Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Eenentwintigste zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/werelddiaconaat
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 10:17-31
Wat heb je nodig?
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen. Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

 

Twintigste zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst
Avondmaal, lopende viering
m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 10:1-16
Zo kom je bij God
Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

 

 

 

Dr. Jenny woonzorgcentrum
ds. A.C. van Voorst

Ook voor luisteraars kerkradio

Negentiende zondag na Pinksteren
ds. F. van Keulen, Winterswijk
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk en Israël
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 9:38-50
Wie hoort erbij?
De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’ naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’

 

 

ds. A.C. van Voorst
m.m.v. een gelegenheidskoor en de commissie avonddiensten

“Wees dapper en vastberaden …”
Op zondagavond 23 september zal er om 19.00 uur weer een avonddienst gehouden worden in de Dorpskerk.
Ds. Anne van Voorst is de voorganger.
Medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor dat prachtige liederen voor ons zal zingen o.l.v. Wilco Kleinhesselink. Misschien hebt u hen al eens gehoord tijdens de Open Kerk op Oudejaarsdag.
De samenzang wordt begeleid door organist Joop Ormel.
We lezen uit Psalm 27 en we hebben van daaruit het thema van de dienst gekozen:
 “Wees dapper en vastberaden …”
De dienst is te volgen via het beeldscherm, daarom hebt u geen liedboek nodig deze avond.
We hopen op een fijne dienst waarin we velen van u mogen begroeten!!
Met een groet van de avonddienstcommissie,
Anke Boland, Ingrid Bruntink en Ria Veerbeek

Achttiende zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Voedselbank
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 9:30-37
Lekker belangrijk!
Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. ‘Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt …’ Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is.

 

 

Zeventiende zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
m.m.v. gospelband Amio
Dienstcollecte: Vredeswerk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 15,11-32
Familiedienst
Centraal staat het verhaal van de vader met de twee zonen. Een verhaal dat wij beter kennen als het verhaal van de verloren zoon.
De gospelband Amio zal de dienst begeleiden en verzorgen. Zij zullen d.m.v. liederen en teksten de verschillende rollen nagaan. Hoe voelde de broer van de zoon die er op uit trok, zich eigenlijk? En waarom was die jongste zoon eigenlijk zo rebels? In wie van de twee broers herkennen wij ons? Of misschien wel in allebei? Of zijn we toch meer als de vader…

 

 

Samenzang