Een gast aan de lunch-tafel tijdens de #deweekdepreekendelunchbreak in juni.
Ds. Anne van Voorst schuift aan, voor een gezellige mee-eet en mee-praat ochtend.
Een beetje spannend, maar uiteindelijk vooral grappig startspel. Ieder schrijft voor zichzelf iets op een briefje waarvan hij/zij vrijwel zeker is dat niemand in de groep dat weet. Alles verzameld leest Renate de briefjes één voor één voor en de taak aan de aanwezigen om zoveel mogelijk goede namen aan goede ‘geheimen’ te koppelen. Dat is nog eens kennismaking 2.0!
We eten zoals gebruikelijk onze broodjes met beleg door iedereen meegebracht. Verschillende vragen zijn er aan ds. Anne, over zijn werk als dominee, over zijn ervaringen in de gevangenis als predikant, enzovoort.
Verder kijken we terug op het afgelopen seizoen en geven op die manier een inkijkje in onze zondagochtenden samen.
Op zondag 15 juli sluiten we ons seizoen af met een film. Na de zomervakantie starten we weer op zondag 9 september.