Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

‘Geef elkaar de ruimte’ 
Advies naar aanleiding versoepelingen per 25 september

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving – en daarmee ook in de kerk – sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.

Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Eredienst & andere kerkelijke bijeenkomsten
Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast afstand’ te houden. Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Gemeenten kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

We zijn 18 september weer begonnen aan een nieuw seizoen met de Zolderavond!! Heerlijk om weer leuke dingen te bedenken voor de jeugd! Ook is het altijd weer spannend wie er komen, hoeveel er komen, en gaan ze het leuk vinden wat we gaan doen?? Maar toch kwamen er weer 8 tieners om de hoek kijken waarvan er 3 voor de eerste keer kwamen! Na een korte inleiding en kennismaking gingen we van start met een oerhollandse spelletjes avond!! Spellen zoals Koehandel, Beverbende, tafeltennis en darten kwamen aan bod waardoor het een gezellige avond werd! Natuurlijk ontbrak het niet aan drinken en chips en gingen we met een tevreden gevoel weer richting huis! De volgende avond is op zaterdag 16 oktober, we hopen dat de opkomst weer net zo is en je kunt gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen. 

Ruben, Edwin, Wilma en Gerwin

In de tuin staat een tomatenplantje. Met groot genoegen knip ik daar de rijpe tomaatjes af. Verbeeld ik het mij of smaken ze echt lekkerder dan die van de Appie? De appelbomen gaan gebogen onder een enorme overvloed aan appels.
We moeten opschieten met plukken want de halsbandparkieten hebben ze inmiddels ook ontdekt en ze laten zich onze appeltjes goed smaken. De meeste appels zullen in de sapcentrifuge verdwijnen. Vorig jaar heb ik me zelfs gewaagd aan het pasteuriseren maar als iets zo lekker smaakt verdwijnt elke noodzaak om het lang te moeten bewaren. Wat een rijkdom.
Het is niet voor niets dat Israël in de Tora wordt opgelegd om de oogst nooit als vanzelfsprekend te beschouwen. Dat ze überhaupt kunnen oogsten hebben ze te danken aan God die hen uit Egypte bevrijdde en hen akkers gaf om in te zaaien in het beloofde land. Er moet uitbundig feest worden gevierd vanwege de zegen die God heeft gegeven; een zegen die een op een samenhangt met de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Het zal je goed gaan, jou persoonlijk, jouw samenleving, als je je laat leiden door Tien Woorden. Maar op die dingen die je doet zonder je te storen aan God noch gebod kan geen zegen rusten.
Je kunt dat heel kernachtig samenvatten en op een tegeltje schilderen:
‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen’
Psalm 133
ds. Lyonne Verschoor
www.dagdominee.nl

Evenals voorgaande jaren is in het najaar pakketjesverkoop van de Zending in samenwerking met de Wereldwinkel Dinxperlo om de goede doelen van Kerk in Actie te ondersteunen.

Ook dit jaar staan wij niet voor de deur bij de kerk maar kunt u op 2 manieren inschrijven:

    1. via e-mailadres
    2. via onze beveiligde bestellijst (klik hieronder op de afbeelding)

U kunt weer kiezen uit 3 pakketjes.

      

  1. Koffiepakket incl. 1 pak thee en 1 Tony’s Chocolonely reep
  2. Theepakket met 2 soorten thee en 1 pak chocoladebiscuits
  3. Chocoladeplankje met 5 verschillende smaken Tony’s Chocolonely repen

De prijs per pakketje bedraagt € 7,50.
U kunt bestellen tot 7 november!

Bestellen via de website wijst zich vanzelf, bestelpagina aanklikken artikel opzoeken, aantal ingeven, eventueel ander pakketje bijbestellen en u kunt gelijk betalen via uw eigen bankrekening.

Bij bestelling via e-mailadres betaald u bij het bezorgen van de pakketjes. Vermeld dan bij uw inschrijving duidelijk welk pakketje of pakketjes (nummer 1 , 2, en/of 3) en hoeveel u wilt bestellen, met vermelding van uw naam en adres.

Het streven is dat de pakketjes voor 1 december bij u thuis bezorgd worden en zijn daarom heel geschikt als Sinterklaascadeau of als attentie voor de feestdagen.

Alvast hartelijk dank!
Namens Wereldwinkel en diaconie/zending,
Anita Keuper en Reinau te Hennepe.

Beste gemeenteleden,
De avonddiensten op zondag 10 oktober en zondag 28 november gaan niet door.
Hartelijke groet,
De avonddienstcommissie

Oppasdienst tijdens de kerkdienst. Het is al jaren een traditie waar steeds minder gebruik van werd gemaakt. De laatste tijd was het meer regel dan uitzondering dat de oppassers ‘voor niets’ kwamen. En dat is frustrerend.
Dat riep de vraag op of de oppasdienst zou moeten stoppen of niet? Of gedeeltelijk doorgaan. Er is besloten om tijdens familiediensten en andere bijzondere diensten standaard oppas aan te bieden. Voor de overige kerkdiensten kan oppas op afroep geregeld worden. Je kunt dan tot zaterdagmiddag contact opnemen met Martine Jansen. (06 37 44 16 22). Schroom vooral niet om contact op te nemen als je oppas nodig hebt. Want de vrijwilligers staan er in principe klaar voor.
Voor nu een dikke pluim voor al die vrijwilligers die jaren bereid zijn geweest om op te passen. En dat nog zijn! Alleen op een iets andere manier.

De oppasdienst

Zondag 27 september
Het is vroeg in de ochtend! Maar in de tuin van de familie Nederlof-Hofs is het al een drukte van belang!
Stoelen worden klaar gezet, koffiekannen alvast gevuld.
De muziek doet een soundcheck.
En als de eerste stralen van de zon door de wolken prikken, verschijnen ook de eerste mensen.
Tegen de tijd dat iedereen aanwezig is en de kerkdienst kan beginnen, is het prachtig weer. Jolanda neemt ons mee in het verhaal van het volk Israël dat een tocht door de woestijn maakt.
Met de kinderen wordt uitgekeken naar water, over de zee die uit elkaar wijkt.
En eenmaal in de woestijn, wil iedereen het liefst bij de oase blijven. Maar dat is niet de bedoeling. Het beloofde land ligt nog voor ons! Met veel inlevingsvermogen worden we zo meegenomen op de weg. Onze geloofsweg!
Een goed begin van een nieuw seizoen. Want wat is het weer fijn om bij elkaar te kunnen komen en samen te kunnen zingen.

Ds. Anne van Voorst

 

Wanneer u dit kerkblad in handen krijgt, is het al een paar weken niet meer nodig om je aan te melden voor de kerkdienst. Mondkapjes hoefden al langer niet meer en ook de 1,5 meterregel is niet langer meer verplicht. Dat betekent dat iedereen weer naar de kerk kan komen. Dat zal vast wennen zijn. Natuurlijk hopen we allemaal dat het in de kerk net zo zal gaan als met het verkeer.
Dat is weer op het niveau van voor de coronacrisis. Maar het zal vast nog wennen zijn. Hoewel de anderhalvemeterregel niet meer verplicht is, willen we toch ook nog voorzichtig zijn. Sommigen zullen nog afstand willen houden. En dat willen we ook respecteren. Na zo lange tijd kan het ook weer vreemd voelen om met zijn allen te zingen en te doen zoals eerst. Dat geeft ook niet. Meer dan ooit is het belangrijk dat we elkaar blijven respecteren in hoe we willen handelen en welke keuze wij maken in de onderlinge omgang. Wel of geen handen geven? Wel naast iemand zitten of niet? Wat we ook kiezen, laten we de ander daarin respecteren in het besef dat mijn vrijheid ophoudt waar die van een ander begint.
De komende periode zal blijken hoe we kerk zullen zijn na het coronatijdperk. Ongetwijfeld zullen we ontdekken dat blijvend iets veranderd is.
Dan hoop ik dat we in deze verandering ook het positieve kunnen zien. Want zoals afgelopen zondag door de verhalenverteller werd gezegd: ‘hoe dan ook, we zijn onderweg naar het beloofde land.’

Ds. Anne van Voorst

een ode an Gert Smits,
smid te Dinxperlo (1937-2021)

De smid van ’t Keupenhuus 
besleet uut vri-je hand.
De peerde van manege en boer
Zi-j komt van stad en land.

Hie is een peerde vriend,
behandelt ze met ontzag.
En voert ze uut de bak of  hand,
borstelt ze elken dag.

REFREIN
Is ’t iezer gluujend heit,
dan klinkt de hamer luud.
De vakman achter ’t aambeeld
mek schoene veur peerde vuut.
’t Is een old beroep,
een ambacht bi-j ’m thuus.
Want golden hande hef – e
de smid van ’t Keupenhuus.

An  ziene muur daor hangt ze
de iezers van weleer.
Versletten onder peerde vuut
op ’t land of in ’t verkeer.

Hie raakt niet gauw van slag,
mek elk model op maot.
’t Smidsgeheim kump hier van pas,
’t woord voegt hie bi-j d´n daod.

REFREIN
Is ’t iezer gluujend heit,
dan klinkt de hamer luud.
De vakman achter ’t aambeeld
mek schoene veur peerde vuut.
’t Is een old beroep,
een ambacht bi-j ’m thuus.
Want golden hande hef – e
Gert van ’t Keupenhuus.
Want  golden  hande  hef – e
de smid van ’t Keupenhuus.

(tekst: Jan Roelofs / Hans Beernink –
Muziek duo Alles Andès)

Zoals ds. Anne van Voorst tijdens de rouwdienst van Gert Smits al zei: ‘Het is best bijzonder, als er bij leven al een lied over je hobby, werk en talenten voor je wordt gemaakt’.  De mannen van Alles Andès wilden de tekst van dit lied, dat ook tijdens de rouwdienst ten gehore werd gebracht, met ons delen.

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober begint de wintertijd en dan mag de               klok een uur achteruit! 

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam – heel voorzichtig – de oecumene een beetje op gang. Ook bij ons in het dorp, Joure, in Friesland. Er waren wat eerste toenaderingen, in de vorm van een pas opgerichte plaatselijke Raad van Kerken en een gezamenlijke zangdienst. Eén keer per jaar: het moest niet te gek worden.
Mijn oma woonde op een bovenwoning in de winkelstraat, pal tegenover de grote RK-kerk met annexe pastorie. (Zie foto!) Van achter het enorme raam volgde zij dagelijks de ontwikkelingen in de wereld én in ons dorp. De wereld via de televisie en het dorp vanuit haar comfortabele stoel, achter dat grote raam. En zo zag zij op een ochtend alle drie de plaatselijke predikanten een voor een aankomen bij de katholieke pastorie, alwaar zij aanbelden en vervolgens enigszins aarzelend binnengingen.
Oma veerde op in haar stoel. Vertwijfeld vroeg zij zich af wat er toch te gebeuren stond.
Nog nimmer geziene gasten bij de voordeur van de katholieke pastorie, de Hervormde en de Doopsgezinde dominee, en – dit kon toch niet waar zijn! – meteen daarna óók nog onze eigen gereformeerde dominee. Na 545 jaren van Reformatie lagen alle verhoudingen vast: er waren ‘wij’ en er waren ‘zij’. Zo was het duidelijk. Maar nu zat de gereformeerde dominee aan de koffie in de katholieke pastorie. Had Luther misschien nog een 96e stelling moeten toevoegen, over wie er voortaan wel en niet in katholieke pastorieën op koffievisite mogen komen?
Oma was kordaat en belde ’s avonds onze dominee op en vroeg hem met klem om de volgende dag bij haar op huisbezoek te komen. Dat deed hij. Toen hij de grote kamer van de bovenwoning binnenstapte werd hem meteen duidelijk dat deze kamer, met het enorme raam, een schitterend uitzicht bood op de overbuurman, de pastorie van Meneer Pastoor. Hij zag de situatie en begreep ook meteen wat er aan de hand was. Dit gesprek zou het uiterste van zijn pastorale vaardigheden vergen.
Oma begon. En Dominee kreeg na de openingszin meteen het gevoel dat er, wat de oecumene betrof, al niet veel hoop meer was.
Kijk, dominee, ik zit hier. Elke dag. En ik kan niet anders dan u hier uit te nodigen, want ik móét u waarschuwen. Gisteren zag ik u dáár naar binnen gaan. Ik heb ernstig gebeden of u er alstublieft weer gereformeerd vandaan zou komen….

Bouwe van der Meulen

Vanaf 1 oktober staan de deuren van de Dorpskerk weer open op de vrijdagmiddagen. Iedereen die een kijkje in de kerk wil nemen, een moment van bezinning, een kaarsje aansteken of zomaar, is van harte welkom.
Openingstijden zijn van 13.30 uur t/m 16.30 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig om tekst en uitleg te geven en/of een rondleiding. 

Hopelijk tot ziens.
Henny Gerritsen,
Koster Dorpskerk 

Delen > Horen > Helpen > Helen
(Gezang 418 vers 2)
Voortzetting nieuwe opzet rondgang!
Vorig jaar hebben we voor het eerst de jaarlijkse rondgang van de diaconie en die van de ZWO samengevoegd tot één rondgang. Ook dit jaar zijn de rondgangen weer samengevoegd. Hieronder een opsomming van de doelen.

DIACONIE > Overzicht van de projecten die u steunt met uw vrijwillige bijdrage.
PD = plaatselijk diaconaat / RD = regionaal diaconaat / BD = binnenlands diaconaat / WD = wereld diaconaat
– [PD] Protestantse Gemeente Dinxperlo > www.pg-dinxperlo.nl
Diaconaal werk in onze GEMEENTE
– [RD] Voedselbank Oost-Achterhoek > www.oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl
– [PD] Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten > www.stichting-dha.nl
– [RD] Drie hospices:
o            “De Lelie” Winterswijk > www.hospicedelelie.nl
o           “Sravana” Doetinchem > www.sravana.info
o            “Ter Borghe” Terborg > www.azora.nl
– [BD] Het Passion > www.hetpassion.nl   
– [WD] Werelddiaconaat en noodhulpfonds van Kerk in Actie > www.kerkinactie.nl
– [WD] Stichting Pan de Vida > www.pandevida.nl
– [BD] Stichting Energy4All > www.energy4all.nl (Dit is één van de twee jeugddoelen dit jaar)
– [WD] Joanne Foundation > www.joannefoundation.nl
(Dit is het andere jeugddoel van dit jaar)

ZWO > Beschrijving van het project dat u steunt met uw vrijwillige bijdrage.
– Samen Bijbellezen opent ogen (in Zuid-Afrika)

De rondgang zal in de week van 18 t/m 23 oktober bij u worden bezorgd. In de bijgevoegde begeleidingsbrief vindt u meer informatie over de doelen.
Ook dit jaar is er besloten dat de retourenvelop nog niet bij u aan de deur word opgehaald.
We willen u vragen of u de retourenvelop uiterlijk zaterdag 30 oktober bij uw wijkmedewerk(ster) of bij de Fam. Lensink, Bernard IJzerdraatstraat 18 in de brievenbus wilt doen.
Helpt u mee om er weer een geslaagde rondgang van te maken? Alvast hartelijk dank!

Diaconie en ZWO commissie Protestantse Gemeente Dinxperlo

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat we na een lange periode weer kunnen starten met onze seniorenmiddagen en we denken dat velen van u ze wel gemist zullen hebben.
Wij tenminste wel.
Helaas zijn er in de coronatijd verscheidene bezoekers van de seniorenmiddagen overleden. Ook van Annie Vaags – één van onze medewerksters – moesten wij afscheid nemen. We zullen haar zeker missen. 
Maar gelukkig is onze groep versterkt met Willemien Bussink.
Wij hopen op woensdag 24 november te herstarten met onze gezellige middagen.
Deze keer hebben wij een feestelijke middag met drie gasten erbij en een heerlijke maaltijd als afsluiting. U kunt zich opgegeven tot 15 november bij: Henny Giesen, tel. 0655 937292 of bij Erna Westerveld, tel. 0623 806003.
Wij beginnen deze middag om 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum en hopen velen van u te mogen begroeten. 
Hartelijke groeten van de werkgroep
Henny, Wim, Mientje, Ineke, Corry,  Willemien en Erna

Net als voorgaand jaar organiseren de diaconieën van de RK parochie en de Protestantse gemeente Dinxperlo ook dit jaar weer een sinterklaasactie. Er zijn helaas nog veel kinderen die opgroeien in armoede, ook in Dinxperlo, Breedenbroek en De Heurne. De diaconie wil deze kinderen graag verrassen met een sinterklaasattentie.In het volgende nummer van Kerkpad volgt meer informatie.
In de dienst van 14 november a.s. zal voor deze actie worden gecollecteerd. Het is natuurlijk ook mogelijk uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. sinterklaasactie. Of via de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Alvast hartelijk dank.
Namens de werkgroep ‘sinterklaasactie’ van de diaconie,

Martine Jansen

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.
De hulp die boerin Madeleine van de kerk ontving, bracht een grote verandering in haar leven. Ze heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze vertelt: “Niet alleen de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf.” Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk samen met een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht.
“Tijdens de landbouwtraining van de kerk heb ik geleerd hoe ik mijn oogst kan bewaren. We hebben nu twintig zakken maïs in een schuur liggen. Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat.”
“Voor het eerst in mijn leven, heb ik eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet meer om geld te vragen. Ik ben financieel onafhankelijker geworden. Nu kan ik mijn kinderen iets kleins toestoppen als zij dat nodig hebben. Dat geeft een rijk gevoel.” Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. “De preek maakt me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen vind ik het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk.”
Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen, zoals Madeleine, ondersteunen.
– Een geit kost 45 euro
– Het kost 90 euro om een groep boerinnen te trainen
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen
Met uw hulp kan deze collecte voor Kameroen een succes worden, helpt u mee?
Zondag 17 oktober gaan we collecteren voor dit doel van Kerk in Actie maar u kunt uw gave ook storten op bankrekening- nummer:
NL65 RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Kameroen. Of via de digitale collectezak die te vinden is op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Alvast hartelijk bedankt!

Namens de diaconie,
Joop Wevers

Sterke en weerbare vrouwen Guatemala
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving.
Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.
Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen:
– Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten en hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. het verhaal in 2 Samuel 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar.
– Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.
Ook leren ze welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld.
– Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de kans om nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering in gezin, kerk en samenleving teweeg te brengen. De deelnemers volgen een 4-daagse cursus. Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL97 RABO 0313 9511 t.n.v. ZWO-commissie, PG Dinxperlo, o.v.v. sterke vrouwen Guatemala of via de digitale collectezak op www.pg-dinxperlo.nl. Hartelijk dank!

Reinau te Hennepe

Bij een kerkdienst werd aan Annie Klumpenhouwer de vraag gesteld: ‘Wat doet die “schaal” daar aan de trapboom van het trapje naar de kansel?’ Omdat er misschien meer mensen zijn die dit niet weten geef ik daar graag wat nadere uitleg over. Bij de herinrichting van de Dorpskerk hebben we besloten om nieuw liturgisch meubilair aan te schaffen.
Onze adviseur Pim van Dijk heeft hiervoor een complete set bij elkaar passende meubels ontworpen.
Zo hebben de avondmaalstafel, de lezenaar, bijzettafels, de standaard voor de paaskaars en het doopvont nu dezelfde, eenduidige uitstaling. Moderner en eenvoudiger te hanteren bij een andere inrichting van het liturgisch centrum.
Ons “oude” doopvont was evenals de andere meubels gemaakt van zwaar eikenhout. De doopschaal zelf heeft een inscriptie met een tekst uit Mattheus 28: ‘Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’, gedateerd: 19-9-1852.
Het is dus een oude doopschaal waar we zuinig op moeten zijn en die we naar onze mening in de kerk moesten bewaren. In een overleg met Pim van Dijk kwam hij met het voorstel de doopschaal aan de trapboom van de trap naar de kansel te bevestigen.
Dit was een gebruikelijke plek voor een doopschaal in de oude protestantse kerken. Wij vonden dat allemaal wel een goed idee en Pim heeft hiervoor een smeedijzeren ring ontworpen om de schaal goed te kunnen bevestigen aan de trapboom.
Sinds de herinrichting hangt de doopschaal dus op deze plek.
Nu de coronamaatregelen gelukkig langzaam worden afgebouwd hoop ik dat u spoedig de veranderingen in de kerk zelf weer kunt komen bekijken.
Tot slot, bij het opstellen van dit artikeltje bladerde ik nog even in het zogenaamde ‘groene boekje’ met de titel Historie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Dinxperlo. Op bladzijde vijf van dit boekje staat het volgende geschreven: Sinds 1950 is de doopschaal in een houten standaard gevat. Vroeger was deze aan de trapleuning van de kansel bevestigd. Je kunt hierbij dus wel stellen dat de doopschaal terug is op zijn historische plek.

College van kerkrentmeesters,
Gerrit Gerritsen  

Een paar weken geleden droegen enkele demonstranten tegen de coronamaatregelen een gele Jodenster. In een reactie daarop plaatste Thierry Baudet de holocaust tussen aanhalingstekens. Intussen bleef een ander tweede kamerlid van Forum in zijn betoog hardnekkig de vergelijking maken met de Jodenvervolging. Bij hen allen is het vooral verontrustend hoe ongevoelig bovengenoemde mensen lijken voor de verontwaardiging en het leed dat ze d.m.v. hun uitspraken aanrichten. Verontrustend vind ik het ook op hoeveel bijval deze mensen kunnen rekenen in de sociale media. En ik ben vooral verbijsterd dat dit zó gebeurt. Een aantal jaren geleden was dit ondenkbaar geweest. Dit roept bij mij de vraag op wat er aan de hand is met onze samenleving. Want een dergelijke brutaliteit komt niet zomaar uit de lucht vallen. In een column in de Telegraaf van Nausicaa Marbe las ik het volgende:  “Ze (de demonstranten) kiezen dus vooral voor sensatie en provocatie over de rug van 6 miljoen doden. Daar ligt de echte glijdende schaal: bij hen die ongekend historisch leed misbruiken voor eigen demonstratielolligheid, in het volste bewustzijn dat ze anderen pijn doen. Hun morele kompas is stuk.”  Verderop in deze column laat Nausicaa zien hoe juist de Holocaust voor ons een ijkpunt is van radicaal kwaad, dat nooit meer herhaald mag worden. Door het tussen haakjes zetten van de Holocaust, wordt dit radicale kwaad ontkend en daarmee is inderdaad het morele kompas stuk. En dat is ernstig. Het vormt een serieuze bedreiging voor onze samenleving en voor een ieder, die daarin woont. Het is ernstig omdat bepaalde zaken, zoals het radicale kwaad zich niet tussen haakjes laat plaatsen. Het kwaad is niet te relativeren. Dat hebben joden en christenen altijd geweten. Daarom ook de oproep om goedertierenheid en trouw om je hals te binden en op je hart te schrijven. Daarom ook de aansporing om op de Heer te steunen en niet wijs te zijn in eigen ogen. Want juist doordat we onze eigen waarheid tot norm verheffen, wordt de deur open gezet naar wat ik hiervoor al aangaf. Maar juist omdat het kwaad niet te relativeren is, komt het er op aan dat we steunen op de Heer door goedertierenheid en trouw, in navolging van Hem, op onze hals en hart te binden.
“Moge goedertierenheid en trouw je niet verlaten. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Wees niet wijs in je eigen ogen maar steun op de Here en keer je af van het kwade”
Spreuken 3:3,7

Ds. Anne van Voorst
Reageren?

 

Als regelmatige website bezoeker heeft u het al vast wel gemerkt; de kerkenraad berichten staan niet meer op de kerkenraad pagina. Sinds enige tijd leest u deze met regelmaat op de gewone berichtenpagina. Dat geeft de kerkenraad de mogelijkheid om sneller met u te communiceren over een bepaalde items en hoeft er niet eerst gewacht te worden op de notulen uitwerking.

Het blijkt aanmerkelijk prettiger te lezen als items afzonderlijk zijn te lezen en voorzien zijn van een duidelijk koptekst zoals u dat gewend bent op de berichtenpagina. Na een geruime proefperiode blijkt nu ook dat daarmee de kerkenraad berichten ook beter en gerichter worden gelezen. Het voordeel is dat u als website lezer direct betrokken bent bij al het kerkenwerk. En…., alle berichten zijn voor iedereen op één pagina terug is te zien, dat is wel zo gemakkelijk.
Vreemd dat we daar niet eerder aan gedacht hebben….

Daarmee zijn ook de (bekende) problemen verdwenen dat berichten vaak dubbel zichtbaar zijn. Ook is de extra kerkenraad pagina thans overbodig geworden en zal dan ook met enkele maanden vervallen.

 

Na anderhalf jaar zijn we weer begonnen met het Inloophuis!
We hoorden dat  de mensen het heel erg misten. Wij van de werkgroep ook! Dus u bent zoals vanouds weer van harte welkom op dinsdagmorgen vanaf half tien tot half twaalf. De koffie met wat lekkers staat voor u klaar.
Namens het Inloophuis,

Berthold van den Bor