Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Jeugdwerk

 

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plek in de gemeente. We willen voor hen een veilige plek zijn waar ze zich thuis voelen. Met de focus op groepen willen we dit hen bieden. Voor elke leeftijd is er een passende groep en je wordt uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Zo willen we samen in geloof: vieren, leren, elkaar ontmoeten en in actie komen voor onze naasten.

 

KINDEREN (0-11 jaar)

Oppas
Tijdens de zondagse eredienst wordt er op aanvraag oppas georganiseerd. Bij familiediensten is er oppas geregeld. De oppas is er voor kinderen tot 4 jaar. Opgeven van een kind voor de oppas kan via het volgende mailadres: .

Kindernevendienst
Kindernevendienst wordt tijdens de zondagse eredienst gegeven om de twee weken. Tijdens familiediensten is er altijd kindernevendienst. Het is voor kinderen die naar de basisschool gaan.

Eénmalige activiteiten:

 • Zondagskind
  Tijdens de zondagse eredienst zijn er kinderen die betrokken zijn bij de viering door verschillende handelingen te doen. Dit om de kinderen bewust te maken dat ze onderdeel zijn van de gemeente en van de eredienst.
 • Sirkelslag Kids
  Eén keer per jaar wordt er vanuit de landelijke PKN Sirkelslag Kids georganiseerd. Ook de kinderen van de PG Dinxperlo doen hieraan mee.
 • Drempeldienst 4 en 12-jarigen
  Wanneer kinderen vier jaar worden gaan ze naar de basisschool. Ook binnen de kerk gaan deze kinderen van de oppas naar de kindernevendienst. Hier willen we aandacht aan geven in een speciale dienst. Ditzelfde geld voor de twaalfjarigen. Zij stappen over van de basisschool naar de middelbare school. Binnen de kerk is dat de overstap van kindernevendienst naar #WPC en de zolderavond.
 • Kerk in Schoolproject (Bosmark & de Höve)
  De predikant gaat langs bij de Bosmark en de Höve aan de hand van een project. Een onderdeel is dat de kinderen in de kerk komen. Dit om het christelijke geloof zichtbaar te maken bij kinderen in Dinxperlo en de Heurne.
 • Schoolkerkdienst (de Höve)
  Met de school de Höve en de predikant wordt er een viering voorbereid voor alle kinderen en ouders/verzorgers van de Höve.
  Pannenkoekenbijeenkomst
  Deze bijeenkomst is gericht op kinderen van groep 7 en 8. Het wordt drie keer per jaar georganiseerd. Naast de pannenkoeken is er een programma dat gericht is op christelijk onderwijs.

 

JONGEREN en JONG VOLWASSENEN (12-25 jaar)

De Zolderavond
De zolderavond is een activiteit voor jongeren van twaalf tot en met achttien jaar. Het wordt één keer in de maand georganiseerd. Ontspanning en gezelligheid staan centraal tijdens de bijeenkomsten.

#WPC
Deze groep is van twaalf tot en met veertien jaar en is ééns in de maand tijdens een zondagse eredienst. Centraal staat gezelligheid en inhoud.

#WPH
#WPH is een groep jongeren van vijftien tot en met achttien. Deze groep komt één keer in de maand samen op de zondagavond. Ook hier staat gezelligheid en inhoud centraal.

#WPL
De #WPL ligt in de lijn van #WPC en #WPH. Deze groep is ouder dan achttien jaar tot een leeftijd van vijventwintig jaar. Ook hier staat gezelligheid en inhoud centraal.

Eénmalige activiteiten:

 • Sirkelslag Young
  Eén keer per jaar wordt er vanuit de landelijke PKN Sirkelslag Young georganiseerd. Ook de jongeren van de zolderavond van de PG Dinxperlo doen hieraan mee.
 • 24 uur met…
  Deze activiteit wordt één keer in het jaar georganiseerd en is onderdeel van de zolderavond. Vierentwintig uur lang verblijven vrijwilligers, de jeugdwerker en de predikant met tieners in het kerkelijk centrum rondom een thema. In die 24 uur wordt ook een kerkdienst voorbereid, krijgen de jongeren een rol in de dienst en wordt de dienst ook bezocht.
 • Paaswandelwake
  Rond Pasen wordt één keer in de twee jaar een paaswandelwake georganiseerd. Jongeren lopen de hele nacht door van locatie naar locatie om uiteindelijk de paasdienst bij te wonen. Dit wordt georganiseerd door de jeugdwerkers van de volgende verschillende kerken: PG Silvolde, PG Varsseveld, PG Halle, PG Aalten en PG Dinxperlo.
 • Examenroos
  Voordat jongeren hun examen ingaan krijgen ze van de kerk een roos aangeboden. Dit om de jongeren te bemoedigen.

 

VOLWASSENEN

Moments
Drie avonden in het jaar wordt er rondom de keukentafel gepraat met een groep ouders over de geloofsopvoeding.

Gespreksgroep
Van de generatie van volwassen met jeugd komt er een groep bij elkaar rondom een christelijk thema. De groep komt door het jaar heen regelmatig samen. Naast de inhoud is er ook ruimte om samen te eten en gezellige activiteiten te doen.

Alle groepen
Familiedienst
Dit zijn diensten die gericht zijn op de jongere generaties en waar meer eigentijdse vormen worden gebruikt tijdens de eredienst. Dit wordt tien keer per jaar georganiseerd.

Zondagse Eredienst
Dit zijn ‘normale’ diensten die op zondag worden georganiseerd. Deze diensten worden voor iedereen georganiseerd, dus ook voor de jongere generaties. Dit komt terug in de verschillende vormen tijdens de dienst.

Passietocht
Rondom Pasen wordt de passietocht georganiseerd. Het is een tocht langs de verschillende facetten van het Paasverhaal. Dit wordt ééns in de twee jaar georganiseerd.

Gemeentezondag
Eén keer per jaar willen we als kerk samenkomen om te vieren dat we kerk zijn. Hierbij komen de verschillende generatie bij elkaar en organiseren we naast de eredienst verschillende activiteiten.

 

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in één van de activiteiten, neem dan gerust contact op met de jeugdwerker:
| 06 83821476 (ook whatsapp)

 

Om het Jeugdwerk beleidsplan te lezen klikt u hier.