Vijfde zondag van Epifanie
ds. P. Bochanen

Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte
ochtenddienst: Catechese en educatie
Uitgangscollecte: Kerk

Exodus 1
Waar ben je bang voor?
Vandaag lezen we over de farao van Egypte. Hij wordt steeds banger voor de Hebreeën, het
volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan…