Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Historie

De Protestantse Gemeente Dinxperlo valt als geloofsgemeenschap te vergelijken met heel veel Protestantse gemeentes in Nederland.

De kerkhervorming heeft ook in de Achterhoek in veel dorpen plaats gevonden; zo ook in Dinxperlo. De Liboriuskerk of Dorpskerk, van oorsprong een Rooms-katholieke kerk, werd toen een Protestantse kerk. Dinxperlo staat wat dat betreft dan ook het meest bekend als een Protestants dorp. Het naburige dorp Breedenbroek, op ca. één kilometer afstand, bleef overwegend Rooms-katholiek en dat geldt ook voor het Duitse dorp Suderwick. De Rooms-katholieke gelovigen moesten dientengevolge vele jaren in omliggende plaatsen kerken. Breedenbroek kreeg in 1855 een eigen Rooms-katholieke kerk, die ook bestemd was voor de Dinxperlose gelovigen van die leer. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw werd voor de Dinxperlose Rooms-katholieke broeders en zusters een eigen kerk gebouwd.

De aard van de Protestantse Gemeente Dinxperlo
De huidige Protestantse Gemeente Dinxperlo is een goede afspiegeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Wel kent de Protestantse gemeenschap al enkele decennia wat meer evangelisch georiënteerde geloofsgenoten. Dit leidde in de jaren tachtig tot wat spanningen, met als gevolg dat een kleine groep zich afzonderde van de grote kerk en op een eigen locatie, genaamd de Bron, bijeenkwam en nu nog steeds komt onder de naam Vrije Baptisten.

Voor de Protestantse gemeente geldt nu nog steeds dat de geloofsbeleving en vormgeving van haar gemeenteleden verschillend is, maar wel gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

Onder de Protestantse gemeenschap van Dinxperlo vallen ook de kerkleden in De Heurne, Breedenbroek en voor een deel uit IJzerlo. Toen eind negentiende eeuw de Gereformeerde kerk zich afsplitste, werd voor deze gelovigen een kerk gebouwd onder de rook van Varsseveld. In de jaren dertig kregen de Dinxperlose Gereformeerden een eigen kerk in het dorp. Dit gebouw werd in de oorlog verwoest, maar later werd op een andere plaats een nieuwe en grotere kerk gebouwd: de Ontmoetingskerk (1951) met aangebouwd De Punt (1989). Om de kerkgang voor de inwoners van De Heurne te vergemakkelijken werd daar in 1909 ook een Protestantse kerk gebouwd: de Heurnse Kerk met, in 1989 gerenoveerde, nevenruimte.

OntmoetingskerkIn december 2013 heeft de laatste dienst plaats gevonden in de Ontmoetingskerk. Een pijnlijk gebeuren voor veel mensen die hier jaren hebben gekerkt en met heimwee terugzien op de drukke kerkelijke gebeurtenissen op deze plek, eerst de kerk met het oude gebouwtje voor het verenigingswerk, en later het vernieuwde gebouw De Punt dat zeer functioneel was. Goede jaren voor de Gereformeerde kerk. Maar ook goed gebruikt tijdens het samen-op-weg proces.
Door de achterblijvende deelname aan de vieringen van kerkleden en de teruglopende inkomsten moesten er keuzes gemaakt worden, moeilijke keuzes: waarvan er één dus was om deze gebouwen aan het kerkgebruik te onttrekken.