In de achterliggende maanden heb ik met veel gemeenteleden en groepen gesproken over allerlei zaken. Een terugkerend thema in deze gesprekken was dat velen aangeven het fijn te vinden om met anderen op een open manier te spreken over geloven in een ongedwongen setting. Daarom wil ik in het komende seizoen een zeven plus één groep starten. We zullen 7 bijeenkomsten hebben plus één bijeenkomst van een dag! De 7 bijeenkomsten zullen in totaal ongeveer 2,5 à 3 uur duren. Daarbij is ook een lunch inbegrepen. De achtste bijeenkomst duurt een dag. Als groep bepalen we dan wat we gaan doen. Tijdens de 7 bijeenkomsten zal o.a. gesproken worden over geloven, ervaringen met God (of niet?), ontmoetingen met Jezus en waardoor laten we ons inspireren.
In principe zullen deze bijeenkomsten plaatsvinden op zondagochtend van 11.30 uur tot 14.00 uur. De plaats zal nog bekend gemaakt worden.
De data zijn:
14 oktober,
11 november 2018, 
20 januari,
24 februari,
17 maart,
14 april 
12 mei 2019
Iedereen, van welke leeftijdsgroep ook, die het interessant vindt om meer van het geloof te weten, is van harte welkom.
Opgave bij ds. Anne van Voorst annevanvoorst@hotmail.com

Kerkelijke betrokkenheid is geen voorwaarde!