Zestiende zondag na Pinksteren
diaken C. Peters 

Oecumenische ziekenviering
m.m.v. kerkkoor Goede Herderkerk
Oppas- en kindernevendienst

Marcus 8:27-9:1
Hoe zit het nou?
In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.