Elfde zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen

Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 13:22-30
Dit wil je niet missen!
Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.