Eerste zondag van de Voleinding
ds. A.C. van Voorst
School-kerkdienst i.s.m. De Höve
Oppasdienst
Uitgangscollecte: Kerk

Marcus 12:28-34
Als je één ding kunt onthouden…
Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Familie-schooldienst
Op 11 november hebben we om 10.00 uur weer onze familie-schooldienst die georganiseerd wordt in samenwerking met de cbs De Höve in de Heurnse Kerk. Op dit moment is nog niet bekend welk thema het zal zijn maar het zal ongetwijfeld een mooie viering worden. Dus is iedereen van harte welkom!