Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

Afgelopen week zijn wij gestart met de jaarlijkse “Levende Advents kalender”. Hieronder treft u een lijst van waar en wanneer u welkom bent. Zoals u kunt zien zijn de tijden in de morgen of de middag.

1e Adventskalender 2022

Net als voorgaande jaren organiseren de diaconieën van de RK parochie en de Protestantse gemeente weer een Sinterklaasactie. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen die het niet zo breed hebben. Met deze actie krijgen ze wat extra`s om toch het sinterklaasfeest te kunnen vieren.
Voor ouders van kinderen tot en met 14 jaar is er een pakketje beschikbaar met wat snoepgoed en een cadeaubon van de HEMA om voor hun kinderen wat te kopen.

Aanmelden voor 16 november
Als u denkt dat deze situatie voor u van toepassing is, en u wilt in aanmerking komen voor deze actie, stuur dan voor 16 november een e-mail naar . Geef uw naam en adres op evenals het aantal kinderen van 0-14 jaar.
Mocht u het zelf niet nodig hebben, maar gezinssituaties kennen die voor deze actie in aanmerking komen, geef deze adressen (inclusief het aantal kinderen t/m 14 jaar) dan gerust door. Wij zullen vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaan.

Geldinzameling
In de dienst van 13 november wordt voor deze actie gecollecteerd. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de Stichting DHA NL24 TRIO 0338 6054 60 o.v.v. decemberacties. Of via de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl.
Ook kunt u een gift doen via bijgaande QR-code. Langs deze weg komt het geld eveneens ten goede aan deze actie.

Werkgroep ‘sinterklaas- en kerstpakkettenactie’ Dinxperlo.
Wilma Klompenhouwer

 

 

 

 

 

Zondag 20 november    
Klaagliederen 1:1-5,3:31-36
Verdriet en troost

 

 

 


Zondag 27 november

Jakobus 5:7-8
Wacht op de dag dat Jezus terugkomt

 

 

 

 

Zondag 11 december
Matteüs 1:18     – 25
De droom van Jozef

 

Actie voor inwoners gemeente Aalten
Net als voorgaande jaren organiseren het meedoenpact Aalten, stichting Diaconale hulpverlening Aalten (DHA), Figulus Welzijn en AladnaFM een kerstpakkettenactie in de gemeente Aalten. De werkgroep Dinxperlo, bestaande uit vrijwilligers van de diaconieën van de RK parochie en de Protestantse gemeente Dinxperlo, is nauw betrokken bij de opzet en de uitvoering. De actie is met name bedoeld voor inwoners die door allerlei redenen heel krap bij kas zitten waardoor zij zich tijdens deze dagen geen extraatje kunnen permitteren. Met een kerstpakket willen we juist deze mensen tijdens de kerstdagen een steuntje in de rug geven. Dit doen we in goede samenwerking met lokale ondernemers uit onze gemeente, die ruimhartig de inhoud hiervan beschikbaar stellen.

Aanmelden voor 1 december
Als u denkt dat deze situatie voor u van toepassing is, en u wilt in aanmerking komen voor een pakket, stuur dan voor 1 december een e-mail naar . Geef uw naam en adres op als ook uw gezinssamenstelling zodat het pakket passend zal zijn bij uw gezinssituatie.
Mocht u het zelf niet nodig hebben, maar gezinssituaties kennen die voor deze actie in aanmerking komen, geef deze adressen (inclusief gezinssamenstelling) dan gerust door. Wij zullen vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaan.

Geldinzameling
In de dienst van 20 november wordt voor deze actie gecollecteerd. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de Stichting DHA NL24 TRIO 0338 6054 60 o.v.v. decemberacties. Of via de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl.
Ook kunt u een gift doen via bijgaande QR-code. Langs deze weg komt het geld eveneens ten goede aan de kerstpakkettenactie.

Collecte Jumbo 9 en 10 dec
Op 9 en 10 december staan er collectanten voor de ingang van de Jumbo in Dinxperlo. Erg fijn dat Jumbo hieraan mee wil werken.

Uw eigen kerstpakket afstaan
Ook kunt u de actie steunen door uw eigen kerstpakket af te staan. U kunt uw pakket inleveren bij:
– Jan Caspers, Iemenhorst 2, 7084 BC Breedenbroek (tel. 0315-617374) of
– Ada Boland, Smitskamplaan 14, 7091 RK Dinxperlo (tel. 0315-652511)
De werkgroep zal er dan voor zorgen dat deze pakketten een goede bestemming krijgen.

Wij weten dat mensen het zeer waarderen dat er naar hen wordt omgezien. Wij danken u alvast voor uw betrokkenheid en hopen zo samen iets extra`s te kunnen betekenen voor deze gezinnen.
Namens de werkgroep ‘sinterklaas- en kerstpakkettenactie’ Dinxperlo,
Wilma Klompenhouwer

Maandagavond 21 november is de eerste van drie Moments.
Vanaf 20 uur aan de keukentafel aan de Nijmansdijk14 in De Heurne, drinken we koffie of thee. Met wat lekkers erbij natuurlijk. Met elkaar hebben we een open gesprek over een onderwerp, variërend van de oorlog in Oekraïne tot opvoeding en onze geloofsbeleving.
Al lukt het ons zonder onderwerp ook een hele avond vol te krijgen. Mocht je zin hebben om aan te sluiten? Er is altijd plek voor jou! Wees welkom. Tot ziens,
Ester en Martine

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse Dagkalender. Al 77 jaar is dit een heel gewaardeerd dagboek. 
De dagelijkse meditaties zijn kort en bondig en volgen het leesrooster van het NBG. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst. Daarnaast bevat de Bijbelse Dagkalender mooie gebeden voor verschillende momenten. 
De prijs per exemplaar is: € 8,99. Bij een gezamenlijke bestelling vervallen de verzendkosten en bij meer dan 10 exemplaren geldt er ook een korting op de aanschafprijs.
Als u belangstelling heeft, kunt u een exemplaar bestellen bij de scriba Annie Klumpenhouwer (zie gegevens achterin dit blad). Graag uiterlijk op 26 november.

