Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Wie zijn wij?
Op dit moment moeders met kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot volwassen zonen.
Vaders zijn zeker ook welkom!
Wat doen wij?
Gemiddeld drie keer per jaar komen we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, in alle openheid te luisteren naar elkaar en elkaars mening te horen over geloofsopvoeding.
Op 14 januari kwamen we als groep weer bij elkaar aan de keukentafel in De Heurne. Deze keer met ds. Anne van Voorst. Hij ging met ons het gesprek aan over catechisatie en belijdenis.
We spraken over hoe wijzelf de catechisatie en belijdenis ervaren hebben en welke verwachtingen we hebben voor onze kinderen, als we die al hebben.
Naar mijn idee een hele waardevolle avond, waarbij er ruimte was om in alle openheid eigen ervaringen/meningen te delen.
Er is nog genoeg plek om aan te schuiven aan tafel. Wees van harte welkom op maandag 18 maart a.s. om 20.00 uur aan de Nijmansdijk 14 in De Heurne.

Graag tot ziens,
Renate, Ester, Arla, Danielle, Paula, Jantine, Carolien, Ina, Margriet en Martine

 

Een dag meekijken achter de tralies
Op mijn route naar de afdeling waar ik vandaag voor een deel zal werken, passeer ik het stiltecentrum dat op dit moment geschilderd wordt. Elke afdeling in Vught heeft zijn eigen stiltecentrum waar moskee- en kerkdiensten gehouden worden. Omdat niet alle gevangenen bij elkaar in de kerkdienst mogen zitten en er ook een maximum van 35 is (vanwege de veiligheid) betekent dit dat ik zondags drie diensten na elkaar doe. Ik besluit even naar binnen te lopen om te kijken hoe ver de schilders (dat zijn gedetineerden die een schildersopleiding volgen) gevorderd zijn. Voordat ik uiteindelijk op mijn kantoortje ben, is het al bijna half tien. Snel bel ik naar de afdeling met de vraag of zij meneer Stevens naar mij willen sturen. Terwijl ik op hem wacht, lees ik het ochtendrapport van de afdeling om te zien of er nog iets bijzonders is gebeurd. Bij mijn post liggen een paar verzoekbriefjes om een gesprek van mensen die ik nog niet ken.
Meneer Stevens klopt zacht op mijn deur. Hij is een man die opvalt binnen de gevangenis: een keurige verschijning, hij had werk, vrouw en kinderen. Maar nu is hij hier tot zijn eigen wanhoop. Het gaat goed met hem. Innerlijk voelt hij zich rustiger, vertelt hij. Hij mediteert en bidt elke dag. Dat gaat nu weer goed. We nemen afscheid en spreken af voor volgende week. Dan zal zijn vrouw ook bij het gesprek aanwezig zijn. 
Daarna loop ik naar de afdeling waar één van de nieuwe mensen om mij gevraagd heeft. Het is een chaotisch gesprek, waarvan ik de helft niet begrijp. Wel wordt me duidelijk dat de man met een rijk gevangenisverleden altijd onschuldig vastzit omdat mensen door de duivel altijd valse getuigenissen tegen hem afleggen terwijl hij zelf toch een man van God is. Na dit gesprek heb ik nog ruim een half uur voor de middagpauze. Dat is te kort voor een uitgebreid gesprek, maar lang genoeg om korte gesprekjes te voeren. Ik  ga bij meneer Schat langs. Hij zit zoals altijd stilletjes in zijn cel. Hij is bezig met het schrijven van kerstkaarten. Hij geeft aan dat hij het moeilijk heeft. We spreken af dat we volgende week langer zullen praten. Tenslotte bezoek ik Martin. Die had verleden week zijn rechtszaak, hetgeen voor hem emotioneel erg spannend was. Er is een hoge straf geëist maar Martin is daar tevreden mee omdat hij inziet dat de eis in verhouding is naar wat hij gedaan heeft.
Tijdens de middagpauze tref ik de laatste  voorbereidingen voor het koortje van gedetineerden die in de viering zullen zingen.  De mannen hebben er wel veel plezier in. Dan word ik gebeld door een bewaarder van een afdeling. Hij vraagt of de afspraak die ik zo dadelijk zou hebben met Christiaan naar volgende week verzet kan worden. Want volgende week, in het weekend, mag Christiaan, twee dagen naar buiten. Hij wil die dagen met mij voorbereiden. Eerlijk gezegd komt het me niet slecht uit want nu heb ik de tijd om Manuel te bezoeken.  Manuel zit op de afdeling, helemaal aan de andere kant van het gevangeniscomplex. Om tijd te sparen, neem ik de fiets. Met Manuel heb ik veel contact. Hij spreekt alleen Spaans, waardoor hij in veel dingen op mijn vertaling is aangewezen. Manuel moet overgeplaatst worden naar een andere gevangenis maar het is niet duidelijk naar welke. Voor justitie staat hij geregistreerd als ongewenste illegale buitenlander. Dat betekent dat hij naar de vreemdelingenbewaring zou moeten om vervolgens na zijn straf uitgezeten te hebben, het land uitgezet te worden. Maar Manuel is geen ongewenste illegale buitenlander, vertelt hij. Zijn advocaat zou dat uit gaan zoeken. Maar vandaag is mij verteld dat justitie bij haar standpunt blijft en dus moet Manuel toch naar de vreemdelingenbewaring. Manuel is erg wanhopig. In zijn zaak zijn al heel veel dingen scheef gegaan. Hij begint te huilen en ik laat hem maar zijn hart luchten.
Omdat ik voor hem regelmatig contact heb gehad met zijn advocaat en andere instanties, weet ik dat hij de waarheid spreekt. Ik kan me zijn gevoel van machteloosheid en wanhoop dan ook goed voorstellen. Ik beloof hem dat ik zijn advocaat zal bellen om hem in te lichten over dit besluit van justitie. Gelukkig krijg ik de advocaat direct aan de telefoon. Hij zegt toe vanmiddag nog achter één en ander aan te gaan want bij de immigratiedienst staat Manuel inderdaad niet geregistreerd als ongewenste buitenlander. Ik stap weer op mijn fiets en maak halverwege een tussenstop bij de afdeling waar mannen gevangen zitten met beperkingen. Dikwijls mogen mannen, vlak na hun arrestatie, geen enkel contact hebben met de buitenwereld, dus ook niet met de naaste familie. Ze verblijven de hele dag (op een uur luchten na) in hun cel. Afhankelijk van het politieonderzoek kan dat wel een maand (of meer) duren. Deze mannen worden door ons standaard bezocht omdat we weten dat velen van hen het erg moeilijk hebben. Vanmiddag bezoek ik twee jongens. De één vroeg verleden week om een bijbel. “Dominee, ik heb al 130 bladzijden gelezen” vertelt hij. Dan laat hij me een raptekst zien, waarin hij zijn gevoel beschrijft. Uit de tekst wordt zijn spijt en zijn zoeken naar God duidelijk. We besluiten het gesprek met een gebed. De andere jongen had ik nog niet ontmoet maar hij is blij met het bezoek van de dominee want hij was ooit lid van een evangelische kerk en wil graag verder met me praten. Maar ik heb geen tijd meer dus beloof ik hem het over een paar dagen opnieuw te proberen.
Als ik weer terug ben op mijn afdeling is het bijna tijd voor de gespreksgroep. Onze trouwe koster (een gedetineerde) heeft de koffie al klaar staan.
Deze groep is heel bijzonder omdat de mannen elkaar erg vertrouwen, waardoor ze open zijn over hun teleurstellingen en verwachtingen.
Ze verwachten allemaal ooit weer buiten te komen. Eén jongen vertelt dat er een periode was dat hij het helemaal niet meer zag zitten en eigenlijk niet meer door wilde leven. Er zijn er meer in de groep die door zo’n crisis heen zijn gegaan.  Maar wat maakt het dat je dan toch door gaat? Ergens is er toch altijd een klein perspectief, concludeert iemand die ook door zo’n dal heen ging. Een man, die nu nog 12 jaar straf voor de boeg heeft, vertelt dat het voor hem ook heel belangrijk is om zich te richten op de periode dat hij gevangen zit. Als hij ooit vrij komt, hoopt hij de pijn en het verdriet te boven te zijn. Maar daarvoor is nog heel veel tijd nodig. Daarom is het voor hem goed dat het nog lang duurt voor hij vrij komt. Voor we het weten is het uur alweer voorbij en moeten de mannen terug naar hun cel.
De dag is voorbij.
Ik loop naar de uitgang. Ik passeer verschillende deuren, leg mijn pieper in de oplader, hang mijn sleutels in een speciale muur en met mijn pasje log ik mijzelf uit. Dan klapt de grote poort achter mij dicht. De mannen blijven binnen en ik sta buiten.

