Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Derde zondag van Advent
ds. P. Bochanen
m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 1: 39-55
Op deze zondag gaat het over Maria die op bezoek gaat bij haar familielid Elisabeth. Als Maria Elisabeth begroet, trappelt Johannes in de buik van Elisabeth. Elisabeth herkent in Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken.

Festival of Lessons and Carols
De dienst op deze zondag staat in het teken van het Festival of Lessons and Carols. Meer hierover kunt u lezen op de vorige pagina. Er is een uitgewerkte orde van dienst. U kunt uw liedboek dus thuis laten.

Vierde zondag van Advent
mw. P.M. Veerbeek, Dinxperlo
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 1: 56-80
Op deze zondag gaat het over de geboorte van Johannes. De mensen om Elisabeth en Zacharias heen zijn blij met de geboorte van Johannes, maar ze zijn ook verbaasd dat hij niet de naam van zijn vader krijgt. Zacharias kan na de geboorte van Johannes weer praten, en hij zingt een lied om God te danken. Vanaf het begin is duidelijk dat God een bijzonder plan met dit kind heeft: hij bereidt de mensen voor op het licht dat God naar de mensen stuurt.

Kerstnacht
ds. P. Bochanen
m.m.v. Psalm 150
Dienstcollecte: Kerk in Actie/Kinderen in de knel
Uitgangscollecte: Kerk 

In de Kerstnacht komen we samen vol verwachting om het feest van de geboorte van het Christuskind te vieren. De prachtige klanken van Christelijk Fanfarecorps Psalm 150 begeleiden ons bij het zingen van de liederen. Ook voor de dienst zingen we alvast een aantal bekende kerstliederen.
Er is een uitgewerkte orde van dienst. U kunt uw liedboek thuis laten.

Eerste Kerstdag
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/Kinderen in de knel
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 2: 1-20
Lichtpunt
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

 

Eerste Kerstdag
ds. P. Bochanen
Oppasdienst, geen kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/Kinderen in de knel
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 2: 1-20
Lichtpunt
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

 

 

 

Eerste zondag na Kerstmis
ds. W.M. van Loon-Kuiper, Doetinchem
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 2:25-40
Simeon en Hanna
Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.

Oudjaar
ds. A.C. van Voorst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

 

 

 

Epifanie
ds. A.C. van Voorst
Nieuwjaarsbegroeting
Oppas- en kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: De Hoop ggz
Uitgangscollecte: Kerk

Matteüs 2:1-12
Stralende ster
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

 

 

Eerste zondag van Epifanie
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Doop van de Heer
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

 Lucas 3:15-16+21-22
Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.