Tweede zondag van de Voleinding
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 12:38-13:2
Dat is veel!
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zijn meer gegeven, zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.