Zesde zondag van de Veertigdagen
Palmzondag
ds. A.C. van Voorst
Familiedienst
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Jeugdwerk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 19:29-40
Juichen

Familiedienst
Zondag 14 april vieren we Palmpasen. Met de kinderen zullen we weer een optocht houden in de kerk om op deze feestelijke wijze de Goede Week in te gaan. Het thema voor deze viering is: ‘Hoe herken je Jezus eigenlijk?’ Waaraan kun je eigenlijk zien dat hij koning is van Israël?
Want dat was toen en nu lang niet duidelijk.
In deze kerkdienst hebben we ook een gast: Nellie Markus. Zij komt iets vertellen over haar project in Mexico. Zij woont daar 3 maanden in het jaar bij een weeshuis. Dan maakt ze met de kinderen theater en ze maken muziek. Zodat de kinderen op spelende wijze kunnen verwerken wat ze allemaal hebben meegemaakt. Het project van Nellie is het jeugdproject dat dit jaar ondersteund zal worden in de diaconale rondgang.
We hopen jullie allemaal op 14 april te ontmoeten!

Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Anne van Voorst