Zesde zondag van Epifanie
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
m.m.v. the Joysingers
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/werelddiaconaat
Uitgangscollecte: Kerk

Exodus 2:1-10
Waar hoop je op?
De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.

Familiedienst
Op 16 februari is er weer een familiedienst. Het thema is : ’ tijd ’. Er is voor alles tijd, zegt Prediker. Maar besteden we overal wel tijd aan? En wat is tijd eigenlijk? Een kwartier kan soms heel kort zijn en soms heel lang. Bovendien kan een seconde juist het verschil maken. Kortom genoeg te overdenken. Bovendien zijn we heel blij dat the Joysingers meewerken met hun enthousiaste koor. Dus iedereen van harte welkom.