Al enkele jaren staat, net voor de zomervakantie, de “Zomeractie” op de planning. Ook dit jaar wordt deze weer uitgevoerd zij het echter iets anders dan voorgaande jaren, dit komt mede door de coronacrisis. Andere jaren kregen mensen die het goed konden gebruiken, van de diaconie, een voedselbon die ze bij de supermarkt konden inwisselen. Dit jaar verstrekt de diaconie geen voedselbon maar een BAD-biljet ter waarde van € 30,-.
Het BAD-biljet is een initiatief van o.a. de Talentenverbinder van de Gemeente Aalten, Figulus-Welzijn, ondernemersverenigingen Dinxperlo en Aalten en nog enkele andere instanties. Het BAD-biljet, BAD staat overigens voor Bredevoort, Aalten en Dinxperlo, is een waardebon die alleen besteed kan worden bij de plaatselijke middenstand en de reden hiervan is om de lokale middenstand te ondersteunen in deze tijd van de coronacrisis.
Wij als diaconie vonden het dan ook een heel mooi initiatief om deze BAD-biljetten te gaan gebruiken, want zo sla je twee vliegen in één klap. Je steunt de mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken en de plaatselijke ondernemers worden geholpen omdat de BAD-biljetten alleen lokaal besteed kunnen worden, hoe mooi kan het zijn. Dit jaar zullen er zo ongeveer 62 stuks BAD-biljetten worden verstrekt aan mensen in Breedenbroek, De Heurne en Dinxperlo.

Natuurlijk worden de mensen die aangesloten zijn bij de voedselbank niet vergeten.
Naast de reguliere “Zomeractie” hebben we dit jaar voor het eerst de “Vakantieactie” deze actie is speciaal gericht op kinderen die wel wat extra’s  kunnen gebruiken en hiervoor is de periode zo voor de zomervakantie een mooi moment.
Via de scholen zijn er flyers verstrekt waarop ouders hun kinderen konden opgeven voor deze actie. In totaal zijn er zo’n 25 aanmeldingen binnengekomen.
De kinderen ontvangen een speciale waardebon voor de kinderafdeling van Raterink ter waarde van € 10,- en een tegoedbon voor een ijsje van twee bolletjes te besteden bij “da Claudio”.
Voor zowel de “Zomeractie” als de “Vakantieactie” werken we nauw samen met de Rooms Katholieke Parochie in Dinxperlo en hier zijn we heel blij mee. Samen zorgen en delen dat is toch fantastisch! Bij de waardebonnen, die verstrekt worden, is een duidelijk blaadje toegevoegd waarop te lezen is door wie hen dit aangeboden wordt.
Met deze acties zijn er dus heel wat kosten gemaakt waarvoor we dan ook een beroep doen op uw steun. Samen kunnen we er een succes van maken. Voor deze acties zal worden gecollecteerd op zondag 26 juli.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken via de collecteknop op de website van onze gemeente, namelijk: www.pg-dinxperlo.nl  of via de bank op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Zomer- en vakantieactie.
Kunnen we rekenen op uw steun?
Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroepen “Zomeractie” en “Vakantieactie” van de diaconie,
Joop Wevers