10e zondag na Trinitatis
ds. A.C. van Voorst

Kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

 

Lucas13: 22‐30
Wie worden gered?
De mensen vragen wie er gered worden.
Jezus antwoordt dat veel eersten de laatsten
zullen zijn en veel laatsten de eersten.