Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte, welke gehouden wordt in de dienst van 29 september,
steunt u het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL 65 RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte werelddiaconaat september
Meer informatie vindt u op:
www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie
Met uw hulp kunnen deze collectes een succes worden, Helpt u mee?
Hartelijk dank!

De diaconie