Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Foto-impressie herinrichting Dorpskerk

 

Elske, het is niet de eerste keer dat je bij ons aan tafel zit, maar deze keer zijn we niet blij met de reden voor dit interview.

Je kwam hier als een jong meisje. Hoe ervoer je dat?
Ja, ik was 19, per 1 november ben ik hier 20 jaar. Ik zat net een jaar op het  conservatorium. Het was wel spannend, de leden van de cantorij konden mijn ouders of grootouders zijn. Mijn voorgangster Anne-Mieke Tijselink en haar man Wim Ruessink gaven de tip door dat ik kerkmuziek studeerde en het misschien wel wat voor mij was. Vanaf mijn 15e was ik al organist in de Zonnebrinkkerk in  Winterswijk. Als klein meisje keek ik toe hoe mijn moeder orgel speelde en pikte ik er veel van op. Daarna kreeg ik thuis les van Anne-Mieke Tijselink. De cantorij was wel mijn eerste koor.

Organisten zeggen wel eens dat de ene gemeente beter zingt dan de andere. Kunnen wij een beetje zingen in Dinxperlo?
Ja, dat vind ik wel, ze durven wel te zingen, ze zingen stevig, uit volle borst. Vooral de cantorij.

Zet je altijd samen een dienst op?
Ja, samen met de predikant. Meestal geef ik aan welke liederen de cantorij kent of wat we in studeren en wat bij het onderwerp van het leesrooster past.

Is er iets opmerkelijks voorgevallen in die 20 jaar dat je bij ons werkte?
Ja, we repeteerden in de Ontmoetingskerk en de tenoren waren aan het klieren. Toen zei ik: “Die tenoren kunnen we er niet bij hebben”. Toen stapten ze op maar ze kwamen wel gauw terug.

Kun je jongeren weer bij de kerk betrekken door eigentijdse muziek te bieden?
Wat is eigentijdse kerkmuziek. Opwekkingsliederen hoeven niet modern te zijn. De manier van kerkzijn, die vroeger vanzelfsprekend was, verdwijnt, maar de jongeren  zoeken wel naar verdieping, net als alle leeftijden. Teamspirit, de jeugdcantorij, verving eigenlijk de catechisatie. We hadden veel gesprekken met diepte. De familiediensten met een drumstel liggen wel meer in de belangstelling van het gemiddelde gezin met opgroeiende kinderen.

Hoe gaat het nu straks met Podium, het projectkoor?
Dat blijf ik gewoon doen. We zijn weer begonnen met het kerstproject. We geven 3 optredens, één in Doetinchem, één in de Michaelskirche in Suderwick en één in het buurtschapshuis in Sinderen. Ik vind dat Podium alles met de kerk te maken heeft. Een grote groep gemeenteleden die wekelijks bij elkaar komt en ook de zorgen met elkaar deelt.

Wat is de reden dat je bij ons stopt?
Zes jaar geleden ben ik begonnen als cantrix in Doetinchem. Daarom nam ik hier ontslag als organist, dit was niet te combineren. Ik bleef wel dirigente van de cantorij. Hier oefende ik met hen en op dezelfde avond met de cantorij van Doetinchem. Theo Menting vulde daar het eerste uur in. Maar Theo werd predikant in Gendringen en kon mij niet meer helpen. Toen was het voor mij genoeg. Ik heb nu nog naast Doetinchem, Vrouwenkoor Musica in Dinxperlo en het vocaal ensemble in Deventer. Ik zing zo nu en dan in de Reisopera met uitvoeringen door het hele land en repetities in Enschede. Verder ga ik 2 jaar de studie voor dirigent in Maastricht doen. Ik heb een video-opname van mezelf opgestuurd en hoefde toen geen toelatingsexamen te doen. En ik heb ook mijn gezin. Als ik een nieuw koor zou aannemen, dan wil ik er zelf ook wat van leren. Het vocaal ensemble b.v. zingt moeilijke stukken als motetten van Bach.                                                   
Ik werk graag met mensen. Als dirigent moet je verbindend zijn. Je moet weten wat er in het koor speelt. Je bent eigenlijk ook psycholoog en maatschappelijk werkster. Er moet een klik zijn tussen koor en dirigent.

Je werk moet wel veel onrust en spanning geven. Hoe ga je daar mee om?
Nù heel goed. 10 jaar geleden had ik toch last van dreigende faalangst en was het druk in mijn hoofd. Toen vond ik het niet meer leuk. Maar in een gesprek met Theo Menting raadde hij me een boek aan over spiritualiteit met de regels van Benedictus. Daarin stonden de punten: neem voldoende rust, geef voldoende aandacht en neem een glas wijn.
Denk niet: Er zitten zoveel critici in de kerk, maar denk: Ha, nog iemand die komt genieten van de muziek. En beheer je agenda beter. Schrijf er per dag alles in, ook huishoudelijke dingen en sporttijden. Dat maakt je hoofd leeg en dan krijg je rust. Pak de vorige avond je tas in, zodat je ’s morgens rustig kunt vertrekken. Dat deed ik en toen genoot ik weer van mijn beroep.

Wat geef je ons nog mee nu je ons verlaat?
15 december is je laatste dienst.
Ik hoop dat de kerkmuziek op niveau blijft. Dinxperlo zingt heel goed! Ik vertrek met pijn in mijn hart. Wat was het een fijne club mensen en wat hebben ze altijd met me meegeleefd in al mijn ups en downs. Wat hadden we een lol.                                           

In opdracht van de redactie,
Tita de Boer en Koos Klunder

Radio Aladna FM organiseert een hulpweek van 16 tot 22 december.
Zij willen wensen in vervulling laten gaan voor mensen die een moeilijke tijd hebben (gehad) om welke reden dan ook.
Je kunt denken aan kleine wensen, maar ook grote wensen, als een tuin of meubels opknappen, een reisje, een bezoek aan de tandarts, enz. proberen zij te vervullen.
Je kunt iemand opgeven door een mail te sturen naar met de vermelding van:  naam, adres, welke wens en waarom u vindt dat de wens gehonoreerd zou moeten worden.
Ook organiseren zij een brunch op 22 december voor dezelfde doelgroep.
Ook hiervoor kunt u mensen opgeven door een mail te sturen naar bovengenoemd e-mailadres.
Misschien kunt u mensen blij maken in een tijd die voor veel mensen moeilijk is.

Ina Klein Hesselink

Zaterdag 14 december geeft Chr. gem. zangvereniging Vriendschap IJzerlo o.l.v. Miriam Versteegen, een adventsconcert met medewerking van het Chr. Heurns Mannenkoor o.l.v. Harry Boontje.
Het concert vindt plaats in het Dorpshuus in IJzerlo, aanvang is 19.30 uur.
De koren zullen apart verschillende nummers zingen en ook zal er gezamenlijk opgetreden worden. Entree vrije gift.

Zondag 22 december, vierde advent; 10.30 uur Gottesdienst in de Ev. Ref. Kirche te Suderwick, m.m.v. Chr. Heurns Mannenkoor.

Op donderdag 19 december ’s morgens om 10.00 uur verzorgt Con Spirito, o.l.v. dirigent/pianist Ben Simmes, een koffie-/kerstconcert in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny te Dinxperlo voor bewoners, gasten en medewerkers.

Op zondag 22 december om 20.00 uur volgt dan nog het grote kerstconcert
van Con Spirito in de Goede Herderkerk te Dinxperlo o.l.v. dirigent Ben Simmes.
Gastoptredens worden verzorgd door K.E.R.N. een viertal zangeressen (plus pianist)
van het vocaal ensemble Luscinia uit Ulft.

Podium:
14 december: Kerstconcert,
20.00 uur, Catharinakerk Doetinchem
15 december, 16.00 uur, Heurnse Kerk, optreden Podium met kerstsamenzang
22 december, Kerstconcert, 16.00 uur, Buurtschapshuis Sinderen

Net als voorgaande jaren organiseert de diaconie ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie.
De kerstpakketten worden bezorgd bij mensen die wel iets extra’s kunnen gebruiken.
In samenwerking met radio Aladna FM en Jumbo Arentz is de diaconie in staat dit jaar 45 pakketten te kunnen verstrekken.
In de dienst van zondag 24 november zal voor deze actie worden gecollecteerd.
Het is natuurlijk ook mogelijk om uw bijdrage via de bank over te maken op rekeningnummer:
NL65 RABO 0364 857 498 t.n.v. diaconie PG Dinxperlo o.v.v. kerstpakkettenactie.
Kerstpakkettenactie op een andere manier steunen
Lang niet iedereen, maar toch wel velen ontvangen jaarlijks van hun werkgever een kerstpakket.     
Als u vindt dat uw pakket veel beter op zijn plaats is bij mensen die niet zoveel te besteden hebben, dan kunt u uw pakket ook afleveren bij:
Jan Caspers, Iemenhorst 2, 7084 BC Breedenbroek, tel: 0315-617374
Ada Boland, Smitskamplaan 14,
7091 RK Dinxperlo, tel: 0315-652511
De werkgroep zal er dan voor zorgen dat deze pakketten een goede bestemming krijgen.
Zowel de collecte, als ook de mogelijkheid om uw eigen pakket af te staan, bevelen wij van harte bij u aan.
Alvast, hartelijk dank!

De diaconie

Op dinsdagmiddag 31 december wordt voor de vierde keer de  ‘Open Kerk’ gehouden.
Vanwege de renovatiewerkzaamheden in de Dorpskerk wordt de activiteit deze keer in de Heurnse Kerk gehouden. Vanaf 14.00 uur bent u welkom. 
De voorbereidingsgroep, bestaande uit Ina Kleinhesselink, Annie Wassink, Gerrit van Veen, Johan van Schijndel en Dick Hengeveld, is druk bezig om er een aantrekkelijk programma van te maken. Aansluitend is om 17.00 uur de oudejaarsavondviering.
De keuze voor het goede doel is gevallen op Stichting Kalinga (www.kalinga.nl).  In het decembernummer van Kerkpad zullen we jullie nader informeren over het programma en het goede doel. Voor nu voldoende, noteer alvast de datum.

Namens de werkgroep,
Dick Hengeveld

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme hoeveelheid kaarten, felicitaties, cadeau’s en waardering, die wij mochten ontvangen bij ons jubileum.
Wij willen het college van kerkrentmeesters en de feestcommissie bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt en heel creatief zijn geweest. Harry bedankt voor de verrassende rit.
Wij bedanken het college voor het vertrouwen dat ze die 40 jaar hebben gehad in ons.
Wij hopen nog enkele jaren door te gaan als de gezondheid het toelaat.

Gerrit en Rikie Lensink

De Bijbelkring komt bij elkaar op de donderdagen 28 november en 18 december
van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Opnieuw wordt een hoofdstuk
uit het boek Handelingen besproken.
Een ieder is van harte welkom.

Aniet van Amstel

Op 1 december begint de Adventstijd. Op de vier Adventszondagen lezen we uit het Bijbelboek Micha. Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Betlehem iemand geboren zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Het kan u niet ontgaan zijn. Haar afbeelding staat immers op de voorkant van dit blad en ook kunt u in dit blad een afscheidsinterview met haar lezen. Onze cantor Elske te Lindert gaat ons verlaten. Op zondag 15 december zal zij voor de laatste keer voor onze cantorij staan. Als gemeente vinden we het jammer dat zij stopt. Maar ook zijn we dankbaar voor de meer dan 20 jaar dat Elske in ons midden gewerkt heeft. Het is een feest om als gemeente een cantorij te hebben onder zo’n kundige, inspirerende en bezielende leiding. Daarbij beperkte Elske haar inzet zich niet tot de cantorij, maar gaf ze ook muzikaal leiding aan Podium Dinxperlo en had ze een aantal jaren een koortje met jongeren uit onze gemeente. Elske was betrokken bij het opstellen van de vaste orde van dienst in onze gemeente en bij de introductie van het liedboek in 2013. Jarenlang was zij ook de coördinator van het organistenteam en ze regelde de medewerking van koren aan de diensten. Kortom op vele momenten en op vele terreinen  heeft zij zich ingezet voor onze gemeente. Die veelzijdige inbreng gaan we node missen.
Op 15 december kunt u Elske nog een keer meemaken in haar hoedanigheid van cantor en genieten van haar orgelspel. Na afloop van de dienst biedt de kerkenraad onze scheidende cantor een afscheidsreceptie aan en kunt u haar persoonlijk de hand schudden.
We wensen Elske alle goeds toe en Gods zegen in haar persoonlijke leven en bij haar werk.

Namens de kerkenraad,
Peter Bochanen

Opbrengst dienstcollectes t.b.v. de diaconie
07/07 Kerk in Actie armoedebestrijding              €  177,24
14/07 Diaconaal werk                                     €  185,30
21/07 Bloemendienst                                    €  171,63
28/07 Diaconaal werk                                     €  142,86
02/08 Diaconaal werk/Dr. Jenny avondmaal         €    41,45
04/08 Diaconaal werk avondmaal                      €   143,80
11/08 Kerk in Actie Zuid Afrika                         €   218,63
18/08 Diaconaal werk                                     €   192,13
25/08 Bloemendienst                                      €   171,98
29/09 Kerk in Actie werelddiaconaat                  €   154,09

Giften:
28/07 via de bank tbv bloemendienst                 €    25,00
25/07 via Anke Boland tbv bloemendienst           €    10,00
05/08 via de bank tbv Kerk in Actie Z. Afrika       €    50,00

Hartelijk dank,
de diaconie

Op zaterdag 14 december vindt in zaal
Bruggink, Caspersstraat 2, De Heurne
de adventsviering voor de oudere gemeenteleden plaats.
De viering begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar!
Medewerking wordt deze middag verleend door ds. A.I. van Amstel en het koor Sursum Corda uit Lintelo.
Iedereen van 75 jaar en ouder heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen met het verzoek zich op te geven voor deze middag.
Bent u jonger dan 75 jaar en u hebt deze viering eerder meegemaakt of u wilt graag komen, dan mag u zich ook aanmelden. U bent van harte welkom.
Wij hopen op een inspirerende en fijne middag en u deze middag te mogen verwelkomen.

Namens de diaconie,
Tamara Rutgers,
e-mail: of tel: 654269.

De levende Adventskalender was in 2018 weer een succes. Wie zet dit jaar koffie en thee?
Omdat Kerkpad nu maar één keer per maand verschijnt zullen we de adressen van de eerste weken hierin niet kunnen plaatsen. Dit jaar hebben we er 24 nodig. Als u mee wilt doen zorg dan dat u zich op tijd aanmeldt, uiterlijk 19 november, want vol = vol.
Opgave is mogelijk bij: Willemien en Bennie Bruggink, Keizerweg 2B in De Heurne, tel.  653222 of per mail
Voor meer informatie zie vorige nummer van Kerkpad.
Alvast bedankt voor uw deelname,

de diaconie

Op woensdag 27 november is er weer een gezellige seniorenmiddag.
Deze middag is onze gast de heer René Rots uit Aalten.
Hij is vrijwilliger bij Dorcas in Aalten. Hij zal ons verslag doen van zijn reis met Hans Klumpenhouwer naar Albanië. Hun motivatie, inspiratie, beleving en bewogenheid willen ze graag met u delen door hun verhalen, ervaringen en beeldmateriaal. Het zal zeker een interessante middag worden. We kunnen dan zien en horen waar alle vrijwilligers voor werken bij Dorcas.
Wij hopen dan ook weer velen van u te mogen ontmoeten.
Wij beginnen om half 3 met koffie en natuurlijk speculaas en pepernoten. 
Wie geen vervoer heeft kan bellen naar
Mientje Koskamp, tel. 651613 of naar
Erna Westerveld, tel.  652159.

de werkgroep

Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan  verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.
NB:Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Oude mobieltjes, cartridges en toners
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. U kunt een speciale inzamelbox voor in uw kerk afhalen bij het regionaal Kerk in Actie inleverpunt.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.

Wat levert het op?
In 2018 was de opbrengst € 28.969.
Allemaal heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Waar kunt u inleveren?
Inleveradressen voor Dinxperlo en De Heurne
Ben Keuper, Gielinklaan 25, Dinxperlo of
Willemien Bruggink-Wensink, Keizerweg 2b,
De Heurne.

de ZWO commissie

Graag berichten wij u over de opbrengst van de zendingscollecte die in september gehouden is. Tijdens deze rondgang werd het mooie resultaat van € 10.822,25 gehaald om het project in Israël van Kerk in Actie te steunen.

Heel hartelijk bedankt.

Wat heerlijk
dat Hij plaats bereidt
voor ons
in Vaders Huis.

Hoe warm straalt
ondertussen
de Trooster
in Zijn plaats,
bereidheid in ons scheppend
om woning te bereiden
in wie Hij nog niet is.

Waarom was er
voor Hem geen plaats
destijds in Betlehem,
hoe lang is Hij al
aan het plaats bereiden,
waar is het wachten op?

Heb ík al ergens
aangeklopt, gebeld,
mijn Redder voorgesteld,
de reden van Zijn komst
op aarde doorverteld?

                          Coby Poelman-Duisterwinkel

Met vijf zondagen en de dienst op Dankdag telt de maand november een zestal diensten. In drie daarvan gaan de eigen voorgangers voor en in de overige drie treden er gastvoorgangers aan. De eerste gastvoorganger op 3 november is een goede bekende, onze oud-predikant Johan Plante. Drie dagen later op Dankdag gaat ds. Freerk Hovinga uit Winterswijk voor. Eerder heeft u al kennis met hem kunnen maken. Zo verzorgde hij dit jaar ook al de dienst op Biddag. Op 17 november, net buiten het bestek van dit kerkblad, gaat ds. Arja Oude Kotte uit Wehl voor. Op 29 september ging zij ook al bij ons voor. Wie haar toen gemist heeft krijgt dus een herkansing. Ik wens u zowel met de eigen voorgangers als met de gastvoorgangers goede diensten toe.

Peter Bochanen

 

Wegens vertrek van de huidige cantor

zoeken wij een enthousiaste Cantor (Organist) niveau II

 

Voor meer info kijk (klik) op onze vacature pagina

Op de tweede zondag van september wordt in veel kerken aandacht geschonken aan de zieke medemens. In de Goede Herderkerk van Dinxperlo werd dat gedaan in een oecumenische viering. Voorganger was ds. Peter Bochanen met medewerking van de cantorij onder leiding van Elske ter Lindert.
Het draaide deze zondag om het thema: Mijn grootste bezit.
Een groot gedeelte van ons dagelijks leven is min of meer maakbaar en daardoor kunnen we de essentie misschien een beetje uit het oog verliezen. Als we alle aardse zaken wegdenken, blijkt toch gezondheid het allerbelangrijkste te zijn. Belangrijker dan een zak vol geld, drie vakanties, een kast vol kleren en ga zo maar door.
Ook werd er een collecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar was er gekozen voor  hospice Sravana uit Doetinchem.
Zij zijn afhankelijk van giften. 
De opbrengst bedroeg meer dan € 500,00.
Coördinator  van Sravana, mevrouw H. Klumping, was overweldigd door de gulle gave. Zij wil hierbij iedereen hartelijk danken voor deze warme gift.

Namens de RK Parochie,
Willa Holterman

De ZWO-commissie zal ook dit jaar weer pakketjes verkopen in samenwerking met
Wereld Winkel Dinxperlo om de goede doelen van Kerk in Actie te ondersteunen.
Op de zondagen 3 november en 10 november en op woensdag 6 november kunt u voor of na de kerkdienst inschrijven; u kunt weer kiezen uit meerdere pakketjes.
De pakketjes worden voor 1 december bij u thuisbezorgd en zijn daarom heel geschikt als Sinterklaascadeau of als attentie voor de feestdagen. U betaalt pas bij het bezorgen van de pakketjes.
Bent u niet in staat om de kerk te bezoeken en wilt u toch meedoen met deze actie, belt u dan gerust om uw bestelling aan ons door te geven – tel. 651630.

Namens de ZWO-commissie,
Ria Veerbeek

Van 26 oktober tot en met 31 oktober ben ik afwezig. Ik ben dan voor een conferentie van
St. Epafras in Lima, Peru.
Epafras is een stichting die Nederlandse gedetineerden bezoekt die in het buitenland in de gevangenis zitten. Voorheen werden de pastorale bezoeken door vrijwilligers vanuit Nederland afgelegd. Maar sinds een paar jaar is het beleid veranderd en worden de gedetineerden bezocht door Nederlanders, die toch al in dat land wonen en dit werk wel willen doen. Vaak zijn dit Nederlanders, die door diverse kerken uitgezonden zijn. Deze vrijwilligers worden vanuit Nederland begeleid door een regiocoördinator. Ook dit is een vrijwillige functie. Ik ben regiocoördinator voor Midden-Amerika. Eenmaal per jaar wordt er in een continent door Epafras een conferentie georganiseerd, waar de vrijwilligers kunnen komen om een tweedaagse scholing te ontvangen voor hun bezoekwerk.
Dit jaar is de conferentie voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en wordt gehouden in Lima, Peru, omdat dit het meest centraal is.
Als regio-coördinator ben ik gevraagd om mee te gaan, als trainer voor deze vrijwilligers.
Op deze uitnodiging ben ik graag ingegaan.

Ds. Anne van Voorst

Sinds jaar en dag is de Bijbelse Dagkalender een populair dagboek onder gemeenteleden. De meditaties die erin staan zijn kort en bondig en ze volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, zoals dat ook maandelijks in Kerkpad staat. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk.    Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst. En voor de belangrijke momenten in het leven is er een aantal gebeden opgenomen.
Bij de bestelling van minstens tien exemplaren kost het boekje € 6,-.
Als u belangstelling heeft, kunt u een exemplaar bestellen bij ds. Aniet van Amstel. Graag uiterlijk op 31 oktober.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op donderdag 7 november van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. De lezing en bespreking van het boek ‘Handelingen van de apostelen’ wordt voortgezet en iedereen die daaraan mee wil komen doen is van harte welkom.

Er hebben zich vier mensen aangemeld voor een gespreksbijeenkomst over wat het betekent als je een broer of een zus verliest.
Deze bijeenkomst kan dus doorgaan en zal plaatsvinden op dinsdagmorgen 5 november van 10 tot 12 uur bij mij thuis aan de Bernard IJzerdraatstraat 5. Wie zich ook aangesproken voelt en de eigen ervaringen met anderen wil delen kan zich alsnog aanmelden.
U kunt dat doen door een mail naar . Mij bellen of persoonlijk aanspreken mag ook. Ook als u nadere informatie wilt, neemt u maar contact met mij op.

Peter Bochanen

Op 25 september was er in het Kerkelijk Centrum een avond georganiseerd voor vrijwilligers die mee willen helpen met de herinrichting van de Dorpskerk. Alle mensen die bij de enquête hebben ingevuld dat ze willen helpen waren hiervoor uitgenodigd. Aan het eind van de avond hebben er plusminus 28 dames en heren toegezegd dat ze willen helpen. Hier zijn we erg blij mee.
Wanneer er nog mensen zijn die zich alsnog op willen geven als vrijwilliger dan kan dat natuurlijk nu ook nog. In de planning is het wel gemakkelijk dat we meer namen hebben omdat we natuurlijk ook rekening houden met de dagen dat vrijwilligers niet kunnen in verband met andere afspraken.
Indien u helpen wilt kunt u zich opgeven bij Gerrit Gerritsen, tel. 652231 of per mail

Namens de projectgroep,
Gerrit Gerritsen

De koper van de Heurnse Kerk is op zoek naar oude interieurfoto’s van de Heurnse Kerk.
Tot nu toe hebben we via Ben Maandag en Derk Beernink slechts één oude foto uit de jaren ‘40 kunnen vinden. Is er nog iemand die wel oude interieurfoto’s van de kerk heeft? Als we die mogen scannen, dan zou de koper daar erg blij mee zijn. U kunt bellen of mailen met Gerrit Gerritsen tel. 652231 of
Alvast bedankt.

De dienstcollecte tijdens de oecumenische viering op  zondag 8 september heeft  € 540,– opgebracht. De uitgangscollecte € 250,–.
Het doel van de dienstcollecte was bestemd voor Hospice Sravana te Doetinchem. Na aftrek van gemaakte kosten uit de uitgangscollecte kon van deze collecte nog een extra bedrag van € 100,– worden toegevoegd aan de dienstcollecte zodat een bedrag van  € 640,– kon worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van Sravana.

Namens het IC Dinxperlo-Breedenbroek,
H. Diersen

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor € 2.450,–  krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De ZWO commissie

Op woensdag 30 oktober is er weer een gezellige seniorenmiddag .
Deze seniorenmiddag verzorgen Derk en Leis Beernink een afwisselend programma.
Van alles komt aan bod. Korte verhaaltjes, afgewisseld met komische muziekfragmenten en korte presentaties over boeiende onderwerpen met aansprekende muzikale ondersteuning.
Laat u deze middag verrassen door wat er geboden wordt.
We beginnen om half 3 met koffie en iets lekkers. Wij hopen weer velen van u te mogen ontmoeten.
Wie geen vervoer heeft kan bellen naar:    Mientje Koskamp, tel. 651613
of naar Erna Westerveld, tel. 652159

Groeten van de werkgroep,
Erna Westerveld