Eenentwintigste zondag na Pinksteren
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Kerk in Actie/werelddiaconaat
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 10:17-31
Wat heb je nodig?
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen. Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.