Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

Onze beheerder van het Kerkelijk Centrum, Dorien Hoftijzer gaat het rustiger aan doen. Ze heeft besloten om eind volgend jaar te stoppen met haar werkzaamheden als beheerder van het Kerkelijk Centrum. Voor ons is het prettig dat Dorien haar vertrek vroegtijdig kenbaar heeft gemaakt zodat wij als kerkrentmeesters nog even rustig de tijd hebben om een nieuwe beheerder te zoeken.
Zoals het nu er uit ziet zoeken wij daarom voor rond november/december 2024 een:

 

Beheerder Kerkelijk Centrum
voor ca. 10 uur per week

 

Wat ga je doen
Binnen afgesproken kaders regel je de verhuur van de ruimtes in het Kerkelijk Centrum.
Je maakt de ruimtes schoon en op tijd gebruiksklaar voor activiteiten die in het Kerkelijk Centrum plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen (kerkelijke) vergaderingen zijn maar ook bijeenkomsten en activiteiten van andere organisaties. Je bent verantwoordelijk voor het agendabeheer en de verhuuradministratie. Onze kerkgemeenschap kent veel gemotiveerde vrijwilligers waarvan een deel wordt aangestuurd door de beheerder.

Werktijden
De werktijden zijn afhankelijk van de gebruiksperiodes. Meestal is dat in de avonduren maar mogelijk ook overdag, denk b.v. aan een koffietafel bij uitvaartdiensten e.d.

Wat vragen wij
Je hebt een zelfstandig werk- en denkniveau en bij voorkeur enige werkervaring.
Je bent een sterke persoonlijkheid die goed met mensen om kan gaan.
Gastvrijheid en initiatief zijn belangrijke eigenschappen.
Het bezit van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) en/of EHBO zijn belangrijke pluspunten.
Je woont in Dinxperlo of directe omgeving.

Wat bieden wij
Je komt in dienst van de Protestantse Gemeente Dinxperlo en legt verantwoording af aan het college van kerkrentmeesters. Wij hanteren de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit betekent o.a. ook dat je pensioen opbouwt en dat je naast het salaris recht hebt op vakantiegeld. Je krijgt in eerste instantie een proeftijd van drie maanden met daarna een jaarcontract dat afhankelijk van de ontwikkelingen in overleg verlengd kan worden.
Mocht de persoonlijke situatie zo zijn dat het beter past dan is het ook mogelijk het werk te doen op basis van een vrijwilligersovereenkomst en uiteraard tegen de daarvoor geldende vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met het college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Dinxperlo. Wij zijn bereikbaar via het postadres: Postbus 87, 7090 AB Dinxperlo, e-mail: of telefonisch via het secretariaat 0315 652231.

Bertus te Grotenhuis

De vakanties zijn bijna voorbij, dus weer tijd om met de gezellige middagen voor onze senioren te starten.
Voor de meesten van ons is het toch een prachtige zomer geweest.
Maar ook voor sommigen van ons niet altijd zonneschijn. Daar willen we ook even  bij stilstaan.
We willen weer beginnen met de seniorenmiddag op woensdag 27 september.
We hebben deze middag niet een vast programma maar we dachten het is ook wel eens fijn om gezellig met elkaar te kletsen, onder het genot van koffie of thee met iets lekkers.
We hebben deze middag wel een gast, voor u allen wel bekend,  namelijk Theo Boland. Hij komt met zijn trekzak ons weer begeleiden met zijn oude liedjes. Dus het wordt weer een vrolijke middag.
En omdat we dit jaar geen reisje hebben, willen we toch iets extra’s doen.
We hebben deze middag een uitgebreid broodjes buffet, dus eet niet teveel voor die tijd. We vragen hiervoor wel een eigen bijdrage van € 10,-.
U kunt zich hiervoor tot 17 september opgeven bij Henny Giesen, tel. 0655937292 of bij Erna Westerveld, tel. 0623806003.
We beginnen deze middag om half drie en het zal wat langer duren dan normaal.
Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten.
Voor vervoer kunt u bellen naar:
Wim Hoftijzer, tel 0613814891 of naar
Erna Westerveld, tel 0623806003.

Hartelijke groeten van de werkgroep,
Wim Hoftijzer, Willemien Bussink, Henny Giesen, Ineke Kempers, Corry Reusink,
Ada Boland en Erna Westerveld.

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief.
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
De zendingscollecte voor dit doel zal worden gehouden op zondag 24 september.
Ook kunt u uw gave overmaken via de bank op rekeningnummer:
NL97 RABO 0313 9511 28 t.n.v. ZWO-commissie PG Dinxperlo o.v.v. kerken Syrie.
Op de website: www.pg-dinxperlo.nl vindt u de digitale collectezak en de QR-code’s waarmee u ook kunt doneren voor beide doelen.
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bij voorbaat dank!
De ZWO

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
Op zondag 17 september zal er voor dit doel worden gecollecteerd.
We bevelen de collecte van harte bij u aan.
Helpt u mee om deze tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank!
U kunt uw gave ook overmaken via de bank op rekeningnummer:
NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. landbouw Myanmar
Lees meer op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Namens de diaconie,
Joop Wevers

Zondag 17 september
Psalm 46
Bij God zijn we veilig, ook al gebeurt er van alles om ons heen, God helpt ons.
Hij maakt overal een einde aan de strijd.

Zondag 24 september
Handelingen 9:1-22
Saulus vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in hem geloven.

Zondag 15 oktober
Psalm 84
Een lied over de tempel. De tempel is het huis van God. Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen.

Op verzoek van een aantal gemeenteleden, die graag weer eens hun favoriete christelijke lied zouden willen zingen, organiseren wij een zangdienst.
Deze dienst is op zondag 19 november om 19.00 uur in de Dorpskerk.
Dick Homburg, Han Hofs en Johan Kleinnibbelink zullen zorgen voor de muzikale begeleiding.
Soms heb je een lied dat je verbindt met herinneringen, een lied waarvan de tekst je aanspreekt of vooral de melodie je raakt.
Een christelijk lied dat je misschien als kind zong op de (zondags)school of een lied dat niet in de nieuwe liedbundel staat en daardoor niet vaak meer gezongen wordt.
Jullie hebben vast een favoriet christelijk lied dat je graag nog eens wilt zingen … dat kan uit de bundel van Johannes de Heer, het (oude} Liedboek, de Opwekkingsbundel of een andere bundel zijn.
Je kunt het lied doorgeven per e-mail of op een briefje aan:
Ria Veerbeek, Beggelderveldweg 14, Dinxperlo, 
Anke Boland, De Tol 18, Dinxperlo,
Geef het lied door vóór maandag 23 oktober en vermeld daarbij:
– De titel van het lied.
– Uit welke bundel het lied komt.
– Het nummer van het lied (Gezang 123, Lied …)
– Misschien wil je ook met ons delen waarom je dit lied op geeft?
We hopen op veel reacties, natuurlijk ook van luisteraars via kerkradio of kerk-tv, zodat we samen een fijne zangdienst zullen beleven.

De avonddienstcommissie,
Ria en Anke

Pastor Mia Tankink uit Keijenborg en het koor Testify uit Aalten werken op zondag 8 oktober mee aan de avonddienst.
De dienst begint om 19.00 uur in de Dorpskerk.
Het thema van deze dienst is: Hoe maken we de Belofte waar?! Kijken wij naar elkaar om?
Van harte welkom op 8 oktober om daar samen over na te denken

De familiedienst van 24 september is in meerdere opzichten bijzonder. Het eerste dat op zal vallen, is dat de begeleiding van de diensten voortaan door iemand anders wordt gedaan. Johan Klein Nibbelink is gevraagd om het stokje over te nemen van Wessel Springer. Johan is voor mij en velen geen onbekende.
Hij komt uit Bredevoort en is de muzikale motor achter de Top-2000 diensten. Daarnaast begeleidt hij de muzikale band in Winterswijk voor de bijzondere diensten daar. En nu dus ook in Dinxperlo. Niet alleen Johan komt onze familiediensten versterken, Jorn Sloetjes wil ook graag meedoen als gitarist. Willeke Hoftijzer speelt mee op de saxofoon als opleiding en stage dat toelaten. En natuurlijk is Han Hofs gebleven als drummer. We zijn heel blij met dit enthousiaste kwartet en wie weet, haken er in de toekomst nog meer aan.
Naast deze muzikale medewerking zal ook het Christelijk Heurns Mannenkoor meezingen in de familiedienst. Het is al een tijdje geleden dat dit koor meewerkte aan een kerkdienst maar gelukkig is dat nu weer een keer mogelijk.
Het thema van de dienst gaat over deze periode van het jaar. Het oogsten. We zullen verschillende bijbelteksten lezen over het oogsten. En een oogsttafel opstellen in de kerk. Daaraan kunnen jullie ook meewerken door zelf ook iets van eigen oogst mee te nemen naar de kerk. Dat mag van alles zijn.
Ik hoop jullie dan allemaal te zien.

ds. Anne van Voorst

`Tijd van leven` zo wordt de speciale kerkdienst genoemd om met Wilma Bruggink haar leven te vieren. Zoals de meesten van jullie wel weten, heeft Wilma al vele jaren kanker waartegen ze al die jaren met grote levenskracht vecht. In de gesprekken met Wilma gaf ze een paar jaar geleden aan dat ze graag bij haar leven nog een soort kerkdienst wilde waarbij we stil kunnen staan bij al het moois en soms ook moeilijke, dat zich in het leven van Wilma heeft voorgedaan en voordoet. Hoe het wandelen in de natuur altijd heel belangrijk is en daarom hadden we de dienst ook: ‘Wandelen met Wilma’ kunnen noemen. Toen Wilma dit verzoek deed, spraken we af dat zij aan zou geven, wanneer het moment daar zou zijn om deze dienst te houden. En dat moment is nu gekomen.
Niet omdat de gezondheidstoestand van Wilma drastisch is verslechterd maar wel omdat de omstandigheden nu zo zijn, dat het nog kan.
En we niet kunnen weten, hoe lang dat nog zal duren. We hopen natuurlijk nog heel lang.
Iedereen die met Wilma, Gerwin, Vera en Stijn en Renske mee heeft geleefd en meeleeft, is van harte welkom om dit bijzondere moment met haar te delen.
Ook de jongeren en kinderen voor wie ze zich altijd zo heeft ingezet, worden nadrukkelijk uitgenodigd om te komen.
De dienst is op 23 september a.s. om 16.00 uur in de Dorpskerk.
Medewerking wordt verleend door Johan Klein Nibbelink en Han Hofs en mogelijk nog anderen.
De dienst wordt voorbereid door Wilma Bruggink, Gonnie te Grotenhuis, Margriet Hengeveld, Anneke Jansen, Mirjam Westendorp en ondergetekende. Graag tot dan!

ds. Anne van Voorst

Dit jaar komt er geen poster met daarop de kalender van het jeugdwerk in de brievenbus. De afgelopen jaren hebben we dit gedaan en dit was een mooie manier om het jeugdwerk van de kerk te laten zien aan de doelgroep. Er zaten ook wat nadelen aan. Zo veranderde er wel eens wat in het jaar en was het best een klus om het voor elkaar te krijgen. We kiezen daarom dit jaar voor een andere manier. In elk Kerkpad komt een overzicht met wat de komende maanden te doen is binnen het jeugdwerk. Zo ook in dit nummer van het Kerkpad. Op deze manier kunnen we makkelijk de activiteiten aanpassen. Ook willen we meer gebruik maken van de facebookgroep Dinxperjong en de whatsappgroep Samen Geloven. Op de site pg-dinxperlo.nl zal ook alles te zien zijn wat er in het Kerkpad is verschenen.
Zo zijn we weer op de hoogte van het jeugdwerk.

Wessel Brandenburg

In de zomer is de bijbelgroep gewoon doorgegaan. We hebben ons gewaagd aan het bijbelboek Openbaringen. Dat roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. De beelden en visioenen zijn soms onbegrijpelijk maar daardoor ontstaan er wel boeiende gesprekken. En ook al zijn we met een moeilijk bijbelboek bezig, toch hebben twee nieuwe mensen zich weer aangesloten bij de groep.

ds. Anne van Voorst

Ook ging in de zomermaanden de meditatieve wandeling gewoon door.
En waar we in de winter zonovergoten wandelingen hadden en in de lente zomerse temperaturen, leek het in juli wel herfst tijdens de wandeling. Maar toch was het mooi en zinvol.
In oktober zal er weer op de eerste woensdag van de maand een meditatieve wandeling zijn. Dit keer vertrekken we weer vanuit het Kerkelijk Centrum.

Terwijl heel veel mensen op vakantie waren, ging het iconen schilderen gewoon de hele zomer door. Aangezien de planken waarop geschilderd wordt, bijna op zijn, moesten nieuwe planken voorbereid worden. Bij toerbeurt kwamen de deelnemers naar Sinderen om ook dit gedeelte van het proces te leren. Voorlopig is er weer genoeg.

Op 9 november 2023 speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods naam’ in De Stadswal in Doetinchem. De Lambertikerkgemeente Zelhem en de protestantse gemeenten van Didam, Doetinchem, Varsseveld en Dinxperlo heten u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Kaarten voor de voorstelling zijn online te koop via:  www.theateringodsnaam.nl/doetinchem
De voorstelling begint om 20.00 uur.

Persoonlijke reis door de Bijbel
In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Organisatoren
Deze theatervoorstelling wordt georganiseerd door De Lambertikerkgemeente van Zelhem en de protestantse gemeenten van Didam, Doetinchem, Varsseveld en Dinxperlo.  Met de voorstelling hopen zij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel.

Doorpraten
In de week erna op 14 november om 20.00 uur zullen we nog met elkaar in gesprek gaan over deze voorstelling in het Kerkelijk Centrum. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij ds. Anne van Voorst.

Het verweven van het verlies van iemand die je lief is tengevolge van een zelfdoding
Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je heel dierbaar is overlijdt, begint een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door maar voor jou is het lastig de draad op te pakken zo zonder degene die je liefhebt. Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als diegene die het zelf heeft meegemaakt. Het verdriet en het dragen van een verlies is in sommige opzichten anders wanneer degene die je verloren bent, zelf koos voor zijn of haar dood.  Daarom wordt er vanuit Figulus, ‘Willem. Hart voor levensvragen’ en de protestantse gemeenten in Aalten en Dinxperlo een rouwverwerkingsgroep opgestart voor de nabestaanden van iemand overleden door zelfdoding. In een zestal bijeenkomsten zullen we met elkaar delen wat ons bezig houdt, aan de hand van een aantal thema’s. Natuurlijk zal de rouw en het verdriet na afloop van deze bijeenkomsten niet voorbij zijn maar hopelijk kun je doordat je de ervaringen hebt gedeeld met lotgenoten, iets bruikbaars meenemen voor je verdere leven.
De eerste maanden na het overlijden is er naast de heftige emoties, vaak ook nog van alles te regelen. Daarom is het advies om pas aan deze groep deel te nemen, als het overlijden langer dan drie maanden geleden is.
De bijeenkomsten vinden om de drie of vier weken plaats.

Eerste bijeenkomst: Kennismaking
Tijdens deze bijeenkomst maken we met elkaar kennis en daarnaast maken we ook kennis met de geliefde die er niet meer is door verhalen te delen. Vragen als wie ben jij en wie mis je staan centraal.
Daarnaast is er ook ruimte om te vertellen wat jou is overkomen.

Tweede bijeenkomst: Het overlijden en het afscheid
Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over het overlijden, de dagen erna en hoe het afscheid was. Hoe is dat vormgegeven? Met een bijeenkomst? Kerkdienst? Crematie of begrafenis? Welke muziek klonk? Welke rituelen waren of zijn daarin belangrijk geweest? Hoe kijk je er op terug?

Derde bijeenkomst: Wat is rouwen
Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar hoe het is om iemand verloren te hebben, vooral op deze manier. Er wordt ook uitleg gegeven over wat rouwen is, welke vooroordelen er bestaan t.a.v. rouwen. Daarnaast ook aandacht voor de emoties die je hebt.  Wat vind je daarin lastig? Wat is ook goed?

Vierde bijeenkomst: Periode na het overlijden tot nu toe
Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de gevoelens die leven. We halen herinneringen op aan wie we missen. Wat wil je bewaren? Wat moet je loslaten?

Vijfde bijeenkomst: Periode na afscheid tot nu toe II
Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over wat jouw leven nu zin geeft. Waar haal je kracht uit? Hoe leef je door? Welke symbolen of rituelen zijn daarbij helpend? Wat heb je nu nodig?

De inhoud van de vierde en vijfde bijeenkomst kan nog enigszins wijzigen afhankelijk van wat er in de groep naar boven komt.

Zesde bijeenkomst: Afronding
Tijdens deze bijeenkomst spreken we over hoe jij jouw weg in het leven probeert te vinden met jouw dierbare daarin verweven. We zullen deze laatste bijeenkomst symbolisch afsluiten. Eventueel eten we daarna samen.

Begeleiders
Deze lotgenotengroep wordt begeleid door Anne van Voorst en Kim Jansen-Oberink.
Kim Jansen-Oberink is geestelijk verzorger bij ‘Willem. Hart voor levensvragen’ en in het Slingeland Ziekenhuis. In haar werk begeleidt zij mensen die met allerlei vormen van verlies te maken hebben.

Data en locatie van de bijeenkomsten:
24 oktober, 14 november, 12 december 2023, 9 januari, 30 januari en 20 februari 2024. Elke bijeenkomst is van 15.30 uur tot 17.30 uur.

 

 

 

Op alle fronten wordt geprobeerd om de duurzaamheid als het gaat om het gebruik van goederen en grondstoffen te promoten. Zelf willen we ook ons steentje bijdragen. Minder plastic, minder weggooien, minder nieuwe spullen kopen en minder reizen. Tegelijkertijd merken we ook dat duurzaam leven lastig is. Want minderen valt lang niet altijd mee. En voordat je het weet is het gesprek over duurzaamheid vooral een gesprek geworden over dat het allemaal lastig en zwaar is. En als er iets is wat niet motiverend werkt, dan is het de gedachte dat het zwaar en moeilijk is. Maar het kan ook anders. Door te verduurSamen. Samen in gesprek over duurzaamheid, waarbij we in het spoor willen gaan van Franciscus van Assisi. Hij leefde een leven in grote eenvoud en dicht bij de natuur met een vreugdevol gemoed. In zijn spoor gaan we in gesprek over wat onze eigen drijfveren zijn en hoe dit alles ons kan helpen om meer duurzaam te leven.
Wat we hier van kunnen leren als het gaat om de spiritualiteit van Franciscus.
Op een zestal avonden komen we bij elkaar aan de hand van één van de pijlers dat het geloof van Franciscus zo kenmerkte:  vreugdevol, kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig. De zesde avond kijken we terug en vooruit.
Om ons op weg te helpen, lezen we samen het boekje: ‘Verduursamen’ met Franciscus, ‘naar een geïnspireerde leefstijl’ door Corinne Groenendijk. Het boekje kost 15 euro en wordt de eerste avond uitgereikt. Of als u het liever eerder bestelt, dan is dat natuurlijk ook goed. Geef dat dan aan bij opgave.
De avonden worden gehouden in het Kerkelijk Centrum aan de Markt in Dinxperlo.
De data zijn:
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur: 10 oktober 2023, 31 oktober 2023, 21 november 2023, 19 december 2023, 16 januari 2024 en 13 februari 2024.
Deze groep is open voor elke geïnteresseerde, ongeacht een eventueel lidmaatschap van een kerk. Opgave kan door een e-mail te sturen naar: Anne van Voorst:

ds. Anne van Voorst

Al een paar keer werd ik in het dr. Jenny door een bewoner benaderd met de vraag waarom hij of zij op zijn nieuwe smart-tv niet de kerkdienst van Dinxperlo kan ontvangen. Deze vraag is ook bij de kerkrentmeesters neergelegd. Het blijkt dat het wifi-signaal op de kamers van de bewoners te zwak is om de kerkdienst op de televisie te vertonen. Omdat het tot nu toe bij een individuele vraag blijft, bestaat de indruk dat het verbeteren van het wifi-signaal niet de prioriteit heeft van degenen die er over gaan. Daarom is in overleg met de kerkrentmeesters afgesproken dat ik hier een oproep zou doen om na te gaan of meerdere bewoners van het dr. Jenny met dit probleem kampen. Graag hoor ik dat van u. U kunt me bellen of hierover e-mailen. Ook de families van hen die niet meer in het dr. Jenny zijn maar daar eerder ook al tegenaan liepen, wordt gevraagd te reageren. Mijn adresgegevens kunt u achterin het kerkblad vinden.

ds. Anne van Voorst

 

 

Wij zagen de oproep in Kerkpad staan om een vakantiefoto in te leveren.
Wij waren onder de indruk van deze Gotische Kloosterkerk die we onderweg tegen kwamen in Rottenbuch.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Bruntink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergens in het mooie Franse landschap staat dit kruis.
Ingezonden door Margriet Hengeveld.

De gezamenlijke rondgang van de diaconie en de ZWO zal dit jaar plaats vinden in de week van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober.
De retourenveloppen worden bij u thuis opgehaald. Uw wijkmedewerk(st)er zal dus in de week, zoals hierboven aangegeven, bij u aan de deur komen.
In het volgende nummer van Kerkpad, welke zo rond 19 oktober bij u in de bus ligt, zal er meer te lezen zijn over de rondgang.

De diaconie / ZWO
Joop Wevers

Vanwege vakanties staat de kast, in de entree van het Kerkelijk Centrum, er al een tijdje doelloos bij wachtend op een nieuwe functie. De diaconie vond 17 september ‘Gemeentezondag’ wel een geschikt moment om de kast officieel in gebruik te gaan nemen als inleverpunt voor houdbare producten die bestemd zijn voor de Voedselbank.
Waarom juist Gemeentezondag? Dit vanwege het thema die dag ‘De groene kerk’. Houdbare producten, die u zelf niet gebruikt maar die wel geschikt zijn om te gebruiken, niet weggooien maar inleveren is een duurzame dus groene gedachte.
In 2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in armoede. Daarom doet de Protestantse Gemeente Dinxperlo mee met de landelijke actie ‘Samen tegen armoede’. Met deze actie maken kerken in het hele land, samen met de Voedselbank, een vuist tegen het groeiende armoedeprobleem.
Afgelopen zondagen is er aan het einde van de kerkdienst al aandacht besteed aan deze actie. Zo werd de kerkgangers gevraagd of ze na afloop een doos of flyer wilden meenemen. Het doel hiervan is om de doos te gaan vullen met houdbare producten zoals: zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, couscous en havermout, maar andere houdbare levensmiddelen zijn ook welkom. Tevens mogen non-food producten, zoals bijvoorbeeld: tandpasta, shampoo, waspoeder en overige schoonmaakmiddelen.
Zoals u zult begrijpen gaat het om producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog toereikend is en waarvan de verpakking nog niet is aangebroken, dus geen restjes.
‘Samen tegen armoede’ helpt u mee? Graag willen we op 17 september ‘Gemeentezondag’ officieel gaan aftrappen voor deze actie en we hopen dan ook dat u ons zult verrassen door massaal producten te komen inleveren. Voorafgaand of na de kerkdienst kunt u de producten kwijt in het Kerkelijk Centrum, er zullen mensen van de diaconie aanwezig zijn voor ontvangst.
Mocht u nu niet in staat zijn om zelf het voedselpakket af te leveren bij het Kerkelijk Centrum dan kunt u contact opnemen met een van de volgende diaconieleden en zij komen dan het pakket bij u ophalen.
Silvia Stronks, tel. 0613657365
Jeroen Westerveld, tel. 0612251943
Joop Wevers, tel. 0612526973
De actie ‘Samen tegen armoede’ beperkt zich niet tot deze ene zondag en daarom is de inleverkast aangeschaft waarin u het gehele jaar door producten kunt plaatsen. Met regelmaat zullen we de producten afleveren bij de Voedselbank.
Openingstijden van het Kerkelijk Centrum zijn o.a.
Zondagmorgen van 9:30 tot 12:00 uur
Dinsdagmorgen van 9:30 tot 11:30 uur
Vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur
Als aanvulling op dit artikel willen we u nog even informeren over nog meer Voedselbank gerelateerde zaken namelijk de jaarlijks terugkerende collecte voor de Voedselbank, die gehouden wordt op zondag 8 oktober. Deze collecte bevelen we ook van harte bij u aan.
Uw gave kunt u ook via de bank overmaken en wel op rekeningnr. NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Voedselbank.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank!

Heer, leer ons bidden!
Lucas 11:1

“Heer, leer ons bidden”, vroegen de leerlingen van Jezus toen en het lijkt een vraag die vandaag de dag steeds belangrijker wordt. “Heer, leer ons bidden.”
Veel mensen weten niet meer goed hoe ze moeten bidden of waarvoor. Anderen zijn er aan gewend om God voor van alles  en nog wat te bidden. Dat mag ook… Maar er is een risico: als wij God liefhebben, omdat wij iets van Hem verwachten, dan bestaat het gevaar dat we bedrogen uitkomen.
Ik kom dat ook regelmatig tegen: mensen die teleurgesteld zijn omdat God niet heeft gedaan, wat zij van Hem gevraagd hebben. Gekwetst in hun liefde voor God, draaien zij Hem de rug toe. Dat leidt dan ook tot de vraag: Is het mogelijk God lief te hebben, ook als je niets van Hem ontvangt? Als je niet ontvangt, waarvoor je bidt?  Kun je God lief hebben zonder een verlanglijstje met jouw wensen bij Hem in te dienen?
En wat als God op zich lijkt te laten wachten? Als zijn zegen uit lijkt te blijven? Wat betekent onze liefde dan nog? Kun je van God houden gewoon om wie Hij is, zonder iets van Hem te verwachten?
Dat is ook de centrale vraag die speelde in het Bijbelboek Job.  Kan Job God nog steeds liefhebben, ook als hij ogenschijnlijk niets meer van God te verwachten heeft? Om die vraag gaat het: Kunnen wij God liefhebben, zomaar? Is het voor ons voldoende te kunnen vertrouwen op God die ons liefheeft, zonder direct een verlanglijstje in te dienen? Om ons daarbij te helpen, antwoordt Jezus zijn leerlingen met het overbekende gebed dat begint met de woorden: “Vader uw Naam worde geheiligd”. En hoe zou dat anders kunnen dan door Hem gewoon lief te hebben om niet. Pas daarna komt al het andere: Als het vertrekpunt van je bidden die liefde tot God is, de liefde om niet, dan volgt de rest van zelf. Want je weet dat het ook andersom is: God heeft jou ook lief, om niet, hij heeft immers ook niets van jou te verwachten. Hoe bijzonder is dat!

ds. Anne van Voorst

Bidden is veel meer dan knielen
En je handen vouwen voor gebed
Bidden is niet enkel je ogen sluiten
Je hart wordt voor God opengezet.

Bidden is langs donkere wegen
Zoeken naar een brandend licht
Bidden is met God te praten
Waardoor je hart weer wordt verlicht.

Bidden is in stilte praten
Spreken tot de almachtige Heer
Bidden is door tranen heen, te zingen
Want God luistert naar je, keer op keer.

Bidden is in stil vertrouwen
Geloven, dat de Heer je altijd hoort
Bidden is het zeker weten
Dat God je gebed heeft aangehoord.

Willy Kersseboom

 

Diamonds are forever, maar websites helaas niet.

Misschien heeft u het al gemerkt de website heeft enige moeite met het weergeven van berichten. Tijdelijk zijn er enkele (minder belangrijke) items uitgeschakeld. Mocht u iets zoeken dat u niet direct kunt vinden, mail ons dan op .

De oorzaak; een website draait op een soort fundament. Dat is technisch gezien na ruim tien jaar sterk verouderd. Onderhoud alleen is niet meer voldoende, het brokkelt af en heeft een nieuw ‘fundament’ nodig. Daar werken we momenteel hard aan, maar dat heeft toch wel enige tijd nodig om het te vernieuwen. Daarna zal het weer voor geruime tijd werkzaam kunnen zijn.