Veertiende zondag na Pinksteren
ds. A.G. Endeveld, Bredevoort
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 8:1-21
Hoeveel heb je nodig?
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.