Vijfde zondag van Epifanie
ds. J.H. Wassink-Pluimers, Winterswijk
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Catechese en educatie
Uitgangscollecte: Kerk

Ester 5:1 – 6:11
Wat is je plaats?
Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het uitvoeren…