Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Veertiende zondag na Pinksteren
ds. A.G. Endeveld, Bredevoort
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 8:1-21
Hoeveel heb je nodig?
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.

 

Vijftiende zondag na Pinksteren
ds. F. van de Hoek, Arnhem
Oppas- en  kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: Missionair werk
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 8:22-26
Nu zie ik het!
Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!

 

 

Zestiende zondag na Pinksteren
diaken C. Peters 

Oecumenische ziekenviering
m.m.v. kerkkoor Goede Herderkerk
Oppas- en kindernevendienst

Marcus 8:27-9:1
Hoe zit het nou?
In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

Dertiende zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst

Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 7:31-37
Moet je horen!
Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. ‘Effata!’, roept Jezus. ‘Word geopend!’ Dat verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat een wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch.

Twaalfde zondag na Pinksteren
ds. J. Plante, Maarn
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/zending
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 7:24-30
Kruimels onder de tafel
Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus antwoordt dat hij het brood van de kinderen niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen. Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg.

Elfde zondag na Pinksteren
mw. P.M. Veerbeek, Dinxperlo
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal doel
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 7:1-23
Is dat goed?
De Farizeeën en schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de leerlingen van Jezus verkeerd doen. Zij eten met onreine handen, alsof eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit verhaal dat ‘het goede doen’ niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen.
Het gaat om wat leeft in je hart en wat je aan anderen laat merken.

 

Dr. Jenny Woonzorgcentrum
ds. P. Bochanen

Ook voor luisteraars kerkradio

Tiende zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Avondmaal, lopende viering
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 6:45-52
Wees niet bang
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil kunnen maken. Als iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor zorgen dat je je minder bang voelt.

Viering avondmaal
In de regel vieren we de Maaltijd van de Heer op de eerste zondag van de even maanden met uitzondering van de maand april, wanneer we de maaltijd in de Goede Week vieren. In verband met de vakantieplanning van de predikanten vieren we deze keer het Avondmaal niet op de eerste zondag van augustus, maar op de laatste zondag van juli.

 

Negende zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 6:30-44
Genoeg voor iedereen
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg.
Het verhaal focust niet zozeer op samen delen, maar vooral op het ontvangen en afhankelijk (durven) zijn.

 

 

Achtste zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 6:6b-13
Wat neem je mee?
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld, geen eten, geen extra kleren. De mensen onderweg zullen voor hen zorgen. En wat ze wél meenemen, is veel belangrijker: het woord van God.