mw. P.M. Veerbeek
organisatie commissie avonddiensten
m.m.v. Encore

Kom ook naar de avonddienst van 13 oktober!
Op zondagavond 13 oktober zal er om
19.00 uur een avonddienst gehouden worden in de Dorpskerk.
Petra Veerbeek is de voorganger en medewerking aan de dienst zal worden verleend door Vocaal Ensemble Encore o.l.v. dhr. Gerrit te Lindert uit Varsseveld.
In de dienst zullen een aantal psalmen centraal staan.
We zullen deze zingen, lezen en daarnaast natuurlijk luisteren naar de bijdrage van Vocaal Ensemble Encore.
We hopen op een fijne dienst waarin we velen van u mogen begroeten!!

De voorbereidingscommissie: Petra Veerbeek, Anke Boland, Ingrid Bruntink en Ria Veerbeek