Dertiende zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen

Oecumenische ziekenviering
m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: De Zonnebloem
Uitgangscollecte: Ziekenzondag

1 Samuël 16:1-13
Uitgekozen
Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Lucas 14:25-33
Mijn grootste bezit
In de ziekenviering staat de evangelielezing centraal. Jezus zegt dat wie Hem wil volgen met zijn familie moet breken en al zijn bezittingen moet opgeven. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. Wat blijft er dan nog over in het leven?