Ds. Anne van Voorst

Zes zondagen achtereen, tot en met zondag 24 februari, staat het Bijbelboek Ester op het leesrooster voor de zondagse diensten. Op zoek naar achtergrondinformatie over dit Bijbelboek vond ik op mijn computer nog een bijdrage van onze oud-predikant Hans Brok, die eerder is geplaatst in het blad Kerkleven in april 2003, toen we ook uit het boek Ester lazen. Ik vind de inhoud van het artikel alleszins de moeite waard om het na bijna 16 jaar opnieuw ter lezing aan te bieden.

Peter Bochanen

INLEIDING IN HET BOEK ESTER
Hieronder wil ik u meenemen op een tocht door het boek Ester. Ik ga in op de bedoeling van het boek en vertel niet het verhaal nog eens. Het bijbelboek is al een verhaal. Maar een verhaal met een boodschap. In het onderstaande moet ik mij in het kader van dit artikel beperken tot enkele hoofdzaken. 

De boodschap
Het boek Ester wil ons vertellen dat er bevrijding is in de ballingschap. Het boek Exodus gaat over bevrijding uit de ballingschap. Het boek Ester over bevrijding in de ballingschap. Dat brengt het verhaal dichtbij, omdat we eigenlijk, zolang Gods heerschappij op aarde niet volledig is, nog altijd in ballingschap leven. Het boek Ester wil ons dan perspectief en moed geven.

Achtergrond, plaats en tijd van ontstaan, auteur
Het boek Ester is wel een historische novelle genoemd. Dat wil zeggen een vertelling met enkele historische elementen, waarvan overigens de auteur onbekend is.
De auteur – wie dat ook moge zijn – blijkt namelijk goed op de hoogte te zijn van de levensstijl en de situatie aan het Perzische hof en in het Perzische Rijk. Maar de historiciteit is voor de onbekende auteur niet belangrijk. Het gaat erom wat de auteur ons met dit bijbelboek wil zeggen. Wat de plaats van ontstaan betreft moeten we denken aan een Joodse gemeenschap in de diaspora. De ontstaanstijd van het boekje is moeilijker te bepalen. De meeste commentatoren houden het op ongeveer 350 voor Christus.

Personen
Er spelen een verteller en een vijftal personen een rol in het boek Ester. Wie die verteller is weten we niet. De inleidingen op dit boek geven daarover geen uitsluitsel.
Die verteller, die we dus niet kennen, heeft een belangrijke rol in dit verhaal.
Hij zet de toon en werkt duidelijk naar de boodschap toe, die hij zijn volk (de Joden in ballingschap dus) wil brengen. Naast de verteller zijn er vijf personen, die voortdurend in het boek optreden.
1. Koningin Vasti. Zij komt alleen in hoofdstuk één voor en valt op als een moedige vrouw, die geen speeltje wil zijn voor koning Ahasveros en zijn feestvierende vriendjes. Daarom wordt zij ook verstoten.
2. Hadassa (hetgeen Mirte betekent), die in het Perzisch Ester heet. Ester betekent ‘de verborgene’. Dat heeft in de Rabbijnse uitleg de discussie opgeleverd: waarom worden deze twee namen gebruikt? Het meest voorkomende antwoord is dat beide namen hun betekenis hebben. De Mirte is het symbool voor de rechtvaardigen. En de naam Ester (in verband gebracht met een Hebreeuws werkwoord, dat verbergen betekent) duidt erop, dat Ester zich pas op het laatst, toen het werkelijk nodig was als Joodse bekend maakte en voor haar volk opkwam (zie hfst 4: 13 en 14).

 

 

 

 

Rembrandt van Rijn; Ahasveros en Haman aan het feestmaal van Ester

 

 

3. Haman. Hij staat model voor de Jodenhater bij uitstek. Hij is een afstammeling van Koning Agag, die door koning Saul, toen de Amalekieten door hem werden verslagen, tegen Gods bevel in werd gespaard. En Amalek staat in het Eerste Testament model voor de erfvijand van Israël (zie Exodus 17: 8 t/m 15 en Deuteronomium 25: 17 t/m 19). Het is de laffe tegenstander, die Israël in de rug aanvalt. Zo één is Haman er!
4. Mordekai is zijn tegenspeler. Hij is afkomstig uit de stam van Benjamin en een verre nazaat van Saul, die ook een Benjamiet was (zie hfst 2: 5). Hij staat model voor de rechtvaardige mens, die opkomt voor gerechtigheid. Zowel voor Ahasveros, wanneer hij wordt bedreigd, als voor zijn volk. Ook herkennen Rabbijnen in zijn naam via het Perzische mor, de stam ‘mirre’, die de eerste is van alle welriekende kruiden. Zo is Mordekai de eerste van alle rechtvaardigen in zijn generatie.
5. Ahasveros. Dat ik deze als laatste noem heeft een diepere betekenis. Ogenschijnlijk is hij de hoofdrolspeler in dit verhaal, maar wie nauwkeuriger leest ziet dat het niet zo is. Eigenlijk is hij een willoze zwakkeling, die zich laat meeslepen door drank, door zijn emoties. Hij toont geen enkel eigen initiatief. Door de zwakheid van de koning heen wordt de kracht van de ware Koning – JHWH – , die nergens in het verhaal met zoveel woorden wordt genoemd, zichtbaar.

Poeriem
Het boek Ester geeft ons de ontstaansgeschiedenis van het Poeriemfeest. Het Poeriemfeest heeft als enige Joodse feest een Perzische naam, afgeleid van het woord Poer, dat lot betekent. Het verwijst naar het gegeven, dat Haman het ‘Poer’ (is lot) heeft geworpen om de meest gunstige datum te bepalen om het Joodse volk uit te roeien. Maar dit lot keert God om en het keert zich tegen Haman. Dat is wat het huidige Israël nog altijd viert met het Poeriemfeest, dat een vrolijk feest is, waarop men elkaar en de armen geschenken geeft. Op dit Poeriemfeest wordt dan ook het boek of eigenlijk de rol Ester in zijn geheel gelezen.

Theologie
Tenslotte wil ik nog iets uitvoeriger ingaan op de theologie van het boek Ester.
Zoals ik al opmerkte komt de Godsnaam nergens in het boek Ester voor. Maar hij is er wel. Ook als de Verborgene is Hij de Aanwezige.
‘Ik ben er’ is in zijn afwezigheid vaak dichterbij dan men ook maar bij benadering kan vermoeden. Met het verborgen blijven van God in het boek Ester wordt bovendien ook de menselijke verantwoordelijkheid des te sterker onderstreept. Mensen hebben de opdracht verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van Gods volk. God gebruikt onvolmaakte mensen om zijn doel met hen te bereiken. Veelzeggend is in dit verband dat het volk van God in het boek Ester met name wordt vertegenwoordigd door een balling (Mordekai) en een eenvoudige wees (Ester). In dit geheel is als een belangrijke theologische doelstelling in dit bijbelboek te zien dat het beoogt het geloof te versterken van allen die leven in een wereld waarin God afwezig lijkt.
Interessant is om te zien dat in dit boek zowel een kritische aanvaarding als een kritische verwerping daarvan naar voren komt. De bedoeling daarvan is duidelijk om aan te geven dat het volk van God ten aanzien van de staat een kritische distantie in acht moet nemen. Tegelijk weerspiegelt deze houding een poging om de erfenis en de levenswijze van de Joodse gemeenschap in een niet-Joodse wereld vast te houden. Ditzelfde geldt voor de figuur van Ester. Een eenvoudig meisje wordt koningin van Perzië en speelt uiteindelijk een heel vooraanstaande rol bij de redding van een heel volk.
Een heel belangrijk theologisch thema in het boek Ester is dat van de ‘ommekeer’. Deze thematiek komt in dit bijbelboek in verschillende verhaalmotieven tot uitdrukking. Zo bevindt Mordekai, die in een lage status begint, zich aan het slot van het boek in een heel hoge positie. Hij is dan de eerste na de koning (10: 3). Met Haman gebeurt echter precies het omgekeerde. Het is een feest van hoop in de ballingschapssituatie, waarin alle mensen van tijd tot tijd kunnen verkeren.

Hans Brok             Zeist, 1 april 2003

De Bijbelkring komt weer bij elkaar op donderdag 28 februari van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. We vervolgen de lezing uit het boek Handelingen. Een ieder is van harte welkom.
ds. Aniet van Amstel

 

Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring en op een ingetogen manier te beleven. Uiteraard is de huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. Omschrijving: zie ook www.boca.nl   
A: brood en wijn: klassiek blauwgrijs kruis met BEKER, DRUIVEN en KORENAREN. Symbolen van brood en wijn
B: Verbondenheid: Klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en VERBONDEN in Christus de Heer
C: CHRISTUS met LAM: realistisch reliëf verwijzend naar Lam Gods, de Bijbelse naam voor Jezus Christus. Uitgevoerd in goud en bruin
D: CHI-RHO kruis: klassiek model kruis in de vorm van P en X. Pax-Christus= Vrede Christus

De kaarsen zijn in 4 afmetingen te verkrijgen.
25 cm: €  20,50
30 cm: €  27,00
40 cm: €  33,75
60 cm: €  58,95

Dit jaar zijn ze te bestellen via:
*de bestellijsten die in de Heurnse Kerk en in  het Kerkelijk Centrum liggen
*de mail koster@pg-dinxperlo.nl
*tel: 0315 652231. (Henny Gerritsen)
Als u voor 10 maart 2019 de kaarsen bestelt, dan worden ze voor de paasdagen bij u thuis bezorgd.

Henny Gerritsen (koster)

 

Ook de kastanjeboom aan de voorkant van de Dorpskerk was van top tot teen aangetast door zwammen.
Eind januari is hij gekapt.

 

Afgelopen jaar zijn de meeste diensten opgenomen op een CD. Ze worden op dezelfde zondag ’s avonds nog een keer afgespeeld. Af en toe wordt er gevraagd of men deze CD mag hebben omdat er iets opstaat wat iemand aansprak. Dat is altijd mogelijk. De opnames zijn niet professioneel, muziek en zang is niet altijd even duidelijk.
Er liggen nog een behoorlijk aantal opnames in de beide kerken.
Zijn er nog mensen die hier belangstelling voor hebben? Anders gaan ze binnenkort de prullenbak in.
Informatie hierover bij Henny Gerritsen, koster tel. 652231 of koster@pg-dinxperlo.nl.

We zijn op zoek naar iemand die af en toe op zondag een dienst wil beameren.
Wat houdt dit precies in?
Je krijgt ongeveer een week van tevoren de liturgie gemaild en hiervan maak je een Powerpoint-presentatie. Op zondag, tijdens de dienst, speel je deze presentatie af op je laptop. Vanzelfsprekend geven we uitleg over de te gebruiken apparatuur.
Je kunt zelf aangeven hoe vaak je dit wilt doen. Dat kan bijvoorbeeld 2, 4 of 6x per jaar zijn. We hebben een jaarrooster en plannen je in wanneer je kunt.
Meld jezelf aan door een mailtje te sturen naar esthernederlof@hotmail.com.

Esther Nederlof

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan.
Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen.
De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat.
Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken.
We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.
Ondersteun Cubaanse kerken door bij te dragen aan de voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,
Ria Veerbeek

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatveranderinig. Ze leren boeren over
irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
Op 17 februari collecteren we voor dit doel in Ethiopië. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer
NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Noodhulp/Ethiopië.
Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/droogte-ethiopie

Namens de diaconie,
Joop Wevers

 

Tijdens de adventstijd is er een levende adventskalender geweest. Dit hield in dat er op elke dag in de adventstijd bij iemand de koffie of thee klaar stond en een ieder daar welkom was om anderen te ontmoeten en een gezellig praatje te maken.
Er hadden zich voor de 23 dagen (2 tot 24 december) 23 verschillende gastgevers gemeld. Het aantal bezoekers was 224 en als we de gastgevers mee tellen hebben in deze dagen toch rond de 250 mensen elkaar ontmoet en zijn gezellig samen geweest.
We hebben zelfs een opname van de NCRV/KRO gehad voor het programma “Met hart en ziel”, zodat het zelfs landelijke bekendheid kreeg.
De reacties waren erg positief, zowel van de gastgevers als van de bezoekers. Ook zijn er weer verrassende ontmoetingen geweest, zelfs wat mensen die hier nu met een integratie bezig zijn en die normaal niet op de koffie bij iemand zouden gaan, hebben nu wel anderen ontmoet.
Er wordt al gevraagd of ook in 2019 met de adventstijd dit weer wordt georganiseerd. Wat ons als organisatoren betreft willen we ons er wel weer voor inzetten, maar voor het slagen  van de adventskalender is de rol van gastgevers toch wel héél belangrijk. Zonder hun inzet is het niet mogelijk voor ons om dit ook in 2019 weer op te zetten en als de bezoekers dan ook niet ontbreken kan het dan weer een succes worden.
De diaconie van de protestantse kerk in Dinxperlo waarvoor we de adventskalender hebben verzorgd willen we bedanken voor de steun bij de opzet van de adventskalender.
Het is niet de bedoeling om het alleen binnen onze kerk te houden maar ook andere mensen hierbij te betrekken en daarin is de  opzet dit jaar ook weer geslaagd.
Natuurlijk mogen we Dinxpers Nieuws ook niet vergeten te bedanken voor de medewerking en alle publicaties van de adventskalender 2018 en hopelijk werken ze in 2019 ook weer mee.
Mochten er nog op- of aanmerkingen zijn naar aanleiding van de adventskalender, dan zouden wij deze graag van u vernemen via mail: bbruggink@hetnet.nl  of tel. 653222.
Rest ons nog iedereen, gastgevers en bezoekers te bedanken voor de medewerking aan het slagen van de adventskalender 2018.

Bennie en Willemien Bruggink

Op  woensdag 27 februari is er weer een gezellige middag voor de senioren.
Deze middag zijn Wilma en Wim Klompenhouwer onze gasten. Zij laten ons een presentatie zien over Ghana.
Wilma en Wim: “Vorig jaar in april/mei zijn we met onze dochter, schoonzoon en kleindochter drie weken naar Ghana geweest. Aan de hand van foto’s willen we u vertellen over onze reis naar en door Ghana, waar we de familie van onze schoonzoon hebben bezocht en een schoolproject hebben gehad. Vorig jaar met Pasen is voor dit project gecollecteerd in onze kerk.”
Wij denken dat het een hele interessante middag wordt. Wij hopen dan ook weer velen van u te mogen ontmoeten.
We beginnen deze middag om half 3  in het Kerkelijk Centrum met koffie of thee met iets lekkers.
Wie geen vervoer heeft kan bellen naar:
Mientje Koskamp, tel. 651613 of
Erna Westerveld, tel. 652159.

Groeten van de werkgroep