Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Nehemia 7:72b – 8:18
Een open boek
Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op het plein bij de Waterpoort, waar de priester Ezra voorleest uit het boek met de wet van Mozes. Ook wordt het Loofhuttenfeest ingesteld.

Eenentwintigste zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Nationale Bijbelzondag
m.m.v. NBG-werkgroep
Kindernevendienst
Dienstcollecte: Nederlands Bijbelgenootschap
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 5:1-12
Bij God in de hemel
Jezus spreekt de mensen toe vanaf een berg (de ‘bergrede’). Hij vertelt over mensen die zalig zijn. Mensen die zacht zijn, oprecht, vredestichters.

Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Kindernevendienst, #WPC
Dienstcollecte: Kerk in Actie/ Najaarszendingsweek
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

 

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Dankdag voor gewas en arbeid
ds. R.B.W. Wentink, Winterswijk
Kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 25:14-30
Laat het groeien
Een man gaat op reis en geeft zijn dienaren een geldbedrag om op te passen. De eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee en de laatste krijgt één talent. De eerste twee gaan handel drijven en verdubbelen het bedrag, de derde is voorzichtig en begraaft het in de grond. Hij wordt gestraft.

Eerste zondag van de Voleinding
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Kindernevendienst
Dienstcollecte: JOP/Geloofsopvoeding
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening