Eerste zondag van Epifanie
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Doop van de Heer
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

 Lucas 3:15-16+21-22
Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.