Derde zondag van Advent
ds. P. Bochanen

Oppas- en kindernevendienst
m.m.v. de cantorij
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Micha 6: 1-8
Hoe maak je het goed?
Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.

Festival of Lessons and Carols in teken van Advent
Zondag 15 december, de Derde Adventszondag is een bijzondere in de serie adventszondagen.
We zijn over de helft van de adventstijd en net zoals in de veertigdagentijd staat deze zondag in het teken van de vreugde. Hij heet Gaudete, wat betekent ‘Verheugt u!’ en de kleur van deze zondag licht op van paars naar roze. In de kerk hebben we geen roze antependia, maar in de stola die ik over mijn toga draag, is het roze als een oplichtend accent door het paars heen geweven.
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de dienst op deze zondag de vorm van een Festival of Lessons and Carols, bekend vanuit de traditie van de Anglicaanse kerk. Voor deze derde keer is er gekozen voor andere lezingen dan de vorige twee keer. Vorige keren stonden de teksten in het teken van Kerst en de geboorte van Christus. Dit jaar staan ze meer in het teken van de Advent, de verwachting. De cantorij werkt mee aan de dienst, de laatste onder leiding van onze cantor Elske te Lindert.

Peter Bochanen