Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Kind & Kerk

Oppasdienst
Tijdens de morgendienst is er een oppasdienst voor de allerkleinsten, de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kindernevendienst
De kinderen van de basisschoolleeftijd hebben tijdens de schriftlezing en preek hun eigen kindernevendienst. Voor de lezingen verlaten zij de kerk, na de gebeden en voor de inzameling van de gaven komen zij weer terug in de kerk. De dienst wordt dan samen met de volwassenen afgesloten.
Er wordt in één groep gewerkt, behalve bij een groot aanbod aan kinderen, zoals soms bij een doopdienst en bij de familiedienst.

Kinderen en Avondmaal
Kinderen zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Voor hen, en voor anderen die daar de voorkeur aan geven, is er druivensap in plaats van wijn. Regelmatig gebeurt het dat de kinderen betrokken worden bij het uitdelen van het brood en de beker.

De leiding van de kindernevendienst komt regelmatig bijeen o.l.v. één van de predikanten. Dan wordt gekeken naar de lezingen en worden er lopende zaken doorgenomen. Het blad Kind op Zondag dient als leidraad voor de verwerkingen in de kindernevendienst.