Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Diaconie

Steunpunt Minima

Wist u dat de Protestantse Gemeente te Dinxperlo een steunpunt Minima heeft en dat dit onder de verantwoording valt van de Diaconie? Het steunpunt minima biedt ondersteuning aan mensen met een minimuminkomen, woonachtig in de kerkelijke gemeente Dinxperlo.

Te denken valt aan

 • een luisterend oor
 • informatie en advies betreffende voorschriften en wetgeving
 • informatie en advies betreffende uitkeringen en het minimumloon (extra bijstand, kwijtschelden gemeentelijke belastingen)
 • aanvragen T-biljet
 • hulp bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven en indien nodig van bezwaarschriften.
 • begeleiding als er sprake is van schuldbemiddeling of sanering
 • ondersteuning bij bezoek aan instanties waar minima mee te maken krijgen.
 • indien gewenst bezoek aan huis
 • financiële ondersteuning

Activiteiten

 • diaconaal spreekuur, waar men met allerlei vragen terecht kan (na telefonische afspraak)
 • het geven van voorlichting over de eerder genoemde punten

Contactpersonen namens de diaconie zijn:
Ada Boland, Smitskamplaan 14, Dinxperlo, tel. 0315 6525 11
Liesbeth Almekinders, Spekkendijk 27, tel. 0315 65 25 74