ds. A.C. van Voorst
m.m.v. een gelegenheidskoor en de commissie avonddiensten

“Wees dapper en vastberaden …”
Op zondagavond 23 september zal er om 19.00 uur weer een avonddienst gehouden worden in de Dorpskerk.
Ds. Anne van Voorst is de voorganger.
Medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor dat prachtige liederen voor ons zal zingen o.l.v. Wilco Kleinhesselink. Misschien hebt u hen al eens gehoord tijdens de Open Kerk op Oudejaarsdag.
De samenzang wordt begeleid door organist Joop Ormel.
We lezen uit Psalm 27 en we hebben van daaruit het thema van de dienst gekozen:
 “Wees dapper en vastberaden …”
De dienst is te volgen via het beeldscherm, daarom hebt u geen liedboek nodig deze avond.
We hopen op een fijne dienst waarin we velen van u mogen begroeten!!
Met een groet van de avonddienstcommissie,
Anke Boland, Ingrid Bruntink en Ria Veerbeek