Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Jeugdwerk

Vanuit de PG Dinxperlo worden verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders georganiseerd. In en rond de kerkdiensten, maar ook op andere momenten in de week is er ruimte om elkaar te ontmoeten, te leren, te vieren, en samen in actie te komen.

0-3 jaar:
Kinderoppas

Voor de allerkleinsten is er iedere zondagmorgen oppasdienst. Er is een speciale ruimte waar ze kunnen spelen, knutselen, zingen, luisteren naar kinderliedjes of er wordt een boekje voorgelezen. Er zijn altijd twee begeleidsters aanwezig.
Krabbeldienst
Twee keer per jaar is er een kerkdienst voor peuters en kleuters: De Krabbeldienst. Deze diensten zijn op zondagmiddag om 16.00 uur. Samen zingen, kaarsen aansteken, een Bijbelverhaal lezen en soms zelfs beleven met alle zintuigen! Deze diensten zijn gericht op kinderen van 2 -6 jaar. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas.

Basisschooljeugd
Zondagskinderen
In elke kerkdienst is er een eigen taak en plek voor een aantal zondagskinderen. Ze steken de kaarsen aan, lezen soms een gedichtje en helpen met collecteren. Zo zijn de kinderen betrokken bij de diensten en werken ook mee. Door regelmatig activiteiten voor ze te organiseren hopen we dat het een hechte en betrokken groep wordt.
Kindernevendienst
Tijdens iedere zondagmorgendienst voor alle kinderen van de basisschool. In de kindernevendiensten luisteren we naar een bijbelverhaal en we werken dit uit aan de hand van een spelletje, knippen en plakken, kringgesprek, zingen, rollenspel, etc. In de periode rond Kerst en Pasen is er een doorlopend project.
Familiedienst
10 keer per jaar wordt een dienst georganiseerd voor jong en oud, met eigentijdse muziek, afwisselend aanbod, extra aandacht voor kinderen, ontmoeting en een boodschap om naar huis te nemen. De dienst wordt voorbereid door de predikant en verschillende vrijwilligers.

Tieners
#WPC/#WPL
#WPC = week, preek, cake = gezelligheid met diepgang voor 12 -15 jaar, elke 1e zondag van de maand, parallel aan de normale kerkdienst. Voor de oudere tieners is er nu ook #WPL: een aantal keer per jaar extra bij elkaar voor een lunch met gezelligheid en diepgang.
Tieneravond
Op de 3e zaterdagavond van de maand komen veel tieners bij elkaar voor gezelligheid en een spelletje. Ook organiseren we bijzondere projecten rondom Pasen (Paaswandelwake / Passietocht) en NLdoet!

16+ jaar
Podium
Podiumactiviteiten zoals musicals en zang voor iedereen, jong en oud. Op projectbasis komen we bij elkaar om samen iets moois te creeeren en treden zowel binnen als buiten de kerk op.
Examenrozen
In de aanloop naar de schoolexamens, wensen we de examenkandidaten in heel Dinxperlo en de Heurne veel succes door ze een roos te brengen.
Taizé
Een viering: -die niet altijd in de kerk wordt gehouden, – waarin er gezongen wordt in het Nederlands, Engels, Duits en Latijn, – waarin je op de grond mag zitten, – zonder predikant, – met meditatieve stilte. Kortom, een viering in de stijl van Taizé!

Ouders
Moments
Drie avonden waarin we gedachten en ervaringen uitwisselen over geloofsopvoeden voor ouders van kinderen van alle leeftijden. Deze gesprekken houden we aan de keukentafel.
Jonge gezinnen
Rond de tweede verjaardag van het kind wordt een kinderbijbel gebracht. Het doel is om ouders te helpen om hun kinderen met de bijbel in contact te brengen. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor jonge gezinnen om elkaar te ontmoeten en te praten over doop, opvoeden en geloof.
Krabbelcafé
Terwijl de peuters lekker spelen, de baby’s naar elkaar pruttelen of gewoon liggen te slapen, delen mama’s, papa’s, opa’s en/of oma’s hun (opvoed)ervaringen. De plek om uit te wisselen, van elkaar te leren, om te lachen over dingen die anders gingen dan gepland, zorgen te delen, te vertellen waar je kinderen je steeds weer mee verrassen, enz…

Voor vragen en opmerkingen: