Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Jeugdwerk kalender

 

Klik op de kalender om deze in groter formaat te bekijken

 

 

Activiteiten


0-3 jaar

Kinderoppas.
Voor de allerkleinsten is het mogelijk om bij kerkdiensten op afroep deel te nemen aan de oppasdienst. Er kan tot zaterdagmiddag contact opgenomen worden met Martine Jansen (06-374416 22), om een oppasdienst te laten verzorgen. Er is een speciale ruimte waar ze kunnen spelen, knutselen, zingen, luisteren naar kinderliedjes of er wordt een boekje voorgelezen.


Basisschooljeugd

Zondagskinderen
In elke kerkdienst is er een eigen taak en plek voor een aantal zondagskinderen. Ze steken de kaarsen aan, lezen soms een gedichtje en helpen met collecteren. Zo zijn de kinderen betrokken bij de diensten en werken ook mee. Door regelmatig activiteiten voor ze te organiseren hopen we dat het een hechte en betrokken groep wordt.

Kindernevendienst
Tijdens iedere zondagmorgendienst voor alle kinderen van de basisschool. In de kindernevendiensten luisteren we naar een Bijbelverhaal en we werken dit uit aan de hand van een spelletje, knippen en plakken, kringgesprek, zingen, rollenspel, etc. In de periode rond Kerst en Pasen is er een doorlopend project.

Familiedienst
10 keer per jaar wordt een dienst georganiseerd voor jong en oud, met eigentijdse muziek, afwisselend aanbod, extra aandacht voor kinderen, ontmoeting en een boodschap om naar huis te nemen. De dienst wordt voorbereid door de predikant en verschillende vrijwilligers.

Pannenkoekenbijeenkomsten
De pannenkoekenbijeenkomsten zijn 3 bijeenkomsten waarbij kinderen uit groep 7 of 8 samen komen na schooltijd om met elkaar aan de slag te gaan rondom een christelijk geloofsthema. Natuurlijk onder het genot van een pannenkoek. Er wordt naar gestreefd om een persoonlijke uitnodiging te sturen maar zelf opgeven, mag natuurlijk ook.


Tieners

#WPC/#WPH
#WPC = week, preek, cake = gezelligheid met diepgang voor 12-15 jaar, elke 1e zondag van de maand, parallel aan de normale kerkdienst. Voor de oudere tieners (klas 3 en 4) is er de #WPH = week, preek en de hapjes: elke 2de zondag van de maand, met gezelligheid, hapjes en diepgang.

Tieneravond
Op de 3e zaterdagavond van de maand komen veel tieners bij elkaar voor gezelligheid en een spelletje. Ook doen we mee met bijzondere projecten zoals NLdoet!


16+ jaar

Examenrozen
In de aanloop naar de schoolexamens, wensen we de examenkandidaten in heel Dinxperlo en de Heurne veel succes door ze een roos te brengen.


Ouders

Jonge gezinnen
Rond de tweede verjaardag van het kind wordt een kinderbijbel gebracht. Het doel is om ouders te helpen om hun kinderen met de bijbel in contact te brengen. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor jonge gezinnen om elkaar te ontmoeten en te praten over doop, opvoeden en geloof.

Moments
Drie avonden waarin we gedachten en ervaringen uitwisselen over geloofsopvoeden voor ouders van kinderen van alle leeftijden. Deze gesprekken houden we aan de keukentafel.