Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Zesde zondag van de Veertigdagen
Palmzondag
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Jeugdwerk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 19:29-40
Juichen

Familiedienst
Zondag 14 april vieren we Palmpasen. Met de kinderen zullen we weer een optocht houden in de kerk om op deze feestelijke wijze de Goede Week in te gaan. Het thema voor deze viering is: ‘Hoe herken je Jezus eigenlijk?’ Waaraan kun je eigenlijk zien dat hij koning is van Israël?
Want dat was toen en nu lang niet duidelijk.
In deze kerkdienst hebben we ook een gast: Nellie Markus. Zij komt iets vertellen over haar project in Mexico. Zij woont daar 3 maanden in het jaar bij een weeshuis. Dan maakt ze met de kinderen theater en ze maken muziek. Zodat de kinderen op spelende wijze kunnen verwerken wat ze allemaal hebben meegemaakt. Het project van Nellie is het jeugdproject dat dit jaar ondersteund zal worden in de diaconale rondgang.
We hopen jullie allemaal op 14 april te ontmoeten!

Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Anne van Voorst

 

Witte Donderdag
ds. A.C. van Voorst

Avondmaal, zittende viering
m.m.v. de cantorij
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie
Uitgangscollecte: Kerk

 

 

 

Goede Vrijdag
Dr. Jenny woonzorgcentrum
ds. A.I. van Amstel

Avondmaal
m.m.v. Gloria in Excelsis Deo, Heelweg
Ook voor luisteraars kerkradio
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie

 

Goede vrijdag
ds. P. Bochanen
m.m.v. Christelijk Gemengde Zangvereniging Vriendschap

Paasnacht
ds. P. Bochanen

Paaswake
m.m.v. de cantorij
Collecte: Oogzorgproject Oeganda

 

 

Eerste Paasdag
pastor M. Tankink en ds. P. Bochanen

m.m.v. Psalm 150, Chr. Heurns Mannenkoor, Con Spirito, Herenkoor
Oppas- en kindernevendienst
Collecte: Onkosten dienst en oogzorgproject Oeganda

Johannes 20:1-18
Hulp krijgen
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.

 

 

Tweede zondag van Pasen
ds. C.C.G. Klaver, Beek

Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 24:13-35
In de war
Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

 

Derde zondag van Pasen
ds. P. Bochanen

m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: Kerk in Actie/noodhulp
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 24:35-48
Veranderen
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is.
We vieren de Derde zondag van Pasen, het feest van de bevrijding van de dood. En ook vieren we Bevrijdingsdag, 74 jaar vrijheid.
De cantorij zingt in de dienst. Er is een liturgieblad, maar u heeft ook uw liedboek nodig!

 

Vierde zondag van Pasen
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Zomeractie
Uitgangscollecte: Kerk

Johannes 10:22-30
Schapen
Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.