Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Evenals voorgaande jaren is in het najaar de pakketjesverkoop van de Zending in samenwerking met de Wereldwinkel Dinxperlo om de goede doelen van Kerk in Actie te ondersteunen.

Vanwege corona zijn de inkomsten voor de zending sterk teruggelopen en op deze manier hopen wij het een beetje te kunnen compenseren. Ook staan wij dit jaar vanwege corona niet voor de deur bij de kerk, maar daarvoor in de plaats kunt u op 2 manieren inschrijven:

U kunt kiezen uit 3 pakketjes:

1- Koffiepakket incl. 1 pak thee en 1 Tony’s Chocolonely reep
2- Theepakket met 2 soorten thee en 1 zakje mini Tony’s Chocolonely reepjes
3- Chocoladeplankje met 5 verschillende smaken Tony’s Chocolonely repen

De prijs per pakketje bedraagt € 7,50. U kunt tot en met 8 november uw bestelling plaatsen.

Bij bestelling via website wijst het zich vanzelf en betaald u gelijk via uw bankrekening.
Bij bestelling via e-mailadres betaald u bij het bezorgen van de pakketjes. Vermeld dan bij uw inschrijving duidelijk welk pakketje of pakketjes (nummer 1 , 2, en/of 3) en hoeveel u wilt bestellen, met vermelding van uw naam en adres.

De pakketjes worden voor 1 december bij u thuis bezorgd en zijn daarom heel geschikt als Sinterklaascadeau of als attentie voor de feestdagem

Alvast hartelijk dank!
Namens de diaconie en zending,
Reinau te Hennepe.

Zoals we in het vorige nummer van Kerkpad al hadden aangegeven zal de rondgang van de diaconie en die van de ZWO worden samengevoegd tot één rondgang. De rondgang zal plaats vinden in de week van 26 t/m 31 oktober. 
Vanwege het coronavirus is de opzet van de rondgang anders dan u van ons gewend bent. In de begeleidingsbrief, die u bij de rondgang ontvangt, wordt u hierover geïnformeerd.
Joop Wevers

30 augustus konden we onze eerste bijeenkomst houden in en rond het Bargerbos, waarbij Anita en Herbert Luimes ons gastvrij onthaalden op hun survivalterrein. “Die wêreld is my woning nie. Ek reis al meer na binne. Tot dit tyd word om te gaan”. Met deze woorden van de Zuidafrikaanse zangeres Amanda Strydom gingen we in stilte op weg, al wandelend, mijmerend over het thema: “Ken jij mij?” Midden in het bos hielden we stil en luisterden we onder een koepel van bomen, naar een lied van de Nederlandse zangeres Maan. Daarna volgden we in stilte onze weg. We hoorden teksten van Marco Borsato, Frans Halsema en Psalm 239. We spraken over onze eigen kwetsbaarheid en of we die durfden te tonen. En daarna gingen we weer in stilte verder. Bij het verlaten van het bos, klonk de mystieke muziek van de IJslandse band Sigur Ross over de velden en de muziek vergezelde ons naar ons startpunt. Daar besloten we onze weg naar binnen met opnieuw een lied van Amanda Strydom: ‘Alle pelgrims keer weer huiswaarts toe’.
Een bijeenkomst zeker voor herhaling vatbaar, gezien de reacties van deelnemers. Houd daarom de berichtgeving in de gaten.
Tot slot onze hartelijke dank aan het adres van Herbert en Anita Luimes voor hun gastvrijheid, koffie en koekjes.

Ds. Anne van Voorst

Op 8 november stond de jaarlijkse kerkdienst gepland met de Höve. Deze dienst is geannuleerd omdat er maar een beperkt aantal mensen toegang hebben tot de Dorpskerk. Dan zou een dienst waarbij alle kinderen van de school aanwezig zijn, niet mogelijk zijn. Bovendien was deze dienst altijd in de Heurnse Kerk die inmiddels verkocht is. We bezinnen ons nu op een alternatief voor later in het seizoen.
Als die plannen concreter worden, dan hoort u dat. In plaats van deze dienst, is nu een familiedienst gepland. Op dit moment weet ik nog niet wat het thema is.

Ds. Anne van Voorst

Op een prachtige dag in september mochten we in de buitenlucht, op een geweldige locatie, met een grote groep mensen genieten van Marcel Jan Vellinga. 
Een poppenspeler, goochelaar, buikspreker en tevens verhalen verteller. 
Onder ’t genot van een heerlijk zonnetje konden we luisteren naar het verhaal van Zacheus. 
De poppenspeler van het Vrolijk Theater bracht het verhaal op spectaculaire wijze aan de man. 
Na afloop waren de reacties tijdens de koffie veelal positief. 
Dit moeten we vaker doen.
Wat waren er veel kinderen. 
Dit verhaal vergeten de kinderen nooit. 
Heerlijk een dienst in de buitenlucht. 
Wat fijn om elkaar na een lange tijd weer te kunnen ontmoeten bij de koffie. 
Het was een dag om mooi op terug te kijken….en volgens velen… voor herhaling vatbaar.

Judith Nederlof

De laatste zondag van oktober is er in ons hele land extra aandacht voor het boek, waar wij elke dienst uit lezen: de Bijbel. De leden van de voormalige plaatselijke werkgroep van het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) hebben ook dit jaar gezamenlijk met de voorganger de dienst voorbereid. Normaal vormen zij met elkaar ook een klein zanggroepje, maar in verband met de coronamaatregelen zien zij daar voor dit jaar vanaf.
Wel werken zij mee aan de dienst. Zo is de lezing die in de dienst centraal staat, vertaald in het dialect, of in het plat zo u wilt. Zij zullen de lezing ook voordragen en ook andere onderdelen van de dienst zullen door hen worden ingevuld.

Peter Bochanen

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse Dagkalender. Al 75 jaar lang is dit het populairste dagboek om uit te delen onder gemeenteleden en bewoners van zorginstellingen. De meditaties in de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst en voor de belangrijke momenten in het leven zijn er een aantal gebeden opgenomen. Deze 75ste editie is er één met een gouden randje.
Bij de bestelling van minstens tien exemplaren kost het boekje € 6,-. Als u belangstelling heeft, kunt u een exemplaar bestellen bij ds. Aniet van Amstel. Graag uiterlijk op 30 oktober.

U kunt nog steeds uw kaarten met postzegels, oude en vreemde valuta, lege cartridges en telefoons inleveren. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de Zending.
Inleveradressen:
Willemien Bruggink, Keizerweg 2b, De Heurne.
Ben Keuper, Gielinklaan 25, Dinxperlo.

Op zondag 13 september was er een oecumenische viering in de Dorpskerk te Dinxperlo. Hierbij moest natuurlijk met de invloed van het coronavirus rekening gehouden worden. De dienst was georganiseerd door leden van De Zonnebloem, de Protestantse Gemeente Dinxperlo en de RK parochie Maria Laetitia.
De dienst stond in het teken van de zieken en hun verzorgers met als thema; “Gericht op de toekomst”.
In zijn overweging ging ds. Peter Bochanen in op de toekomst van ons allen en dat de toekomst vooral onzeker wordt als iemand ziek wordt of zelfs overlijdt. Dat brengt voor de persoon in kwestie en voor de naasten een totaal andere kijk op de toekomst. God blijft ons ondersteunen en vertrouwen houden in de toekomst.
Het was een bijzondere viering in de inmiddels verbouwde Dorpskerk waar licht en ruimte vrij spel hadden. Ondanks de onderlinge afstanden heerste er een sfeer van “samen zijn en samen vieren”. Dick Homburg verdient alle lof voor zijn medewerking en het opvangen van wat technische problemen.
Na afloop dankte de werkgroep Peter Bochanen met een bosje bloemen voor zijn fijne medewerking in de afgelopen jaren; volgend jaar is hij met pensioen.

Ed Abbing

 

Zojuist heb ik het besluit genomen om de afscheidsreceptie van een justitiepredikant af te zeggen die na 30 jaar zeer gewaardeerde dienst met pensioen gaat. Het is de zoveelste bijeenkomst die afgezegd wordt, ook binnen onze kerkelijke gemeente: de slaapweekenden met onze jongeren zijn afgezegd, terwijl de voorbereidingen daarvoor bijna klaar waren. De inloopochtenden gaan nog steeds niet door. Het is ook weer de zoveelste teleurstelling en ondertussen groeit de behoefte aan gewoon, menselijk contact. Ouderen in de verzorgingshuizen krijgen al maanden, na een volledige lockdown, mondjesmaat bezoek en als we bezoeken dan houden we afstand. Mijn moeder ontving op haar 90e verjaardag geen knuffel of kus van mij. Mijn kinderen houd ik op afstand. Allemaal om elkaar te beschermen.
Het behoort tot mijn karakter om, wanneer er een crisis komt, in actie te komen en te zoeken naar oplossingen om de crisis te bezweren of de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk op te vangen. Nu het allemaal veel langer duurt en ik zelf de verwachting heb dat dit het hele seizoen nog zal spelen, merk ik dat nu andere kwaliteiten van mij moeten worden aangeboord nl. het uithouden. Want ik kan in actie komen, wat ik wil, vooralsnog zal mijn leven zich afspelen in gedeeltelijke isolatie met zo min mogelijk menselijke contacten. En dan ben ik nog heel erg bevoorrecht. Dat besef ik ook. Maar hoe dan ook: we zullen deze tijd moeten zien door te komen op een goede manier. Dat we het op een goede manier uithouden. De eerste stap is daarin voor mij accepteren dat het nu eenmaal zo is. En vervolgens bij mezelf nagaan, wat ik nodig heb, om deze periode, waarvan ik het einde niet ken, goed door te komen zonder te vervallen in een klaagzang dat alles niet meer door gaat en alles minder geworden is. Voor mij persoonlijk geldt dat ik de tijd moet nemen voor inkeer en bezinning.
Ik merk dat het me helpt de vraag te stellen wat deze periode me kan leren. Het antwoord heb ik nog niet. Maar het is al wat om met die vraag door te gaan. In vertrouwen dat ons leven in Gods hand is, wat er ook gebeurt.

Ds. Anne van Voorst

Vanaf 1 juli mochten maximaal 80 mensen de kerkdiensten bezoeken. De praktijk is dat gemiddeld tussen de 40 en 50 mensen daadwerkelijk van deze mogelijkheid gebruik maakten. Helaas is dit maximum aantal nu teruggebracht naar 30. Gemiddeld 70 mensen bekijken de hele dienst thuis. Zo komen we een klein beetje in de buurt van het totale aantal mensen dat voor de coronauitbraak gemiddeld de diensten bezocht. Mensen die in de dienst komen, missen nog wel het zingen en ook de ontmoeting onder de koffie na de dienst. Maar ondanks dat alles beleef je toch samen iets van de gemeenschap die je met elkaar vormt. Er zijn ook mensen die in een vast klein groepje samen bij iemand thuis koffiedrinken na de dienst. Ook dat kan een goed tijdelijk alternatief zijn voor het gemeenschappelijk koffiedrinken.
Mocht u een keer de dienst willen bezoeken maar niet de beschikking hebben over internet of niet zo goed weten hoe u ermee om moet gaan, vraag dan vooral iemand anders of hij of zij u wil opgeven. Ook kunt u één van de predikanten hiervoor benaderen. Zij doen de opgave graag voor u, want zij hebben u er maar al te graag bij in de dienst. Hoe mooi het ook is dat zovelen thuis de dienst volgen, het blijft zo dat met wie achter het beeldscherm zit de voorganger geen persoonlijk contact kan hebben. Maar met wie in de kerk zit is dat op de gepaste afstand wel mogelijk en is er de mogelijkheid voor een praatje.
Peter Bochanen

Het is heel goed denkbaar dat het protocol zoals dat nu in dit kerkblad gepubliceerd is, bij het lezen ervan alweer achterhaald is of binnenkort achterhaald zal zijn.
Op het moment van dit schrijven heeft de regering juist weer verscherpte maatregelen aangekondigd die we in dit protocol hebben meegenomen. Maar het kan heel goed zijn dat de situatie plotseling weer verandert. Het is daarom belangrijk de nieuwsberichten goed in de gaten te houden t.a.v. eventuele nieuwe maatregelen zodat u enigszins voorbereid bent op mogelijke veranderingen in de kerkelijke situatie. Indien we genoodzaakt zijn nieuwe maatregelen te nemen voordat we die kunnen publiceren in het kerkblad, zullen we dat doen op de volgende manier:
1. We zullen de maatregelen publiceren op de website: pg-dinxperlo.nl
2. We zullen de maatregelen publiceren op de facebookpagina pg-dinxperlo
3. We zullen in het dr. Jenny Nieuwsbrieven neerleggen voor de bewoners.
4. We zullen de veranderingen aanplakken op het kerkelijk centrum.
Zo hopen we toch zo veel mogelijk mensen te bereiken. En natuurlijk kunnen we elkaar daar ook bij helpen als we iemand kennen die niet op de bovenstaande wijze aan informatie kan komen.
Namens de kerkenraad,
Ds. Anne van Voorst

Naar aanleiding van het coronaprotocol dat door de PKN is opgesteld inzake de richtlijnen voor de kerken en kerkelijke gebouwen heeft ook Dinxperlo als een afgeleide hiervan een protocol opgesteld. Leidinggevend blijft de 1,5 m. afstand. Nu recentelijk de maatregelen weer aangescherpt zijn, is ook dit protocol weer herzien. De belangrijkste en ingrijpende wijziging is dat er voorlopig nog maar 30 mensen in een kerkdienst worden toegelaten. Zo is dat afgesproken tussen de kerken en de minister.

Zitplaatsen Dorpskerk
Om de 1,5 meter afstand te garanderen zijn stoelen ruim neergezet en op alle banken in de kerk hebben we met een zwarte markering stippen geplakt op de plekken waar bezoekers plaats kunnen nemen.
Bij de twee ingangen (Kerkelijk Centrumzijde en hoofdingang) staan twee gastvrouwen/heren, die de kerkbezoeker naar de plaats begeleiden. De gastvrouwen/heren zullen duidelijk herkenbaar zijn doordat ze een hesje dragen. Aan bezoekers wordt gevraagd om de handen te ontsmetten. En of ze gezond zijn en geen coronaklachten hebben.

Kerkdiensten
Aanmelding kan via deze website, de aanmelding voor de kerkdienst start op de diinsdag voorafgaand aan de zondag waarvoor iemand zich wil aanmelden.
Het Kerkelijk Centrum blijft op zondag gesloten, behalve voor de leiding van de kindernevendienst en de kinderen. Het centrum is dus gesloten voor sanitaire doeleinden van gemeenteleden. Het koffiedrinken blijft ook nog niet mogelijk na de kerkdienst. Ook kan er nog steeds NIET gezongen worden door de gemeente. Hoe graag we dat ook zouden willen. De landelijke kerk heeft vandaag (30-09) opnieuw het dringende advies gedaan om NIET te zingen. En indien er gezongen wordt, dan is dat op uitnodiging en wordt dit beperkt tot maximaal 4 personen. Zij zullen op een afstand van 5 meter staan.
Het houden van collectes is niet mogelijk dus blijft het huidige systeem gehandhaafd dat er een collecteschaal opgesteld staat in de dienst en verder is er de mogelijkheid om de gaven te geven via de website.

Amtsdragers
Van degenen die op het rooster staan wordt in ieder geval de dienstdoend ambtsdrager en een diaken verwacht die de bloemen kan rondbrengen. Dat kan in voorkomende gevallen één en dezelfde persoon zijn.

