Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

De predikanten hebben in gezamenlijk overleg besloten om alle diensten op de geplande tijdstippen vanuit het kerkgebouw te laten plaatsvinden.
Vanuit de Heurnse Kerk valt de dienst direct te volgen via de kerkradio en via Facebook en YouTube. Daarna is de dienst te volgen op deze site en op www.kerkdienstgemist.nl.
 

Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

 

Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

 

 

I.v.m. de maatregelen vanwege het Coronavirus hebben wij een Nieuwsbrief uitgebracht.

Deze kunt u hier bekijken en/of downloaden.

 

In mei vinden de examens weer plaats. Vanuit de Protestantse Gemeente Dinxperlo krijgen zoveel mogelijk examenkandidaten een roos, een warme aanmoedigingsactie. Maar…. wij weten niet wie er allemaal examen doen dit jaar, daar hebben we uw/jouw hulp bij nodig. Weet u/jij een jongere die examen gaat doen? En nog even voor alle duidelijkheid, deze roos kan naar alle jongeren, leden en niet-leden, uit onze omgeving!

Mail:
Naam
Adres
welke school
naar  

Hoe meer namen we doorkrijgen, hoe meer jongeren we deze roos=aanmoediging kunnen bezorgen!
Dit aanmelden kan tot zaterdag 25 april!
Help ons mee!!

Silvia Stronks, alle bezorgers en de jeugdraad

Alle fysieke kerkdiensten zijn afgelast, onderstaande collectes vinden dus ook geen doorgang. Wilt u toch geven? Maak dan u gift over op bankrekening RABO NL60 RABO 0364 8271 30 en vermeld voor welk doel de gift is. Geeft u dat niet aan dan verdelen wij de gift zoals deze normaal in de kerkdiensten zou worden verwerkt.

Ook dit jaar staan de 40-dagentijdcollectes van Kerk in Actie weer bij ons op de planning. Het thema van de 40-dagentijdcampagne is dit jaar “Sta op”. Hieronder kunt u de omschrijvingen van de doelen lezen.

15 maart: Noodhulp Zuid-Soedan
Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan.

Na onafhankelijkheid weer burgeroorlog 
Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen.

Noodhulp in vluchtelingenkampen
In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.

Hulp bij inkomen en gezonde voeding
Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.

Vrede en democratie moet je leren
Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?

  • Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
  • Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro
  • De reparatie van een waterput kost 1.000 euro

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/zuidsoedan

22 maart: Binnenlandsdiaconaat
Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/ vakantiesmetaandacht

29 maart: Werelddiaconaat
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze  worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.

  • Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
  • Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

Al deze collectes worden van harte aanbevolen. Hartelijk dank voor uw gift!
Ook is het natuurlijk mogelijk uw bijdrage over te maken via banknummer: NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte 40-dagentijd.

Namens de diaconie,
Joop Wevers

Op 16 maart a.s. wordt het jaarabonnement van uw rekening afgeschreven maar…. alleen als u ons heeft gemachtigd om dit automatisch te doen.

Hoewel het voor ons meer werk betekend, betalen enkelen dit nog zelf. Deze mensen willen wij verzoeken het bedrag van 20 euro voor 16 maart a.s. overmaken te maken op bankrekening NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. college van kerkrentmeesters, vermeld als omschrijving: Kerkpad.

Bij voorbaat dank.
Rikie Lensink

Op zondag 12 januari is in de synagoge in Aalten een start gemaakt met de estafettediensten in het teken van 75 jaar vrijheid vieren. Wij doen aan deze estafette mee op zondag 19 april in een grensoverschrijdende dienst in de feesttent met medegelovigen uit Suderwick en Dinxperlo-Breedenbroek.
Informatie over de activiteiten vindt u op de website www.geroepentotvrijheid.nl. 
Daar kunt u ook een filmpje zien met een samenvatting van de openingsactiviteit en een fragment uit het Gelders Nieuws dat Omroep Gelderland op zaterdag 11 januari uitzond over de estafette.

Peter Bochanen

Woensdag 26 februari was er weer een gezellige middag voor de senioren. 
Deze middag waren de Pluckermuzikanten onze gasten. We hebben volop meegezongen met o.a. leuke liedjes van vroeger.
Ook konden we genieten van een paar mooie verhaaltjes van Thea Veerbeek.
Bennie Lammers en Evert Jansen zongen ook samen nog een lied. 
Het was weer  een héle gezellige middag. 

Groetjes van de werkgroep

Op 17 mei zal de Dorpskerk in Dinxperlo weer officieel in gebruik worden genomen. Dat willen we vieren met een feestelijke dienst. Bovendien is dat een mooie gelegenheid om onze gemeentezondag te houden. Het programma is op dit moment nog niet bekend maar noteert u deze zondag alvast in uw agenda.

Ds. Anne van Voorst

In de Goede Week gedenken we het geheim van ons geloof, dat wat ons als gemeente samenbrengt, het lijden en het sterven van Christus en zijn opstanding uit de dood.

Op Palmzondag vieren we de intocht van de Heer in Jeruzalem. Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen de feestelijke Palmpasenstokken.

De Witte Donderdag tooit zich al met de witte kleur van Pasen. Voordat Hij wordt overgeleverd viert Jezus met zijn leerlingen de Paasmaaltijd. Daarna gaan zij de nacht in op weg naar wat komen gaat. De Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Vriendschap’ uit IJzerlo werkt mee aan deze dienst. Er is een uitgewerkte orde van dienst.

Goede Vrijdag is de dag van het zwart, een dag van rouw en verdriet, van verstilling én verbijstering. In het Jennyhuis vieren we het Avondmaal en lezen we vervolgens het lijdensevangelie, samen met de bewoners en wie er verder bij wil zijn. Het koor Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg verleent medewerking. Hier is eveneens een liturgie op papier.

Op de avond van Goede Vrijdag gedenken we samen het lijden en sterven van Christus in een meditatieve viering. We lezen het lijdensevangelie, afgewisseld met bijpassende liederen. Aan deze dienst verleent de cantorij haar medewerking. In deze dienst heeft u uw liedboek nodig!

In de nacht van zaterdag op zondag vieren we de Paaswake. In de duisternis van de nacht wordt het licht van Christus binnen gedragen en lezen we verhalen die getuigen van Gods overwinning op de dood. We gedenken onze doop en horen het evangelie van de Opstanding. De cantorij werkt weer mee aan deze dienst en ook is er een liturgieboekje.

Paasmorgen
Op de Paasmorgen, de eerste dag van de week, vieren wij de Opstanding van de Heer uit de dood. De eerste dag is ook de dag waarop het licht wordt geschapen. De schepping vangt aan, gloednieuw, en vernieuwt zich steeds opnieuw. Het verhaal van Pasen, Gods bevrijdende Aanwezigheid bij mensen, roept ons op om in beweging te komen. De gemeentezang wordt deze zondag feestelijk begeleid door Psalm 150

Aanvangstijden in Goede Week
De diensten op de avonden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen iets later dan u gewend bent, namelijk om half acht. De Paaswakedienst op de zaterdagavond begint eerder dan u gewend bent, namelijk om negen uur. Zo bieden we wat meer ruimte aan onze tijdelijke cantor die vanuit Arnhem naar ons toe moet komen en ook ’s avonds weer terug moet naar huis en die daarbij mogelijk afhankelijk is van het openbaar vervoer.

Peter Bochanen

De zes zondagen op weg naar Pasen hebben allemaal een eigen Latijnse naam.
In het vorige nummer van Kerkpad stonden de namen van de eerste twee zondagen vermeld met een korte uitleg. In dit nummer volgen de laatste vier zondagen tot Pasen. De bijbelteksten zijn overgenomen uit de NBG-vertaling.
De derde zondag heet ‘Oculi’ = ‘ogen’. Deze naam ontleent deze zondag net als de vorige aan Psalm 25, waar in vers 15 staat: Mijn ogen zijn bestendig op de Heer. Er spreekt verwachting uit en hoop. Mensen kijken toch op naar iemand van wie ze iets verwachten. Maar het heeft ook te maken met het zicht op een weg om te kiezen, om Hem te volgen op de weg die Hij gaat.
De vierde zondag draagt de naam ‘Laetare’ = ‘verheugt’, naar Jesaja 66, vers 10: Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. 
Halverwege de voorbereidingstijd naar Pasen is het even feest, zien we uit naar het feest dat komt. Dat geeft moed om de volgende weken in te gaan, wanneer de eigenlijke ‘lijdenstijd’ begint.
De vijfde zondag heet ‘Judica’ = ‘doe recht’. Doe mij recht, o God, zo begint de psalm van deze zondag. Voor de dichter van Psalm 43 is er midden in alle onrechtvaardigheid op deze wereld nog maar één toevlucht: zijn rechtvaardige God. En dat juist wordt gezongen op deze eerste passiezondag, want nu beginnen de eigenlijke ‘lijdensweken’. Het zijn woorden die me heel sterk aan Jezus doen denken: Ook voor Hem was in alles wat Hem overkwam maar één toevlucht. In die Toevlucht stelde Hij zijn vertrouwen en ging Hij de weg die Hij moest gaan.
Van de zesde zondag van de veertigdagentijd kent u vast wel de naam: ‘Palmzondag’ heet hij. Jezus wordt als een koning Jeruzalem binnen gehaald en met palmtakken wuift de menigte Hem toe. Het is een zondag met een dubbel gezicht. Want het is ook het begin van de Goede of Stille Week, waarin we het verhaal lezen van het lijden en sterven van Christus.

Peter Bochanen

Augustus 2019 en dus ongeveer zes jaar nadat een 37-koppige groep uit Doetinchem onder de naam DoeMalawi neerstreek in Echikhankeni, kregen wij de kans om deze gemeenschap nogmaals te bezoeken. Dit in het teken van de World Servants Storytelling. En wat werden we door velen ontvangen, maar liefst 13 mensen stonden ons op te wachten! Van dorpshoofden tot moeders uit de moedergroep en van leraren tot penningmeesters. Allemaal stonden ze te popelen om ons vol enthousiasme te vertellen over alle veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds dat ene project in 2013, en dat is een hele hoop…
Beginnend bij het WS-project waarbij toen door de deelnemers met de locals maar liefst twee klaslokalen, een lerarenwoning en latrines met een girls changing room werden gebouwd. Deze nieuwe gebouwen zorgden ervoor dat meer leerlingen gefaciliteerd konden worden en de overheid gecertificeerde leraren zou sturen, wat dus voor een flinke verbetering van de onderwijskwaliteit zorgde. 
Niet alleen de materiële situatie in Echikhankeni is verandert. Tijdens ons bezoek komt er meermaals naar boven dat de community de samenwerking met WS destijds als enorm aangenaam heeft ervaren. Ze hadden echt het gevoel dat er door zowel de locals als de deelnemers werd gebouwd aan een betere toekomst voor de community. Juist die culturele samensmelting wordt, nog steeds, als erg waardevol beschouwd. Ook na het project heeft de gemeenschap geprobeerd deze hechte samenwerking voort te zetten, zei het binnen de community. De komst van de WS-groep is voor hen een ware eyeopener geweest. ‘Als we het op dat moment samen met WS konden, waarom nu dan ook niet?’ En zo geschiedde…
Helaas bleek dat het tekort aan leraren en gebouwen niet de enige reden was die de kinderen thuis hield. Ook honger bij leerlingen vormde een probleem aangezien er thuis vaak niet genoeg eten was. Als gevolg daarvan kwamen leerlingen na de middagpauze (thuis) dan niet weer terug naar school of kwamen ze zelfs helemaal niet op school om in plaats daarvan op het land te kunnen werken en het gezin zo van meer voedsel te voorzien. Ook met deze uitdaging is Echikhankeni aan de slag gegaan, met behulp van WS: men is gestart met een voedselprogramma, waardoor de leerlingen iedere middag eten krijgen en basisonderwijs blijven volgen. WS heeft daarnaast CCAP indertijd ondersteund met het opleiden van de lokale boeren. Zij konden hierdoor een aanzienlijk hoger rendement verkrijgen per akker en uiteindelijk heeft dit er mede voor gezorgd dat het voedselprogramma ondertussen geheel zelfvoorzienend is. Dit betekent dat er genoeg geoogst kan worden om alle kinderen op school te voeden én er soms zelfs een overschot is wat later verkocht kan worden op de markt. De opbrengst hiervan wordt vervolgens geherinvesteerd in de faciliteiten van de school. Over een win-winsituatie gesproken!

Al deze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af. Waar er in 2013 nog maar 10 meisjes examen deden, waarvan er 8 slaagden, zijn dit er ondertussen 18 die allemaal hun examens halen en dus mogen doorstromen naar de secondary school. Dat is een percentuele stijging van maar liefst 80% in leerlingenaantal en een slagingspercentage van 100%. De school beschikt ondertussen over 8 klaslokalen, 7 lerarenwoningen en 7 docenten. Dit betekent dat alle groepen van 1-7 een eigen klaslokaal en docent hebben. Alleen voor groep 8 is dit nog niet het geval, maar de gemeenschap is momenteel volop bezig met de aanbouw van een achtste lerarenwoning waarna men hoopt dat de overheid snel een nieuwe, gecertificeerde docent zal sturen.
In Malawi, waar docenten ook ambtenaren zijn, worden docenten door de overheid pas in een  community geplaatst mits er een lerarenwoning, klaslokalen en goede voorzieningen aanwezig zijn. 
Het docent-leerling ratio bedraagt in Echikhankeni momenteel 105 leerlingen per leraar, hoewel de Malawiaanse overheid streeft naar 60 leerlingen per docent. Hier zou dus nog bijna een halvering moeten plaatsvinden. Ook hier is de gemeenschap ondertussen mee bezig. Zo zouden ze graag getrouwde stellen aantrekken waarvan beide partners docent zijn. 
Op die manier mogen er in één lerarenwoning toch twee docenten gehuisvest worden.
In de omgeving is Echikhankeni een echt voorbeeld van engagement en motivatie. De manier waarop men ook na het WS-project het initiatief heeft genomen om de onderwijssituatie te verbeteren en hier in veel opzetten ook in geslaagd is, is bewonderenswaardig te noemen. Bovenstaande cijfers bevestigen dit ook. Cijfers zeggen echter niet alles. Ze veranderen en worden (soms) net zo snel weer vergeten als ze opgenoemd zijn. Die stralende ogen en grote glimlachen die ons op stonden te wachten daarentegen zullen altijd ergens in ons geheugen gegrift staan. Die docent die vol enthousiasme staat te vertellen over zijn klas en eigen lerarenwoning. Die moeder die vol trots meedeelt dat haar dochter afgelopen zomer haar examen heeft gehaald. Het schoolhoofd die met een lach van oor tot oor vertelt hoe een jongen succesvol monteur is geworden met dank aan het WS-project. En de penningmeester bijvoorbeeld die vol trots zijn administratie en statistieken erbij haalt en ons aanspoort om er tóch even een foto van te maken. Zij zijn de wilskracht en het levende bewijs achter de inspanningen. Zij zijn de krachten achter de verandering. Zij halen de cijfers uit de anonimiteit, zij geven ze een gezicht!

Aangeleverd door Dorien Hoftijzer, gepubliceerd met instemming van World Servants

We kennen vrijwel allemaal Linda Ostendorp (getrouwd met Hans Martijn en dochter van Gerrit en Rieky Wildenbeest).
Linda zet zich sinds kort in voor stichting CARE Travel. Deze regionale vrijwilligersorganisatie verzorgt kleinschalige, laagdrempelige uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben.
CARE Travel richt zich op kwetsbare mensen binnen de samenleving en werkt vanuit Ulft. Buiten het werkgebied worden op aanvraag uitstapjes verzorgd en vinden zogenaamde wensritten plaats.
Met de opbrengst van de doelcollecte, die gehouden wordt tijdens de Paaswake van 11 april en de ochtenddienst op Eerste Paasdag, zullen we de stichting CARE Travel ondersteunen. 
De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.
Helpt u mee deze collecte tot een groot succes te maken? Alvast hartelijk dank voor uw gift!
Het is natuurlijk ook mogelijk om uw bijdrage over te maken via banknummer:                            

NL65 RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. doelcollecte CARE Travel.

Voor meer informatie bezoek dan ook eens de website: www.caretravel.nl

Verder wensen wij Linda Ostendorp veel succes met haar inzet voor deze stichting en we hopen in de toekomst iets voor elkaar te kunnen betekenen.

De diaconie

De kracht van bijbelverhalen
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. 
De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
De ZWO-commissie

Collecte voor dit project heeft reeds plaatsgevonden op zondag 1 maart 2020.