Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Onze Kerk

Algemeen
Al sinds de Federatie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in Dinxperlo in 1999 is er sprake van een geïntegreerde kerkenraad, waarin beide geloofsgemeenschappen naar verhouding vertegenwoordigd (zouden moeten) zijn. Aanvankelijk waren er twee hervormde predikanten en één gereformeerde. Deze verhouding moest ook voor de kerkenraad gelden, maar in de praktijk bleken vacatures vaak moeilijk te vervullen en werd, met goedvinden van de gemeente, daarvan veelvuldig afgeweken.

Predikanten
Ook in Dinxperlo geldt dat predikanten zorg dragen voor eredienst, pastoraat en organisatie en vorming en toerusting. Het voorgaan in de erediensten wordt volgens rooster ingevuld. In het predikantenoverleg zijn de vele interne en externe taken onderling verdeeld.

Onder welke predikant val ik?
Het is een vraag die niet iedereen zich elke dag zal stellen. Maar er kunnen momenten zijn in een leven, waarop het handig is om het antwoord op die vraag te weten. Onlangs is er het één en ander gewijzigd, hieronder kunt u zien onder welke predikant u valt. Alle gemeenteleden jonger dan 80 zijn nu ingedeeld naar de eerste letter van de achternaam en wel als volgt:

  • Achternamen A t/m K; ds. P. Bochanen
  • Achternamen L t/m R; ds. A. van Voorst
  • Achternamen S t/m Z; ds. A.I. van Amstel

Als er mensen in een gezin verschillende achternamen hebben, hanteren we in principe de achternaam van het oudste gezinslid. Let wel, deze indeling geldt alleen voor gemeenteleden jonger dan 80 jaar. De gemeenteleden van 80 en ouder blijven onder de pastorale zorg van de seniorenpastor ds.van Amstel vallen. Dat deze groep veel en vaak intensief aandacht vraagt brengt met zich mee dat de predikanten dat werk moeten ondersteunen.

Voor mensen die vroeger onder ds. Bochanen vielen en nu niet meer, blijft het mogelijk om, indien gewenst, bestaande pastorale contacten voort te zetten.

Jeug en Jongerenwerker
De jeugd- jongerenwerker heeft als taak het jeugdwerk te versterken, te structureren en te stimuleren. Het jeugdwerk bestaat uit een breed scala aan (vaak succesvolle) activiteiten. Op de subpagina Jeugdwerk kunt u meer lezen over de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd.