?
Er zal zowel in de ochtend- als in de avonddienst van 13 oktober gecollecteerd worden voor dit doel.
Ook bestaat er de mogelijkheid om uw gave over te maken via banknummer:
NL65 RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Voedselbank Oost-Achterhoek
Hartelijk bedankt!

Namens de diaconie,
Joop Wevers

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte, welke gehouden wordt in de dienst van 29 september,
steunt u het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL 65 RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte werelddiaconaat september
Meer informatie vindt u op:
www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie
Met uw hulp kunnen deze collectes een succes worden, Helpt u mee?
Hartelijk dank!

De diaconie

Na een lange voorbereidingstijd kunnen we nu dan starten met de herinrichting van de Dorpskerk. Het is niet meer het uitgebreide plan dat een aantal jaren geleden gemaakt is.
Samen met onze ontwerper Pim van Dijk hebben we ons beperkt tot de herinrichting van het liturgisch centrum.
Om meer gebruiksruimte te krijgen worden de banken onder de galerijen verwijderd. Hier wordt een vlakke vloer gemaakt en komt er een nieuwe indeling met stoelen.
Achter in de kerk, onder de koorzolder worden enkele banken verwijderd om plaats te maken voor een garderobe.
Het liturgisch meubilair wordt vernieuwd en er wordt voor in de kerk een gedenkhoek ingericht.
Verder wordt de gehele geluidsinstallatie vervangen en worden in plaats van de beamer nu digitale beeldschermen in gebruik genomen. In de cv-kelder wordt een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst en er komt vloerverwarming onder de nieuw aan te brengen vloeren. Bij dit artikel wordt een impressie van de herinrichting getoond.
De start van de werkzaamheden is 14 oktober a.s. Vanaf die datum zullen we alle kerkdiensten in de Heurnse Kerk houden. We verwachten dat we omstreeks 1 maart 2020 gereed zijn met de werkzaamheden.

De projectgroep,
Jenny Rigter, Henk Seesink en Gerrit Gerritsen

Op donderdag 26 september en donderdag 17 oktober
komt de Bijbelkring bij elkaar van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
De lezing en bespreking van het boek Handelingen wordt voortgezet.
Iedereen is van harte welkom.

15 jaar geleden zaten Rikie en Gerrit Lensink bij ons aan tafel voor een interview. Toen vanwege het feit dat ze 25 jaar de financiële administratie van onze kerk beheerden. Nu zijn wij bij hen geweest ter ere van hun 40-jarige jubileum, wat een tijd!
Volgens Rikie is er in die 15 jaar veel veranderd. Hoewel er minder kerkleden zijn geeft het meer werk. Een kleinigheid kan veel werk opleveren. Als er vroeger een nieuw lid inkwam, gaf de kerk een attestatie door en klaar was Kees.
Nu moet vanwege de privacywet alles lopen via de Landelijke Registratie Persoonsgegevens. Die geeft een lid door en die wordt dan bezocht. Maar soms weet diegene niet eens dat hij/zij nog lid van een kerk is.
Maar het kan ook andersom. Mensen zijn blij iets van de kerk te horen, Kerkpad te krijgen en uitleg van het reilen en zeilen in Dinxperlo   door Rikie of anderen. Dan komt ook Kerkbalans ter sprake.
Alle doopleden van 17 jaar krijgen een uitnodiging voor een gesprek in het Kerkelijk Centrum.
Wil iemand geen lid blijven, dan gaat er een brief naar de jeugdouderling. Die komt na een gesprek met een uitschrijfformulier en een enquête over de reden van vertrek en of diegene nog ideeën heeft voor verbeterpunten voor de kerk. Jongeren, die wel lid blijven, krijgen vanaf 18 jaar een formulier van Kerkbalans maar betalen alleen als ze het kunnen.
Na de actie Kerkbalans, volgt er altijd een vergadering met de kerkenraad en college van kerkrentmeesters.
Het echtpaar heeft de taken verdeeld.
Rikie zorgt voor de administratie en fietst heel wat rond. De vergoedingen voor de bloemen, avondmaalswijn, collectebonnen, enz. gaan allemaal in een oude gebruikte envelop en die worden door haar thuisbezorgd.
Gerrit doet de boekhoudkundige zaken, hij maakt de jaarrekening, de begroting, int de
incasso’s, enz.
Na onze vraag wat hun drive is om dit zo lang te doen, antwoordden ze: In het verleden heeft vader Beernink het 40 jaar gedaan. We zeiden, dat willen wij ook. Maar we zijn nog fit, we kunnen best nog even door. Het is fijn om mensen te ontmoeten en dat heb je met dit werk. Hoewel Gerrit het ziekenhuis meerdere keren van binnen heeft gezien en ook in de toekomst nog wel gaat zien. Er staat nl. weer een operatie gepland.
Ze hebben toch nog tijd over voor vakantie. Dit keer gaan ze naar Frankrijk. Zoon Joop woont vlakbij Lille. Vandaar kun je met de TGV naar Parijs. Hun twee andere kinderen wonen in Aalten, ook een mooie fietsafstand. Nu Rikie’s moeder is overleden, houden ze meer tijd over om te fietsen en te wandelen. Je kunt Rikie om zeven uur ’s morgens al wandelend tegenkomen. Rikie kent 99% van de mensen in de kerk. Volgens Gerrit heeft ze een fenomenaal geheugen. Daarom vindt ze het ook leuk om gastvrouw voor de aanvang van de dienst te zijn.
Gerrit leest veel en heeft zo’n 30.000 postzegels. Dubbele verkoopt hij op Marktplaats. We zien een grote doos met zegels staan, die moet hij allemaal nog uitzoeken. Gerrit is ook gids in het Grenslandmuseum. Hij werkte o.a. 6 jaar bij de belastingdienst in Winterswijk. Ook deed hij de administratie van de invoerrechten, zodoende kent hij veel douaniers en die ontmoet hij weer in het Grenslandmuseum.
Zo te horen gaan Rikie en Gerrit gelukkig nog wel even door met hun kerkenwerk.
Dat is wel een feestje waard.

In opdracht van de redactie,
Tita de Boer en Koos Klunder

‘Mis je je broer?’ vraagt hij ineens….
‘Ja, ik mis hem,’ fluister ik.
Het is voor het eerst dat iemand aan mij vraagt of ik Matthies mis.
Geen aai over mijn bol, geen kneepje in mijn wang, maar een vraag.
Niet: hoe is het voor vader en moeder…, maar: hoe is het voor jou?
Uit: Marieke Lucas Rijneveld, De avond is ongemak

“Hoe is het om zonder mijn broer te moeten leven? Dat kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Zijn vrouw en mijn ouders, dat waren de rouwenden. Ik stond en sta daar nooit centraal in. Ik kan me wel herinneren dat iemand me eens op de verjaardag van mijn broer vroeg om hen te bellen omdat het toch wel een bijzondere dag voor hen was. Maar ik was zelf toch degene die een broer had verloren, waarom was ik dan degene die hen moest bellen?” (Wout, 34 jaar toen hij zijn broer verloor).
Uit: Minke Weggemans, Als je een broer of zus verliest

Het eerste citaat komt uit een roman, waarin de hoofdpersoon als jong kind haar broer verliest door een ongeval. Het is de ervaring van veel mensen die een broer of zus verliezen, zeker als je jong bent. Alle aandacht gaat uit naar de ouders die hun kind hebben verloren. Andere kinderen in het gezin, de broers en zussen, die moeten maar zien hoe ze het verlies een plek geven in hun leven.
Dat geldt voor kinderen die op jonge leeftijd hun broer of zus verliezen. Maar ook voor wie op volwassen leeftijd een broer of zus verliest is vaak weinig aandacht. Daarvan getuigt het tweede citaat uit een boek, waarin juist broers en zussen als rouwenden centraal staan.
Afgelopen voorjaar kwam op de gespreksavond ‘Wat ik van mijn moeder leerde’ aan de orde dat er vaak zo weinig aandacht is voor broers en zussen van een overledene. Ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer wij onze overleden gemeenteleden gedenken, blijven zij in de regel ongenoemd.
Daarom wil ik dit jaar in de aanloop naar de laatste zondag in het bijzonder gelegenheid bieden aan hen die ooit in hun leven een broer of zus hebben verloren om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk daarbij aan een ochtend, middag of avond in de eerste helft van november.
U kunt zich hiervoor bij mij aanmelden via . Mij bellen of persoonlijk aanspreken mag ook. Ook als u nadere informatie wilt, neemt u maar contact met mij op. Aanmeldingen zie ik graag uiterlijk 25 september tegemoet.

Peter Bochanen

Niet iedereen kent hen, maar zij kennen echt alle gemeenteleden:
onze administrateurs Gerrit en Rikie Lensink.
Ze werkten op 1 september allebei al veertig jaar voor onze gemeente.
Beiden zijn erg betrokken bij vooral het financiële wel en wee.
We willen ze graag in het zonnetje zetten en hun een receptie aanbieden
als dank voor het vele werk dat ze in al die jaren hebben gedaan.
Op zaterdag 5 oktober kunt u de jubilarissen feliciteren in het Kerkelijk Centrum.
Wat zou het mooi zijn als we elkaar daar vanaf 16.00 uur ontmoeten.

Namens de kerkrentmeesters, de jubileumcommissie
Henk, Harrie en Anita

Opbrengst dienstcollectes t.b.v. de diaconie:
18/04 Diaconaal werk/avondmaal           € 142,31
19/04 Diac. werk/Dr. Jenny/av.             € 145,15
20/04 Paascollecte tbv oogproj.              €    374,42
21/04 Tentcollecte tbv oogproj.             €    121,94
28/04 Bloemendienst                             € 177,84
05/05 Kerk in Actie noodhulp                  € 282,59
20/05 Zomeractie voedselproj.                € 189,56
20/05 Zomeractie voedselproj.                € 111,50
26/05 Diaconaal werk                             € 167,04
30/05 Diaconaal werk                             €   51,62
31/05 Diac. werk/Dr. Jenny/av.              €   40,80
02/06 Diaconaal werk    /avondmaal      € 141,36
16/06 Diaconaal werk                             € 113,53
23/06 Kerk in Actie Nigeria                  € 199,23

Giften:
30/05 via Lensink                                   €   15,00

Hartelijk dank,
de diaconie

De vakanties zijn voorbij, dus is het weer tijd om met de seniorenmiddagen te beginnen. We hebben toch een prachtige zomer gehad. Ook al zal het voor sommigen wel eens te warm zijn geweest. Maar we zijn ook niet zo snel tevreden, wat het weer betreft.
We beginnen dit seizoen op woensdag 25 september in het Kerkelijk Centrum. Deze middag zijn onze gasten burgemeester Stapelkamp en zijn echtgenote.
Hij zal ons deze middag iets vertellen over zijn werk als burgemeester en wat verder ter sprake komt. U kunt natuurlijk zelf ook vragen stellen.
We laten ons verrassen. Wij denken dat het een hele gezellige middag wordt. We beginnen om 14.30 uur met koffie en iets lekkers.
Wie geen vervoer heeft kan bellen naar:
Mientje Koskamp, tel. 651613 of naar
Erna Westerveld, tel. 652159.
Wij hopen weer velen van u te mogen ontmoeten. Breng gerust uw buurman, buurvrouw of andere belangstellenden mee.
Groeten van de werkgroep

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL65 RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte vredeswerk.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/collecte

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis.
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/wederopbouwsyrie
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

De ZWO-commissie

Op woensdag 13 november is het 25 jaar geleden dat Anne van Voorst werd bevestigd in het ambt van predikant. Op vrijdag 15 november willen we dit als gemeente op een feestelijke avond in het Kerkelijk Centrum samen met hem, zijn familie en persoonlijke genodigden vieren. De avond begint om 19.00 uur.
In het volgende nummer van Kerkpad zult u nader worden geïnformeerd, maar noteert u de avond alvast in uw agenda!

Namens de kerkenraad,
Peter Bochanen

Ds. Van Amstel en ds. Bochanen hebben van 27 september t/m 6 oktober vakantie. Wanneer u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u zich wenden tot ds. Anne van Voorst.