Vierentwintigste zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: Kerk in Actie/najaarszendingsweek
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 12:18-27
Het klopt niet meer
Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’