Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Rondom de dienst

Eredienst
Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen komt de gemeente samen.
Voor veel gemeenteleden is de (wekelijkse) kerkgang wezenlijk voor hun geloofsbeleving. Voor anderen, zowel de ouderen als de jongere gemeenteleden kan dat anders liggen.
Regelmatig verlenen de cantorij, plaatselijke muziekverenigingen en koren een bijdrage aan de diensten.
Na afloop van elke dienst is er de mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas fris. Van deze mogelijkheid wordt door velen enthousiast gebruik gemaakt.

Liturgie
Het thema van de erediensten sluit aan bij het kerkelijk jaar. Er wordt gebruikt gemaakt van de liturgische kleuren bij de kansel en (eventueel) in de stola van de voorganger. In de regel wordt voor de lezingen het rooster van Kind op Zondag gevolgd. Met het gebruik van een uitgewerkte orde van dienst worden gemeenteleden, jong en oud, betrokken bij de uitvoering van de dienst.

NieuwLbk 

Liedboek
In de dienst wordt gebruik gemaakt van het Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”. Voor bezoekers van de dienst liggen (voor gebruik tijdens de dienst) enkele exemplaren ter beschikking bij de ingang van de kerk.