Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

LET OP: IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN IS DE AANVANGSTIJD VERPLAATST NAAR 19:00 UUR

Dinxperlo, 30 december 2020, (gewijzigd per 19 januari)

Geachte  gemeenteleden,

Namens de kerkenraad wil ik jullie graag op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken inzake het beroepingswerk in onze PKN gemeente in Dinxperlo.
Toen bekend werd dat er een predikantsvacature ontstond door het emeritaat van Peter Bochanen en Aniet van Amstel voor 60% hebben wij als kerkenraad eerst aan de huidige predikant Anne van Voorst voorgelegd wat zijn wensen waren in deze.
Anne heeft toen aangegeven dat hij niet zijn huidige percentage van 40% wou uitbreiden maar dat hij de combinatie van justitiepastoraat en predikant zijn in Dinxperlo inspirerend vond.
Vervolgens heeft de kerkenraad een profiel opgesteld voor een predikantsplaats voor 60% met daarbij een profiel van onze gemeente. Daarna is er een opdracht aan de beroepingscommissie gegeven om te zoeken naar een predikant die in dat profiel past.

Inmiddels is er de nodige tijd verstreken en is Anne zich, mede door de coronaperiode  bewust geworden van een aantal zaken.

 • Hij voelt zich erg thuis in Dinxperlo.
 • Hij haalt veel voldoening uit het begeleiden van uitvaarten/begrafenisdiensten.
 • Door zijn kleine werktijdfactor kwam hij te weinig toe aan het pastoraat. Ook richting de ouderen en bewoners van Careaz-Dr. Jenny.
 • Het invullen van twee functies naast elkaar is op termijn wel heel inspannend.
 • Het meer in de Achterhoek zijn in plaats van in Den Haag door de corona heeft hem doen inzien dat dit ook in je hoofd een stuk rustiger is.
 • Doordat er nu geen vast ritme in het preken is, kost dat meer energie.

Dit alles heeft hem doen besluiten alsnog aan de kerkenraad mede te delen dat hij toch graag in aanmerking wil komen om de 60% vacature in te vullen naast de 40% die hij al heeft. Daarmee zou hij dan de enige predikant zijn die na 1 juni 2021 in onze gemeente het ambt van predikant vervult.

In de kerkenorde staat niet vermeld hoe om te gaan met een dergelijke situatie van een predikant die in eerste instantie niet en later wel een vacature wil invullen. De kerkenraad heeft zich vervolgens beraden hoe hier nu mee om te gaan. Volgens de procedure is de taak van de beroepingscommissie een predikant te zoeken waarvan zij denken dat deze in het profiel past en deze dan voor te dragen aan de kerkenraad. De kerkenraad neemt daarop het besluit of zij deze predikant wil voordragen aan de gemeente.

Om die reden werd er een gesprek gevoerd met Anne en de kerkenraad, waarbij de motivatie van Anne is besproken en getoetst is in hoeverre Anne past binnen het opgestelde profiel.
Na dit gesprek was de kerkenraad er unaniem van overtuigd dat Anne prima past in het profiel.
Enkele van de genoemde argumenten zijn;

 • heeft voorheen ook een volledige functie in een gemeente gehad;
 • is erg flexibel en enthousiast;
 • staat open voor vernieuwing;
 • staat positief voor deskundigheidsbevordering;
 • kan heel goed samenwerken.

Op het gebied van crisispastoraat heeft hij ervaring vanuit zijn werk binnen het justitiepastoraat. Anne heeft een brede muziekinteresse en staat open voor verschillende muziekgenres. Daarom wil hij van harte met de cantorij samenwerken. Ook richting de classis zal hij contacten onderhouden. Het voert te ver en is niet passend om het gehele gesprek weer te geven.

De kerkenraad heeft echter na dit gesprek unaniem besloten om Anne voor te dragen aan de gemeente voor de in totaal 100% invulling van het ambt van predikant met ingang van 1 juni 2021. Met deze voordracht is het nog niet zover dat de beroepingsprocedure is afgerond. Dat kan pas nadat de belangrijkste groep in dit geheel, de PKN gemeente van Dinxperlo zich positief uitspreekt over een uitbreiding van de werktijden van Anne.

Daarom willen wij als kerkenraad graag aan u als gemeente vragen om passend binnen de huidige coronamaatregelen gebruik te maken van uw inspraakmogelijkheid en via e-mail, telefonisch of per brief te reageren op de voordracht van Anne van Voorst als fulltime predikant in onze gemeente.

Voor een fysieke bijeenkomst bieden de coronaregels geen mogelijkheid.
Om toch een vorm van Gemeenteavond te laten plaats vinden willen wij op donderdagavond 28 januari vanaf 19.00 uur een bijeenkomst óp afstand’ houden vanuit de dorpskerk.

Deze bijeenkomst kunt u live volgen via Kerkdienst-Gemist en is alleen beschikbaar voor onze kerkleden. U moet u zich daarom vooraf registreren bij Kerkdienst-Gemist. Doe dit vooral tijdig, het kan wat tijd kosten voordat uw aanmelding verwerkt is.
Om uw toegang aan te vragen en om het na registratie te testen, gebruikt u de volgende link:
Protestantse Gemeente Dinxperlo – Aanmelding Gemeenteavond

U kunt tijdens de bijeenkomst op afstand meepraten c.q. vragen stellen via:

Na de bijeenkomst krijgt u op deze site een verslag te zien van de bijeenkomst. Waarna u als nog uw reactie op vraag en antwoord kunt geven. Daarnaast kunt u zich dan aanmelden voor een speciale “Predikanten Nieuwsbrief” voor meer informatie omtrent profielen predikant en gemeente e.d.

Wij vragen uw begrip voor de huidige aangepaste werkwijze en hopen u zo spoedig mogelijk verder te kunnen informeren over de verdere ontwikkelingen.
Bij vragen/opmerkingen kunt u te allen tijde met mij contact opnemen door te appen of bellen met onderstaand telefoonnummer, te e-mailen of per brief te reageren.

Met hartelijke groet,
Jenny Rigter-Petter
Voorzitter kerkenraad
Tel: 06-23287606 
e-mail:
Adres: de Marke 27, 7091 RB Dinxperlo

 


  Reactieformulier & aanmelding voor Kerkdienst Gemist

  Aanhef: mevrouwde heer

  Voorletter en achternaam:

  Straat en huisnummer:

  Postcode en woonplaats:

  Telefoonnummer(s):

  E-mail:


  Uw bericht:

  Het is nog niet vaak voorgekomen dat er tot VIER keer toe een nieuw plan bedacht moest worden voor één kerkdienst…. Het overkwam de kinderkerstviering van afgelopen december. En gelukkig waren er een predikant en vrijwilligers die ook de vierde keer nog weer vol enthousiasme aan de slag gingen. Met als resultaat het filmpje dat gemaakt is met een actueel kerstverhaal in onze eigen omgeving (met dank aan Lex voor het last-minute filmen en monteren).

  Ds. Anne schreef het kerstverhaal dat zich afspeelt in Dinxperlehem en waar actuele thema’s als WC-rollen inslaan en facetimen met opa ook aan bod komen. Jozef en Maria reizen per trekker. En het dorpshoofd roept dat het fakenieuws is. Maar uiteindelijk komt alles samen in de stal, onder het ‘oosterlicht’ dat aan de hemel straalt, bij de kribbe, bij de geboorte van Jezus, het licht voor de wereld.

  Vrijwilligers die zich aanmelden om mee te spelen, mensen die zich vanwege quarantaine weer moesten afmelden, spullen die van zolder gehaald werden voor plan B, weer teruggingen naar zolder bij plan C en toch weer tevoorschijn kwamen voor plan D. Een appgroep die ontplofte om dit alles te verwerken. En het resultaat is hier terug te zien en ook op kerkdienstgemist.nl.
  Bij het verschijnen van dit Kerkpad ligt Kerst al weer even achter ons, maar mocht je/u het filmpje gemist hebben is het zeker de moeite waard om het alsnog op te zoeken.

  Renate

  In de hoedanigheid van de collega die de afgelopen jaren veel met Renate heeft samen gewerkt, wil ik op deze plaats ook enige woorden schrijven.

  Renate zou aanvankelijk voor 2 jaar in Dinxperlo komen werken. Het werden er uiteindelijk negen. In die 9 jaar heeft Renate veel opgebouwd. Aanvankelijk ontving ze de opdracht om vooral projectmatig te werken. Maar Renate was van mening dat het vooral belangrijk is om te werken aan onderlinge verbinding. Jongeren, kinderen en hun ouders moeten elkaar eerst kennen en zich verbonden voelen voordat ze meedoen aan projectmatige activiteiten.

  Nu, na 9 jaar, is er zeker veel samenhang en verbinding gegroeid en zijn er geweldige activiteiten en groepen opgezet. Voor ouders die kinderen en pubers opvoeden, is Moments in het leven geroepen, er was jarenlang een krabbelcafé voor ouders van de allerjongsten. Op zondag zijn er verschillende tienergroepen en de al bestaande groep zondagskinderen kreeg ook haar aandacht. Daarnaast waren er talrijke incidentele activiteiten, zoals Sirkelslag, het 24 uur met…, recentelijk de Adventskalender, etc….

  Het is te veel om op te noemen. Maar de rode draad in alles is toch de verbinding met elkaar en God. De kracht van Renate ligt o.a. in het gegeven dat ze niet snel opgeeft. Dat is, denk ik, een karaktereigenschap van veel lange afstandlopers, maar het is in ieder geval een eigenschap van Renate. Wanneer Renate gelooft dat iets mogelijk is, dan zoekt ze net zo lang totdat ze een weg gevonden heeft. Tegelijkertijd weet ze ook wanneer het tijd is om te stoppen. Wanneer een activiteit terug liep, dan hield Renate de vrijwilligers voor om niet koste wat het kost, dit maar door te blijven zetten maar in dankbaarheid te koesteren wat er was om vervolgens op zoek te gaan naar iets nieuws.

  Vanaf verleden jaar was duidelijk dat het afscheid van Renate er aan zat te komen. Ze volgde immers de opleiding tot praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts met het doel om daar uiteindelijk werk in te vinden. Want hoewel Renate haar werk in Dinxperlo met ongelooflijk veel liefde en passie heeft gedaan, wist ze ook dat aan haar werk een houdbaarheidsdatum zat. Die was wat ons betreft, zeker nog lang niet bereikt. Maar voor Renate kwam dat moment wel.

  We zullen haar enorm missen. Als collega vond ik het heel bijzonder te merken hoe wij steeds meer op elkaar ingespeeld raakten en we als vanzelf de verschillende taken op ons namen zonder daar veel over te hoeven overleggen. Hoe we ook op één lijn zaten en zitten wanneer het ging om over wat wij belangrijk vinden en het belang van het leggen van verbinding met elkaar deelden. We zullen het enthousiasme, de gestructureerdheid en vooral de liefdevolle betrokkenheid van Renate met ons meedragen. 

  Vanaf deze plaats wens ik, namens ons allemaal,  Renate heel veel voldoening en enthousiasme toe op haar nieuwe werkplek. Dat de Liefdevolle Zijn armen over je uitgestrekt houdt en je altijd kunt schuilen onder de vleugels van Zijn liefde.

  Ds. Anne van Voorst

  Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe we het afscheid van Renate vorm kunnen geven. Duidelijk is dat we in ieder geval tot 19 januari in een lockdown zitten en de verwachting is dat er daarna ook nog niet heel veel mogelijk is.
  In ieder geval willen we in de familiedienst van 24 januari het afscheid van Renate vieren. Hoe we dat gaan doen, zijn we op dit moment aan het onderzoeken.

  Als gemeente is het lastig om persoonlijk van Renate afscheid te nemen. Want we zullen geen receptie kunnen houden. Daarom wil ik u/jullie vragen om een kaartje, tekening of wat dan ook voor Renate als afscheid te maken. En dit uiterlijk voor 23 januari naar mij op te sturen: ds. Anne van Voorst, Sinderensweg 101, 7065 BH Sinderen. O.v.v. afscheid Renate. Het mag ook, voor dezelfde datum, in de brievenbus gestopt worden van het Kerkelijk Centrum.

  Voor het overige zou ik adviseren om de website en Facebook (Pg-Dinxperlo, Dinxperjong) in de gaten te houden voor eventuele verdere details.

  Namens de afscheidscommissie,
  ds. Anne van Voorst

  Na negen mooie jaren ga ik stoppen als jeugdwerker bij de Protestantse Gemeente Dinxperlo. In januari zal ik nog de laatste activiteiten begeleiden en zoveel mogelijk overdragen, per 1 februari ben ik uit dienst.

  Inmiddels heb ik al veel mensen gesproken om dat nieuws te vertellen. Dat gaat met een lach en een traan. Want negen jaar werken aan ´verbinding´ en dat dan weer ´loslaten´ gaat niet in de koude kleren zitten. Maar ik ga nu een nieuwe stap zetten.

  Na vorig jaar een opleiding gedaan te hebben voor Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk GGZ, werk ik inmiddels in twee huisartsenpraktijken als POH GGZ. Minstens zoveel afwisseling tijdens het werk, maar wel veel meer structuur als het gaat om begin en eindtijd. En daar ben ik blij mee, want al werkte ik niet zoveel uren in de gemeente, het wel op veel tijdstippen beschikbaar moeten of willen zijn was steeds meer een opgave voor me.

  Vele herinneringen komen voorbij, met kinderen, tieners, vrijwilligers en collega´s in vele verschillende samenstellingen. Vol inspiratie mocht ik een motor zijn, een luisterend oor, een steun in de rug, een creatief brein.
  Het was een genot om in een gemeente te werken met zoveel enthousiaste mensen,
  bij sommige wilde ideeën van mij moesten mensen er eerst wel eens een nachtje over
  slapen (af en toe werd er ook wel eens iets afgeschoten) maar vaak kwam dan wel de machine in beweging om tot hele leuke activiteiten te komen.

  Zo leuk hoe al helemaal in het begin de één zijn tuin beschikbaar stelde voor ‘Een nacht zonder dak’, op een ander moment een groep jonge dames zin had om voor de tieners een gezellige avond te organiseren of in actie te komen voor Serious Request. Alle brownies en andere taarten en cakes die voorbij gekomen zijn.
  Hoe een voorzichtige poging om een maandelijkse activiteit neer te zetten, uitgroeide tot een groep die elkaar 8 jaar later nog steeds opzoekt. Hoe we besloten om wèl krkxprssy uit te voeren, maar het slapen maar niet in de kerk te doen maar te verplaatsen naar het Kerkelijk Centrum. En hoe dat vervolgens een jaarlijks terugkerend evenement is geworden.
  Het wandelen en fietsen met de jonge gezinnen, en de kinderen die al voor het afscheid vroegen ‘wanneer is de volgende keer?!’

  En daarnaast niet te vergeten al die keren in gesprek met vrijwilligers, met ouders, over dromen, gedachten, wensen voor hun kinderen en voor zichzelf. De lijst zou te lang worden als ik alles ging opsommen, maar wat was het tof. Bedankt voor alle mooie ervaringen!!
  Ik heb het vaak als een cadeautje ervaren om dit mooie werk te mogen doen.

  Groeten,
  Renate

   

  Op mijn best,
  midden in een activiteit,
  met veel jongelui om me heen!

   

  Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
  Straks bijeen, het verdriet van de baan.
  Weer bijeen, zonder afstand te houden,
  opgetogen: de morgen breekt aan.

  Samen zullen we danken en zingen.
  Samen breken we brood, delen wijn.
  Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
  een gebaar dat bijzonder zal zijn.

  En we steunen elkaar en beloven,
  na het leed dat we hebben doorstaan,
  dat wij zien wat het nieuwe betekent
  en daar zinvol mee om zullen gaan.

  En ik hoop dat we zullen ervaren,
  In geloof dat de liefde ons leidt:
  Voor elkaar en voor moeder aarde
  goed te zorgen nu en altijd.

  Oorspronkelijke Noorse tekst: Hans-Olav Moerk.
  Engelse vertaling en muziek: ‘We shall meet when the danger is over’ van John Bell & Iona Community wordt mooi vertolkt door Hilde Svela.
  Nederlandse vertaling: Gert Landman.

   


  Anneke van Giersbergen zong de Nederlandse versie ‘Straks bijeen’ o.a. in het tv-programma
  ‘Met hart en ziel’ van de KRO-NCRV. 
  Beide uitvoeringen (Engels & Nederlands) zijn te beluisteren op YouTube.

  Dit lied verwoordt het verlangen van ons allemaal: straks, als we weer bij elkaar mogen komen… Het origineel is van een Noors theoloog. Toen de coronacrisis begon en niemand enig idee had waar het zou eindigen, herinnerde hij zich een verhaal over twee mensen die betrokken waren bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994. Zij zaten op de romp van het gekapseisde schip en beloofden elkaar te zullen ontmoeten in een café in Oslo als alles voorbij zou zijn. Ze wisten niet of ze zouden overleven maar deden de belofte vanuit de hoop dat ze elkaar weer zouden ontmoeten. Ze overleefden en kwamen inderdaad na een half jaar bij elkaar. Ze deelden een verhaal van verlies en angst maar ook van hoop en redding.
  Hoe zwaar het ons ook valt om afstand te houden van wie ons na staan, om af te zien van dingen waarvan we houden, we houden hoop dat de dag komt dat we zonder dreiging weer bij elkaar kunnen zijn. We zingen het lied van verlangen dat na de nacht een nieuwe morgen zal aanbreken. Waar zouden we zijn als mens, als kerk, als we deze hoop niet overeind hielden. We zouden zelf ten onder gaan maar ook geen recht meer doen aan de taak die we hebben om de weg naar het leven te wijzen.
  De tekst van het lied neemt al een voorschot op de dankbaarheid die we zullen ervaren omdat we onbevangen brood en wijn mogen delen, de vredegroet -een handdruk een omhelzing- mogen uitwisselen zonder angst. Wat zal dat bijzonder zijn om fysiek weer verbonden te zijn met elkaar en met God rond de tafel van samen. En als we weer zonder angst mogen samenkomen zullen we niet alleen de dank delen maar ook de pijn om alle eenzaamheid en het verdriet om de mensen van wie we afscheid moesten nemen.
  Deze crisis heeft ons geleerd, en leert ons nog steeds, om naar elkaar om te zien. We hebben in kleine en grote dingen voor elkaar klaar gestaan en wie weet hoe lang we dan nog moeten volhouden. Het is een les die ons -hopelijk- zal bijblijven. We weten weer heel goed dat het in de kern om de liefde gaat; om het dragen van elkaars last en overeind te komen als we zijn gevallen. Om lief te hebben, daarvoor zijn we geroepen.

  Lyonne Verschoor
  www.dagdominee.nl

  Op zondag 13 december werd onze nieuwe scriba Annie Klumpenhouwer bevestigd in het ambt van ouderling. Het gebeurde allemaal op de derde Adventszondag, die de toepasselijke naam ‘Gaudete’ draagt, dat ‘Verheugt u’ betekent. En er was volop reden tot vreugde. Want tot verrassing van Annie waren ook haar kinderen en de meeste van haar kleinkinderen in de kerk aanwezig. Kleinzoons Jurre, Ibe en Siem staken de drie adventskaarsen aan en Jurre en Ibe lazen daarbij versjes uit een lied voor. Op één van de foto’s staan zij afgebeeld. Op de beide andere foto’s luistert Annie naar de vragen, met het antwoord waarop zij haar ambt aanvaardt en ontvangt zij vervolgens op de knielbank de zegen. We wensen Annie nogmaals alle goeds toe bij de vervulling van haar taak in ons midden.

  Peter Bochanen

   

  Dit jaar hebben we voor het eerst een Sinterklaasactie gehad. Het was de bedoeling onze jeugd hierbij te betrekken, maar door de corona ging dit niet lukken. In plaats hiervan hebben we cadeaubonnen van Raterink en chocoladeletters gegeven aan ouders met weinig financiële ruimte zodat zij hun kinderen konden verrassen. Hierdoor hebben we ouders en 28 kinderen toch een fijne Sinterklaas kunnen bezorgen.

  Groep Vakantietas,
  Ina Klein Hesselink  

  Een dag uit het leven van een kerstpakketbezorger
  Zaterdag 19 december 9.00 uur verzamelen bij het Kerkelijk Centrum. In de grote zaal staan nog ongeveer 70 grote tassen allemaal gevuld met de meest gebruikte levensmiddelen. Ook in de hal van de Jumbo staan er nog 30. Er zijn dan al 50 grote tassen bezorgd. In totaal zijn op 107 adressen pakketten bezorgd door 6 personen twee aan twee. Natuurlijk volgens de coronaregels.

  Er zijn 3 soorten pakketten. De meeste pakketten kwamen uit Aalten van het MeeDoenPact, mensen konden zich hiervoor opgeven .
  De pakketten uit Aalten werden ingezameld bij alle supermarkten in Aalten, geweldig om te zien dat jong en oud meedeed. De Jumbo Dinxperlo had door bemiddeling van Radio Aladna 25 pakketten gesponsord en de overige pakketten zijn gekocht door de diaconie van de Protestantse Gemeente samen met de Parochie Maria Laetitia ‘De Goede Herder’ te Dinxperlo.

  Door de corona zijn de meeste mensen thuis, dat is super handig. Wij hebben verschillende soorten tranen gezien en hebben veel bedankjes meegenomen [de tesse was vol]. Op twee adressen hebben wij de tas een andere bestemming gegeven. Het was daar niet meer nodig.

  Ongeveer 16.00 uur was het voor die dag klaar, pff….!  Het was vermoeiend maar wij zijn dankbaar dat dit mogelijk was, dankzij alle goede gaven. Ook de ingeleverde pakketten hebben allemaal een goede bestemming gekregen. Wat over was is gebracht naar: Veur Dinxper, Deur Dinxper.

  Wij wensen iedereen VEEL HEIL EN ZEGEN.
  Groeten van een bezorger

  Op een zondag in het afgelopen najaar was geleidehond in opleiding Lenna te gast in de dienst in de Dorpskerk. Lenna is de achtste pup die Annie en Wim Derksen in huis hebben. Vanaf dat ze een kleine pup zijn voeden Annie en Wim Lenna en haar zeven voorgangers op tot toekomstige geleidehond. Bij de opleiding hoort ook het bijwonen van een kerkdienst, want er bestaat altijd een mogelijkheid dat de hond met de toekomstige eigenaar naar de kerk gaat. Op het moment dat Lenna bij ons in de kerk was, was zij bijna klaar met de opleiding die Annie en Wim haar kunnen geven. Daarna gaat ze naar het opleidingscentrum voor geleidehonden in Amstelveen om daar haar opleiding af te ronden. Ze is op 23 november naar school gegaan. Het ziet ernaar uit dat ze over enige weken aan de ‘echte opleiding’ kan beginnen. Ook hier heeft de lock-down een vertragend effect.

  Annie en Wim laten ons weten dat er op internet leuke filmpjes te zien zijn over allerlei facetten van de geleidehond: op YouTube onder vermelding van “geleidehonden” of op de site www.geleidehond.nl . U kunt daar ook lezen hoe u een hond kunt sponsoren. U kunt de opleiding van de geleidehonden ook nog altijd steunen door het sparen van de schone plastic doppen van zuivel- en frisdrankpakken. U kunt deze inleveren bij Wim en Annie (Smitskamplaan 16).
  Inmiddels hebben Annie en Wim alweer een nieuwe jonge hond onder hun hoede. Het gaat opnieuw om een blonde labrador, nu met de naam Kuvas.

  Peter Bochanen

  Water staat Bengalen aan de lippen
  Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.
  Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website: www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh.

  Het hierboven beschreven doel is gekoppeld aan zondag 7 februari.
  Op het moment van schrijven is nog niet bekend of we weer met een beperkt aantal mensen mogen samenkomen. Zo ja, dan kunt u uw gaven kwijt in de daarvoor bestemde schalen bij de uitgang. Ook kunt u de bijdrage overmaken via de digitale collectezak, welke te vinden is op deze website. Maakt u de gift liever over via de bank dan kan dat op bankrekeningnummer: NL65 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Bangladesh.

  Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
  Alvast hartelijk dank!

  Namens de diaconie,
  Joop Wevers

  Het waren vreemde Kerstdagen! Voor het eerst, sinds ik predikant ben, stond ik voor een nagenoeg lege kerk op eerste kerstdag. Ongetwijfeld zijn er velen van u geweest die hebben gekeken maar ook liever in de kerk hadden gezeten. Maar ook in de kring van de familie was het heel anders dan andere jaren. Veel zonen of dochters konden hun vader of moeder die in verzorgingshuizen wonen niet ophalen vanwege coronamaatregelen. Dat maakt de beleving van de eenzaamheid in deze dagen nog intenser. We kunnen wel stellen dat een ieder van ons ieder op zijn of haar eigen wijze beproefd wordt. Het is heel erg als je je familie wilt bezoeken of uitnodigen maar dat kan niet. Het is schrijnend als je nog wel bezoek mag ontvangen maar dan maar een uur en met mondkapje en je verder in je kamer moet blijven. Het is voor ons bestwil maar het is ook een opgave waarvan het directe einde nog niet in zicht is. Dat is in sommige gevallen heel verdrietig, in andere gevallen, kun je er boos van worden. Maar in alle gevallen geldt ook dat we te midden van dit alles toch ook hebben gehoord dat God onder ons wil wonen. Juist in de eenzaamheid, de duisternis en kwetsbaarheid heeft Hij willen wonen door als een kind op een verlaten plek midden in de nacht op de wereld te komen. Ik hoop zo voor u dat u te midden van alle gevoelens ook dat kunt ervaren.
  Dat in dit alles God aanwezig is en ons leven draagt. Dat wens ik u toe voor 2021.

  Ds. Anne van Voorst