Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Kerklid

LID VAN KERK

Als u zich wil inschrijven als lid van onze kerk of misschien juist wil uitschrijven, kan dat via het adres van de scriba gebeuren. Via het lidmaatschap van de plaatselijke kerk bent u automatisch ook lid van de Protestantse Kerk in Nederland met ongeveer 2,1 miljoen leden.

Wanneer bent u lid?
Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland:

  • Dooplid: deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
  • Belijdend lid: deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
  • Gastlid: Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die tevens lid is geworden van een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. De status van een gastlid is vervolgens vrijwel gelijk aan die van een lid.

Hoe word u lid?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de huidige de situatie van een persoon. Hieronder staan de voorkomende situaties maar het kan ook om ‘maatwerk’ gaan.

  • Een kind of volwassene wordt gedoopt en is daarmee lid van de gemeente. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant van de gemeente. De kerkenraad of predikant zal hem voorstel doen voor een leerweg (belijdeniscatechisatie), welke wordt afgerond met geloofsbelijdenis en doop. Daarmee wordt betrokkene belijdend lid van de gemeente.
  • Als iemand verhuist en in zijn vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt diegene automatisch lid van de gemeente van de Protestantse Kerk in zijn nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.
  • Als iemand gedoopt is en lid is van een andere christelijke kerk, moet diegene om lid te worden zelf actie ondernemen. De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba (secretaris) van de kerkelijke gemeente. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand

Verhuizing
De plaatselijke kerkelijke gemeente weet via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) of u verhuisd bent. Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de SILA gerechtigd om deze informatie te ontvangen en geeft vervolgens de informatie door.

Hoe kan ik mij uitschrijven als lid?
Omdat het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland via de kerkelijke gemeente verloopt, moet u zich uitschrijven bij de gemeente van de Protestantse Kerk waar u ingeschreven staat. Dit kan door een ondertekende brief aan de kerkenraad van die gemeente te schrijven.

» Met dank aan de PKN voor de beschikbaar gestelde informatie.