Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Nalaten, dichtbij uw hart

 

 

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Vaak denken we er niet over na maar weet u, onze plaatselijke kerk is van onschatbare waarde. Wekelijks wordt hier het evangelie van Jezus Christus verkondigd. Het is een thuis waar mensen bij elkaar komen om samen te zingen, te bidden en te danken en elkaar te bemoedigen. De kerk biedt een luisterend oor aan mensen binnen en buiten haar muren, en praktische hulp aan mensen dichtbij en ver weg. De kerk is zo van grote betekenis voor haar leden en voor onze samenleving.
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties.

 

Geven voor de kerk van morgen
Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan onze Kerk of de diaconie. Uiteraard is een combinatie hiervan mogelijk.
Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die pastoraal, diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld.

Wat u nalaat krijgt zo een bestemming,
dichtbij huis en dichtbij uw hart.

 

De kerk in uw testament
Als u overweegt om de Protestantse Kerk in Dinxperlo in uw testament op te nemen als (mede)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken. De kerkrentmeesters geven u graag informatie over het opmaken van een testament. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk neem dan contact op met de administratie via tel. 0315 653085 of email .