Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Onze Kerk

Algemeen
Al sinds de Federatie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in Dinxperlo in 1999 is er sprake van een geïntegreerde kerkenraad, waarin beide geloofsgemeenschappen naar verhouding vertegenwoordigd (zouden moeten) zijn. Aanvankelijk waren er twee hervormde predikanten en één gereformeerde. Deze verhouding moest ook voor de kerkenraad gelden, maar in de praktijk bleken vacatures vaak moeilijk te vervullen en werd, met goedvinden van de gemeente, daarvan veelvuldig afgeweken.

 

Predikant
Ook in Dinxperlo geldt dat predikanten zorg dragen voor eredienst, pastoraat en organisatie en vorming en toerusting. Het voorgaan in de erediensten wordt volgens rooster ingevuld.

 

Jeug en Jongerenwerker
De jeugd- jongerenwerker heeft als taak het jeugdwerk te versterken, te structureren en te stimuleren. Het jeugdwerk bestaat uit een breed scala aan (vaak succesvolle) activiteiten. Op de subpagina Jeugdwerk kunt u meer lezen over de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd.