Derde zondag van de Voleinding
Zondag Christus Koning
ds. P. Bochanends
Gedachtenis van de overledenen
m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerstpakketten
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 13:14-27
Als het donker wordt
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Gedachtenis van de overledenen
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we in de dienst de namen van hen die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. De nabestaanden zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze dienst. Zij kunnen voorafgaand aan de dienst voor in de kerk een gedachteniskaars aansteken.
Maar ook ieder ander die een kaars ter nagedachtenis van een dierbare overledene wil aansteken mag dat doen. Het maakt niet uit of de overledene in het afgelopen jaar is overleden of al eerder en of hij of zij lid van onze gemeente was of niet. Wanneer u een licht wilt ontsteken bent u daartoe van harte uitgenodigd vanaf een half uur voor aanvang van de dienst. Vanwege de beperkte ruimte in de kaarsenstandaard willen we u vragen om u als familie te beperken tot één kaars voor elke overledene.
Zoals gebruikelijk is er ook deze zondag de gelegenheid om elkaar na afloop van de dienst te ontmoeten in het Kerkelijk Centrum naast de kerk onder het genot van een kop koffie of thee
of een glas fris.
Onze cantorij werkt aan de dienst mee. Er is een uitgewerkte orde van dienst waar alles in staat. U kunt uw liedboek deze keer thuis laten.

Adventsperiode
Dit jaar lezen we op de vier adventszondagen en op kerstochtend het verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus (Lucas 1:5-2:21) met als centraal thema: ‘Een nieuw begin.’
Het gaat over:
–  de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus
–  de manier waarop de mensen daarop reageren –  de bijzondere geboorte van Johannes en van   Jezus.
Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes. Iedere zondag tot en met kerstochtend lezen we een stukje uit Lucas 1-2.