Het sprookje van verdriet
Er was ooit een klein vrouwtje, dat op een stoffig pad langs een akker wandelde. Ze was al heel oud, maar haar gang was licht en ze had in haar gezicht de frisse glimlach van een jong meisje. Op een gegeven moment zag ze aan de rand van het pad een in elkaar gezonken figuur zitten. Ze bleef staan en bekeek hem aandachtig. De zittende persoon leek op een grijze deken met menselijke contouren. De kleine vrouw boog naar deze gestalte en vroeg: “Wie ben jij?” Twee levenloze ogen keken op naar haar. “Wie ik ben? Mijn naam is Verdriet.” zei hij heel zachtjes; zo zachtjes zelfs, dat de vrouw hem nauwelijks kon verstaan. “Ach, jij bent Verdriet?” riep het kleine vrouwtje zo blij alsof ze net een oude vriend had ontmoet.
“Jij kent mij?” vroeg het Verdriet wantrouwend. “Natuurlijk ken ik je! Heel vaak zijn wij in het verleden een deel van de weg samen gegaan”. “Ja, maar…ben je dan niet bang voor mij? Waarom ren je niet heel snel weg?”
“Waarom zou ik wegrennen, lieverd?” zei de oude vrouw. Je weet best, dat jij iedereen die wegrent vroeger of later in zult halen.
Maar mag ik vragen, waarom jij dusdanig moedeloos bent?” “Ik ben zo verdrietig.” zei de grijze gestalte. De oude vrouw ging bij hem zitten. “Nou, vertel mij dan waarom je zo verdrietig bent.” Het Verdriet zuchtte diep.
“Ach, weet je” begon hij heel aarzelend en heel verbaasd over het feit, dat iemand wilde luisteren naar zijn verhaal. “Niemand mag mij. Het is mijn bestemming om tussen de mensen te zijn en bij de één en dan weer bij de ander een tijdje te vertoeven. Maar als ik kom, dan schrikken ze, ze worden bang, alsof ik een zware ziekte ben. Ze hebben zelfs toverspreuken uitgevonden waarmee ze mij weg willen jagen. Ze zeggen: “Het leven is genieten” en van hun valse lach krijgen ze maagkrampen en ademnood. Ze zeggen: “Wat ons niet doodt, maakt ons hard” en vervolgens krijgen ze een hartkwaal.
Ze zeggen “Je moet je vermannen” en ze voelen de pijn in de schouders en in de rug. Ze zeggen: “Alleen zwakkelingen huilen” en door de opgekropte tranen dreigt hun hoofd te barsten. Of ze verdoven zich met alcohol en drugs zo dat ze mij niet hoeven te voelen.” “Ja, dat is waar”, bevestigde het oude vrouwtje, “zulke mensen ben ik al vaak tegen gekomen.” Het Verdriet zonk nog meer in elkaar. “En dit terwijl ik de mensen alleen maar wil helpen. Als ik heel dicht bij ze ben, dan komen ze in contact met zichzelf. Ik help ze een nest te bouwen om hun wonden te verzorgen. Wie verdrietig is heeft een zeer dunne huid. Menig leed breekt open, net als een wond die slecht genezen is en dat doet zeer. Maar alleen als ze dit verdriet toestaan, als ze alle ongehuilde tranen vergieten, kan een wond echt genezen.
Maar de mensen willen dit niet. In plaats dat ze me laten helpen, smeren ze een dikke laag make-up op hun littekens. Of ze bouwen een dikke muur van bitterheid om zich heen.”
Het verdriet begon te huilen, eerst heel zwakjes en toen steeds harder en zeer wanhopig. De kleine oude vrouw nam de in elkaar gezonken gestalte in haar armen. Hoe zacht dit aanvoelt, dacht ze en liet haar hand over het trillende hoopje verdriet strijken.
“Huil rustig, Verdriet”, fluisterde ze liefdevol. “Rust uit, zodat je weer kracht kunt verzamelen. Vanaf nu moet je niet meer alleen door de wereld gaan wandelen. Ik zal je begeleiden, zo dat de moedeloosheid niet nog meer macht krijgt.” Het Verdriet stopte met huilen.
Vol verbazing keek hij naar zijn nieuwe kameraad.
“Maar…, maar – wie ben jij eigenlijk?”
“Ik?” zei de kleine oude vrouw met een glimlach “Mijn naam is Hoop.”
                                                       bron: http://www.omarmdetijger.nl/divers7.htm

Dit prachtige verhaal kwam ik tegen toen ik zocht naar een passende inleiding op die lange lijst van namen van overledenen die we op zondag 20 november zullen herdenken.
Bijna alle namen op deze lijst hebben dit jaar voor mij een gezicht gekregen. Veel nabestaanden heb ik gesproken, ook als ik de begrafenis niet zelf heb begeleid. Hun verdriet gehoord en de leegte om hen heen gevoeld.
En al dat verdriet komt samen in deze lijst, op deze zondag. Het liefst zouden we het buiten de deur willen houden, zoals uit het verhaal blijkt. Maar dat is niet goed. En daarom mag het binnen de muren van de kerk welkom zijn. Want binnen de muren van dit gebouw zijn heel wat tranen gevloeid en is heel wat verdriet gezien en gekend door God.
Het verdriet was er en is er. Maar het is nooit aan zichzelf over gelaten.
Want wanneer we samen het verdriet delen om al diegenen die uit ons midden zijn weggevallen dit jaar, dan doen we dat nooit zonder hoop. Juist in de kerk, juist door samen te delen, samen te herinneren, weten we ook dat er hoop is. En leven… Voor onze doden en voor onszelf.
ds. Anne van Voorst

Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd,
aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet.
Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
                                                           Habakuk 2:3

We staan aan het begin van de Adventsperiode: een periode van verwachten. Nu wordt de manier waarop we verwachten, ingekleurd door onze ervaringen uit het verleden en wat er zich nu voordoet in het heden. Als er veel ervaringen zijn die negatief zijn en het heden ook niet veel reden geeft tot een positief levensgevoel, dan komt de verwachting onder druk te staan.
Dat lijkt nu aan de hand te zijn, wanneer ik hoor over allerlei ontwikkelingen in de samenleving. De oorlog in de Oekraïne wordt steeds onmenselijker, grimmiger. De gevolgen worden wereldwijd steeds meer zichtbaar. Er dreigen voedseltekorten met name in landen waar de voedselvoorraden toch al slecht zijn; in eigen land hebben we te maken met torenhoge energieprijzen en inflatie. Veel mensen kunnen niet meer rondkomen van hun salaris. De samenleving lijkt uit elkaar te vallen en wereldwijd staat de democratie in toenemende mate onder druk.
Wat hebben we dan nog te verwachten? Het visioen van vrede, een Kerstkind, lijkt verder weg dan ooit. Dat maakt dat onze verwachting ook onder druk komt te staan. Is het hele gebeuren van Kerst dan toch een Fata Morgana waar we reikhalzend naar uitzien maar uiteindelijk niets meer is dan lucht? Ik geloof dat niet. Want belangrijker dan de vraag wat we verwachten, is de vraag: hoe wij verwachten. Want er zijn twee manieren van verwachten. De eerste manier van wachten is een wachten op een God die zou moeten ingrijpen. Het is een wachten van mensen die eigenlijk in zichzelf opgesloten zijn, er geen heil meer in zien. Ergens is er nog een sprankje hoop: God moet dan maar ingrijpen. Mensen die zo verwachten, wachten uiteindelijk hun hele leven tevergeefs. Er is ook een tweede vorm van verwachten: Dat is het verwachten als oefening van geduld. Ondanks alles wat er gebeurt, je toch blijven inzetten voor het goede in het geloof dat het Visioen zal komen: het Rijk van Vrede. En ook al heeft het er alle schijn van dat dit verder weg is dan ooit, dan toch: geduldig doorgaan met het bouwen aan dat Rijk van Vrede.
Ik geloof dat wij, als kerkgemeenschap, zeker nu, geroepen zijn om zo te verwachten. Dat deze Adventsperiode een periode van verwachten zal zijn: een geduldig bouwen aan dat Rijk waarin het Kind veilig kan wonen.

ds. Anne van Voorst

Op woensdag 30 november hopen we weer een gezellige middag te organiseren voor onze senioren en verdere belangstellenden.
Deze middag is Harry Esselink uit De Heurne onze gast. Hij heeft deze middag als onderwerp: De Hof van Eden tot heden. We hopen op een gezellige middag en hopen weer velen van u te mogen ontmoeten. We beginnen deze middag om half drie in het Kerkelijk Centrum met koffie of thee met natuurlijk weer speculaas en pepernoten. Wie geen vervoer heeft kan bellen naar Wim Hoftijzer tel. 0613814891 of naar Erna Westerveld  0623806003.
Hartelijke groeten, werkgroep seniorenmiddag

In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook con- tacten met hun ouders, verzorgers en leraren.
– 34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen
– 1.650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok. Voor meer informatie bezoek de website: www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
Helpt u mee dit doel te steunen?
In de dienst van zondag 27 november (eerste advent) zal er voor dit doel worden gecollecteerd. 
Ook kunt u uw gift overmaken via de bank op rekeningnummer:  NL65 RABO 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Kinderen Colombia. Op de website van pg-dinxperlo.nl vindt u de digitale collectezak waarmee u ook kunt doneren. Alvast hartelijke dank voor uw gift!
Namens de diaconie,
Joop Wevers

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking.
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s.
Op zondag 11 december (3e advent) kunt u door middel van de collecte dit doel steunen.
Wilt u liever uw gift overmaken via de bank dan kan dat op rekeningnr.: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
Een derde manier om uw bijdrage te leveren is door gebruik te maken van de digitale collectezak welke u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl Meer informatie kunt u lezen op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De energiearmoede slaat toe. Voor sommige mensen betekent dit dat de verwarming erg laag staat en dat er sterk bezuinigd wordt.
De stichting Diaconale Hulpverlening is samen met het meedoenpact op zoek naar mogelijkheden om mensen de helpende hand te kunnen bieden. We hopen dat we in de komende winter wekelijks warme maaltijden kunnen bieden in een warme omgeving, zowel in Aalten als Dinxperlo. We houden u graag op de hoogte of dit plan van de grond komt. Maar als u nu alvast denkt dat u daar aan mee wilt werken, laat het ons weten via Ook zoekt Figulus samen met de gemeente nog naar vrijwilligers die mensen willen helpen in hun huis energie te besparen. Als u zo’n ‘bespaarcoach’ wilt worden meldt u dat dan bij of bel naar 0543-473993 (Aalten) of 0315-655282 (Dinxperlo).
En er wordt ook nog gezocht naar mensen die handige handen hebben om bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie, etc. aan te brengen bij mensen die dat zelf niet lukt en daarvoor ook geen middelen hebben om het te laten doen. Ook daarvoor kunt u terecht bij de bovenstaande adressen van Figulus.
U mag voor nadere informatie ook bellen met Wim Drenth, tel. 0543-473145.

Op zaterdag 10 december 2022 vindt bij Noaberz, Maurits Prinsstraat 6 te Dinxperlo de adventsviering voor oudere gemeenteleden plaats. De viering begint om 14.30 uur en duurt tot ca. 16.30 uur. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar! Medewerking wordt deze middag verleend door ds. Anne van Voorst en Wilma Pastoors.
Iedereen vanaf 75 jaar heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen met het verzoek zich op te geven voor deze middag als u wilt komen. Bent u jonger dan 75 jaar en u hebt deze viering eerder meegemaakt of u wilt graag komen, dan mag u zich ook aanmelden. U bent van harte welkom. Mocht voor u vervoer een probleem zijn dan kunt u dit aangeven en kan er vervoer geregeld worden. Wij hopen op een inspirerende en fijne middag en u deze middag te mogen verwelkomen. Bent u 75 jaar of ouder en mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben gehad of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u zich (tot uiterlijk 25 november) alsnog opgeven bij: Ingrid Bruntink, e-mail: of tel. 654157.

De diaconie

Kaars met standaard in de gedachtenishoek

Na het overlijden van Leo Hager werden we gebeld door een dochter van Leo en Lyda.
Er stond in huis nog een koperen kaarsenstandaard met daarop een paaskaars die Lyda ooit van de kerk had ontvangen. Kunnen jullie daar nog wat mee?
Wij hebben toen besloten dat de standaard en de kaars nog wel een plekje konden krijgen in de gedachtenishoek. De “oude” paaskaars was echter gebroken. Wij waren nog in het bezit van een grote kaars. De versieringen en het jaartal van de oude paaskaars, hebben we overgezet naar deze nieuwe kaars. De standaard is opgepoetst en het geheel heeft nu een plaats gekregen in de gedachtenishoek in de Dorpskerk.
Gerrit en Henny Gerritsen

Enkele jaren geleden moest helaas ook de kastanjeboom aan de zijde van de Kerkstraat worden geveld in verband met de kastanjeziekte. In plaats van een kastanje is er een cederboom geplant.
Niet iedereen was blij met deze boom. De droge zomer die volgde na het planten van de boom heeft ervoor gezorgd dat de cederboom het niet heeft overleefd. Han en Judith Hofs hebben toen aangegeven dat zij wel een rode beuk op hun erf hadden staan die moest verdwijnen in verband met andere plannen. Gerrit Rougoor en Henk Ormel hebben deze boom in het najaar op deskundig wijze “losgestoken”. Dit voorjaar is de boom door de vaklieden van Hoveniersbedrijf Esselink bij de kerk geplant. Ook nu hebben we een droge zomer gehad maar Henk en Annie Ormel hebben ervoor gezorgd dat de boom iedere maandag 200 liter water heeft gekregen. Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken, voor het beschikbaar stellen van de boom, de voorbereidingen voor het planten, het planten en de nazorg van deze mooie boom. Namens de kerkrentmeesters, 
Gerrit Gerritsen