Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

 

Dienst op afstand, te volgen via Kerkdienst-Gemist of deze site

 

Derde zondag van Pasen
ds. P. Bochanen
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

Johannes 21:15-24
Hoe ging het verder?
Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van hem houdt.
Hij geeft Petrus de opdracht om voor zijn ‘schapen’ te zorgen. Zo wordt Petrus aangewezen als een herder van de mensen die bij Jezus horen.

Orde van dienst 18 april 2021
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging
Drempelgebed
Lied 33 : 1, 2, 8
Groet
Gebed om ontferming
De organist speelt een loflied op het orgel
Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing Micha 4 : 1 – 5
Lied 98 : alle coupletten
Tweede Schriftlezing, Johannes 21 : 15 – 24
Lied 334
Verkondiging
Lied 863 alle coupletten
Afkondiging van overlijden
Gebeden
Afkondigingen
Aandacht voor de gaven
Orgelspel
Lied 704 alle coupletten
Zegen

 

Dienst op afstand, te volgen via Kerkdienst-Gemist of deze site

 

Vierde zondag van Pasen
ds. P. Bochanen
Dienstcollecte: Kerk in Actie/ Binnenlands diaconaat
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

Johannes 10:11-16
Schaap zoekt herder
Jezus zegt dat hij een goede herder is, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem.

 

 

Dienst op afstand, te volgen via Kerkdienst-Gemist of deze site

 

Vijfde zondag van Pasen
ds. T.H.G. Menting, Gendringen
#WPC
Dienstcollecte: PKN Jong Protestant
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening


Deuteronomium 4:32-40

Best Friends Forever
Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods geboden moeten houden. Daarbij doet hij een beroep op de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; wat zij samen meegemaakt hebben is nog nooit ergens anders gebeurd. Daarom horen God en zijn volk voor altijd bij elkaar.

 

Dienst op afstand, te volgen via Kerkdienst-Gemist of deze site

 

Zesde zondag van Pasen
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Dienstcollecte: Zomeractie
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

Johannes 15:9-17
Om te bewaren
Jezus heeft een opdracht voor zijn leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Hij noemt hen vrienden – geen slaven of knechtjes, maar echte vrienden.