Kindernevendienst gaat door. Maar wel met aanpassingen. Kinderen en hun ouders zitten op de banken en gaan na het verhaal voor de kinderen naar hun kindernevendienst. Ze komen niet meer terug in de kerk. Ouders kunnen hun kind na afloop van de dienst ophalen bij het Kerkelijk Centrum.
Zondagskinderen: De kinderen zijn met ingang van 1 september weer welkom. Aan hen wordt gevraagd om vooraan te gaan zitten met hun ouders. Zo is er zo min mogelijk verloop.
Oppasdienst: die is er niet.

Kerkelijk Centrum
In principe wordt het ontraden om andere bijeenkomsten te houden dan de kerkdiensten. Dit betekent dus dat tot nadere aankondiging alle vergaderingen en groepen fysiek niet door kunnen gaan en dat er een alternatief wordt gezocht door bijvoorbeeld digitaal te vergaderen.
Van deze regel kan afgeweken worden wanneer het echt noodzakelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Daarvan is uitgezonderd het jeugdwerk tot 18 jaar. Dus kindernevendienst, zolderavond, WPC en WPH kunnen doorgaan. De WPL zal nog moeten wachten.
Als er In het Kerkelijk Centrum wordt vergaderd dan altijd in overleg met Dorien vanwege de reiniging. Voor organisatie en reiniging geldt het protocol van september en juli jl.
Er geldt nu dat de bijeenkomsten niet boven de 30 personen uit mogen komen, als ze binnen gehouden worden, (rouwbijeenkomsten uitgezonderd). Voor een buitenbijeenkomst geldt een maximum van 40 personen. Natuurlijk wel altijd in beide gevallen op 1,5 m. afstand. Voor bijeenkomsten met volwassenen (als die toch moeten plaatsvinden) wordt van een ieder de naam en het telefoonnummer geregistreerd.

Viering van het Heilig Avondmaal en de doop vinden plaats met in achtneming van dit protocol.

Rouwdiensten
Voor wat betreft de rouwdiensten wordt het protocol hierboven gevolgd en/of aangepast aan het protocol en adviezen van de uitvaartondernemer.

Protocol Jeugdwerkactiviteiten
Voor wat betreft het jeugdwerk geldt dat het algemene protocol leidend is. Daarnaast heeft de Jeugdraad voor de afzonderlijke activiteiten een eigen protocol opgesteld.
Familiediensten : In principe worden de familiediensten weer opgepakt.
#WPC en #WPH: De bijeenkomsten van de WPC kunnen doorgaan.
#WPL-vervolg: Een fysieke bijeenkomst is niet mogelijk.
De Zolderavond: De zolderavonden gaan weer gewoon door met ongeveer 20 kinderen. Natuurlijk worden de richtlijnen hierbij gevolgd en als die aangepast worden, zal daarop ook gereageerd worden.
Moments: Voorlopig kan de momentsgroep alleen digitaal bij elkaar komen. Een fysieke bijeenkomst is niet mogelijk.

Namens de kerkenraad,
Ds. Anne van Voorst

Door intensieve banen, een druk sociaal leven en opgroeiende kinderen schiet er voor dertigers en veertigers weinig tijd over in de week. Ze zoeken hun inspiratie steeds meer online. Speciaal voor hen heeft online platform MijnKerk een training ontwikkeld: ‘Geestelijk fit: Ontwikkel meer rust in hoofd en lijf’. Op zondag 15 november is de eerste sessie.
Gedurende vier weken krijgen deelnemers elke dag praktische inzichten en oefeningen in hun mailbox. Na de training hebben zij gewoontes ontwikkeld waarmee het hen beter lukt om te genieten van het goede, te mediteren en/of stil te zijn en te ontspannen. Ook leren ze goed voor zichzelf te zorgen en tijd door te brengen met God. Deelnemers kunnen de training op eigen tempo en in hun eigen tijd volgen. Inschrijven voor 1 november? Dan doe je gratis mee!
Support
Dominee Niels Gillebaard organiseert tijdens de cursus elke maandagavond vrijblijvend een online Zoom-bijeenkomst. Hier krijgen deelnemers de support die ze nodig hebben en kunnen ervaringen met andere cursisten worden uitgewisseld. Gillebaard: “Voor veel mensen is 2020 een zwaar jaar waarin het dagelijks leven ingrijpend is veranderd. Het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal. Juist nu we ervaren hoe onzeker ons bestaan kan zijn, maken we tijd om te zoeken naar rust en daarmee naar wat goed, mooi en echt is. Daarvoor hoef je echt geen uren per dag uit te trekken, met een half uur per dag kom je al heel ver. Deze training hebben we speciaal ontwikkeld voor dertigers en veertigers, ook als ze weinig hebben met kerk of geloof.”
MijnKerk
De training van MijnKerk start op zondag 15 november. Iedereen die zich voor 1 november inschrijft, kan gratis meedoen. Inschrijven voor de training kan via www.mijnkerk.nl/training
Bezoek de website www.mijnkerk.nl, volg MijnKerk op Facebook www.facebook.com/Mijnkerk , Instagram www.instagram.com/mijnkerk.nl en Spotify https://open.spotify.com/show/01hZinNN1g1ol521d0dBX2
Vragen? Mail naar

Voor 31 december stond de 5e editie van de open kerk gepland. Het programma voor die middag was in grote lijnen al rond. 
Echter net als bij veel andere activiteiten gooit ook hier het coronavirus roet in het eten. Wij zien geen mogelijkheid om met de huidige coronaregels op een verantwoorde wijze een middag te organiseren waar ontmoeting en gezelligheid centraal staan.
De werkgroep deelt u dan ook mee dat de open kerk 2020 niet doorgaat. 
Hopelijk tot 31 december 2021.

De werkgroep open kerk,
Annie Wassink, Ina Kleinhesselink, Gerrit van Veen, Johan van Schijndel en Dick Hengeveld

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro.
In de dienst van zondag 18 oktober wordt er gecollecteerd voor dit doel maar u kunt uw bijdrage ook overmaken via de digitale collectezak op de website: www.pg-dinxperlo.nl of via bankrekening: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. zustersrwanda.
Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
Namens de diaconie, hartelijk dank!
Voor meer informatie kijk op: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 1 november 2020.
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 97 RABO 0313 9511 28 t.n.v. ZWO commissie PG Dinxperlo o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

9 0ktober 2020

De ernst van COVID-19 vraagt aanpassing van en maatwerk voor kerken

Er is een grote toename van het aantal corona-besmettingen in Nederland. Ook aan kerken wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen. De maatregelen die maandag zijn afgekondigd riepen sterke reacties op bij plaatselijke gemeenten. Uit een aanzienlijk deel van deze reacties sprak een groot verlangen naar maatwerk, juist omdat de kerken de afgelopen maanden hebben laten zien hun verantwoordelijk te nemen. De Protestantse Kerk heeft dit afgelopen week nadrukkelijk ingebracht in de gesprekken met de overheid. Woensdag wordt er verder gesproken met minister Grapperhaus.

De officiële tekst van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) luidt als volgt:

Vandaag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen minister Grapperhaus en een vertegenwoordiging van het CIO en verschillende kerkgemeenschappen. De ernst van de oplopende besmettingen in Nederland is samen onder ogen gezien. Ook is gesproken over de zorgen van kerken over de sterke beperkingen die gelden voor erediensten. Bij kerken is er een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 oktober leidend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen.

Het CIO vraagt van kerken hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie, het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30.

De minister sloot aan bij de dringende oproep van de minister-president aan alle Nederlanders, om hun gedrag aan te passen. Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe maatregelen nodig zijn. Afgesproken is dat het gesprek met de minister op korte termijn wordt voortgezet over mogelijk maatwerk bij de wijze waarop erediensten georganiseerd worden. Het gesprek wordt in deze samenstelling woensdag voortgezet.

 

Kerkdiensten kunt u On-Line bekijken via de pagina ‘Kerkdienst Gemist’ onder de button ‘Kerkdiensten’

Geef hier voor de kerkcollecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.