Zevende zondag van Epifanie
ds. D.A. Bos, Doetinchem
Kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/binnenlandsdiaconaat
Uitgangscollecte: Kerk

Exodus 2:11-25
Waar ben je thuis?
Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.