Twintigste zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst
Avondmaal, lopende viering
m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 10:1-16
Zo kom je bij God
Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.