In de coronaperiode kunt u de kerkdienst bezoeken maar moet u zich vooraf aanmelden via de pagina ‘Reservering’ (hier klikken).


 

Nehemia 7:72b – 8:18
Een open boek
Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op het plein bij de Waterpoort, waar de priester Ezra voorleest uit het boek met de wet van Mozes. Ook wordt het Loofhuttenfeest ingesteld.

Eenentwintigste zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen
Nationale Bijbelzondag
m.m.v. NBG-werkgroep
Kindernevendienst
Dienstcollecte: Nederlands Bijbelgenootschap
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening

Orde van dienst 25 oktober 2020
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging
Drempelgebed
Lied 33 : 1, 2, 8
Groet
Gebed om ontferming
Orgellied
Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing Psalm 1
Lied 119b : alle coupletten
Tweede Schriftlezing Nehemia 7 : 72b – 8 : 18
Lied 314 : alle coupletten
Verkondiging
Lied 119a : alle coupletten
Gebeden
Afkondigingen
Aandacht voor de gaven
Orgelspel
Lied 315 : alle coupletten
Zegen