Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Cantorij

 

Wie wil meezingen met de Cantorij?

 

Wat is de cantorij?
Wat is de cantorij? De cantorij is een kerkkoor dat geleid wordt door een cantor (dirigent). Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente. De cantorij van de Protestantse Gemeente Dinxperlo bestaat momenteel uit 28 leden, waarvan 9 mannen (4 tenoren en 5 bassen) en 19 vrouwen (8 sopranen en 11 alten).

De cantorij oefent iedere dinsdagavond van 19.15 tot 20.30 uur in de Dorpskerk. Elke eerste dinsdag van de maand drinken we aansluitend koffie/thee in het Kerkelijk Centrum.

Cantor Dirk Zwart
Inmiddels is Dirk Zwart al weer ruim twee jaar cantor/dirigent bij onze cantorij. Het eerste jaar na zijn aanstelling hebben we door de Corona-pandemie als cantorij nauwelijks gezongen. Gelukkig hebben we de draad in augustus 2021 weer op kunnen pakken, vanaf die tijd hebben we met een korte onderbreking in de winterperiode weer volop kunnen zingen. We zijn als cantorij blij met Dirk als dirigent. Naast cantor is Dirk ook componist, organist en dirigent van een aantal koren. Om Dirk beter te leren kennen moet u zeker niet verzuimen om zijn uitgebreide website te bekijken (www.dirkzwart.com).

Programma komende periode
Verdeeld over het jaar levert de cantorij ongeveer tien maal een bijdrage aan de dienst. Voor de tweede helft van 2022 zijn dat de volgende data:

  • 11 september – 9.30 uur (ziekenzondag)
  • 2 oktober – 10.00 uur (avondmaalsdienst)
  • 30 oktober – 10.00 uur
  • 27 november – 10.00 uur (1e advent)
  • 18 december – 10.00 uur

Een vooruitblik naar 2023: we hopen rond de Pasen het paasoratorium ‘Het lam dat ons doet leven’ uit te voeren. Het bijzondere van dit muziekstuk is dat de muziek hiervan 25 jaar geleden geschreven is door Dirk Zwart. De teksten zijn van Ria Borkent.

We vinden het waardevol om als cantorij ons steentje bij te dragen om van de kerkdiensten prachtige vieringen te maken.

Interesse
Mocht je interesse hebben om mee te zingen met deze positieve en gezellige groep mensen of meer informatie willen neem dan contact op met ondergetekende.
Dick Hengeveld
T: 0315-617684 of 06-18841633
E: