Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Handelingen 2:1-13
Versta je mij?
Vandaag is het Pinksteren. De leerlingen van Jezus zijn in een huis in Jeruzalem. Het is feest, maar zij zijn niet vrolijk. Jezus is niet meer bij hen. Opeens lijkt het of het hele huis wordt gevuld met wind. De heilige Geest vervult de leerlingen, zodat ze over Jezus gaan vertellen. En iedereen kan hen verstaan!

Pinksteren
Dienst op afstand via Kerkradio of kerkdienstgemist.nl

ds. P. Bochanen

Dienstcollecte: Kerk in Actie/pinksterzending
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

 

Orde van dienst 31 mei 2020

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging
Drempelgebed
Lied 672 : 1, 3, 6
Groet
Gebed om ontferming
Lied 217 : alle coupletten
Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing – 1 Petrus 5 : 7 – 11
Lied 680 : 1, 2, 3
Tweede Schriftlezing – Handelingen 2 : 1 – 8 en 12 – 18
Lied 680 : 4, 5
Verkondiging
Lied 910 : alle coupletten
Afkondiging van overlijden
Gebeden
Afkondigingen
Aandacht voor de gaven
Lied 675 : alle coupletten
Zegen

Matteüs 28:16-20
De wereld in
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg. Overal in de wereld moeten ze over Hem vertellen. En alle mensen moeten zij dopen. Jezus belooft dat Hij altijd bij hen zal zijn.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de maatregelen ten aanzien van het coronavirus na 1 juni zullen zijn. De kans is echter groot dat ook deze avondmaalsviering een viering op afstand zal zijn. In de Dorpskerk zullen brood en wijn hun plek krijgen op de nieuwe avondmaalstafel. Ook thuis, of waar u de dienst ook meemaakt, kunt u natuurlijk brood en beker op tafel neerzetten, zodat u het Avondmaal op afstand mee kunt vieren.
Houd de berichtgeving in de gaten voor het geval er een verruiming van de maatregelen plaatsvindt die het mogelijk zou maken om toch weer samen te komen om het Avondmaal te vieren.

Zondag Trinitatis
Dienst op afstand via Kerkradio of kerkdienstgemist.nl

ds. P. Bochanen

Avondmaal
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.