Eerste Paasdag
pastor M. Tankink en ds. P. Bochanen

m.m.v. Psalm 150, Chr. Heurns Mannenkoor, Con Spirito, Herenkoor
Oppas- en kindernevendienst
Collecte: Onkosten dienst en oogzorgproject Oeganda

Johannes 20:1-18
Hulp krijgen
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.