Vanwege vakanties staat de kast, in de entree van het Kerkelijk Centrum, er al een tijdje doelloos bij wachtend op een nieuwe functie. De diaconie vond 17 september ‘Gemeentezondag’ wel een geschikt moment om de kast officieel in gebruik te gaan nemen als inleverpunt voor houdbare producten die bestemd zijn voor de Voedselbank.
Waarom juist Gemeentezondag? Dit vanwege het thema die dag ‘De groene kerk’. Houdbare producten, die u zelf niet gebruikt maar die wel geschikt zijn om te gebruiken, niet weggooien maar inleveren is een duurzame dus groene gedachte.
In 2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in armoede. Daarom doet de Protestantse Gemeente Dinxperlo mee met de landelijke actie ‘Samen tegen armoede’. Met deze actie maken kerken in het hele land, samen met de Voedselbank, een vuist tegen het groeiende armoedeprobleem.
Afgelopen zondagen is er aan het einde van de kerkdienst al aandacht besteed aan deze actie. Zo werd de kerkgangers gevraagd of ze na afloop een doos of flyer wilden meenemen. Het doel hiervan is om de doos te gaan vullen met houdbare producten zoals: zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, couscous en havermout, maar andere houdbare levensmiddelen zijn ook welkom. Tevens mogen non-food producten, zoals bijvoorbeeld: tandpasta, shampoo, waspoeder en overige schoonmaakmiddelen.
Zoals u zult begrijpen gaat het om producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog toereikend is en waarvan de verpakking nog niet is aangebroken, dus geen restjes.
‘Samen tegen armoede’ helpt u mee? Graag willen we op 17 september ‘Gemeentezondag’ officieel gaan aftrappen voor deze actie en we hopen dan ook dat u ons zult verrassen door massaal producten te komen inleveren. Voorafgaand of na de kerkdienst kunt u de producten kwijt in het Kerkelijk Centrum, er zullen mensen van de diaconie aanwezig zijn voor ontvangst.
Mocht u nu niet in staat zijn om zelf het voedselpakket af te leveren bij het Kerkelijk Centrum dan kunt u contact opnemen met een van de volgende diaconieleden en zij komen dan het pakket bij u ophalen.
Silvia Stronks, tel. 0613657365
Jeroen Westerveld, tel. 0612251943
Joop Wevers, tel. 0612526973
De actie ‘Samen tegen armoede’ beperkt zich niet tot deze ene zondag en daarom is de inleverkast aangeschaft waarin u het gehele jaar door producten kunt plaatsen. Met regelmaat zullen we de producten afleveren bij de Voedselbank.
Openingstijden van het Kerkelijk Centrum zijn o.a.
Zondagmorgen van 9:30 tot 12:00 uur
Dinsdagmorgen van 9:30 tot 11:30 uur
Vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur
Als aanvulling op dit artikel willen we u nog even informeren over nog meer Voedselbank gerelateerde zaken namelijk de jaarlijks terugkerende collecte voor de Voedselbank, die gehouden wordt op zondag 8 oktober. Deze collecte bevelen we ook van harte bij u aan.
Uw gave kunt u ook via de bank overmaken en wel op rekeningnr. NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Voedselbank.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank!