Eerste zondag van Epifanie
Doop van de Heer
ds. P. Bochanen
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Mattëus 3:13-17
Vertrouw me maar
Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.