In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Matteüs 25:14-30
Laat het groeien
Een man gaat op reis en geeft zijn dienaren een geldbedrag om op te passen. De eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee en de laatste krijgt één talent. De eerste twee gaan handel drijven en verdubbelen het bedrag, de derde is voorzichtig en begraaft het in de grond. Hij wordt gestraft.

Eerste zondag van de Voleinding
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Kindernevendienst
Dienstcollecte: JOP/Geloofsopvoeding
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening