Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Het jaarthema van 2019 luidt  
In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen.
Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.
Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?      

Bron: www.4en5mei.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

In de weken na de voorjaarsvakantie heeft het project Kerk en School gedraaid. In alle klassen van de Bosmark en de Höve werd een les georganiseerd, waarbij de kinderen kennis konden maken met de kerk op verschillende manieren. De kleuters brachten met hun leerkracht een bezoek aan de kerk. Zij verkenden de kerk van binnen en buiten. Terwijl we rond de kerk liepen, telden we onze stappen. Binnen bleken er wel hele grote ramen te zijn, die ook weer heel klein waren… De kinderen uit groep 3 mochten de dominees Bochanen en van Voorst allerlei vragen stellen en zodoende werd iets duidelijk over hun werk.  Groep 4 van de Bosmark bezocht de kerk nogmaals, ditmaal om het orgel te horen spelen. Dick Homburg heeft hen enthousiast uitleg gegeven. De groepen 5 kregen les op school. Er werden verschillende filmpjes vertoond die duidelijk maakten waarom mensen naar de kerk gingen. Om samen te vieren, om te dopen, te trouwen maar ook wanneer je verdriet hebt omdat iemand is overleden. Groep 6 ging dit jaar naar Aalten omdat daar in de kerk een project gaande was. Groep 7 kreeg informatie over het diaconale jongerenproject dat dit jaar ondersteund zal gaan worden door de diaconie. Het betreft het project: Nuestros pequeños hermanos, (onze kleine broertjes en zusjes) in Mexico. Daar zijn een paar christelijke weeshuizen opgezet voor kinderen die op straat leefden. Nellie Markus kwam 20 jaar geleden met dit project in aanraking. Ze werd direct getroffen door de geweldige manier waarop kinderen een nieuwe kans krijgen. Inmiddels woont ze jaarlijks 3 maanden in Mexico waar zij met de vaak getraumatiseerde kinderen d.m.v. theater probeert te werken aan herstel. Op 14 april zal zij ook de Week, Preek en Lunchgroep bezoeken. Tenslotte kregen de kinderen van groep 8 opnieuw de mogelijkheid om de dominee vragen te stellen. Maar ook werd aan hen verteld dat de kerk op veel plekken in onze samenleving aanwezig is. In ziekenhuizen, verpleegtehuizen, leger en gevangenis.  Zodoende kon ik ook wat vertellen over mijn werk als dominee in de gevangenis.
Al met al is het een heel geslaagd project. De leerkrachten op de Bosmark en de Höve hadden één en ander tot in de puntjes voorbereid. Het gevolg was dat de kinderen en leerkrachten enthousiast waren en wij niet minder.

 

Ds. Anne van Voorst

Wist u dat er iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur een korte weeksluiting in het Dr. Jenny woonzorgcentrum wordt gehouden? Misschien is de zondagse eredienst te lang voor u, of vindt u het niet prettig om tussen zoveel mensen te zitten? Dan is zo’n kleine viering misschien iets voor u. Iedere vrijdag is er een andere voorganger en zingen we mooie liederen.
Hartelijk welkom en wellicht tot ziens bij de weeksluiting.

Thea Veerbeek-Klompenhouwer

In de Goede Week gedenken we het geheim van ons geloof, dat wat ons als gemeente samen brengt, het lijden en het sterven van Christus en zijn opstanding uit de dood.
Op Palmzondag vieren we de intocht van de Heer in Jeruzalem. Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen de feestelijke Palmpasenstokken.
De Witte Donderdag tooit zich al met de witte kleur van Pasen. Voordat Hij wordt overgeleverd viert Jezus met zijn leerlingen de Paasmaaltijd. Daarna gaan zij de nacht in op weg naar wat komen gaat. De cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst. Er is een uitgewerkte orde van dienst.
Goede Vrijdag is de dag van het zwart, een dag van rouw en verdriet, van verstilling én verbijstering. In het Jennyhuis vieren we het Avondmaal en lezen we vervolgens het lijdensevangelie, samen met de bewoners en wie er verder bij wil zijn. Het koor Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg verleent medewerking. Hier is eveneens een liturgie op papier.
Op de avond van Goede Vrijdag gedenken we samen het lijden en sterven van Christus in een meditatieve viering. We lezen het lijdensevangelie, afgewisseld met bijpassende liederen. De bijdrage van de Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Vriendschap’ uit IJzerlo zal er mede voor zorgen dat het ook dit jaar weer een indrukwekkende dienst wordt. In deze dienst heeft u uw liedboek nodig!
In de nacht van zaterdag op zondag vieren we de Paaswake. In de duisternis van de nacht wordt het licht van Christus binnen gedragen en lezen we verhalen die getuigen van Gods overwinning op de dood. We gedenken onze doop en horen het evangelie van de Opstanding. De cantorij werkt weer mee aan deze dienst en ook is er een liturgieboekje.
Op de Paasmorgen, de eerste dag van de week, vieren wij de opstanding van de Heer uit de dood. Fantastisch is het dat we dit Paasfeest kunnen vieren in de feesttent van de VVNF samen met onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten. Muzikale medewerking zal worden verleend door Palm 150, het Christelijk Heurns Mannenkoor, Christelijk mannenkoor Con Spirito en het herenkoor Breedenbroek-Dinxperlo. Wie wil, kan eerst nog rustig ontbijten en aan de koffie, want de dienst begint pas om 11.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen nog een glaasje fris te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is een uitgewerkte orde van dienst. U kunt uw liedboek dus thuis laten.

Zondag 19 mei 2019 vindt de gemeentezondag plaats, een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten.
Ontmoeting tijdens de dienst, de koffie, de lunch of terwijl u bezig bent met een leuke activiteit.
Het thema is: (ont) moeten.
U komt toch ook deze dag?

Indeling van de dag:
09.30 – 10.00 uur            Dienst
10.00 – 10.45 uur            Koffie- / theedrinken met wat lekkers
10.45 – 12.00 uur            Activiteit
12.00 – 12.45 uur            Lunch
12.45 – 13.00 uur            Afsluitende woorden (evt. buiten)

   De activiteiten bestaan uit:
   * Een meditatieve wandeling
   * Samen musiceren
   * Een presentatie van de imker
   * Houtbewerking
   * Creatief bezig zijn.

Voor deze dag zoeken we naast gezelligheid ook nog lekkernijen. Zou u ons kunnen helpen?
We zijn op zoek naar mensen die een cake willen bakken voor bij de koffie/thee.
Ook willen we u vragen een schaal met hapjes mee te brengen voor het buffet.
Wanneer we allemaal iets meebrengen, kunnen we een lopend buffet creëren, met verschillende  lekkere dingen. Denk aan wraps / komkommer / worstjes / gehaktballetjes / stokbrood / quiche, etc.
Zo kunnen we samen delen, proeven en genieten van elkaars creatie.
Wanneer u een cake wilt bakken, wilt u dit dan mailen aan zodat we een inschatting kunnen maken.
Graag zien we u allen op zondag 19 mei.

Groeten,
Commissie voorbereiding Gemeentezondag
Anne, Paula, Judith en Dini 

Dit jaar was het thema van de boekenweek ‘De moeder de vrouw’. Tijdens de boekenweek hoorde ik op de radio een interview met twee schrijvers, een man en een vrouw. Zij hadden een bijdrage geleverd aan een bundel, getiteld ‘Wat ik van mijn moeder leerde’. Zij vertelden beiden over hun moeder, wat dat voor vrouw was geweest of nog altijd was, en ook over wat zij van hun moeder hadden meegekregen. Vanzelf stelde ik mij de vraag wat ik van mijn moeder had meegekregen. Ik merkte dat ik het fijn vond om daarover na te denken en ik vroeg me af of het een goed idee zou zijn om samen met anderen in de gemeente te praten over onze moeders. Wie waren zij, wat hebben we voor moois in onze jeugd meegekregen en waren er misschien ook dingen waar we wat meer moeite mee hebben?

 

Zou u het ook leuk vinden om samen hierover een avond te praten, meld u zich dan bij mij aan. Als er voldoende belangstelling is, dan probeer ik samen met u een datum te vinden, waarop zoveel mogelijk mensen kunnen. Oud en jong, man en vrouw is welkom. Graag zelfs. Een gemêleerd  gezelschap zorgt ervoor dat het gesprek des te boeiender zal zijn.
Opgave bij ondergetekende, liefst via , maar bellen of mij persoonlijk aanspreken mag natuurlijk ook. Doet u dat liefst vòòr 29 april.

Peter Bochanen

De bijbelkring komt weer bij elkaar op donderdag 2 mei van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. We lezen verder in het boek Handelingen der apostelen. Kom gerust een keer meedoen!
ds. Aniet van Amstel

Sinds vorig jaar mei de laatste wijkouderlingen zijn uitgezwaaid vinden er geen bijeenkomsten meer plaats van het college van predikanten en ouderlingen. In feite is dit college dus slapende. In de tijd dat er nog wel vergaderd werd, brachten de leden elke vergadering een bepaald bedrag mee om daar eens in de zoveel tijd gezamenlijk iets gezelligs mee te kunnen doen.
Van de inhoud van deze pot zijn de leden van de oude ploeg samen met partners begin maart gezellig uit eten geweest. Zo hebben we de pot verteerd. Na afloop was er nog een bedrag van € 15,- over. Omdat niet alleen het pastoraat maar ook de eredienst altijd de bijzondere aandacht had van het college en de kerkmuziek de leden van het college zeer na aan het hart ligt, is dit bedrag overgemaakt op de bankrekening van onze cantorij.

Namens de oud-leden van het college,
Peter Bochanen

Ook dit jaar staat de diaconale rondgang weer op de planning. In de week van 15 april t/m 20 april kunt u, van uw wijkmedewerk(st)er, hierover de informatie in de brievenbus verwachten. 
De bijgevoegde retourenvelop wordt  weer bij u opgehaald in de week van 23 t/m 27 april. 
Hieronder volgt de begeleidingsbrief die u bij die informatie ontvangt.

 

Syrië, kerk zijn in oorlogstijd
Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk  onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven en wereldwijd andere noodhulpprojecten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!                            

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo
o.v.v. collecte noodhulp mei.
Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag

Namens de diaconie,
Joop Wevers

24 april is het weer zo ver, tijd voor onze jaarlijkse Oranjemiddag.
Thea Lammers en Annie Derksen laten ons deze middag weer iets zien van het Koningshuis.
En verder laten we ons verrassen wat zij nog meer voor ons in petto hebben. Deze middag worden we, zoals ieder jaar, weer getrakteerd door Nederlands grootste Oranjevereniging, de VVNF. Een vereniging om trots op te zijn. We beginnen deze middag om half 3 met koffie en gebak.
Wie geen vervoer heeft kan bellen naar:
Mientje Koskamp, tel. 651613 of
Erna Westerveld, tel. 652159.
We hopen weer velen van u te mogen ontmoeten.

Groeten van de werkgroep

Graag willen wij u er nu al op wijzen dat er een gemeentezondag is op 19 mei.
Het thema is ‘(ont)-moeten.’
We beginnen om 09.30 uur met een kort morgengebed. Daarna is er een programma dat we afsluiten met een lunch. Zo heeft u nog de tijd om ’s middags nog een bezoekje te brengen of wat u ook gewoon bent om op zondagmiddag te doen. Om 16.00 uur bent u dan weer van harte welkom bij de Pop-dienst waarvoor de voorbereiding ook al in volle gang is. U bent alvast van harte welkom.

De voorbereidingscommissie:
Paula Koskamp, Dini Veldhorst, Judith Nederlof en Anne van Voorst

Het duurt nog even voordat het Pasen is. Maar we willen u alvast attenderen op een bijzondere dienst met Pasen. Opnieuw stelt de VVNF aan het begin van de feestweek de Oranjetent beschikbaar voor een oecumenische dienst. Muzikale medewerking zal worden verleend door Palm 150, het Christelijk Heurns Mannenkoor, Christelijk Mannenkoor Con Spirito en het herenkoor Breedenbroek-Dinxperlo.
Voorgangers zijn pastor Mia Tankink en ds. Peter Bochanen.
Dus schrijf het alvast op de kalender: Paaszondag 21 april. Wie wil, kan eerst nog rustig aan het paasontbijt, want de dienst begint pas om 11.00 uur.

Rooms – Katholieke geloofsgemeenschappen en Protestantse gemeente Dinxperlo – Breedenbroek