Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Cantorij

//&&&??//-0
Wie wil meezingen met de Cantorij?

Wat is de cantorij?
De cantorij is een kerkkoor dat geleid wordt door een cantor (dirigent). Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente. De cantorij van de Protestantse Gemeente Dinxperlo bestaat momenteel uit 27 leden, waarvan 9 mannen (4 tenoren en 5 bassen) en 18 vrouwen (7 sopranen en 11 alten).

De cantorij oefent iedere dinsdagavond van 19.15 tot 20.30 uur in de Dorpskerk. Elke eerste dinsdag van de maand drinken we aansluitend koffie/thee in het Kerkelijk Centrum.

Nieuwe start met een nieuwe dirigent
Na een door Corona gedwongen ‘rust’ pauze van ruim een jaar zijn we op 31 augustus 2021 weer begonnen met de repetities. Het voelde als opnieuw beginnen……. zeker met een nieuwe dirigent in de persoon van Dirk Zwart. Hij is naast cantor ook componist, organist en dirigent van een aantal koren.
We zijn heel blij dat we na het vertrek van Elske te Lindert zo’n waardige opvolger hebben gevonden.
Om Dirk beter te leren kennen moet u zeker niet verzuimen om zijn uitgebreide website te bekijken (www.dirkzwart.com).
Ook kunt u hier het interview lezen dat in Kerkpad november 2021 is afgedrukt.

Helaas hebben we vanwege de sterk oplopende Corona-besmettingen eind november weer moeten besluiten om voorlopig weer even een ‘rust’ pauze in te moeten lassen.

Programma komende periode
Verdeeld over het jaar levert de cantorij ongeveer tien maal een bijdrage aan de dienst.
De data voor de eerste helft van 2022 zijn:
– 13 februari: 10.00 uur
– 15 april: 19.30 uur (Goede Vrijdag)
– 16 april: 22.00 uur (Paaswake)
– 22 mei: 9.30 uur
– 19 juni: 9.30 uur
Deze planning geeft ons toch het perspectief op een heel mooi 2022 waarin we weer ons steentje bij mogen dragen om van de kerkdiensten prachtige vieringen te maken.

Interesse
Mocht je interesse hebben om mee te zingen met deze positieve en gezellige groep mensen of meer informatie willen neem dan contact op met ondergetekende.

Dick Hengeveld
T: 0315-617684 of 06-18841633
E:
//&&&??//+0