Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 15:21-28
Kruimels van het Koninkrijk
Jezus ontmoet een vrouw met een hele zieke dochter. Als zij Jezus om hulp vraagt, antwoordt hij dat hij haar niet kan helpen omdat ze niet uit Israël komt. ‘Je geeft het brood van de kinderen toch niet aan de honden?’ Maar de vrouw antwoordt dat een paar kruimels voor haar al genoeg zijn.

Elfde zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst
Dienstcollecte: Kerkin Actie/ zending
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

 

 

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 16:21-27
Zo komen we er niet
Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem moet gaan, moet lijden en sterven en dat hij op de derde dag zal opstaan. Petrus snapt er niets van, hij begrijpt niet welke weg er voor hen ligt.

Twaalfde zondag na Pinksteren
ds. J.A. van Sloten, Emmerich
Kindernevendienst (Let op:
kinderen apart aanmelden via )
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

 

 

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 17:14-20
Geloof dat bergen verzet
De leerlingen vragen aan Jezus waarom zij niet ook kunnen wat Jezus doet. Jezus antwoordt dat als je een geloof hebt dat zo klein is als een mosterdzaadje, dat je dan bergen kunt verzetten.

Dertiende zondag na Pinksteren
ds. F. van de Hoek, Arnhem
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 18:15-20
Samen sta je sterk
Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze samen problemen moeten oplossen. Want samen sta je sterk, ook in het geloof. Ook als er maar twee of drie mensen in Jezus’ naam bij elkaar zijn, is Hij erbij.

Veertiende zondag na Pinksteren
ds. D.A. Bos, Doetinchem
Dienstcollecte: Kerk in Actie/ werelddiaconaat
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.