Vijfde zondag van Pasen
ds. A.C. van Voorst
ochtendgebed
Gemeentezondag – Familiedienst
Kindernevendienst
Dienstcollecte: Zomeractie
Uitgangscollecte: Kerk

Johannes 13:31-35
Laat het maar zien!
In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.