Epifanie
ds. A.C. van Voorst
Nieuwjaarsbegroeting
Oppas- en kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: De Hoop ggz
Uitgangscollecte: Kerk

Matteüs 2:1-12
Stralende ster
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.