Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Actie Kerkbalans 2022 gaat van start!  
Deze week start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Waarschijnlijk is de brief ook al bij u op de mat gevallen. En mogen wij u vragen; doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer graag vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Laat weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. Geef aan dat u heeft bijgedragen en nodig mensen uit hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Don het formulier in de antwoordenvelop en daarna….,
in de brievenbus bij één van de volgende inleveradressen;

  • Lensink, Bern. IJzerdraatstraat 18, Dinxperlo;
  • Lammers, Kamersstraat 5, De Heurne;
  • of bij uw eigen wijkmedewerk(st)er.

Let op: er komt dus niemand bij u aan de deur om de envelop op te halen!

Mocht dat allemaal niet lukken of heeft u misschien hulp nodig in deze, dan mag u ook contact met ons opnemen via telefoon 0315 653085 of 0315 653088.

Uw bijdrage kunt u ook direct overmaken op bankrekening NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.
Het is ook mogelijk om de toezegging digitaal aan te melden en over te maken via de beveiligde administratiepagina Kerkbalans 2022.

Alvast heel veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage en uw medewerking,
College van kerkrentmeesters.

 

“Voor Gij de wereld hebt gemaakt, heeft mij uw liefde aangeraakt.”
Lied 518,5
Tijdens de voorbereidingen van de kerkdiensten in de afgelopen periode las ik deze tekst van lied 518.
Deze twee regels bleven direct haken in mijn gedachten en hart. Want in die regels wordt iets gezegd dat mijn verstand en voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Nog voordat de wereld werd gemaakt, heeft de liefde van God mij al aangeraakt. Hoe is dat mogelijk? Bestond ik dan al voordat de wereld er was? Dat is toch onvoorstelbaar. Als ik dit tot me door probeer te laten dringen, gaan mijn gedachten uit naar wat me als kind op school werd voorgehouden: ‘dat God al voor de grondlegging van de wereld gekozen had wie er verloren zou gaan en wie door Hem uitgekozen zou worden.’
Ik weet nog dat ik met dit beeld niets kon en er ook niets van snapte. Later kwam ik het weer tegen in de studie. Opnieuw kon ik er niets mee. En als ik er iets mee zou willen, dan zou het me totaal verlammen. Want als voor de grondlegging van de wereld al bepaald werd of een mens wel of niet naar de hemel zou gaan, dan heeft toch niets wat hij doet meer zin? Alles is al van tevoren zo bepaald.
Maar in dit lied gaat het niet over dat alles bepaald is. Dat voor de wereld uit de loop van een mensenleven al helemaal vast ligt en zelfs de afloop al besloten is. Dit lied gaat er over dat de liefde van God mij heeft aangeraakt, al ver voordat iemand maar zou kunnen vermoeden dat ik geboren zou worden.
Dat gaat elk concreet voorstellingsvermogen te boven.
Maar wat ik wel begrijp en hoor, is dat aan elk mensenleven, Gods liefde vooraf gaat. Dat elk mensenleven, nog voordat iemand dat zou kunnen vermoeden, al geraakt is door de liefde van God. Hoe bijzonder en hoe kostbaar maakt dat elk mens. Het is onvoorstelbaar. Maar zo is elk mensenkind dus. Geraakt door Gods liefde. Dat we dat beseffen als we om ons heen kijken!

ds. Anne van Voorst
Reageren?

Omdat de werkloosheid in Nepal – vooral op het platteland – hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.

 

 

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
Op zondag 13 februari wordt er voor dit doel gecollecteerd.
Met uw bijdrage geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief.
Geeft u ook? Alvast hartelijke dank!
U kunt uw bijdrage overmaken via de digitale collectezak, die u vindt op de website www.pg-dinxperlo.nl
of via de bank op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Noodhulp

Namens de diaconie,
Joop Wevers


Actie Kerkbalans 2022 is van start!
Afgelopen week is het startsein gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Waarschijnlijk is de brief ook al bij u op de mat gevallen. En mogen wij u vragen; doet u dit jaar (ook weer) mee?
Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer graag vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.
Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Laat weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. Geef aan dat u heeft bijgedragen en nodig mensen uit hetzelfde te doen.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Doe daarna het formulier in de antwoordenvelop en doe deze in de brievenbus bij één van de volgende inleveradressen;
– Bij uw eigen wijkmedewerk(st)er
– fam. Lensink, Bern. IJzerdraatstraat 18, Dinxperlo
– fam. Lammers, Kamerstraat 5, De Heurne
Let op: er komt dus geen vrijwillig(st)er bij u aan de deur om de envelop op te halen!
Mocht dat allemaal niet lukken of heeft u misschien hulp nodig in deze, dan mag u ook contact met ons opnemen via telefoon 0315 653085 of 0315 653088.
Uw bijdrage kunt u ook direct overmaken op bankrekening NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. college van kerkrentmeesters, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’. Daarnaast is het ook mogelijk om de toezegging digitaal aan te melden en over te maken via onze website www.pg-dinxperlo.nl.
Alvast heel veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

College van kerkrentmeesters

In de kerkenraadsvergadering van 1 december jl. heeft de kerkenraad de begroting 2022
van het college van diakenen vastgesteld. Een verkorte weergave vindt u onderstaand.
Doordat de begroting van de ZWO is samengevoegd met die van de diaconie, zijn de cijfers
nogal afwijkend van voorgaande jaren. Voor eventuele toelichting op deze begroting kunt u
contact opnemen via e-mail of tel. 0315-652183.

Hans te Brinke,
penningmeester diaconie PG Dinxperlo

Hallo allemaal,
Zoals ieder jaar zouden we ook in december weer een gezellige knutselmiddag organiseren, maar helaas ging dit niet door vanwege de lockdown! Maar om toch wat te doen, hebben we maar pakketjes samengesteld om de kinderen toch maar aan het knutselen te krijgen! 
Zo konden de kinderen of ouders zich opgeven en kwamen we toch nog op het aantal van 17 pakketten.
Een aantal dingen zaten in het pakket, zoals een plankje voor kaarten en kaarsjes, maar eigen ideeën mochten natuurlijk ook!
Zo hadden de kinderen toch nog wat te doen in die toch al moeilijke tijd waar we nu nog steeds in zitten.
Natuurlijk hopen we dat het dit jaar weer kan en mag en dat we dan samen leuke dingen en ideeën kunnen delen en kunnen maken!
Hopelijk tot dan!

 

Groetjes van Margriet, Jantine, Wilma en Gerwin!!

In het kort hierbij een terugblik op de kerstpakkettenactie.
De actie is opgezet door de diaconieën van de Protestantse Gemeente Dinxperlo en de Goede Herderkerk Dinxperlo, ondersteund door de Diaconale Hulpverlening Aalten. Doelgroep zijn de gezinnen die wel wat extra`s kunnen gebruiken. 
Tot 1 december was er de mogelijkheid om zich hiervoor op te (laten) geven. Totaal 101 adressen in Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek zijn aangemeld. Jumbo Arentz heeft de pakketten samengesteld. De afspraak was dat bij 25 adressen de pakketten door Aladna FM zouden worden bezorgd, de overige 76 zijn door vrijwilligers van onze werkgroep bezorgd.
Om geld te genereren voor deze actie was aanvankelijk het plan om op 10 en 11 december een inzamelingsactie te houden bij Jumbo Arentz. Vanwege corona hebben we dit helaas moeten cancelen. In plaats daarvan hebben we op 17 en 18 december gecollecteerd bij de ingang van de Jumbo. Deze collecte heeft ruim € 1.500,- opgebracht, een prachtig bedrag!
Verder zijn er gelden binnengekomen via giften en een tweetal kerkcollecten (21 november en 19 december).
Ook zijn er giften voor dit doel overgemaakt naar de rekening van de Diaconale Hulpverlening Aalten. Op dit moment van schrijven weten we nog niet precies hoeveel geld er totaal is binnengekomen en wat er eventueel door de diaconie nog moet worden bijgepast. 
Wat we wel weten is dat we dankzij de inzet van vele vrijwilligers en dankzij uw gift ruim 100 gezinnen in onze nabije omgeving blij hebben kunnen maken. Juist in deze tijd, waarin gevraagd wordt om afstand te houden, zorgt deze actie voor verbinding.

Namens de werkgroep ‘kerstpakkettenactie’ van de diaconie,
Wilma Klompenhouwer

Waarschijnlijk heeft u de kerstfilm, die met Kerstnacht uitgezonden werd en nu nog steeds op Youtube te vinden is, al gezien. Maar hier willen we u ook laten delen in hoe zo’n film tot stand komt.
In november hadden we de grote Jeugdraad. Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld hoe het nu zou gaan met de Kerstnachtdienst?
Want de coronacijfers waren aan het oplopen en we zagen een tweede lockdown aankomen.
Het plan werd geopperd om opnieuw een film te gaan maken. De vorige keer was die enthousiast ontvangen. Dus werd besloten om het opnieuw te gaan proberen.
Lex Schellevis en Esther Nederlof wilden filmen en de productie doen en ik schreef het verhaal. Intussen werd duidelijk dat de Kerstnachtdienst niet door kon gaan.
Dat gold ook voor Lichtenvoorde en Aalten. Daarom werd besloten er een gezamenlijk project van te maken.
Organisatie en ideeën lagen vooral bij ons in Dinxperlo maar Lichtenvoorde en Aalten dachten wel mee in het verzamelen van spelers, het benaderen van de locaties en de inhoudelijke vormgeving voor wat betreft de meditaties. Al met al werd het een behoorlijk omvangrijk project. Binnen een week was alles geregeld. Op zaterdag 18 december begonnen we om 13.00 uur in Lichtenvoorde met de filmopnames.
Maria maakte kennis met haar man Jozef en de engel zat gauw in haar rol, dankzij  het consequent bijschijnen van haar gezicht zodat het net leek of ze straalde.

Nee, dat was ook zo. Het was wel een kille dag, met een heel licht miezerregentje zodat Maria niet hoefde te spelen dat ze het koud had. Een ritje in de cabrio van Lichtenvoorde, via Aalten naar Dinxperlo blijkt dan toch best fris te zijn. Zeker als je de afstand bijna twee keer moet rijden vanwege de filmopnames.
Intussen was er in Lichtenvoorde een hele mensenmassa op de been gebracht die voor en tegen demonstreerden en bleek café/herberg Schiller gesloten vanwege een totale lockdown. Geheel volgens schema kwam iedereen uiteindelijk bijeen in de stal op Sinderen.


Ook daar werd gefilmd, gezongen, op de midwinterhoorn geblazen en uiteindelijk was ik aan de beurt voor de meditatie. Het was inmiddels 23.00 uur geworden toen alles klaar was. Voor de meesten zat het werk er toen op maar niet voor Lex. Want die moest van alle opnames nog een film maken, hetgeen voor hem nog dagen werk was. Maar het resultaat mocht er zijn. Het werd een bijzondere Kerstnacht, waarbij ondanks alles, de verbinding met elkaar goed te voelen was. Dankzij de vele vrijwilligers uit Lichtenvoorde, Aalten en Dinxperlo, de tomeloze inzet van Lex en Esther, en het meedenken van de collega’s, is het een geweldige film geworden. Fijn dat we zo toch nog iets van Kerst konden vieren.

 

 

 

ds. Anne van Voorst