Negentiende zondag na Trinitatis
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Kindernevendienst, oppasdienst

Dienstcollecte: Jeugdwerk
Uitgangscollecte: Kerk


Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening