Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Contact

Scriba:
Postbus 87, 7090 AB Dinxperlo,
email:

Diaconie:
Postbus 87, 7090 AB Dinxperlo,
email:

Kerkrentmeesters:
Postbus 87, 7090 AB Dinxperlo,
email:

Koster Dorpskerk:
Henny Gerritsen, Koopsbroek 12,
7095 CR de Heurne, tel. 0315 652231,
email:

Kerkelijk Centrum:
Markt 4, tel. 0315 652864
Beheerder: D. Hoftijzer-te Paske, Aaltenseweg 9,
7091 AB Dinxperlo, tel. 0315 653249 of 0643128421,
email:

Predikant:
Ds. Anne van Voorst
Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen
Tel. 06 11567509
email:

Jeugdwerk:
Wessel Brandenburg
Utrechtseweg 117, Zeist
Tel. 06 83821476
email:
Vaste werkdag: woensdag

Contactpersoon vervoer:
Jeroen Westerveld,
tel. 06 12251943

Contactpersoon kerkradio:
Henk Veerbeek
b.g.g. Han Keuper, De Klumpender 19,
7091 TP Dinxperlo, tel: 0315 651317

Contactpersoon bloemendienst:
Wilma Bussink, Hoge Veld 71,
7091 VL Dinxperlo, tel. 0315 652556

Contactpersoon Steunpunt Minima:
Ina Klein Hesselink, Den Dam 39
7084 BL Breedenbroek, tel. 0315 642020
Liesbeth Almekinders, Spekkendijk 27,
7095 CE De Heurne, tel. 0315 652574

Administrateurs:
G.H. Lensink en H.J. Lensink-Assink,
Bernard IJzerdraatstraat 18, 
7091 ZL Dinxperlo, tel. 0315 653085,
email:
Zittingsdagen:
aan huis elke tweede dinsdag van de maand
van 10.30 tot 12.00 uur en
van 19.00 tot 20.30 uur.
Banknummers:
Rabo NL60RABO0364827130 t.n.v. kerkrentmeesters.
Rabo NL65RABO0364857498 t.n.v. diaconie.
Rabo NL97RABO0313951128 t.n.v. zendingscommissie ZWO.

Ledenadministratie:
H. Diersen,
email:

Bezoekgroepen:
Senioren – Thea Veerbeek, tel. 0315 653162
Jonge gezinnen – Wilma Klompenhouwer, tel. 0315 652266
Jubilea – Anja Kuiper, tel. 0315 617680

Redactie Kerkleven:
Rianne Westerhof, Lage Heurnseweg 21a, tel. 0315 651447,
Ineke van der Spek, Wendelenkamp 129, tel. 0315 651962,
Hanny van Harten, Keminksweide 64, tel. 0315 652144,
Henk Veerbeek, Beggelderveldweg 6, tel. 0315 652494,
email:

Website www.pg-dinxperlo.nl:
Redactie: Arieëtte Zweerink
Realisatie: Bertus te Grotenhuis, tel. 0315 653088,
email: